Simpan kira f2

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    15

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. Bab 4 Simpan KiraBab 4 Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1 Menyimpan Rekod Urus Niaga4.1 Menyimpan Rekod Urus Niaga </li><li> 2. Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.1 Maksud Simpan Kira Suatu sistem merekod semua urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik dalam buku-buku akaun sesebuah perniagaan </li><li> 3. Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.1 Jenis Rekod Dalam Simpan Kira Penerimaan &amp; Pembayaran (Wang Tunai) Belian Dan Jualan Hasil Dan Belanja Aset Dan Liabiliti Perniagaan Semua urus niaga melibatkan penerimaan dan pembelanjaan Semua urus niaga membeli dan menjual stok secara tunai atau kredit Semua hasil / pendapatan Semua harta yang dimiliki oleh perniagaan dan digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan Hutang perniagaan kepada pihak luar Jualan barang niaga Komisen diterima Sewa diterima Semua belanja / kos Belian barang niaga Gaji pekerja Pengangkutan </li><li> 4. Mengira untung atau rugi perniagaan Menyimpan Rekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.1.2 Tujuan Menyimpan Rekod Urus Niaga Mengetahui prestasi perniagaan dalam sesuatu jangka masa Merekod, mengelas dan meringkaskan semua urus niaga perniagaan dalam nilai wang Menyimpan rekod mengenai, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik Maklumat tentang : jenis &amp; jumlah pendapatan, perbelanjaan, penghutang dan jumlahnya serta pemiutang dan jumlahnya Menjadi bukti bahawa sesuatu urus niaga perniagaan telah berlaku Membekalkan maklumat perakuanan untuk membantu peniaga membuat keputusan dan perancangan </li><li> 5. Secara manual Menggunakan fail dan buku rekod Fail disusun mengikut kumpulan tertentu/menggunakan indeks untuk memudahkan mencari Buku rekod tujuan kawalan dan penyelenggaraan Secara elektronik Menjimatkan penggunaan kertas Disimpan dalam disket komputer Dapat dirujuk dengan cepat dan mudah Menyimpan Rekod Urus Niaga 4.1.3 Cara Menyimpan Rekod Urusniaga </li><li> 6. Bab 4 Simpan KiraBab 4 Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.2 Merekod Urus Niaga4.2 Merekod Urus Niaga </li><li> 7. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Urus Niaga Aktiviti pembelian dan penjualan barang niaga atau perkhidmatan Contoh: RM 250 Ahmad membeli sebuah basikal yang berharga RM250 daripada Ah Long 4.2.1 Sistem Catatan Bergu </li><li> 8. Folio Butiran Folio Debit (Dt.) Kredit (Kt.) Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Akaun Suatu senarai kumpulan urus niaga Mempunyai bahagian Debit (Dt) dan Kredit (Kt) ButiranTarikh Jumlah Nama Akaun Jumlah Tarikh </li><li> 9. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Prinsip Catatan Bergu Setiap urusniaga dicatatkan secara serentak dalam 2 akaun yang berlainan Satu dicatat di bahagian debit dan satu lagi di bahagian kredit Jumlah dan tarikh dalam kedua-dua akaun mesti sama Tajuk Akaun Y menjadi butiran Akaun Z dan tajuk Akaun Z menjadi butiran Akaun Y Debitkan akaun yang menerima sesuatu amaun Kreditkan akaun yang memberi sesuatu amaun </li><li> 10. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Belian Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh April 22 Tunai RM 2500 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Prinsip Catatan Bergu April 22 Belian Tunai RM 2500Contoh Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh BelianApril 22 RM 2500 </li><li> 11. