Savacco op bezoek

  • Published on
    24-May-2015

  • View
    1.019

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uiteenzetting over ITIL van de firma Savacco in Hitek

Transcript

<ul><li> 1. ICT thatcontributesto your business goals<br>IT organisatie 30/11/2009<br></li></ul><p> 2. ENGINEERING<br>CAD- en PLM-oplossingen<br>Optimalisatie vanuw ontwerpprocesmet best-in-class softwareen superieure diensten<br>NETWORKING<br>ICT-infrastructuur en diensten<br>Ontwerp, installatie,beveiliging en beheervan uw ICT-infrastructuur<br>Activiteiten<br> 3. SAVACO in cijfers<br>Sinds 1991<br></p> <ul><li>68 personen(40 masters - 20 bachelors)</li></ul><p>+600 klanten<br>2 vestigingen:Kortrijk en Sint-Niklaas<br>ISO9001:2000-certificaat sinds 2004<br>Trends Gazelle in 2004, 2006, 2007, 2008 en 2009<br> 4. SAVACO in 3 minuten<br> 5. IT als strategische tool<br>Business Intelligence<br>BEDRIJFS-DOELSTELLINGEN<br>Bedrijfsnelheid verhogen<br>Innovatie stimuleren<br>Klantenrelaties optimaliseren<br>Bedrijfskennis verzekeren<br>Kosten reduceren<br>Software partner<br>Bedrijfstoepassingen<br>ERP, CRM, PLM<br>Intern<br>Communicatie &amp; Collaboratie<br>connectiviteit, beveiliging, mobiliteit<br>Core Infrastructure<br>bedrijfszekerheid, performantie, beheer<br> 6. Analyse<br>Consulting<br>Projectmanagement<br>Implementatie<br>Training<br> Full Care Support<br>(Reactief/Proactief/24x7)<br>Diensten<br>Networking Solutions<br>Beschikbaarheidvan informatie<br>Communicatieen beveiliging<br>Reductie van exploitatiekosten<br>Connectivity <br>Security <br>ApplicationDelivery <br>RemoteAccess <br>Mobility<br>Consolidation <br>BusinessContinuity <br>DisasterRecovery <br>UnifiedCommunications <br>Oplossingen<br> 7. Netwerklayout<br> 8. Server Room<br> 9. Engineering Solutions<br>Flexibiliteit<br>Informatiebeheer<br>Uitwisseling<br>Toegankelijkheid<br>Samenwerking<br>Analyse<br>Projectmanagement<br>Implementatie<br>Training<br>SkillAudit<br>ValueAddedConsulting<br> Full Care Support<br>2D &amp; 3DCAD <br>Productivitytools <br>Technicalillustrations <br>PDM<br>PLM<br>Collaborationtools <br>Diensten<br>Oplossingen<br> 10. Huidige situatie<br> 11. Pro/ENGINEERFoundation Advantage Package<br> 12. Powerful<br>Schaalbaarheid<br></p> <ul><li>From Concept to Production</li></ul><p>DesignConferencing<br>ProjectManagement<br>ProjectCollaboration<br>ProcessAutomation<br>ConceptualDesign<br>Rendering<br>2DLayout<br>InteractiveSurfacing<br>TechnicalSurfacing<br>ModelStandards<br>Assembly<br>ReverseEngineering<br>Sheetmetal<br>Optimization<br>ToleranceAnalysis<br>Dynamics<br>Structure,Thermal &amp;Modal Analysis<br>Kinematics<br>Cabling<br>ECADInterface<br>Piping<br>Configuration&amp; ReleaseManagement<br>ChangeControlProcess<br>HeterogeneousCADManagement<br>EnterpriseSystemIntegration<br>Tooling<br>PrismaticMachining<br>Multi-axisMachining<br>Turning<br>SheetmetalNC<br> 13. ITIL v3 in de praktijk<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 14. Uitdagingen voor de IT manager<br>Waar moeten we ons mee bezighouden?<br>Hoe moeten we ons daarvoor organiseren?<br>Hoe weten we dat we goed bezig zijn?<br>Kunnen we ook aan anderen bewijzen dat we goed bezig zijn?<br>Waar kunnen we ons nog verbeteren?<br>Hoe evolueert onze business; hoe evolueert de IT technologie, en zijn we daar klaar voor?