Tâche 4. aider à produire

Embed Size (px)

Text of Tâche 4. aider à produire

 • Tche 4 Aider produire

  Figueira Regenjo, Emma

 • 1. JUSTIFICATION

  Antes de comezar a explicar a elaboracin desta tache 4,

  considero importante decir que non modifiquei en ningn momento

  ningunha das anteriores actividades e que esta ltima est feita tendo en

  conta os obxectivos, contidos e capacidades das anteriores tarefas.

  Na tche 3 as actividades elaboradas tian como tema principal a

  aprendizaxe das cores. Nesta, considerei importante seguir traballando un

  pouco mis este tema cos rapaces aunque tamn se traballarn algunas das

  partes do corpo a travs dunha cancin.

 • A continuacin deixo os enlaces das anteriores tches para que

  poidades acceder a eles se o necesitrades.

  LinkTche1:

  http://www.slideshare.net/EmmaFigueira/tche-1-26622648

  LinkTche2:

  http://www.slideshare.net/EmmaFigueira/tache2-comment-sy-prendre

 • 2. ACTIVIT DE PRODUCTION ORALE

  Primeiramente situarmonos na parte da aula donde se fan as

  asambleas. Al, diremoslle aos nenos que se senten en circulo e a

  profesora poerase tamn con eles. Se lles explicar que imos proxectar

  unha cancin chamada Les couleurs e que debern estar moi atentos

  xa que nun primer momento a imos escoitar e logo entre todos a

  cantaremos.

 • A continuacin a profesora mostraralles varias tarxetas donde

  aparecen diferentes debuxos, por exemplo: os ollos dun rapaz, a boca, a cor

  vermella, a cor da cara dun neno, etc. Eles debern de ir decindo en francs

  que o que ven nas imaxes e sinalar no seu corpo donde teen esa parte que

  aparece na tarxeta.

  Exemplos de tarxetas que se utilizarn na actividade:

 • Consigna da actividade:

  A maestra comezar a actividade decindo aos rapaces:

  Bonjour a tout le monde! Aujourd`hui nous allons cout et chant un

  chanson sur les couleurs et les parties du corps.

  Bravoo!! Vous le fait trs bien! Maintenant, je vais vous montrer

  quelques cartes avec des images diffrentes et vous devez me dire vous ce

  que c'est et de quelle couleur c'est.

  Par exemple: Je montrera la carte du bonhomme de neige et pointera

  son nez. Puis je demandera: Qu'est-ce que c'est ? et.....de quelle couleur et

  son nez ? et le corps ?

 • Tempo da actividade:

  A realizacin desta actividade ter unha duracin de

  aproximadamente 15-20 minutos.

  Recursos necesarios para a actividade:

  Os recursos materiais que se necesitarn para a a elaboracin desta

  actividade son: Proxector, ordenador e o vdeo da cancin.

  As imaxes que se mostrarn na aula son extradas de Google. O vdeo

  pdese ver en youtube a travs do seguinte enlace:

  http://www.youtube.com/watch?v=-4kNeFGBAcw

 • 3. ACTIVIT DE PRODUCTION CRITE

  Para traballar a produccin escrita a mestra entregar a cada

  alumno duas fichas. Na primeira delas aparecern algunhas das partes do

  corpo co nome debaixo escrito en francs. Debern escribir o mesmo no

  cadrado situado debaixo da palabra e logo, pintarn os debuxos.

  Na segunda ficha teen que observar os diferentes debuxos.

  Debaixo de cada un aparece a palabra escrita en francs pero falta unha

  vogal. Sern eles mesmos os que debern de completar a palabra.

 • FICHA NMERO 1

 • FICHA NMERO 2

 • Consigna da actividade:

  A maestra comenzar a actividade decindo:

  Bonjour enfants! Aujourd`hui nous allons faire unes feuilles. Dans la

  premier, vous devez crire le mot de les parts du corp.

  Dans la deuxime activit, vous devez crire le nom de les couleurs

  reprsent sur les dessins.

 • Tempo da actividade:

  A realizacin desta actividade ter unha duracin de

  aproximadamente 25-30 minutos.

  Recursos necesarios para a actividade:

  Os recursos materiais que se necesitarn para a elaboracin

  desta actividade son: As duas fichas para cada alumno, lpices, gomas e

  cores.

  As fichas que se utilizarn son feitas por min e as imaxes son

  extradas de Google.

 • 4. RUBRIQUE RFLEXION

  o Comment tes-tu organis(e) pour raliser cette tche?

  Para a realizacin desta tarefa fun seguindo as instruccins marcadas polo

  profesor e logo comezei a realizar as actividades. Fixeime que todo tivese

  coherencia e que os obxectivos, a idade dos nenos/as, os contidos e

  capacidades eran os adecuados para a elaboracion destas actividades.

  o As-tu prouv des difficults? Lesquelles?

  A maior dificultade que me atopei foi a elaboracin das actividades posto

  que tian que ser as axeitadas para os nenos/as de educacion infantil.

 • o Quest-ce que tu as appris avec cette tche par rapport aux comptences

  indiques ci-dessus? Quest-ce que tu as appris dautre?

  Coma na tche 3, con esta tarefa aprendin a elaborar actividades nunha

  lingua extranxeira e, principalmente, a distinguir entre as actividades que

  son de compresin ou produccion oral e escrita.

  o Quel est ton avis gnral sur la tche?

  A mia visin sobre esta tarefa boa xa que a considero moi importante en

  canto a mia formacin como docente.