T1 la composició dels éssers vius

  • Published on
    29-Jul-2015

  • View
    1.709

  • Download
    1

Transcript

1. La composici dels ssers vius Tema 1 Biologia Rosa Marf 2. 1-La vida Definici de: o Cincia o Biologia o Vida, funcions vitals. Caracterstiques dels ssers vius: Complexos. Cellulars. Nodreixen. Es relacionen. Es reprodueixen. Metabolisme. Gen. Homestasi. 3. 2-Nivells dorganitzaci de la matria Nivell subatmic, atmic. Molecular: Biomolcules inorgniques. Biomolcules orgniques: Macromolcules. Complexes supramoleculars Orgnuls cellulars. Nivell cellular: Procariota. Eucariota. Nivell pluricellular: Tallus Teixit rgans Sistemes / Aparells. Nivell de poblaci Nivell decosistema Bitop Biocenosi Biosfera 4. 3-Enllaos qumics de la matria viva Enllaos entre toms: Enlla inic. Enlla covalent Molcules apolars Molcules dipolars Enllaos entre molcules: Enlla dhidrogen Enlla per forces de Van der Waals. 5. 4-Bioelements ( elements biognics) Primaris H i O C N P Secundaris Indispensables: Ca,Na,K,Mg,Cl,Fe, I, Co,Mn,Li,Si,F Variables: Br, Zn, Ti, Plstics:C,H,O,N,P,S,Na,K,Ca,Mg,Cl. Oligoelements ( indispensables, sn catalitzadors):Fe,Zn,Cu,Co,Mn,Li,Si,I i F. 6. 5-Biomolcules o principis immediats. Simples:Ex: oxigen gas Compostos: Inorgnics:Ex: aigua, dixid de carboni. Orgnics:Ex glcids, lpids, protenes i cids nuclics. 7. 6-Aigua On trobem aigua a la matria viva? Caracterstiques fonamentals de laigua: Elevada fora de cohesi,tensi superficial i capillaritat. Elevada calor especfica. Elevada calor de vaporitzaci. Densitat ms elevada en estat lquid que en estat slid. Elevada constant dielctrica, solvataci inica. Baix grau dionitzaci. Funcions de laigua: Dissolvent i transport de substncies. Bioqumica. Estructural. Mecnica amortidora. Termoreguladora. 8. 7-Les sals minerals Sals minerals precipitades:Per estructures slides i insolubles. Funci esqueltica. Sals minerals dissoltes:Donen lloc a cations o anions. Efecte tamp i les dissolucions es diuen amortidores o tamp. Sals minerals associades a substncies orgniques:sassocien a biomolcules. Ex: fosfoprotenes.fosfolpids. 9. 8-Els lquids en els ssers vius, estan en forma de.... Dissolucions o Concepte. o Propietats: Difusi. Osmosi.(Pressi osmtica,isotnic,hipotnic (turgncia), hipertnic (plasmlisi) Estabilitat del grau dacidesa Dispersions collodals. o Concepte. o Propietats: Capacitat de presentar-se en estat gel. Elevada viscositat Elevat poder adsorbent. Adsorci Efecte Tyndall. Sedimentaci. Dilisi Electroforesi.