<br>CorporateGovernance<br> 15. It all about the business<br>Will it help me sell more shoes ?<br> 16. ITIL Definitie &amp; Doel<br>een raamwerk van Best Practices in IT Service Management<br>Beheersbaarheid van IT-processen<br>Continu verbeteren<br>Met de bedoeling<br>Verhoogde klanten- en gebruikerstevredenheid over IT services<br>Verhoogde service beschikbaarheid, wat onmiddellijk leidt tot meer omzet en winst<br>Kostenbesparend <br>minder zaken opnieuw doen,<br>Beter gebruik van resources<br>Eenvoudiger beslissen &amp; risicobeheersing<br>Meer tijd voor innovatie, nieuwe producten en diensten<br> 17. ITIL: een korte historiek<br>ITIL v1: 1989-1995: HMSO (UK) <br>Ministerie van Handel<br>Beperkt tot UK en Nederland<br>ITIL v2: 2000-2004 <br>7 boeken <br>Beschrijven aparte processen<br>Binnen een groter, samenhangend kader<br>Wereldwijd succes<br>ITIL v3: 2007<br>Van 7 naar 5 boeken<br>Concept van service lifecycle<br>Concept van continue verbetering<br> 18. Laten we zelf eens proberen.<br> 19. ITIL v3 schema<br> 20. 21. ITIL v3: Functies &amp; Processen<br> 22. 23. ITIL v3: Service Strategie<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 24. ITIL v3: Service Strategie<br>In hart van ITIL v3<br>Welke dienst moeten we aanbieden?<br>Aan wie moeten we die aanbieden? <br>Intern/Extern<br>Behoort dit tot onze core-business?<br>Welke waarde zullen onze klanten ervaren en hoe gaan we dit meten?<br>Hoe gaan we de markt ontwikkelen?<br>Is dit een rendabele bezigheid?<br>Welke zijn de criteria opdat dit een succes zou zijn?<br> 25. ITIL v3: Service Strategie: 4 Ps van Strategie<br> 26. ITIL v3: Service Strategy: Functies &amp; Processen<br>Financial Management<br>Waarde, in , van de IT service is, <br>Waarde van de assets die we daarvoor nodig hebben<br>Hoe financieel opvolgen<br>Service Portfolio Management<br>Opvolgen van de verschillende IT services<br>Service Lifecycle Management<br>Demand Management<br>Marktkennis, voorspellen capaciteit<br> 27. ITIL v3: Service Strategie: voorbeelden<br>SAVACO 24x7 support<br>Strategie<br>Meer grotere klanten met 24x7 operaties<br>Onderscheid van onze concurrenten<br>Demand<br>Hoeveel bedrijven zijn potentile klant?<br>Financial Management<br>Zijn klanten bereid zijn daarvoor te betalen<br>Service Portfolio Management<br>Hoe positioneren t.o.v andere supportdiensten o.a. remotemonitoring &amp; dringende interventie<br> 28. ITIL v3: Service Design<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 29. ITIL v3: Service Design<br>Het ontwerp van de juiste, vernieuwende IT diensten, zowel wat betreft architectuur, processen, policies &amp; documentatie, volgens de afgesproken business doelstellingen<br>Concretiseren van de strategie<br>Risicobeheer<br>Beveiligde &amp; redundante infrastructuur<br>Meetmethodes<br>Plannen, procesflow, standaarden,<br>Training van de medewerkers<br> 30. ITIL v3: Service Design: 4 Ps van Design<br> 31. ITIL v3: Service Design: Functies &amp; Processen<br>Service Catalogue Management<br>En enkele informatiebron over alle gemplementeerde IT diensten. <br>Service Level Management<br>Onderhandelen, afspreken &amp; documenteren van de IT service targets<br>Afspreken van KPIs om dit te meten<br>Capacity Management<br>Capaciteit in mensen &amp; machines om de bedrijfsdoelstellingen te halen volgens de afgesproken SLAs<br> 32. ITIL v3: Service Design: Functies &amp; Processen<br>Availability Management<br>Maatregelen om te zorgen dat de IT service beschikbaar is.