Tiểu luận Kỹ năng làm việc nhóm.

  • Published on
    15-Jan-2017

  • View
    1.874

  • Download
    9

Transcript

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGVIN KINH T BU INTng 5 nh A1, Km10, ng Nguyn Tri, H ng, H Ni. Tel: 04-35746792; 0912469916, Fax: 04-37339432

BI THI KT THC HC PHNHc phn: K nng Lm vic nhmLp: D13-171 nhm 07Sinh vin: Nguyn Tun AnhH o to: Chnh quy di hnM sinh vin: B13DCCN182Phng hc: 301.A2S th t: 03BI LMCu 1 (4 im): i vi bn, nhm no l quan trng nht, ti sao? Hy trnh by nhng ng gp ca bn i vi nhng nhm m bn ang tham gia trong thc t.

Tr li:Trc tin ta cn nm c r khi nim nhm l g?Nhm khng n gin ch l mt tp hp nhiu ngi lm vic cng nhau hoc lm vic di s ch o ca mt nh qun l. Nhm l mt tp hp nhng c nhn c cc k nng b sung cho nhau v cng cam kt chu trch nhim thc hin mt mc tiu chung. Cc thnh vin trong nhm tng tc vi nhau v vi trng nhm t c mc tiu chung. Cc thnh vin trong nhm ph thuc vo thng tin ca nhau thc hin phn vic ca mnh.Vy lm vic theo nhm l g?Lm vic theo nhm l tp hp 2 hoc nhiu ngi, cng tn ti hon thnh mt mc tiu nht nh da trn nguyn tc chnh l c lp, tng tc v nh hng qua li ln nhau, chu trch nhim qua li ln nhau t mc tiu chung. Mi thnh vin nhn thc bn thn h nh mt thc th x hi.Phn loi nhm:1. Nhm chnh thc l nhm thc hin nhng cng vic c th theo c cu t chc. Trong cc nhm chnh thc, mc tiu ca t chc l c s thc y v nh hng cc hot ng c nhn. Nhm chnh thc c th phn loi nh hn hay thnh nhm ch huy v nhm nhim v.- Nhm ch huy c xc nh theo s t chc. N bao gm mt nh qun l v mt s nhn vin di quyn. V d, nhm gm hiu trng trng tiu hc v mi hai gio vin hay nhm kim ton bu chnh bao gm mt t trng v nm nhn vin.- Nhm nhim v bao gm mt s ngi cng lm vic hon thnh mt cng vic no theo s phn cng ca t chc. Nhm ny khng qu ch trng n th bc trong cc mi quan h. Chng hn, nhm nghin cu, nhm d nCn lu rng tt c cc nhm ch huy u l cc nhm nhim v. Tuy nhin, cc nhm nhim v cha chc phi l cc nhm ch huy.2. Nhm khng chnh thc l cc lin minh gia cc c nhn c hnh thnh khng ph thuc vo c cu cng nh mc tiu ca t chc. Trong mi trng lm vic, cc nhm ny c hnh thnh do nhu cu v giao tip x hi.Nhm khng chnh thc li c th phn thnh nhm li ch v nhm bn b. - Nhm li ch l nhm m cc thnh vin lin kt vi nhau t c mt mc tiu c th m mi ngi trong s h quan tm. Chng hn, cc nhn vin c th hp li vi nhau, nu ra yu cu i vi cc cp lnh o trong vic tng lng, gii quyt ch , thc hin cc cam kt v o to v pht trin nhn lc,- Nhm bn b c hnh thnh khi cc c nhn c nhng c im chung, bt k h c lm vic cng nhau hay khng. Nhng c im chung c th l tui tc, s thch (cng thch th thao, m nhc, du lch), quan imCc nhm khng chnh thc thc hin mt chc nng quan trng l tha mn nhu cu x hi ca cc thnh vin: h c th cng nhau chi th thao, cng nhau n tra, cng nhau ngh ngi, cng nhau i lm hoc v cng nhau. Mi quan h gia cc c nhn trong nhm, mc d mang tnh khng chnh thc, song c nh hng rt ln n hnh vi v kt qu lm vic.Theo em th nhm ch huy l quan trng nht bi v cc nguyn nhn sau:1. Nhm ch huy c t chc mt cch c th, nhim v ca mi thnh vin c ch nh r rng.2. Nhm ch huy thng lm vic nng sut hn cc nhm khc.3. Mi thnh vin u c trch nhim do tnh t gic cao hn.Trong thc t th em tham gia kh nhiu nhm. V d nh nhm hc tp trong lp (l nhm li ch v nhm bn b), nhm chi bi (nhm bn b), nhm trong sinh vin tnh nguyn (nhm ch huy v nhm bn b), k c gia nh cng c th coi l mt nhm.By gi ta ch xt n nhm hc tp, c th l nhm trong mn K nng lm vic nhm m em tham gia. Trong nhm th nhim v ca mi c nhn l hon thnh nhim v ging vin giao cho trn lp cng nh v nh. ng gp ca c nhn em l tham gia y nhit tnh tt c cc hot ng ca nhm. Xy dng kin trong mi bi tp ging vin a trn lp mang li kt qu tt.

