teori pembelajaran sosial

  • Published on
    28-May-2015

  • View
    7.644

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Albert Bandura

Transcript

  • 1. TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

2. ALBERT BANDURA???Lahir pada 4 Disember 1925 di Mundare,Northern Alberta, Canada.Terima ijazah pertama dalam psikologi diUniversiti of Columbia pada tahun 1949.Dapat PHD dalam psikologi klinikal pada1952. 3. Teori Pembelajaran Sosial TeoriTeoriPermodelanProksimitiBanduraVygotsky 4. TeoriPermodelanBandura Prosespembelajaran melalui pemerhatiantingkah laku model sebagai permodelan(modelling) Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajarimelalui peniruan /pemodelan Orang diperhatikan sebagai model Contoh: Pelajar memerhati apa yangdisampaikan oleh guru ; guru merupakanrole model pelajar 5. WAIT!!! TAKE NoTe Modeling/PeniruanProses meniru model dan menghasilkantingkah laku hampir menyerupai tingkahlaku model tersebut. ModelIndividu yang dirujuk atau ditiru sertamempunyai pengaruh mengubah tingkahlaku pemerhati. 6. Contoh: Bobo Doll Experiment Kanak-kanak bertingkah laku secara agresif selepas memerhati tingkah laku agresif individu lain Lebih menggunakan bahasa agresif 7. Jenis-jenis Peniruan Secara langsung- meniru tingkah lakuseorang model Secara tidak langsung- dalam imaginasi/pemerhatian Gabungan- meniru beberapa tingkah lakuyang berlainan Sekat laluan- meniru sesuatu tingkah lakuuntuk situasi tertentu sahaja Tak sekat laluan- meniru sesuatu tingkahlaku dlm semua situasi 8. Aplikasi di dlm bilik darjah Secara langsung: menirugaya komunikasi cikguyang bersopan santun Secara tidak langsung:meniru gaya lompatankartun ninja turtledlm kelas PJK 9. Aplikasi di dlm bilik darjah Gabungan: meniru cara gurumenyepak bola dan gayapemain bola antarabangsa Sekat laluan: memakai bajuberfesyen untuk majliskonsert sekolah 10. Aplikasi di dlm bilik darjah Tak sekat laluan: meniru tingkah laku kitar semula bahan buangan 11. Proses PembelajaranPemerhatian/PemodelanPROSES 1PROSES 2 PROSES 3 PROSES 4PENEGUHAN PEMERHATIANREPRODUKSIDAN MENGINGATI (attentian) (reproduction) MOTIVASI (retention) (reinforcement/motivation) 12. Proses 1: PemerhatianMelalui deria seseorangTumpuan menjurus kepada satu model/tingkah lakuCiri model umur, jantina, hubungandengan pengajar, kegunaan maklumat,dan kemahiran pemerhatianContoh:Meniru kemahiran pemainDato Lee Chong Wei 13. Proses 2: Mengingati Keupayaan mengingati Dalam bentuk: koding, grafik mental,penyusunan kognitif, simbolik dan sbg 14. Proses 3: Reproduksi Menghasilkan imej dan maklumat yangdiperhatikan Kecekapan bergantung kepadakeupayaan fizikal dan kemahiran tiruanmotor pemerhati serta kemahiranmengingat dengan tepat Pemerhati harus berupaya melakukansemula tingkah laku yang ditirunya 15. Proses 4: Peneguhan dan motivasiPeniruan Jika ditegur / Jika mendatangkandidendakepuasan/ ganjaran/peneguhan positif 16. Teori pemodelan dlm bilik darjah Mengajar tingkah laku yang baru- teknik bermain badminton yang baru Menggalakkan pengukuhan tingkah lakuyang lama- salam/ tegur dengan guru Mengukuhkan tingkah laku untuk murid-murid mengatasi perasaan takut/ malu- murid yg berani mempersembahkandahulu 17. Komponen membentuk Personalitimengikut BanduraTingkah laku Ceria, cepat marah, sabar, murah hati, cemburu Kerangkakognitif PersekitaranIbu bapa dan Bahasa, imaginasi, keluarga, guru,kritikal, kreatif, rakan sebayalogikal 18. Implikasi Teori Pemodelan Bandura Guru menjadi role model kpd pelajar Demonstrasi guru hendaklah jelas danmenarik Supaya boleh ditiru dengan mudah Contoh: lukisan, kraf tangan Guna rakan sebaya sbg role model Guru boleh mengajar nilai murni danwatak bersejarah dengan teknik mainperanan dan simulasi 19. TERIMA KASIH