<br>Skills van mensen <br>Documentatie hardware/software/proces<br>Reactief versus Proactief<br>IT Service Continuity Management<br>Als de IT Technologie faalt, dan valt de IT Service (en wellicht ook de business) weg.<br>Risico beheersing &amp; Disaster Recovery<br> 33. ITIL v3: Service Design: Functies &amp; Processen<br>InformationSecurity Management<br>Beschikbaarheid van informatie (availability)<br>Enkel voor diegene die er recht op hebben (confidentiality)<br>Informatie is volledig, betrouwbaar en beveiligd tegen wijzigingen (integrity)<br>Alle transacties en informatieuitwisselingen zijn betrouwbaar (authenticity)<br>Supplier Management<br>Valuefor money<br> 34. ITIL v3: Service Design: voorbeelden<br>SAVACO backup &amp; disaster recovery<br>Service Level Management<br>Recovery Time Objective / Recovery Point Objective<br>Capacity Management<br>15 terabyte: diskspace, internet bandbreedte, dedup?<br>Availability Management<br>Documentatie, opleiding, procesflow, testprocedures<br>IT Service Continuity Management<br>Redundante internetverbinding?<br>Supplier Management<br>Software selectie<br> 35. ITIL v3: Service Transition<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 36. ITIL v3: Service Transition<br>Het op een projectmatige manier in dienst stellen van de IT service<br>Met specifieke aandacht voor<br>Project management<br>Terugkoppeling naar Service Design<br>Meten of de service effectief is.<br>Stresstesten, hoe loopt het in abnormale omstandigheden<br>Kennisoverdracht<br> 37. ITIL v3: Service Transition: Functies &amp; Processen<br>Change Management<br>Wijzigingen bijhouden, evalueren, toelaten, prioritiseren, plannen, testen, implementeren, documenteren &amp; herbekijken. <br>Service Asset &amp; Conf. Management<br>Nauwkeurig bijhouden van alle informatie over de systemen die deel uitmaken van de infrastructuur<br>Kennis Management<br>Ervoor zorgen dat de juiste persoon de juiste kennis heeft, op het moment dat hij de IT-diensten moet leveren die hem gevraagd worden.<br> 38. ITIL v3: Service Transition: Functies &amp; Processen<br>Transition Planning &amp; Support<br>Plannen &amp; cordineren van resources<br>Identificeren, beheren &amp; beheersen van risicosdie opduiken tijdens de uitvoering<br>Release &amp; Deployment Management<br>Afspraken over het effectief in dienst nemen van nieuwe service/systemen?<br>Service Validation/Testing/Evaluation<br>Doet het systeem waarvoor het ontwikkeld werd?<br>Gebruik in extreme situaties<br>Evaluatie &amp; Rapportering<br> 39. ITIL v3: Service Transition: voorbeelden<br>SAVACO IT projecten voor klanten<br>ProjectPlan<br>Projectopvolgingsdocument<br>Netwerklayout<br>Info2000<br>Asset Management<br>Project Rapportering<br>Einde Projectevaluatie<br> 40. ITIL v3: Service Operation<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 41. ITIL v3: Service Operation<br>Het dagdagelijks leveren van de IT dienst aan de gebruikers volgens de afgesproken SLAs en het beheren van de applicaties, technologie &amp; infrastructuur die die IT dienst ondersteunen<br>Tegenstrijdige belangen<br>Interne IT-visie versus externe Business-visie<br>Stabiliteit versus <br>QOS versus COS<br>Reactief versus proactief<br> 42. ITIL v3: Service Operation: Functies &amp; Processen<br>Event Management<br>Een wijzigingen die van belang is voor het goed functioneren van een item of IT dienst<br>Kan abnormaal gedrag zijn (incident), maar ook bijv de noodzaak voor een routineinterventie.