Tehnologija u nastavi - revolucija ili evolucija

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    861

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija odrana na eTwinning konferenciji u Zagrebu (15.11.2013.)

Transcript

<ul><li><p>IKT u nastavi Revolucija ili EvolucijaAleksandra Mudrini Ribi </p></li><li><p>U digitalnom svijetu niti jedna organizacija ne moe postii rezultate bez integriranja tehnologije u sve aspekte svoje prakse. Vrijeme je i da kole kao organizacije, to je vie mogue poveaju koritenje tehnologije u svom svakidanjem radu.</p><p>- State Educational Technology Directors Association, International Society for Thechnology in Education and Partnership for 21st Century Skills, Maximizing the Impact: The Pivotal Role of Technology in a 21st Century Education System (2007)</p></li><li><p>up to bottom bottom to up?</p></li><li><p>IKT sastavni dio nastavnih planovaTehnologija u svakom pogledu i pod svaku cijenu NE!Cilj je da nastavnik:uvijek ima na umu potencijal tehnologijeprepozna naine na koje ona doprinosi u izradi scenarija uenja doprinosi ostvarivanju obrazovnih ishodaDa bi ostvario cilj nastavnik treba poznavati tehnologiju i sustavno obogaivati svoje poznavanje tehnologije!</p></li><li><p>Elementi priprave za nastavni sat</p></li><li><p>Kako nastavnik moe (is)koristiit IKT kao obrazovni alat?Uenica po zavretku sata pita nastavnicu: Koji je na zadatak za idui tjedan?Nastavnica odgovoara: Odi na nau web stranicu, tamo se nalazi sve to treba: materijali sa svih predavanjazadaci za pojedine grupe/tjednelinkovi za dodatna istraivanjaopisi to u i na koji nain provjeravati i ocjenjivatimoe otoi i na razredni blog poalji post s pitanjima, pa se konzultiraj s ostalim uenicima</p></li><li><p>Pitanje uiteljimaTko od vas:se slui mobitelom/pametnim mobitelom/tabletom/raunalom?ima e-mail?ima profil na drutvenoj mrei?komunicira putem Skypea/Gtalka?shopingira online?izradjuje prezentacije (PP, Prezi...)?pita Google?prati online zajednice/forume?</p></li><li><p>Integracija IKT-a u nastavue-mail komunikacija s uenicima, roditeljima i kolegamaDrutvene mree Facebook, Edmodo kreiranje interesnih/tematskih grupa korisnikaWeb stranica (pojedinog predmeta ili nastavnika) idealna za komunikaciju s uenicima, kolom, roditeljimaBlog online urnal pisan od starne nastavnika za uenike, kolege, roditelje za itanje i komentiranjeOnline diskusije unutar bloga, weba, LMS-aMoodle online okolina za postavljanje nastavnog sadraja i organizaciju i provoenje nastavnih lekcija i aktivnosti...</p></li><li><p>Kljuna pitanja za izgradnju Osobnog IKT sustava za pouavanje1. Na koji nain bih mogao koristiti web stranicu razreda, blog, drutvenu mreu... sa studentima, s kolegama s roditeljima?Koje vjetine Vi i Vai uenici trebate stei kako biste prenosili informacije koritenjem IKT-e?Koja kombinacija IKT-a bi poztivno utjecala na proces uenja i pouavanja s vaim uenicima?Bitno poveite se sa svojim kolegama!</p></li><li><p>Zato koristiti IKT u obrazovanju?Interaktivno uenje i pouavanjeDijeljenje informacija unutar i izvan razredaStvaranje obrazovnih zajednicaObjavljivanje radova uenikaPoticanje uenika na kritiko pormiljnje i pisanje</p></li><li><p>1. Interaktivno uenje i pouavanje</p><p>kolski sat pre kratak, niste stigli rei sve to ste eljeli...Odgovarajua IKT moe nastaviti porces uenja i pouavanja i izvan razredaNastavnik moe:objaviti informacije i nakon satazadati rad od kue kljuna pitanja, diskusijeobjaviti linkove ili dokumente s dodatnom literaturompredloiti daljnje istraivanjeProces posteje interaktivan kada uenici odgovore svojim idejama, prijedlozima, zadaama.</p></li><li><p>2. Dijeljenje informacija24/7 - dostupne informacije uenicima, kolegama, roditeljimaPojedine aktivnosti odrauju se iskljuivo online oslobaa se vrijeme na satu za druge aktivnostiRoditeljima osiguran pristup informacijama (npr. objavljeni termini za ispite znanja, domae zadae i dr.)</p></li><li><p>3. Stvaranje obrazovnih zajednicaZajednica uenja kroz razne IKT- u kao to su blog, web, drutvena mrea prilika za stvaranje izrazitih kolaborativnih aktivnostiVoene diskusije unapreuju uenikovo znanjeBloging idealan za adolescente </p></li><li><p>4. Objavljivanje radova uenikaUenici drukije doivljavaju svoje obveze kada znaju da njihove rezultate nee vidjeti samo uiteljObjava kolskih novina, pisanih radova, esejaUenici sudjeluju u izradi i odravanju web stranice razreda, predmeta, kole...