Stanovništvo BiH

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    1.837

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drutvenogeografske odlike Bosne i Hercegovine

Transcript

  • 1. Drutvenogeografske odlike BiHstanovnitvoBiH

2. naseljavanje Teritorija nae zemlje naseljena ja jood davnog historijskog vremena kameno doba. Prvi doseljenici naih krajeva bili suIliri. Rimljani se na nae prostoredoseljavaju u prvom milenijumu ibitno uticali na drutvene promjene. Slaveni dolaze poetkom 7. stoljedazajedno sa Avarima sa sjevera Evrope. Nakon dolaska Turaka u BiH 1463.godine bitno se promijenilaetnika, kulturna i vjerska struktura. 3. naseljavanje BiH U toku 19. i 20. stoljeda formiraju se tri danas najbrojnije skupine naroda: - Bonjaci (muslimani), - Srbi (pravoslavci), - Hrvati (katolici), a zatim tu su i: - Jevreji, Romi i drugi narodi i narodnosti: - esi, Poljaci, Rusi, Rusini, Maari, T urci, Albanci... Jevreji u BiH dolaze u 16. stoljedu, prognani iz panije sefardski Jevreji. 4. demografska slika BiH Na demografsku sliku BiH uticalisu mnogi faktori politiki, bioloki, ekonomsko-socijalni... Prvi i Drugi svjetskirat, ekonomske migracijesredinom 20.stoljeda, ratnazbivanja 1992-1995. godineuglavnom su faktori koji sudirektno uticali na demografskisliku nae zemlje. Demografska slika stanovnitvaprati se kroz popise 5. Kretanje broja stanovnika U BiH je do sada uraeno 13 popisa Kretanje broja stanovnika45000004000000broj stanovnika350000030000002500000200000015000001000000 50000001879. 1885. 1895. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2005.godine popisa stanovnitva 6. demografska slika BiH Trend vedeg povedanjastanovnitva zabiljeen je poslijeDrugog svjetskog rata, kada je uBiH zapoeo industrijskirazvoj, opismenjavanje, kolovanje, urbanizacija, povedanjezdravstvene zatite... Veliko smanjenje stanovnitvaosjetno je u toku i nakon rata1992-1995.- 250 000 ljudi ubijeno, 2.000.000- 1.700.000 ljudi migriraloljudi 7. Drutvenogeografske odlike Bosne i Hercegovine 8. prirodno kretanje stanovnitva Prirodno kretanje stanovnitvapredstavlja odnos broja roenih(natalitaet) i broja umrlih(mortalitet). Razlika izmeu nataliteta imortaliteta predstavlja prirodniprirataj moe biti pozitivan inegativan. BiH spada u sami vrh Evrope postopi nataliteta. 80-tih godina natalitet opada, kaoposljedica standardaivota, planiranjaporodice, zaposlenosti, iseljavanja 9. Prirodno kretanje STANOVNITVA Procjene 2004. godine namgovore o negativnomprirodnom prirataju stanovnitvo je sve starije, amladog stanovnitva je svemanje. Uzrok ovome je ekonomskasituacija u zemlji, planiranjeporodice, zaposlenost enskepopulacije,...