T1 la reproducció dels éssers vius 14 15

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    1.343

  • Download
    7

Transcript

1. T1/ LA REPRODUCCI DELS SSERS VIUSEls ssers vius estan formats per cllules. Nhi ha de moltsenzills, duna sola cllula, i de molt complexos, com lespersones.Tots els ssers vius fan tres funcions vitals que sn: nodrir-se(respiraci, circulaci...), relacionar-se i reproduir-se.La reproducci s una funci vital dels ssers vius que serveix percrear nous individus.La reproducci dels ssers vius pot ser asexual o sexual.Reproducci ASEXUAL Reproducci SEXUALCaracterstiques ssers vius Caracterstiques ssers vius Participa un solindividu i un soltipus de cllula. Es produeix deforma molt rpida. Els nous individussn idntics als seusprogenitors. ssers unicellulars Alguns fongs. Algunes plantes. Alguns invertebrats Participen duescllules diferents,sn cllulessexuals o gmetes.Una femenina iuna masculina. Es produeix deforma lenta. Els nous ssers nosn idntics alsseus progenitors,shi assemblen. La majoriadels ssersvius:plantes ianimals. 2. T1/ 1. 1 LA REPRODUCCI DELS FONGS, DE LESALGUES DE LES PLANTES SENSE FLOR (falgueres imolses)1- Els fongs no sn plantes. Es reprodueixen principalment ambreproducci asexual per mitj despores. Aquestes quan sn proumadures, es desprenen i germinen. Tot i que tamb poden combinarfases sexuals i asexuals en el cicle reproductor.2- Les algues combinen els dos tipus de reproducci, sexual i asexual endues fases diferents del procs:Fase de reproducci per gmetes (sexual).Fase de reproducci per espores (asexual).3- Les plantes que NO fan flors sn les criptgames, com les falgueres iles molses. Aquestes plantes combinen els dos tipus de reproducci,sexual (gmetes) i asexual (espores)Dibuixa el cicle reproductor duna alga. (pg. 15 del llibre)GAMETESESPORESZIGOTCICLE REPRODUCTOR DUNA ALGA 3. Dibuixa amb precisi un bolet, una molsa i una falguera i assenyala lesseves parts. Indica tamb on sn les espores.Bolet MolsaFalguera 4. 1.2) LA REPRODUCCI DE LES PLANTES AMB FLOR.Les plantes que tenen flor sn del grup de les FANERGAMES, i tenenreproducci sexual, La flor s lrgan reproductor per tant s la que contles cllules sexuals o gmetes. PROCS DE REPRODUCCI DE LES PLANTES AMB FLOR.Consta de cinc fases:1- Pollinitzaci: el pollen que est en les anteres es diposita a lestigma ibaixa al fons del pistil on estan els vuls.2 Fecundaci: suneixen el pollen i els vuls i formen el zigot.3 - Formaci del fruit: la flor es marceix i el zigot comena a crixer fins aformar un fruit que t dins les llavors.4 - Dispersi de lesllavors: es produeix ambajuda del vent, danimals,etc. 5. 5 Germinaci: la llavor fa nixer una nova planta. 6. 2-LA REPRODUCCI DELS ANIMALS.Els animals poden tenir reproducci Asexual i Sexual.2.1)LA REPRODUCCI ASEXUAL DELS ANIMALS.La reproducci asexual dels animals pot ser de dos tipus: Escissi: Un fragment de lanimal es desprn i cada part esregenera i dona lloc a un nou individu. Gemmaci: A un animal li surt un bony que va creixent i finalmentes desprn un nou individu. A vegades queden junts i formencolnies.2.2)LA REPRODUCCI SEXUAL DELS ANIMALS.A) Les cllules sexuals dels animals.Els vuls sn els gmetes femenins produts per les femelles. Elsespermatozoides sn els gmetes masculins produts pels mascles. 7. En algunes espcies un mateix individu produeix els dos gmetes,sn hermafrodites. Sn exemples el cargol i el cuc.B) La fecundaci en els animals.La fecundaci s la uni dels dos gmetes (vul i espermatozoide) ipot ser externa o interna.La fecundaci externa es produeix fora del cos de la femella, quediposita els vuls i desprs el mascle diposita a sobre elsespermatozoides. La majoria de peixos i els amfibis tenenfecundaci externa.La fecundaci interna es produeix dins el cos de la femella, desprsque el mascle hi hagi dipositat els espermatozoides. La tenen elsrptils, les aus i el mamfers.C ) El desenvolupament de lembri.En els animals, la uni dels gmetes mascul i femen dona lloc alzigot, i aquest dona lloc a lembri, que sanir desenvolupant finsel moment de nixer.Segons el lloc on es desenvolupi lembri diem que hi ha animalsovpars, vivpars i ovovivpars.* Els animals ovpars : les femelles ponen ous i lembri esdesenvolupa al seu interior per fora del cos de la mare. A loutamb hi ha nutrients que necessitar fins a nixer, en aquellmoment les cries trenquen lou i surten.La majoria dels animals sn ovpars: 8. Les aus cuiden els ous als nius.Molts rptils ponen els ous a terra i els abandonen.Els amfibis i els peixos ponen els ous a laigua.Alguns animals quan surten de lou encara no estan acabats deformar i experimenten un procs de transformaci, lametamorfosi, com algun amfibi (granota) o alguns insectes(papallona).*Els animals vivpars : lembri es desenvolupa a linterior del cosde la femella, durant un perode de gestaci. En nixer la cria surtviva del cos de la mare.Durant la gestaci obt els nutrients i loxigen de la mare.Gaireb tots els mamfers sn vivpars.*Els animals ovovivpars : Lembri es desenvolupa dins dun ouper lou est dins del cos de la mare.Hi ha molt pocs animals ovovivpars, com alguns rptils (lescur) ipeixos (taur).