</p></li><li><p>5. Poticanje uenika na kritiko promiljanje i pisanje Pisana pormiljanja na zadanu temuVjetina pismenog izraavanja ne samo na satu hrvatskog jezika .Uenici trebaju znati kako prenijeti svoje ideje drugima kroz pisanje</p></li><li><p>Izazovi dananjeg uitelja:poririti metode koje koriste u svom poslu kako bi dosegli do vie uenika u cilju njihovog napretkapri tome zadrati kriterije i koliinu nastavnog gradiva koje se planira obraditiIKT proiruje nain na koji se moete povezati s vaim uenicima ali i osigurava komunikaciju na istoj valnoj duljini.</p></li><li><p>Hvala na panji!</p><p>amudrinic@carnet.hr</p><p>*Kljuno je pitanje, a veznao za sustavnu integraciju tehnologije u kolski sustav: Odakle i kako krenuti?Prakse pokazuju, da je u veini (ako ne i u svim) sluajevima sustavne integracije tehnologijeu kolski sustav prethodio bottom to up pristup gdje su nastavnici pojedinci(nastavnici ampioni, nositelji promjena) krenuli s izradom svojih nastavnih lekcija uz primjenu IKTa i na taj nain promicali kortenje tehnologije ne samo u svojim nastavnim odjeljenjima, nego u svojoj koli openito. Uglavnom entuziastini, samouki uz podrku kolega istomiljenika i neto malo kolske (ili vlastite) tehnologije pokrenui su lavinu primjera dobre prakse koritenja tehnologije u svom radu, ali isto tako oko sebe okupljajui istomiljenike koji su im se pridruili na tom putu. Zajedno su planirali, izraivali, provodilli, dijelili i objavljivali nastavne lekcije koje su bile osmiljene na nain da tehnologia pomogne u bradi i izvoenju nastavnog gradiva i kao takva omogui uspjenije ostavrivanje obrazovnih ciljeva. Istomiljenici su postajali kritina masa i na koncu je upravo takav jedan slijed ili proces, prethodio u nekim zemljama prije nego to se na nacionalnoj, pa zatim i na kolskoj razini tehnologija uvrstila kao sastavni dio nastavnog kurikuluma. primjer Australija kurikulum. *Hrvatska je na pravom putu da bottom to up pristup osigura sustavno uvoenje tehnologije u nastavne kurikulume na nacionalnoj razini, ukoliko se osani i ojaa upravo ova kritina masa nastavnika nositeja promjena nastavnika ampiona. Iz tog razloga treba iriti ovu ideju, nastavnicima dati pirliku da vide da usvoje na koji nai svaki od njih moe integrirati tehnologiju u svojoj nastavi.Nije cilj uvrtavati tehnologiju u svakom pogledu i pod svaku cijenu na svakom nastavnom satu. Naravno da se i bez tehnoogjie mogu osmisliti i provesti izrazito uinkoviti nastavni sati. Tehnologija treba biti prisutna u onoj mjeri u kojoj doprinosi uspjenom ostvarivanju obrazovnih ciljeva. Stoga je iznimno bitno da nastavnik uvijek ima na umu potencijal tehnologije, odnosno treba prepoznati naine na koje tehnologija doprinosi u izradi scenarija uenja te na taj nain pospjeuje ostvarivanje obrazovnih ishoda.Da bi to znao nastavnik mora biti upoznat s tehnologijama koje mu mogu u tome pomoi*Plan razvoja priprave za nastavni sat ukljuuje odluke nastavnika o tri bitna elementa: Akademski sadraj nastavnik prema propisanom kurikulumu odreuje nastavno gradivo - to pouavati. Do pojave Interneta izvori pouavanja bili su uglavnom udbenici, knjige, enciklopedije, asopisi, TV obrazovne emisije...Danas, kada imamo pristup Internetu imamo novi medij za pornalazak informacija kroz baze podataka, online enciklopedije, wikije, blogove, zajednice uitelja..Obrazovni ciljevi i metode metode instrukcijske strategije kako ostvariti obrazovne ciljeve (odgovor na pitanje zato se neto pouava) kroz obradu nastavnog gradiva Kako pouavati?Metode mogu biti raze rad u veim ili manjim grupama, diskusija, simulacije dogaaja, uenje potpomognuto istraivanjem, case studies, kreativno pisanje...Danas postoji tehnologij koja moe potpomoi prilikom definiranja nastavnih metoda, a u cilju ostvarivanja obrazovnih ciljeva prezentacije, razni softveri/alati koji pomau vizualnom usvajanju sadraja, dijagrami, simulatori, simulacije dogaaja, web stranice nastavnika, online diskusije, email...Provjera znanja i evaluacija provjeravanje predznanja uenika, provjera znanja uenika nakon obraene nastaven lekcije i vrednovanje znanja uenika. esto se provjera znanja, koja bi trebala biti kljuni dio koji se integrira u obradu nastavnog gradiva kako bi se pratio tijek usvajanaj gradiva, poistovijeuje s vrednovanjem znanja koje bi trebalo provesti nakon obraenog nastavnog gradiva kojim se mjeri tada uspjeh uenika u odnosu na usvojeno nastavno gradivo. Provejre znanja kao neizostavno dijelovi obrade nastavne lekcije, uz tehnologiju mogu se jednostavno i brzo integrirati u obradu nastavne lekcije te na taj nain odgovoriti gdje je uenik odnosno to mu je potrebno da bi bolje usvojio nastavno gradivo.