Sosiale medier og innovasjon i offentlig sektor web

  • Published on
    11-May-2015

  • View
    369

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentasjon p kurset Sosiale medier i offentlig sektor, NTNU master of management, Oslo, 27. september, 2012. Se kurssiden her: http://tinyurl.com/czruxzs

Transcript

  • 1.Sosiale medier som kilde til innovasjon ognyskaping i offentlig sektor Sosiale medier i offentlig sektor 27. september, 2012 Asbjrn Flstad, SINTEF NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon*

2. Innhold Innovasjon og nyskaping i offentlig sektor? Fringer for innovasjon og nyskaping Innovasjon, nyskaping og sosiale medier skape i sosiale medier koble i sosiale medierNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 3. Innovasjon og nyskaping i offentlig sektor? NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 4. Offentlig sektor: Alt er som frNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 5. Offentlig sektor: Alt er som frNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 6. Offentlig sektor: Alt er som frNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 7. Offentlig sektor: Alt er som fr - nesten En sterk offentlig sektor er resultat av kontinuerlig forbedring, kompetente ansatte og godt samspill med innbyggere og nringsliv. Men, som Vmml synger, det e itjno som kjm t s sjl. Offentlig sektor trenger innovasjon, vi m klare bruke nye ideer p nyttige mter. Fornyingsminister Rigmor Aaserud, NOKIOS-konferansen 2010http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/aktuelt/taler_og_artikler/minister/taler-og-artikler-av-fornyings--og-kirke/2010/Fornying-av-offentlig-sektor-ved-bruk-av-IKT.html?id=622357 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 8. Offentlig sektor: Alt er som fr - nestenSSB pilotstudie (2011)Sprreskjemaunderskelse: 626 offentligeaktrerGenerelt hyt innovasjonsniv.> 80 % oppgir en eller annen form forinnovasjon de siste to rene.Prosess- og organisatoriske innovasjonersynes generelt mer utbredt enn produkt-og kommunikasjonsinnovasjoner.Innovasjonene blir primrt utviklet avegen organisasjon>50% oppgir samarbeid om innovasjon.http://www.ssb.no/emner/10/03/rapp_201125/rapp_201125.pdf NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 9. Offentlig sektor: Alt er som fr - nesten http://www.ssb.no/emner/10/03/rapp_201125/rapp_201125.pdfNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 10. Fringer for innovasjon og nyskaping NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 11. Fringer internt penhet BrukerrettingAnbefalt lesning: Kap. 4.2 ei brukerretta ogopen forvaltning. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 12. Fringer internt og eksternt penhet Brukerretting og ndvendighetenav spille p lag medverden forvrighttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Internet_map_1024.jpg NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 13. penhetKommunikasjonstadigenklereNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 14. penhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelig NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 15. penhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelig http://skoleporten.bengler.no/ NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 16. penhetInformasjonog analyserstadigenkleretilgjengelighttp://ialloffentlighet.no NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 17. Bruker-rettingMulig vreder folk er NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 18. Bruker-rettingMulig involvere ogbe om hjelp NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 19. Bruker-rettingMulig involvere ogbe om hjelp NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 20. Innovasjon og sosiale medier NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 21. Innovasjon sett fra Oslo :-)En innovasjon er gjennomfring av en vesentlig endring i mten organisasjonen opererer p eller i de tjenester den leverer.**)Utdrag av definisjon brukt i SSB 2011-underskelsen, basert p Oslo-manualenNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 22. Hva vil det si bedrive innovasjon? Gjre FoU Forbedre egeninnovasjonsevneNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 23. gjre FoU IdeerKonsepterPrototyperProdukt/tjenesteNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 24. bedre egen innovasjonsevneWilliam Hogarth: An Election Entertainment.NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 25. Sosiale medier to perspektiv Skape Koble Kaplan & Haenlein:Kietzmann et al.: Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated ContentKaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world,Kietzmann, J.H. et al. (2011). Social media? Getunite! The challenges and opportunities of social media serious! Understanding the functional building blocks ofBusiness Horizons, 53, 5968. social media. Business Horizons, 54, 241251NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 26. Sosiale medier to perspektiv Skape Kommunikasjon Kaplan & Haenlein:Kietzmann et al.: Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated ContentKaplan, A., Haenlein, M. (2010). Users of the world,Kietzmann, J.H. et al. (2011). Social media? Getunite! The challenges and opportunities of social media serious! Understanding the functional building blocks ofBusiness Horizons, 53, 5968. social media. Business Horizons, 54, 241251NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 27. Perspektiv p sosiale medierjf. de to formene for innovasjonsaktiviteter Skape Koble Gjre FoUForbedre egeninnovasjonsevneNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 28. skape i sosiale medierNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 29. Fra id til virkelighetNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 30. Fra id til virkelighetNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 31. Fra id til virkelighetNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 32. Fra id til virkelighetNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 33. Fra id til virkelighetNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 34. Fra id til virkelighet noe for deg? Gir: -Tilgang til kreative ressurser internt og eksternt -Mulighet for flge ider fra unnfangelse til virkelighet Krever: -Varig initiativ -Dedikerte ressurser -Engasjerte bidragsytere -Mottaksapparat NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 35. Innspill i innovasjonsprosesserNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 36. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 37. Innspill i innovasjonsprosesserNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 38. NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 39. Innspill i innovasjonsprosesser noe for deg?Gir:-Innspill fra brukere ellerandre deler avvirksomheten-Mulig unng problemertidlig- og f kreative innspilltil lsningKrever:-Prosjektbasert innsats-Engasjert prosessleder-Engasjerte bidragsytere-MottaksapparatNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 40. koble i sosiale medierNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 41. Nye linjer NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 42. Nye linjer NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 43. Nye muligheter Er ryggmargsrefleks Br bli ryggmargsrefleks NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 44. Eksempel fra Norge (1)NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 45. Eksempel fra Norge (2)community.visma.noNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 46. Nytte av kobling?The rise ofthe networkedenterprise:Web 2.0 findsits payday(Smith, Fargo;McKinesyQuarterly 2010) http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/The_rise_o f_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 47. Survey >3000 ledereNytte av kobling? Tema: Bruk og antatt (ikke mlt)nytte av Web2.0, bla. sosiale nettverk (40%), bloggerThe rise of(38%), videodeling (30%), RSS (30%), wikis (27%), podcasts (25%),the networkedmikroblogging (19%)enterprise: Nytte internt / ovenfor partnereWeb 2.0 finds kt tilgang kunnskap/ekspertiseits payday Redusert kommunikasjonskost(Smith, Fargo; kt tilfredshet (medarbeidere /McKinesy partnere)Quarterly 2010) Nytte ovenfor kunder Mer effektiv markedsfring kt kundetilfredshet Reduserte supportkostnader http://www.mckinseyquarterly.com/Organization/Strategic_Organization/The_rise_o f_the_networked_enterprise_Web_20_finds_its_payday_2716 NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 48. Koblingsutfordringen Tids tunnel NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 49. Det var vanskelig komme i gang og mye som mtte lres men du verden s nyttigSkrive - fr og n NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 50. Det er vanskelig komme i gang og mye som m lres men du verden s nyttig detPublisere - fr og nvil bliKontakt:WebmasterNETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 51. KoblingsutfordringenKan ikke verktyeneKjenner ikke bruksmter ogkotymeKjenner ikke retningslinjeneHar det ikke innarbeidet somdel av arbeidsformen NETworked POWER *Et forskningsprosjekt om sosiale medier og innovasjon* 52. Lsning (1): Op