Swedbank labās prakses piemērs

 • View
  2.829

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Swedbank labs prakses piemrsLabumu grozs

  Arvils StikutsPersonla atalgojuma un administrcijas daas vadtjs2011.gada 15.martLabums / Benefits ir tas, par kuru nav jatskaits grmatvedbai

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  SWEDBANK LATVIJLABUMU GROZSVRTBASDARBINIEKIPASAULELATVIJA

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  1 no 4: VrtbasVIENKRBAATVRTBAATBILDBAREZULTTSATVRTBAINOVCIJASAPMBA

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  2 no 4: Darbinieki67567APMIERINTBAIMPORTANCESaglabtTurpint ?Stop ?Pabalsti, dvanasLojalittes priekrocbasDadi(darb.cenrdis, sporta klubs u.c.)McbasApbalvojumiPaskumiPapildus brvdienasVidjiPotencilsDzves/darba ldzsvarsimeneIerobeota pieejambaVidji

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  3 no 4: PasauleThe idea that staff are more concerned with career opportunities than monetary gain has come under threat as new research showed staff would rather be given an iPod by their employer than a promotion, in absence of a pay rise.100 cash bonus for work on a particular project - 90% 100 gift vouchers to a shop of your choice - 89%A couple of days of extra annual leave - 89%Technology gift of individual's choice with a value of approximately 100 (e.g. iPod Nano, digital camera) - 80%Lunch with family or friends paid by employer - 68%Being 'fast-tracked' for promotion - 67%Lunch or drinks with colleagues paid by employer - 62%Access to internal training courses - 62%Tickets to leisure or sporting activities for use with family/ friends - 61%Option to gain experience in a different department within the organization - 58%Option to gain experience in a similar department in a different organization - 52%A couple of extra days off to do charity/ volunteer work - 49%A promotion without pay rise - 37%HR magazine, December 2009

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  4 no 4: LatvijaTOP labumi tirgVeselbas apdroinana90%Iekjs / rjs mcbas89%Mobilais tlrunis88%Dvanas74%Pabalsti73%Kafija, tja72%Atalgojuma ptjums (Fontes, Hay)

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  Swedbank labumu grozs obrdFinanu krzes ietekm vairki labumi atcelti vai samazinta to vrtba (piem. darbinieku autobuss), obrd labumu groz ir galvens lietas, kas darbiniekiem/organizcijai ir svargas

  Darbinieku ldzdalbas principsVeselbas apdroinana (ldzfinansjums, uzsvars uz prevenciju)Mcbu atvainjums (50% no darba algas)Dienesta auto nodoklis (kas maks nodokli)

  Sts k vrtbaPabalsti/brvdienas no 1 gada staLojalittes atvainjums

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  Nkotn skatoties ...Pasaules tendencesElastgs darba laiksAttlint darba vietaKafetrijas principsDarbs roku rok ar darbinieka hobiju

  Labumu grozs (Swedbank)

 • Paldies!

  Labumu grozs (Swedbank)

  Swedbank

  Nedaudz teorijasLabumi atbalsta/stiprina uzmuma kultru un vrtbas, k ar stimul darbiniekus rkoties saska ar tm

  Globls / starptautisks kompnijas kultras un vrtbu aspekt ir vairk ldzgas viena otrai nek vietjiem uzmumiem attiecgaj valst.Bet atirbas ir un bs valstu lmen (piem., veselbas apdroinana)

  Labumu grozs (Swedbank)

  ie ir msu zmola platformas strakmei un trs lietas, kuras sagaidm, ka js visi zinsiet, izpratsiet un rkosieties saska ar tm. Msu mris defin msu pastvanas iemeslu un to var saldzint ar ozola stumbru, tas kalpo par pamatu izaugsmei.Msu vrtbas ir msu vadmotvs, lai ko ms dartu. Ts ir it vis, ko ms darm, glui k uzturvielas cirkul ozol.Msu vzija formul, ko ms darm un kam. T ststa par to, kdu nkotni vlamies izveidot, un t ir ar daa no pilnb izaugua ozola.Nav daudz uzmumu ar tik garu vsturi k msjam uzmumam. Jau teju 200 gadus ms esam paldzjui msu klientiem nodroint labku nkotni un esam kuvui par nozmgu dau msu sabiedrbas izaugsm un attstb, un ar turpmk tdi bsim.

  *ie ir msu zmola platformas strakmei un trs lietas, kuras sagaidm, ka js visi zinsiet, izpratsiet un rkosieties saska ar tm. Msu mris defin msu pastvanas iemeslu un to var saldzint ar ozola stumbru, tas kalpo par pamatu izaugsmei.Msu vrtbas ir msu vadmotvs, lai ko ms dartu. Ts ir it vis, ko ms darm, glui k uzturvielas cirkul ozol.Msu vzija formul, ko ms darm un kam. T ststa par to, kdu nkotni vlamies izveidot, un t ir ar daa no pilnb izaugua ozola.Nav daudz uzmumu ar tik garu vsturi k msjam uzmumam. Jau teju 200 gadus ms esam paldzjui msu klientiem nodroint labku nkotni un esam kuvui par nozmgu dau msu sabiedrbas izaugsm un attstb, un ar turpmk tdi bsim.

  *