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 4.2.2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Aset Bukan Semasa (Tetap) Tahan lama dan digunakan berulang kali jangka hayat &gt;1tahun Harta yang dimiliki oleh perniagaanAset perabot bangunaan mesin Aset Semasa Nilai sentiasa berubah Jangka hayat &lt; 1 tahun Contoh penghutang stok tunai di bank &amp; tangan Digunakan untuk membantu menjalankan perniagaan Bukan untuk dijual Contoh </li><li> 12. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Liabiliti Semua hutang perniagaan kepada pemilik dan pihak luar Liabiliti Semasa Liabiliti Bukan Semasa (Jangka Panjang) Hutang yang perlu dijelaskan dalam 1 tahun Hutang yang boleh dijelaskan lebih daripada 1 tahun Contoh Pemiutang Overdraf Contoh Pinjaman bercagaran Gadai janji </li><li> 13. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Ekuiti Pemilik Modal yang dilaburkan oleh pemilik dan keuntungan perniagaan dalam bentuk tunai, premis, kenderaan dan perabot </li><li> 14. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Hasil Jualan barang niaga Hasil daripada perkhidmatan yang diberi Faedah simpanan Sewa diterima Dividen diterima </li><li> 15. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja Belanja Semua kos yang dibayar untuk perniagaan seperti Belian barang niaga Gaji Sewa Elektrik Promosi dan Iklan </li><li> 16. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 KEDAI BEG </li><li> 17. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Maksud Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja PERSAMAAN PERAKAUNAN Jumlah aset sesuatu perniagaan mestilah sama dengan jumlah liabiliti dan ekuiti pemilik. ASET = EKUITI PEMILIK + LIABILITI </li><li> 18. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Buku Lejar Buku akaun utama Merekodkan segala urus niaga perniagaan Semua rekod mesti betul dan sistematik Tarikh Butiran Folio Jumlah Tarikh Butiran Folio Jumlah Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Tajuk Akaun </li><li> 19. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Panduan merekod urusniaga tunai :- Kenal pasti akaun-akaun yang terlibat dalam sesuatu urus niaga Satu akaun didebitkan dan satu lagi dikreditkan Rekodkan urus niaga berdasarkan sistem catatan bergu mengikut susunan tarikh </li><li> 20. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun TunaiAkaun Tunai Mencatatkan semua urus niaga tunai. Prinsip mencatat Akaun Tunai. Akaun tunai ada baki debit Debit Akaun Tunai apabila menerima tunai Kredit Akaun Tunai apabila membayar dengan tunai </li><li> 21. Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Contoh Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun TunaiAkaun Tunai Pada 1 September, baki tunai di tangan ialah RM 300. Akaun Tunai Akaun Belian Akaun Jualan Akaun Alat tulis Akaun Perabot Urus niaga pada bulan September adalah seperti berikut Sept 6 10 15 27 Beli barang Jual barang Beli alat tulis Belian perabot RM 250 RM 380 RM 30 RM 200 </li><li> 22. Mengimbang Dan Menutup Akaun TunaiMengimbang Dan Menutup Akaun Tunai Pada akhir bulan, semua akaun perlu diimbang dan ditutup. Langkah mengimbang akaun :- Jumlahkan kedua-dua lajur debit dan kredit Lajur debit = RM 680 Jumlah lajur lebih besar RM 680 diambil sebagai pengimbang Perbezaan antara lajur dabit dan kredit Catatkan jumlah perbezaan RM 200 sebagai baki hantar ke bawah (h/b) Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Lajur kredit = RM 480 Baki ini dipindahkan ke bawah (b/b) Lengkaplah catatan bergu RM 680 - RM 480 = RM 200 Contoh Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh 30 Baki RM 200h/b RM 680RM 680 Okt 1 Baki b/b RM 200 Baki h/b RM 200 RM 680 RM 680 RM 480 RM 480 </li><li> 23. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun BankAkaun Bank Akaun Simpanan Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Bank Akaun Simpanan Diberi faedah Akaun semasa Rekod Urus Niaga Yang Melibatkan Akaun BankRekod Urus Niaga Yang Melibatkan Akaun Bank Tunai yang dimasukkan ke Akaun Semasa Cek yang dimasukkan ke Akaun Semasa Cek yang dikeluarkan untuk bayaran </li><li> 24. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun BankAkaun Bank Dua jenis tunai Urusniaga penerimaan dan pembayaran wang tunai di bank, direkod dalam Akaun Bank. Tunai di tangan Tunai di bank Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai </li><li> 25. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Baki Akaun Semasa pada 1 Febuari ialah RM 10,000. Merekod Urus Niaga Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Bank ContohContoh Urus niaga yang berlaku pada bulan Febuari adalah seperti berikut: 8 17 20 Simpan tunai di tangan ke bank Beli barang dengan cek Bayar sewa premis Jualan dan dibankkan RM 3000 RM 600 RM 500 RM 2000 Feb 5 </li><li> 26. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Bank Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Feb 1 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Baki b/b RM 10,000 Baki Akaun Semasa pada 1 Febuari ialah RM 10,000. Urus niaga yang berlaku pada bulan Febuari adalah seperti berikut: 8 17 20 Simpan tunai ditangan ke bank Beli barang dengan cek Bayar sewa premis Jualan dan dibankkan RM 3,000 RM 600 RM 500 RM 2,000 Feb 5 Akaun BankAkaun Bank Feb 8 Belian RM 600 5 Tunai RM 3,000 17 Sewa RM 500 20 Jualan RM 2,000 28 Baki RM 13,900h/b RM 15,000RM 15,000 Mac 1 Baki b/b RM 13,900 1 FebBaki RM 10,000 8 Beli RM 600 5 tunai RM 3,000 17 sewa RM 500 20 Jualan RM 2,000 RM 15,000 Baki h/b RM 13,900 </li><li> 27. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun ModalAkaun Modal Untuk merekod aset seperti tunai di tangan, tunai di bank, perabot, premis dan kenderaan Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Modal Merekod Urus Niaga </li><li> 28. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun ModalAkaun Modal Pada Jun 2, Ali memulakan perniagaan kedai makan dengan modal berikut. Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Modal Merekod Urus Niaga ContohContoh Kenderaan Perabit RM 5,000 RM 10,000 RM 8,000 Wang tunai </li><li> 29. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Modal Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Feb 30 Merekod Urus Niaga Simpan Kira ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Baki h/b RM 23,000 Jun 2 Tunai RM 5,000 Kenderaan RM 10,000 RM 8,000 RM 23,000RM 23,000 Julai 1 Baki b/b RM 23,000 Perabot Akaun ModalAkaun Modal Kenderaan Perabot RM 5,000 RM 10,000 RM 8,000 Wang tunai Pada Jun 2, Ali memulakan perniagaan kedai makan dengan modal berikut Jun 2 tunai RM 5,000 Kenderaan RM 10,000 RM 8,000Perabot RM 23,000 </li><li> 30. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun AmbilanAkaun Ambilan Pengeluaran wang tunai di tangan atau bank untuk kegunaan sendiri. Pengeluaran barang niaga untuk kegunaan sendiri. Ambilan akan mengurangkan jumlah modal perniagaan. Akaun Modal Akaun Modal Zulkifi memulakan perniagaan pada Mei 1 dengan membawa masuk tunai di tangan RM 20 000. Berikut adalah urusniaga bulan Mei. Contoh Mei 12 Belian barang RM 1 200 18 Ambil tunai beli perabot RM 300 23 Ambil barang kegunaan peribadi RM 100 27 Ambil tunai kegunaan sendiri RM 150 Akaun Tunai Akaun Tunai Akaun Belian Akaun Belian Akaun Ambilan Akaun Ambilan Akaun Perabot Akaun Perabot Merekod Urus Niaga </li><li> 31. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun Aset Terdapat pelbagai jenis aset. Perlu diasingkan berdasarkan categori aset. Aset Catatan Akaun Bahagian Debit Bahagian Kredit Penambahan aset (Belian) Akaun Aset Akaun Tunai atau Akaun Bank Pengurangan aset (Jualan) Akaun Tunai atau Akaun Bank Akaun Aset Merekod Urus Niaga Contoh Akaun Lekapan dan Lengkapan untuk alat hawa dingin, lampu, dll Akaun Alatan Pejabat untuk komputer, mesin fotostat. Merekod Urus Niaga Secara Tunai Akaun Aset </li><li> 32. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Okt 1 Baki b/b RM 9,000 ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun Aset Merekod Urus Niaga Pada 1 Oktober baki tunai di tangan RM 9,000. Urusniaga bulan Oktober ContohContoh Okt 4 8 17 Beli kenderaan dengan tunai Beli perabot dengan tunai Jual fotostat dan terima tunai RM 10,000 RM 800 RM 2,000 Okt 17 Akaun Alatan pejabat RM 2,000 Okt 4 Kenderaan RM 10,000 8 Perabot RM 800 31 Baki RM 200h/p RM 11,000 RM 11,000 Nov 1 Baki b/b RM 200 1 Okt RM 9,000baki Okt 4 kenderaan RM 10,000 8 perabot RM 800 17 RM 2,000 RM 11,000 Baki h/b RM 200 </li><li> 33. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Merekodkan Urus Niaga Secara Tunai - Akaun HasilMerekodkan Urus Niaga Secara Tunai - Akaun Hasil Hasil kendalian (Jualan barang).Hasil kendalian (Jualan barang). Hasil bukan kendalian (pendapatan lain seperti komisen diterima, sewa, denda.) Hasil bukan kendalian (pendapatan lain seperti komisen diterima, sewa, denda.) Merekod Urus Niaga Selain jualan, sesuatu perniagaan juga menerima pendapatan lain seperti komisen dari pembekal, faedah atas simpanan bank, sewa premis. Selain jualan, sesuatu perniagaan juga menerima pendapatan lain seperti komisen dari pembekal, faedah atas simpanan bank, sewa premis. </li><li> 34. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Akaun HasilAkaun Hasil Pendapatan diterima oleh Pak Abu dalam bulan Mei adalah seperti berikutContoh Merekod Urus Niaga Mei 1 10 15 Baki tunai Terima komisen Terima sewa premis RM 200 RM 500 RM 300 27 Dapat faedah atas simpanan bank RM 80 Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Mei 1 Baki b/b RM 200 10 Komisen RM 500 15 Sewa RM 300 27 Dividen RM 80 Mei 1 Baki RM 200 10 komisen RM 500 15 sewa RM 300 27 RM 80 </li><li> 35. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Merekodkan Urus Niaga Secara Tunai Akaun BelanjaMerekodkan Urus Niaga Secara Tunai Akaun Belanja Akaun BelanjaAkaun Belanja Pelbagai belanja perlu dibayar oleh peniaga Semua belanja dicatatkan di bahagian debit akaun belanja. bil elektrik dan air bil elektrik dan air gaji gaji Merekod Urus Niaga insurans insurans iklan iklan </li><li> 36. Debit (Dt.) Kredit (Kt.)Akaun Tunai Folio Butiran FolioButiranTarikh JumlahJumlah Tarikh Nov 1 Baki b/b RM 2,000 Nov 4 Upah RM 350 13 Belanja am RM 50 28 RM 85 RM 2,000 RM 2,000 Dis 1 Baki b/b RM 1,480 Kadar bayaran ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Contoh Merekod Urus Niaga Akaun BelanjaAkaun Belanja Nov 1 4 13 Baki tunai di tangan Bayar upah pekerja Beri derma RM 2,000 RM 350 RM 50 28 Bayar bil elektrik RM 85 24 Belanja makan RM 35 24 RM 35Belanja am 30 RM 1,480Baki Nov 1 Baki RM 2,000 4 upah RM 350 13 RM 50 28 RM 85 24 Belanja RM 35 RM 2,000 Baki RM 1,480h/b </li><li> 37. ITeach Perdagangan Dan Keusahawan Tingkatan 2 Simpan Kira Maksud Urusniaga KreditMaksud Urusniaga Kredit Keg...</li></ol>