Tables and graphics

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    260

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. Akademik YazmdaTablo, Grafik ve izenekler Tacettin nandHalk Sal</li></ul> <p> 2. Sunum kapsam Bilimsel yazm Tablo ve grafik yapmnn nemi Tablo ve ekiller arasndaki farklar ve ortakynler Tablolarn temel zellikleri ekiller ve temel zellikleri Tablo ve ekillerle metinlerin ilikisi izenekler 3. Bilimsel yazm trleri Makale Tez Poster Rapor Kitap Derleme 4. Bir akademik yaznn blmleri Balk zet Giri Yntem Bulgular Tartma Kaynaklar 5. IMRAD Introduction - Why was the study undertaken? Whatwas the research question, the tested hypothesis or thepurpose of the research? Methods - When, where, and how was the study done?What materials were used or who was included in thestudy groups (patients, etc.)? Results - What answer was found to the researchquestion; what did the study find? Was the testedhypothesis true? and Discussion 6. Tablo, Grafik ve izeneklerin nemi Tablo ve grafik kullanm ok sk Tablolar sayda veriyi zetlemenin en iyi yolu Bir grafik bir eyi gstermenin anlatmannen basit yolu liki gsterimi, karlatrma, deiim vetanmlama amac ile kullanlabilirler 7. Tablo ve grafik arasndaki farklar veortak ynler Tablo satr ve stnlardan oluur, Tablo say, ortalama, standart sapma, yzdegibi rakamlar gsterir Tablo dnda kalan harita, daire, bar, izgigrafik, nokta dalm gibi grafikler veresimler ekil olarak adlandrlr Her bir tablo ve eklin bal vardr Her ikisi de metinleri tamamlayc aralardr 8. Tablonun temel zellikleriNumaras olmalBalklar olmalEtiketleri olmallek ver birimler belirtilmeliSay ve yzdeler birlikte verilmeliYzdeler ondalkl yazlmasSatr ve/veya kolon yzdeleriRakam ve yzdeler saa bitiikKsaltmalarn aklanmas 9. Sklk TablosuTablo 2: Hastalarn cinsiyete dalmCinsiyetSay Yzde Erkek44.0Kadn 2856.0Toplam50 100.0 10. Akcier Kanserli Olgularda Tmr Tipi Dalm ve BazEpidemiyolojik zellikler Deiiyor mu? (1992-1998) 11. Tablolar ve metinler Tablolar genellikle bulgular blmnde yer alr Tablo verileri metin iinde zetlenmelidir Metin iinde tabloya atfta bulunmak gerekir Tablolar genellikle grafiklerden daha ok veriieririler ounlukla tablodaki say ve yzdelere bakarakkarar vermek zordur, istatistiksel analizler gerekir 12. Tablo yapmndaOpen Office WriterMS Office WordVeri analiz prog. 13. ekillerGrafiklerDiaramlarResimlerHaritalar 14. Grafiklerok fazla veri iermemeliGrafik tr amaca uygun olmal- Stn grafii: karlatrma iin- izgi: Eilim belirlemede- Daire: Bir eyin dalm- Nokta dalm: liki gsteriminde- Kutu grafii: Tanmlayc ltleringsterimi 15. Sutn grafiiubuk ya da stn denilen grsel ekillerkullanlrYatay ve dikey olarak dzenlenebilirTek bir deikene ilikin veriler olabilecei gibibirden ok deikeni de bir arada gstermekolanakldrTek bir deikenin sklk damn stngrafikte gsterilmesi histogramdr 16. Histogram 17. Trkiyede alma durumu 18. Trkiye Nfus Yaps 19. HaritaBlgesel dalmlar gstermedeHastaln kmelemesindeKaynak gsterimindeSalgn incelemesinde 20. Kadnlarda okur yazarlk 21. izgi grafik Zaman iindeki deiimi gstermede ok sayda noktay birbiri ile balar Eilimleri belirlemede x ve y eksenleri zerinde izilir Genellikle y ekseni baml, x eksenibamsz deikeni temsil eder 22. ekil x: Hz ve zaman erisi 23. izgi grafik 24. Dairesel GrafikDairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafii)(ngilizce:"pie chart", "pasta grafii"), kategorik (ya srasallekli ya da isimsel lekli) verileri grsel bir ekildebetimleyip zetlemek iin hazrlanan; iindeki kategoridilimlerini orantsal olarak gsteren bir daire eklindesunulan bir gsterim aracTek bir dairesel grafik dilimlerin birbirleriyle karlatrlmadan bu grafik iindeki tek bir dilimin tm grafikle karlatrlmas ok uygundur.dilimlerinin birbiriyle karlatrlmasi uygunsuzdur ve bunu uygun hale getirmek zordur. 25. Diyagram- izenek Herhangi bir olayn geliim ve deiimini gsteren izenee(grafik) diyagram denir. Tan, tedavi seenekleri, hasta ynetimi ki ya da boyutlu olabilirler Baz Diyagram Trleri Aa diyagram A diyagram Venn diyagram Ak emas Ekinlik diyagram Hedef diyagram Dng Piramid 26. Diyagramlar- izeneklera) Noktal diyagramlar,b) Blml alan diyagramlar,c) izgi ve stun diyagramlarolmak zere balca grupta incelenebilir. 27. Venn diyagram 28. A diyagram 29. Ak emas Ak emas algoritmalar ve ilemleri birbirine oklarlabal deiik tiplerdeki kutular ierisinde gsterenyaygn bir ema tipi Ak emalar eitli alanlardaki ilem ve uygulamalarnynetilmesi, belgelendirilmesi, tasarlanmas vezmlenmesinde kullanlr 30. Nokta dalm grafiiki deiken arasndaki ilikiyi gstermede okyararldlikinin ekli hakknda bilgi verir 31. Kutu grafiiKutu grafii (ngilizce: Box plot) bir betimsel istatistik veistatistiksel grafik aleti olup niceliksel verileri grselekilde zetlemek iin Amerikan istatistiki John Tkeytarafndan kutu-ve-byklar grafii ad altnda bir aklaycveri analizi arac olarak ilk defa gelitirilmitir.Kutu grafii, ilgili deiken bakmndan veri iin hazrlananbe sayl zetleme tablosu gsterimini grafiksel olarakzetlemeye dayaldrzellikle merkezsel konum, yaylma, arpklk ve basklkynnden verileri zetlemek ve dlak deerleri tanmlamakiin kullanlr 32. Yazlmlar Open Office MS Office word, exel Veri analiz yazlmlar Online sistemler 33. zet1. izgi grafik hangi durumlar iin ok kullanlr?2. ki deiken arasnda korelasyon analizi yapmadan nce yaplmas gereken grafik tr hangisidir?3. Niceliksel bir veririn ortanca, eyrekler ve aar deerlerini gsteren grafik tr hangisidir?4. Histogram nasl bir grafik trdr? 34. Teekkrler</p>