Tâche 4. aider à produire

  • Published on
    23-Jul-2015

  • View
    87

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Tche 4 Aider produire</p><p>Figueira Regenjo, Emma</p></li><li><p>1. JUSTIFICATION</p><p>Antes de comezar a explicar a elaboracin desta tache 4,</p><p>considero importante decir que non modifiquei en ningn momento</p><p>ningunha das anteriores actividades e que esta ltima est feita tendo en</p><p>conta os obxectivos, contidos e capacidades das anteriores tarefas.</p><p>Na tche 3 as actividades elaboradas tian como tema principal a</p><p>aprendizaxe das cores. Nesta, considerei importante seguir traballando un</p><p>pouco mis este tema cos rapaces aunque tamn se traballarn algunas das</p><p>partes do corpo a travs dunha cancin.</p></li><li><p>A continuacin deixo os enlaces das anteriores tches para que</p><p>poidades acceder a eles se o necesitrades.</p><p> LinkTche1:</p><p>http://www.slideshare.net/EmmaFigueira/tche-1-26622648</p><p> LinkTche2:</p><p>http://www.slideshare.net/EmmaFigueira/tache2-comment-sy-prendre</p></li><li><p>2. ACTIVIT DE PRODUCTION ORALE</p><p>Primeiramente situarmonos na parte da aula donde se fan as</p><p>asambleas. Al, diremoslle aos nenos que se senten en circulo e a</p><p>profesora poerase tamn con eles. Se lles explicar que imos proxectar</p><p>unha cancin chamada Les couleurs e que debern estar moi atentos</p><p>xa que nun primer momento a imos escoitar e logo entre todos a</p><p>cantaremos.</p></li><li><p>A continuacin a profesora mostraralles varias tarxetas donde</p><p>aparecen diferentes debuxos, por exemplo: os ollos dun rapaz, a boca, a cor</p><p>vermella, a cor da cara dun neno, etc. Eles debern de ir decindo en francs</p><p>que o que ven nas imaxes e sinalar no seu corpo donde teen esa parte que</p><p>aparece na tarxeta.</p><p>Exemplos de tarxetas que se utilizarn na actividade:</p></li><li><p>Consigna da actividade:</p><p>A maestra comezar a actividade decindo aos rapaces:</p><p> Bonjour a tout le monde! Aujourd`hui nous allons cout et chant un</p><p>chanson sur les couleurs et les parties du corps.</p><p> Bravoo!! Vous le fait trs bien! Maintenant, je vais vous montrer</p><p>quelques cartes avec des images diffrentes et vous devez me dire vous ce</p><p>que c'est et de quelle couleur c'est.</p><p> Par exemple: Je montrera la carte du bonhomme de neige et pointera</p><p>son nez. Puis je demandera: Qu'est-ce que c'est ? et.....de quelle couleur et</p><p>son nez ? et le corps ?</p></li><li><p>Tempo da actividade:</p><p>A realizacin desta actividade ter unha duracin de</p><p>aproximadamente 15-20 minutos.</p><p>Recursos necesarios para a actividade:</p><p>Os recursos materiais que se necesitarn para a a elaboracin desta</p><p>actividade son: Proxector, ordenador e o vdeo da cancin.</p><p>As imaxes que se mostrarn na aula son extradas de Google. O vdeo</p><p>pdese ver en youtube a travs do seguinte enlace:</p><p>http://www.youtube.com/watch?v=-4kNeFGBAcw</p></li><li><p>3. ACTIVIT DE PRODUCTION CRITE</p><p>Para traballar a produccin escrita a mestra entregar a cada</p><p>alumno duas fichas. Na primeira delas aparecern algunhas das partes do</p><p>corpo co nome debaixo escrito en francs. Debern escribir o mesmo no</p><p>cadrado situado debaixo da palabra e logo, pintarn os debuxos.</p><p>Na segunda ficha teen que observar os diferentes debuxos.</p><p>Debaixo de cada un aparece a palabra escrita en francs pero falta unha</p><p>vogal. Sern eles mesmos os que debern de completar a palabra.</p></li><li><p>FICHA NMERO 1</p></li><li><p>FICHA NMERO 2</p></li><li><p>Consigna da actividade:</p><p>A maestra comenzar a actividade decindo:</p><p> Bonjour enfants! Aujourd`hui nous allons faire unes feuilles. Dans la</p><p>premier, vous devez crire le mot de les parts du corp.</p><p> Dans la deuxime activit, vous devez crire le nom de les couleurs</p><p>reprsent sur les dessins.</p></li><li><p>Tempo da actividade:</p><p>A realizacin desta actividade ter unha duracin de</p><p>aproximadamente 25-30 minutos.</p><p>Recursos necesarios para a actividade:</p><p>Os recursos materiais que se necesitarn para a elaboracin</p><p>desta actividade son: As duas fichas para cada alumno, lpices, gomas e</p><p>cores.</p><p>As fichas que se utilizarn son feitas por min e as imaxes son</p><p>extradas de Google.</p></li><li><p>4. RUBRIQUE RFLEXION</p><p>o Comment tes-tu organis(e) pour raliser cette tche?</p><p>Para a realizacin desta tarefa fun seguindo as instruccins marcadas polo</p><p>profesor e logo comezei a realizar as actividades. Fixeime que todo tivese</p><p>coherencia e que os obxectivos, a idade dos nenos/as, os contidos e</p><p>capacidades eran os adecuados para a elaboracion destas actividades.</p><p>o As-tu prouv des difficults? Lesquelles?</p><p>A maior dificultade que me atopei foi a elaboracin das actividades posto</p><p>que tian que ser as axeitadas para os nenos/as de educacion infantil.</p></li><li><p>o Quest-ce que tu as appris avec cette tche par rapport aux comptences</p><p>indiques ci-dessus? Quest-ce que tu as appris dautre?</p><p>Coma na tche 3, con esta tarefa aprendin a elaborar actividades nunha</p><p>lingua extranxeira e, principalmente, a distinguir entre as actividades que</p><p>son de compresin ou produccion oral e escrita.</p><p>o Quel est ton avis gnral sur la tche?</p><p>A mia visin sobre esta tarefa boa xa que a considero moi importante en</p><p>canto a mia formacin como docente.</p></li></ul>