Rph kssr tmk

  • View
    4.839

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Format Penulisan RPH KSSR TMK Tahun 4 yang dibengkelkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

Transcript

  • 1. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

2. KAEDAH TaklimatBengkelPersembahan tugasan KaedahDi akhir kursus : Menghasilkan Contoh RPH Pengumpulan bahan Mentor Mantee2 3. SPI Bil. 3/1999 4. SPI Bil. 3/1999 5. Mata Pelajaran, Kelas& Bil. Murid: Tema /Topik/Modul: Masa:Waktu (minit)Standard Pembelajaran:1.1 Menyatakan maksud komputer 1.2 Mengenal dan menyenaraikan jenis komputerObjektif Pembelajaran:Di akhir pembelajaran murid boleh menyatakan maksud komputer dengan jelasAktiviti P&P:1. 2. 3. 4. 5.EMK:Kreativiti & Inovasi, Keusahawanan dan TMK (elemen EMK yg diberi penekanan) serta Bahasa, Sains & Teknologi, Patriotisme, Pend. Alam Sekitar dan Nilai Murni (elemen EMK sedia ada)Bahan Bantu Belajar: Penilaian P&P:Menyatakan maksud komputer dengan jelas (Lisan) dan B1D1E1Refleksi:i. ii.Nyatakan bil. murid yg capai & tidak capai objektif p&p Tindakan susulan (pemulihan/pengukuhan & pengayaan) 6. Carta Alir Pelaksanaan PdPMula Merujuk DSK Merujuk DSP Menulis RPH Melaksanakan PdP Melaksana Penilaian Refleksi Akses Internet Ok ?Tidak Isi Borang Transit YaTindakan SusulanLancar SPPBS Key In Kuasai atau Tidak Kuasai?TamatTidakYa 7. Hasrat Pendidikan Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab intelek, rohani, jasmani dan intelek, rohani, jasmani dan emosi emosi Berbudi Berilmu Pengetahuan Bersatu padu TERAS PEMBANGUNAN Berketrampilan Patriotik KURIKULUM Percaya kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Adil Berakhlak Mulia Kebangsaan Penyayang Berkeyakinan Berbakti Dasar Pendidikan Murid yang Berdikari KebangsaanGlobal Player Global Player Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Cabaran Abad Ke-21 Model Baru Ekonomi (MBE) Teori Pembelajaran 4 Pillars of Education (UNESCO) Sumber ilmu yang muktabarPekerja Berilmu Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat 8. Elemen Merentas Kurikulum 9. Pekerja Berilmu Pekerja Berilmu Inovatif Inovatif Kreatif Kreatif Dahagakan Ilmu Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Teknologi Maklumat & Komunikasi Komunikasi Pencipta Teknologi Pencipta Teknologi Belajar Sepanjang Hayat Belajar Sepanjang HayatProgram i-THINK MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 10. i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR MENGGUNAKAN MINDA UNTUK MELAHIRKAN IDEA-IDEA YANG BERNAS, MEMBUAT KEPUTUSAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH 11. i-THINKTujuanMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 12. Peta Pemikirani-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR 13. SoalanProses pemikiranBagaimanakah anda mendefinisikan benda atau idea ini? Apakah konteksnya?Apakah rujukan kamu?Mendefinisikan mengikut konteksBagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? Apakah kata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini?Menerangkan kualitiApakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana satu yang akan kamu pilihi?Kenapa?Membanding bezaApakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan tentang informasi ini?Membuat pengelasanApakah komponen atau bahagian yang membentuk objek fizikal ini?Hubungan bahagian-seluruhApakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwa yang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?Peta pemikiran (gambar peta)UrutanApakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya? Sebab dan kesan Apakah yang mungkin berlaku? Apakah perkaitan atau analogi antaranya?Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung) as 14. Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka PdP 1. Model Rekabentuk Instruksional 2. Teori Pembelajaran 3. Gaya Pembelajaran 4. Pelbagai Kecerdasan (MI) 15. Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka PdPModel DIDsumber: Teaching and Learning with Technology (Allyn and Bacon 2005) 16. Perkara yang perlu difikirkan semasa merangka RPH dan PdP Strategi Elemen Merentas Kurikulum Elemen KBaT (Peta Minda i-THINK) Elemen Didik Hibur Elemen Kecindan Elemen Pentaksiran (Instrumen) Bahan Sokongan (Modul, BBB) 17. Tugasan 1.2.Hasilkan RPH mengikut format yang telah disediakan Pembentangan hasil bengkelKumpulan No Ganjil Kumpulan No Genap-Dunia Komputer -Eksplorasi MultimediaBBB Wajib: -Slaid Multimedia Interaktif Tak Linear 18. Terima kasih. @Sh Faridah Sy Khalid