</p><p>*Naravno, i prije Interneta ova bi uenica dobila valjan i korisatan odgovor od svoje nastavnice. No danas, kada je komunikacija odnosno protok informacija u velikoj mjeri podran informacijsko - komunikacijskom tehnologijom i nai uenici i mlae generacije (koliko mi to podravali ili ne) nauili su komunicirati upravo na ovaj, tehnoloki podran nain, i mi kao njihovi uitelji trebmo prihvatiti da imamo izbora u nau obrazovnu praksu ukljuiti upravo nove metode prijenosa informacija koje su podranje IKT-om. *Ukoliko ste odgovorili na barem pola ovih pitanja potvrdno, sigurno baratate vjetinama koje mogu biti nove prakse/izvori integracije tehnologije u va obrazovni ivot, odnosno u vau nastavu i vaa predavanja.*Postoje mnoge IK tehnologije koje se jednostavn mogu integrirati u vau nstavu. Ovo su primjeri koji zahtijevaju minimalni angaman a dostupni veini nastavnika, ali i uenika koji su vjerujem experti u njihovom koritenju . </p><p>*Kako bi nastavnici integrirali IKT u svoju nastvu, naravno osim poetne volje, potrebno je odgovoriti na nekoliko kljunih pitanja. pitanje je kljuno u smislu to elim postii sa svojim web stranicom, elim li uenicima i njihovim roditeljima omoguiti uvijek dostupne obrazovne materijale koje obraujemo na nastavi, elim li ih putem web stranice obavjetavati o buduim aktivnostima, najavljivati ispite znanja, postavljati dodatnu literaturu, omoguiti kolegama uvid u nastavne priprave, planove.. To su sve pitanja koja moramo odgovoriti da bismo vidjeli elimo li i na koji nain proiriti komunijkaciju s uenicima i izvan uionice. Pitanje se odnosi na potrebne vjetine koje biste zajedno s vaim uenicima trebali stei kao biste ovladali tehnologijom u smislu da vam ona bude pomo, a ne zapreka. Neka vam nepoznavanje pojedine tehnologije ne bude prepreka za njezino koritenje. Vjerujte da e vai uenici zasigurno vrlo rado prihvatiti nove metode pouavanja u kojima tehnologija igra odreenu ulogu. Na vama je da se osposobite za koritenje tehnologije i da zajedno s uenicima krenete u njezino koritenje. Pitanje se prirodno nadovezuje na drugo pitanje, no u ovom sluaju trebate se upoznati s raznim IKT alatima, vidjeti koje su njihove mogunosti, diskutirati s kolegama na koji nain ih oni koriste i tek tada, obzirom na vae potrebe odluiti se za najprikladnij. Bitno je imati na umu da in nemorate koristii sve!</p><p>Postoej mnoge zajednice uitelja/uenja Suradnici u uenju, koje podravaju i potiu svoje kolege na koritenje IKTa u nastavi. Uz podrku i iskustvo kolega osiguran je brz napredak za koritenje tehnologije u obrazovanju.</p><p>*Pet je kljunih naina kao nastavnici koriste IKT izvan ali i unutar razreda:*Sigurno ste mnogo puta bili u situaciji kad je kolski sat trajao pre kratko, kada ste jo imali neto za rei, dodati, naglasiti, a uenik te informacije nije mogao dobiti iz udbenika. U tom sluaju odgovarajui IKT kanali omoguuju vam nastaviti porces uenaj i pouavanja i izvan razreda. **IKT omoguuje uenicima pristup zajednici uenika koji istrauju/ rade na zajednikoj temi. Ukoliko npr. piete blog i potiete svoje uenike da konstruktivno komentiraju odreene teme, da iznose svoje mieljenje ali isto tako da diskutiraju o miljenima ostalih kolega vi zapravo stvarate odline kolaborative aktivnosti uenika. Ne samo da svako ima priliku izraziti svoje miljenje ve dobrim voenjem diskusija moete unaprijediti i proirit uenikovo znanje. Pogotovo s adolescentima ovakav nain komunikacije je uinkovit i u smislu njihove percepcije samih, jer se na taj nain osjeaju dijeliom zajednie i vrlo bitnim kada mogu javno iskazati svoje miljenej koje e biti uglavnom uvaeno .*Potiete li uenike na pisana pormiljanja na recimo blogu, vi iako moda niste nastavnik hrvatskog jezika i blog je neformalniji oblik izraavanja, voditi ete rauna o konstrukciji reenica vaeg uenika i o tome je li uspio pismeno se izraziti na nain da je obrazloio svoje miljenje i dao adekvatne razloge k tome. Kroz pisanje, uenici ue vjetinu izraavanja svojih misli, povezivanja ideja i informacija s kojima uenik raspolae.*</p></li></ul>