Taklimat pemulihan bp khas

  • Published on
    30-Jul-2015

  • View
    135

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

1. PEMULIHAN ISU DAN CABARAN ? OLEH BPKHAS 2. BAH. PENDIDIKAN KHAS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3. BAH. PENDIDIKAN KHAS Pembahagian Murid : Murid Pemulihan Tahun 3 Murid LINUS Tegar Tahun 2 Murid LINUS Tegar Tahun 1 (selepas Jun) 4. BAH. PENDIDIKAN KHAS Siapa murid Pemulihan dan Siapa Murid LINUS Tegar ? Murid yang telah dicalonkan oleh guru kelas/guru matapelajaran tahun 3/murid Pemulihan dari Tahun 2/murid yang gagal IPP2M Murid LINUS Tegar Murid yang tidak menguasai konstruk 1& 2 Saringan LINUS 5. BAH. PENDIDIKAN KHAS Data Murid LINUS Tegar Literasi 5 % iaitu 20,300 Numerasi 2 % iaitu 6,942 6. 5 28 11 36 24 10 36 65 85 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sept 2010Jun 2010Mar 2010 Construct 8-12 Construct 1-2 Construct 3-7 Literacy rates are slowly increasing, and we reached 85% below 5% from our target of 90% for all Primary 1 students 7. 7 10 4 45 22 8 45 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 91 2 Sept 2010Jun 2010Mar 2010 Construct 3-7 Construct 1-2 Construct 8-12 and our numeracy rates, we reached our target of 90% for all Primary 1 students . 8. BAH. PENDIDIKAN KHAS 9. BAH.PENDIDIKAN KHAS 10. BAH. PENDIDIKAN KHAS Modul Penggunaan modul menggunakan modul LINUS Untuk Modul 2 akan dibekalkan oleh BPKurikulum Untuk Modul 1 dapatkan dari guru LINUS di sekolah. Untuk murid Pemulihan Tahun 3 menggunakan modul Pemulihan yang dibekalkan oleh KPM 11. BAH. PENDIDIKAN KHAS Saringan Saringan untuk murid LINUS Tegar dibuat oleh guru Pemulihan Penerangan cara melaksanakan saringan: Manual saringan Guru LINUS di sekolah. 12. BAH.PENDIDIKAN KHAS Data : Data on-line murid LINUS di sekolah disediakan oleh guru LINUS termasuk data murid LINUS Tegar. Guru Pemulihan isi dan hantar data murid Pemulihan Tahun 3 dan murid LINUS Tegar Tahun 2 dan 1 kepada PPD/JPN (Sektor pendidikan Swasta dan Khas) untuk dihantar ke BPKhas. 13. BAH. PENDIDIKAN KHAS SIAPA GURU PEMULIHAN 14. BAH. PENDIDIKAN KHAS KATEGORI GURU PEMULIHAN KHAS : Guru Opsyen Pemulihan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Khas (Pemulihan ) Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pemulihan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI ) Pendidikan Pemulihan Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBC/KDC) Pendidikan Pemulihan 15. BAH.PENDIDIKAN KHAS Guru bukan Opsyen Pemulihan Guru terlatih tanpa opsyen (lantikan sekolah) DG 32/29 Diploma Khas Pendidikan Pemulihan (KDP) 1 Tahun Sijil Perguruan Khas (KSPK) 1 Tahun Sijil Perguruan Khas (KSPK) 6 bulan Sijil Kursus Dalam Cuti (KDC ) Pendidikan Sijil Kursus KSPK 14 minggu. Guru Pemulihan Khas Sandaran (SJKC/T) (Guru Pemulihan Khas adalah diluar norm). 