<br>Incident Management<br>Ongeplande onderbreking of vermindering van de IT kwaliteit. <br>Een defect, zelfs al heeft dit nog geen impact<br>Incidenten worden behandeld door de Service Desk: de IT-service zo snel mogelijk herstellen.<br>Service Desk tool<br>RequestFulfillmentProcesse<br>Ervoor zorgen dat de juiste persoon de juiste kennis heeft, op het moment dat hij de IT-diensten moet leveren die hem gevraagd worden.<br> 43. ITIL v3: Service Operation: Functies &amp; Processen<br>Access Management<br>Rechten voor de gebruikers die toegang mogen hebben.<br>Toegang afsluiten voor de rest<br>Problem Management<br>Een probleem is de oorzaak van n of meerdere incidenten. Die oorzaak is normaal gezien niet gekend bij het loggen van het incident. Het verder onderzoek is Problem Management <br>Verdere defecten proberen te voorkomen<br>Incidenten worden behandeld door de Service Desk: de IT-service zo snel mogelijk herstellen.<br> 44. ITIL v3: Service Transition: voorbeelden<br>SAVACO IT support voor klanten<br>Service Desk<br>Root Cause Analyse<br>Knowledgecalls<br>klantenportal<br> 45. ITIL v3: ContinuousImprovement<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 46. ITIL v3: ContinuousImprovement<br>7 stappen van CI<br> 47. ITIL v3: ContinuousImprovement<br>Service Measurement<br>Vorige beslissingen valideren<br>Acties definiren om doelstellingen te behalen<br>Bepaalde aanpassingen rechtvaardigen<br>Tussenkomen op een bepaald punt en correctieve acties doorvoeren<br>Technologie Proces Service <br>Service Reporting<br>Dashboard <br> 48. ITIL v3: Cont. Improvement: voorbeelden<br>SAVACO IT support voor klanten<br>Dashboard Responstijden<br>Helpdeskanalyse<br>Rapportering Q-meeting<br>Projectopvolgings spreadsheet.<br> 49. ITIL v3: Conclusies<br>IT organisatie 30/11/2009<br> 50. 51. ITIL v3: Conclusies<br>Vooral veel gezond verstand<br>Waarde van ITIL<br>Kapstok<br>Implementeer de processen/functies die je goed vindt<br>De andere processen/functies kunnen inspirerend werken<br>Risicos<br>KPIs meten<br>KeyTakeaway: Business-ITalignment<br>Its all about the business<br> 52. stimulerend partnership voor uw engineering- &amp; netwerktoepassingen<br>PRINCE2 - Projectaanpak<br> 53. Wat is een project?<br>een tijdelijke management omgeving die is opgezet met het doel n of meerdere zakelijke producten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case<br> 54. Waarom Prince2 ?<br>Onderzoek door de Standish Group International naar in 2004 uitgevoerde IT-projecten:<br>Succesvol: 25%<br>Niet succesvol, wel opgeleverd: 45 %<br>Stopgezet: 30%<br> 55. Kritische succesfactoren<br> 56. Wat is een succesvol project?<br>Een project is succesvol als het opgeleverd wordt:<br>On specs<br>On time<br>On budget<br>Een project is succesvol als alle betrokken partijen op het eind van het project tevreden zijn met het eindresultaat:<br>Gebruikers<br>Opdrachtgever<br>Leveranciers<br>Projectmedewerkers<br> 57. Hoofdcomponenten van een project<br>Kwaliteit<br>Bereik(Scope)<br>DuivelsVierkant<br>Geld<br>Tijd<br> 58. Scope van PRINCE<br>PRINCE2 is gericht op:<br>Interactie met de omgeving<br>Creren van draagvlak<br>Verwachtingsmanagement <br>Beheersen van het PROCES<br>Betrokkenheid van de gebruikers<br>Focus op het doel achter de vraag:Waarom wil de klant het project eigenlijk?