Sigurni internet – Prevencija nasilja nad djecom na internetu

 • Published on
  26-Jun-2015

 • View
  3.705

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tema: Sigurni internet Prevencija nasilja nad djecom na internetu Autorica: Martina Vidakovi, dipl. soc. radnik Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Dan sigurnijeg interneta 2010

Transcript

 • 1. Sigurni internet Prevencija nasilja nad djecom na InternetuMartina Vidakovi, dipl. soc. radnik Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

2. Hrabri telefon telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu

 • Nevladina, neprofitna organizacija
 • Utemeljena je u listopadu 1997. godine
 • Osnovni cilj rada Udruge je prevencija i intervencija na polju zlostavljanja djece

3. Programi / projekti / aktivnosti

 • Programi:
 • Savjetodavna linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu
 • Djeja kua Borovje
 • Poticanje volonterstva
 • Savjetovalite za djecu i roditelje
 • Djeji odbor
 • Sigurni Internet
 • Projekti:
 • E-savjetovanje
 • Studentsko savjetovalite
 • Meuvrnjaka pomo
 • Aktivnosti:
 • Znanstvene
 • Edukativne
 • Podizanje javne svijesti

4. Rezultati istraivanja o iskustvima djece i mladih pri uporabi modernih tehnologija (Internet, mobiteli), 2008.

 • Uzorak od 2700 djece, dob 11-18 godina
 • 91% ispitanika koristi se Internetom, 46% se slui Internetom svaki dan
 • 97% ispitanika posjeduje mobitel
 • 49% ispitanika nisu pod nadzorom odraslih dok pretrauju Internet, 46% njih tvrdi da su roditelji povremeno prisutni
 • 54% ispitanika su se na Internetu susreli sa stranicama koje su sadravale slike nagih osoba ili osoba u seksualnom kontaktu
 • 41%ih je bilo pitanointimna pitanjao njima, njihovom tijelu, seksualnom iskustvu, masturbaciji
 • 16%djece je primiloprijeteu porukuna mobitel
 • 23%ispitanikatvrdi da jesnimila tuuizmeu uenika iz razreda na mobitel
 • 24%djecene zna tko im moe pomoiu sluaju nasilja preko Interneta ili mobitela,22%njih smatra da njihovo ponaanjene treba prijaviti
 • 14% djece se sastalo sa osobom koju su upoznali preko Interneta

5. Sigurni Internetnamjera i cilj

 • Dugoroni cilj je prevencija zlostavljanja i nasilja na Internetu
 • Kratkoroni ciljevi su:
 • Edukacija i informiranje djece i roditelja o komunikaciji preko Interneta (blog, chat, forum) i najefikasnijim metodama zatite
 • ukazati djeci i roditeljima na oblike nasilja koji se mogu dogoditi na Internetu
 • Publikacija i distribucija edukativnih materijala (broure, letci)
 • Poticanje djece da dijele informacije sa vrnjacima
 • Promocija web stranice udruge i savjetovanja putem e-maila

6. Programske aktivnosti

 • Radionice za djecu o sigurnosti na Internetu
 • -kako odrasli komuniciraju na Internetu, koji su rizici, ime su izloeni, to se dogaa sa rtvama na Internetu i kako se zatititi, kome se obratiti ukoliko doe do nasilja
 • Edukacija roditelja o sigurnosti na Internetu
 • -roditelji se upoznaju sa osnovnim pojmovima, pravilima i procedurama na Internetu te se educiraju o uinkovitim metodama zatite na Internetu koja e podii njihovu svijest o pozitivnim i negativnim aspektima Interneta

7. programske aktivnosti

 • Publikacija i distribucija edukativnih materijala
 • -broura i letaka Dijete na Internetu (sadre informacije, savjete za roditelje i djecu o sigurnosti na Internetu)
 • - web stranicawww.hrabritelefon.hr
 • - E-mail[email_address]
 • - Forumwww.cybermed.hr
 • - Chat na straniciwww.hrabritelefon.hr

8.

 • Sve radionice vodevolonteri, studenti psihologije, socijalnog rada i defektologije koji su proli edukaciju Edukacijskog tima o osnovnim konceptima na Internetu (chat, blog, forum), fenomenologiji djeje pornografije, ponaanjima djece i pedofila na Internetu te o nainima sigurnog koritenja Internetom

9. Evaluacija i rezultati 2008/2009

 • 15 grupa djece u radionicama
 • 117 roditelja ukljuenih u aktivnosti(savjetovanje, tribine, predavanja)
 • 102 roditelja i djece koji su zatraili pomo putem e-maila, foruma i chata
 • Preko 3000 distribuiranih broura i letaka
 • 10 supervizijskih sastanaka

10. Kampanja Prekini lanac

 • Kampanja je provedena 2008. sa uredom UNICEF-a u Hrvatskoj
 • Hrabri telefon je u sklopu kampanje pruao usluge telefonskog savjetovanja roditeljima i djeci koja su bila rtve nasilja na Internetu
 • Broure o sigurnosti na Internetu su bile podijeljene svim zainteresiranim osobama i organizacijama

11. Opi rezultati

 • Podignuta svijest djece i roditelja o dostupnima izvorima
 • Poboljana zatita djece od zlostavljanja
 • Modificirana ponaanja djece prilikom koritenja suvremenih medija, osobito Interneta
 • Rastui broj sluajeva nasilja na Internetu koji su otkriveni i registrirani
 • Rastui broj djece koja se osjeaju sigurno i zatieno
 • Djeca i roditelji koji su informirani o mjestima na kojima mogu potraiti pomo i podrku

12. Planovi i novosti

 • Izrada nove web stranice
 • lanci u djejim asopisima
 • Ravnala sa kontaktom Udruge
 • Naljepnice za kompjutere u kolama i kafiima koji imaju pristup Internetu

13.

 • Hvala na panji!
 • www.hrabritelefon.hr