16. BAH. PENDIDIKAN KHAS SEK REN SKPK OPSYEN (KPLI/PBS) BUKAN OPSYEN 1 PERLIS 74 73 1 25 49 0 74 2 KEDAH 535 533 2 143 392 0 535 3 PULAU PINANG 270 267 3 71 199 0 270 4 PERAK 848 846 2 263 518 67 848 5 SELANGOR 644 643 1 428 216 0 644 6 WILAYAH PERSEKUTUAN 199 196 3 136 62 1 199 7 PUTRAJAYA 11 11 0 8 3 0 11 8 NEGERI SEMBILAN 345 344 1 139 191 15 345 9 MELAKA 234 233 1 65 169 0 234 10 JOHOR 889 885 4 495 323 71 889 11 PAHANG 536 535 1 226 305 5 536 12 TERENGGANU 349 347 2 45 304 0 349 13 KELANTAN 417 416 1 35 382 0 417 14 LABUAN 17 17 0 4 13 0 17 15 SARAWAK 1266 1262 4 200 1066 0 1266 16 SABAH 1069 1067 2 468 601 0 1069 7703 7675 28 2751 4793 159 7703 NAMA NEGERIBIL 7703 JUMLAH KESELURUHAN 7703 JUMLAH GURU PEMULIHAN KEKOSONGAN JUMLAH JUMLAH PROGRAM JUMLAH SEKOLAH 17. BAH.PENDIDIKAN KHAS PROGRAM PEMULIHAN? 18. BAH.PENDIDIKAN KHAS Jadual Waktu ( 900+120= 1020 ) Penempatan murid ke Kelas Pemulihan Khas Penempatan murid ke Kelas Pendidikan Khas 19. BAH. PENDIDIKAN KHAS JADUAL WAKTU : Model 1 : Murid Pemulihan Khas Lebih 30 orang Model 2 : Murid Pemulihan Khas antara 16 hingga 30 orang Model 3 : Murid Pemulihan Khas Kurang 15 orang Model 4 : SJKC/SJKT (Guru Pemulihan Khas guru Melayu) Rujuk Jadual Guru Pemulihan / LINUS 20. BAH.PENDIDIKAN KHAS Konsep Gabung Kelas Menggabungkan murid Pemulihan Khas dengan murid LINUS Tegar Menggabungkan murid LINUS Tegar Tahun 2 dengan murid Pemulihan Tahun 3 Penggabungan kelas hanya untuk mata pelajaran yang sama (BM dengan BM, Mate dengan Mate) Pastikan Jadual Waktu Induk Kelas (Tahun 1 3) sesuai untuk gabung kelas 21. 2121 Perlu Melalui Proses: IPP: Instrumen Penentu Penempatan Instrumen pengesanan dan penempatan murid bekeperluan Khas BPKhas Borang Cadangan Penempatan Pelajar Berkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD) Murid Berkeperluan Khas Murid Berkeperluan Khas Pemeriksaan Perubatan Pemeriksaan Perubatan Tahun 1Tahun 1 Saringan 1/2/3 (Mac/Jun/Sept) Saringan 1/2/3 (Mac/Jun/Sept) Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan LINUSLINUS TidakYa Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas Tidak 22. BAH. PENDIDIKAN KHAS HALATUJU/MATLAMAT : Mencapai sasaran sifar murid yang tidak menguasai literasi dan numerasi menjelang tahun 2012. Mengesan dan menyaring murid berkeperluan Khas yang ada di kalangan murid LINUS Tegar 23. BAH. PENDIDIKAN KHAS ISU-ISU? 24. BAH. PENDIDIKAN KHAS Jika tiada murid LINUS Tegar ? Jika tiada murid Pemulihan Tahun 3? Jika murid Pemulihan Tahun 3 ramai melebihi 30 orang? Jika murid Pemulihan Tahun 3, murid LINUS Tegar tahun 2 dan murid LINUS Tegar Tahun 1 ramai? Peranan guru Pemulihan yang dimanipulasi oleh pentadbir? 25. BAH. PENDIDIKAN KHAS Pegawai Unit Pemulihan Khas KPM untuk dihubungi :No email dan tel Pn Hajah Zaleha bt Osman (019 22321290/ zaleha.osman@moe.gov.my Pn Nor Zalina bt Nasir (0192769424/zalina.nasir@moe.gov.my ) Pn Noor Azulida bt Ahmad (012 4802771/azulida.pkhas@gmail.com) Pegawai/penyelia Pemulihan Khas di JPN masing- masing) Pegawai/penyelia Pendidikan khas di PPD masing- masing. 26. BAH.PENDIDIKAN KHAS Sekian. Terima Kasih. Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Lain kali berjumpa lagi