Teamwork - kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    3.411

  • Download
    2

DESCRIPTION

Teamwork c rt nhiu doanh nghip quan tm v p dng trong qu trnh hot ng ca cng ty. Lm th no nng cao k nng lm vic nhm hiu qu. http://daotaoquanlycaptrung.blogspot.com/

Transcript

  • 1.TEAMWORK http://incip.edu.vn/

2. NI DUNG PHN II PHN I TNG QUAN V TEAMWORK K NNG LM VIC NHM HIU QU 3. PHN I: TNG QUAN V TEAMWORK TEAMWORK L G QUY TRNH TEAMWORK LI CH CA TEAMWORK LEADER CA TEAMWORK 4. TEAMWORK L G - TOGETHER - EVERYONE - ACHIEVES - MORE http://incip.edu.vn/ 5. I - KHI NIM Teamwork l mt nhm t 2 ngi cng hp tc hon thnh mt mc tiu chung trn c s tng tc v trch nhim ln nhau. http://incip.edu.vn/ 6. L cch tt nht nhiu c nhn cng t n mt mc ch m mt mnh khng thc hin c. S chuyn mn ha trong quy trnh cng vic to nn mt sn phm hon ho trong thi gian ngn nht. Pht huy c tnh sng to cao t s phi hp cc b c sng to ca nhm. Mt trong cc yu cu cn thit trong cc thng bo tuyn dng ca cc cng ty ln nh v tp on a quc gia. c ng dng ph bin trong qun tr nhn s hin i. http://incip.edu.vn/ II - LI CH CA TEAMWORK 7. Giai on n nh Giai on Sng Gi Giai on Hnh Thnh III- QUY TRNH HNH THNH V PHT TRIN TEAMWORK Description of the contentsGiai on Hon Thin 8. GIAI ON TEAMWORK HNH THNH C IM: Cc c nhn ri rc hnh thnh nhm lm vic, khi u ca quan h tnh cm x hi Tm l thng thy l ho hc, k vng, nghi ng, lo u http://incip.edu.vn/ 9. GIAI ON TEAMWORK SNG GI C IM: Trin khai cng vic mt cch chm chp, y trc tr. Cc c nhn bc l tnh cch, thi quen, s thch v bt u va chm mnh vi nhau. Mu thun ny sinh c th dn ti xung t, e da s v ca nhm. Mc khng hi lng tng dn, cm gic bt mn tng ln. http://incip.edu.vn/ 10. GIAI ON TEAMWORK SNG GI Giai on ny ging nh thi dy th ca mt con ngi. C nhn no c hnh vi khng th chp nhn c phi b o thi http://incip.edu.vn/ 11. GIAI ON TEAMWORK N NH C IM: Dn xp mu thun v gii quyt vn cn tn ti. n nh quan h c nhn v ng i, hnh thnh v hon thin tiu chun ca nhm. S chn thnh, tin tng tr nn r nt hn. http://incip.edu.vn/ 12. GIAI ON TEAMWORK HON THIN C IM: y l giai on pht trin cao nht ca teamwork. Tin tng, ha nhp, gn kt mnh m. S ho hc v s hp tc cao. Cm gic trng thnh thc th tt c cc thnh vin ca nhm http://incip.edu.vn/ 13. IV- LEADER CA TEAMWORK L AI? Theo cc nh x hi hc, d mi c nhn l mt c tnh ring, nhng trong khun kh x hi, tt c chng vn c mt s im chung nht nh v c xp vo nhng dng tnh cch sau: http://incip.edu.vn/ Con h: st sng vi mi vic, lun l ngi xung phong i u, kh nng kh c c v l ngi i u Con c: lnh, thch suy ngh nghin cu vn , t ni nhng ni th l vn quan trng cng l ngi c c Xe cu thng: rt quan tm n mi ngi xung quanh, thch 8 Giao thoa: i lc l con h, i lc l c v c khi li l xe cu thng phn ln mi ngi kiu tnh cch ny. Tuy nhin, ngi no c tnh cch kiu ny vn c bn cht thuc 1 trong 3 loi trn. 14. LEADER CA TEAMWORK L AI? Leader l ngi : Khng cn c ch s IQ cao nht nh con c m phi l ngi c ch s EQ ( Tr thng minh cm xc) cao. Leader chnh l ngi hiu r nht tnh cch, tm l, nng lc ca mi thnh vin trong nhm. Khi ngi leader s phn cng vic c th pht huy c ti a u im ca mi thnh vin, kt hp chng li v to nn sc mnh ca nhm. http://incip.edu.vn/ 15. PHN II: K NNG LM VIC NHM HIU QU KHI NIM NGUYN TC LM VIC NHM HIU QU K HOCH LM VIC NHM HIU QU 16. PHN II: K NNG LM VIC NHM HIU QU KHI NIM K nng lm vic nhm hiu qu l k nng c bn m nh qun l cn nm c iu hnh qun l nhn vin ca mnh nhm pht huy th mnh cng nh hn ch cc nhc im ca tng tc nhm nhm t hiu sut cng vic cao nht. http://incip.edu.vn/ 17. Ti ln hp u tin Khi nhm nhn ti, trng nhm s em ra cho cc thnh vin trong nhm tho lun chung, tm tung hay, pht biu v ng gp kin. Nhm s phn cng, tho lun cng vic cho ph hp kh nng tng ngi da trn chuyn mn va h. ra k hoch c th, nht k cng tc, thi gian d tnh s hon thnh v chun cho ln hp sau. Thng bo phn thng, pht vi cc thnh vin. Nhng ln hp sau Tip tc c nhiu cuc hp khc b sung thm kin v gii p thc mc cho tng ngi. Bin tp li bi son ca tng ng cng nh chun b ti liu b sung. Ln hp cui cng trc khi hon thnh cng vic Ngi trng nhm tng hp li ton b phn vic ca mi thnh vin Chun b sn bi thuyt trnh v tr li nhng cu hi thng gp. Chn ngi ng ln thuyt trnh ti, tr li cu hi, ghi ch v mt s ngi d b. http://incip.edu.vn/ II K HOCH LM VIC NHM HIU QU 18. III- NGUYN TC LM VIC NHM HIU QU To s ng thun gia cc thnh vin trong 1 nhm Thit lp cc mi quan h vi ban qun tr Khuyn khch c sng to Pht sinh nhng kin mi Hc cch y thc khi lm vic nhm Khuyn khch mi ngi pht biu Chia s trch nhim Cn linh hot trong lm vic nhm http://incip.edu.vn/ 19. 0975 330 280 Hadt.incip@gmail.com Bn c th tm hiu thm cc thng tin v K nng lm vic nhm www.facebook.com/quanlycaptrung www.quanlycaptrung.blogspot.com www.incip.edu.vn www.slideshare.net/DinhThuHa1