<br> 59. PRINCE2 Basisuitgangspunten<br>Projecten worden uitgevoerd in een veranderende omgeving.<br>Een project is succesvol als alle betrokken partijen tevreden zijn aan het eind van het project.<br>Succesvolle projecten zijn business driven<br>Samenwerking tussen alle betrokken partijen leidt tot meer succesvolle projecten. Je krijgt pas voldoende draagvlak wanneer het voor ALLE partijen duidelijk is wie wat wanneer moet doen<br> 60. PRINCE2 Kenmerken<br>Procesgeorinteerd<br>Focus op bestaansrecht en risicos<br>Gedefinieerde organisatiestructuur<br>Rollen en verantwoordelijkheden<br>Betrokkenheid management en belanghebbenden<br>Scheiding techniek en management<br>Management by Exception seniormanagement<br>Accent op managementfasen<br>Een beheerste start, uitvoering en afsluiting<br>Voorziet in mechanismen om inzet mensen en middelen te beheersen<br>Productgericht plannen<br>Kwaliteitsbeoordelingen gedurende levenscyclus van het gehele project<br>Communicatie tussen alle betrokken partijen<br> 61. PRINCE2<br> 62. PRINCE2 Procesoverzicht<br> 63. PRINCE2 procesmodel<br>Projectselectie<br>Benoemenopdrachtgever<br>Geven van mandaat<br>Beslissingen nemen rondhet project.<br>Management by Exception !<br>Zekerstellen dat de opdracht is uitgevoerd<br>Bewaken van de uitvoering<br>Overeenkomen opdracht<br>Voorlopigescope, risicos, benefits<br>Overeenkomen project organisatie<br>Voorbereidende besluitvorming<br>Overeenstemming over wat er moet gebeuren. Definitieve scope, risicos, planningvoor de eerste fase<br>Uitvoeren van het overeengekomen werk<br> 64. PRINCE2 procesmodel in de tijd<br>Bedrijfs- en programmamanagement<br>Sturen v/e Project (Stuurgroep)<br>Fase-<br>overgangen<br>Fase-<br>overgangen<br>Fase-<br>overgangen<br>Opstarten v/e Project<br>Initiren <br>v/e Project<br>Beheersen<br>v/e Fase<br>Beheersen<br>v/e Fase<br>Product-<br>oplevering<br>Product-<br>oplevering<br>Opstellen v/e Plan<br>Voorprojectfase<br>Initiatiefase<br>Uivoeringsfase(n)<br>Projectfasen (min.2)<br> 65. Variteit in projecten<br>Middelgrote en grote projecten<br>Opstarten<br>Project<br>Initiren<br>Project<br>Voorproject<br>Initiatiefase<br>Uitvoeringsfasen<br>Kleinere projecten<br>Opstarten<br>Project<br>Initiren<br>Project<br>Voorproject<br>Initiatiefase<br>Uitvoeringsfase<br>Kleine, eenvoudige projecten<br>Opstarten &amp; Initiren Project<br>Voorproject &amp;<br>Initiatiefase<br>Uitvoeringsfase<br> 66. Onderdelen PRINCE2<br> 67. Opstarten van een project<br> 68. Opstarten van een project<br>Procesdoelen:<br>Nagaan levensvatbaarheid project<br>Nagaan bereik v/h project en organisatorische reikwijdte<br>Vaststellen projectmanagementteam<br>Bepalen globale aanpak<br> 69. Component organisatie<br> 70. Component Risicomanagement<br> 71. Projectvoorstel<br>Achtergrond<br>(voorlopige) Projectdefinitie<br>Doelstellingen<br>Bereik/afbakening<br>Verwachte resultaat<br>Randvoorwaarden / Raakvlakken met andere projecten<br>Hoofdlijnen Business Case<br>Projecttoleranties<br>Kwaliteitsverwachtingen<br>Acceptatiecriteria<br>Onderkende risicos<br>Hoofdpunten Projectplan(indien al bekend)<br> 72. Initiren van een project<br> 73. Initiren van een project<br>Procesdoelen:<br>Beschrijven en...</p>