Cu 2 (2 im): Phn tch cc yu t to nn mt nhm thnh cng.

Tr li: xy dng mt nhm thnh cng hay chnh xc l mt nhm lm vic hiu qu chng ta cn ch nhng yu t sau y:1. Lm r s trng i: Vi cng v v uy quyn ca mt trng nhm, hy truyn t mt cch r rng s trng i ca bn vo vic thi hnh v nhng kt qu. Lm cho nhng thnh vin ca nhm hiu v sao cn phi lm vic theo nhm. To iu kin thun li h thc hin tt nhim v chung bng cc ngun ti nguyn v nhn lc, thi gian v ngn sch. Lm sao h lnh hi y tm quan trng cng nh u th ca h trong cc iu khon v thi gian, cc cuc tho lun v s quan tm ca ngi ch o.2. Bi cnh: cc thnh vin trong nhm hiu c v sao h c mt trong nhm. Vch r cho h thy c k hoch lm vic nhm s gip cho t chc t c nhng mc tiu ra, v tm quan trng ca vic lm nhm hon thnh nhng mc tiu chung. Lm cho h hiu c u l vic lm thch hp trong mi mc tiu, nguyn tc, tm nhn v gi tr ca t chc?3. S giao ph: Lm th no mi thnh vin li cun vo cng vic chung ca nhm? Lm th no h cm thy nhm ca h c mt s mnh rt quan trng v lun c gng ht nng lc hon thnh tt nhim v chung ca nhm, v trng ch vo mt kt qu tt p? Lm sao mi thnh vin ca nhm nm bt r nhim v, gi tr ca h trong t chc v trong s nghip ca c nhn h? mi thnh vin trong nhm thy trc c s cng nhn v nhng ng gp ca h i vi t chc, cng hin nng lc ca h em n s tng trng v pht trin cho nhm. mi thnh vin ca nhm b cun ht v b thch thc bi nhng c hi thng tin.4. Kh nng: Lm cho cc thnh vin ca nhm cm thy h u thch hp vi v tr ca h. Lm cho h cm thy nhng hiu bit, nhng k nng v nng lc ca h lun c nng cao qua qu trnh o to v lm vic vi nhm. Nu khng, hy lm cho cc thnh vin ca nhm d dng cn s h tr ca cp trn. h cm thy l mt ngun ti nguyn, chin lc v s h tr cn thit cho vic hon thnh s mnh.5. c quyn: mi thnh vin trong nhm m nhn mi cng vic ring. T chu trch nhim, s sng to, v thc hin chin lc hon thnh s mnh ca mi ngi. h c nm bt r v c truyn t bi nhng mc tiu, thy trc c kt qu v s ng gp, o lng c qui trnh m nhm thc hin hon thnh nhim v. Lnh o nhm, phi hp v ng h nhng g m nhm sng to.7. S hp tc: Nhm l nhng thnh vin cng nhau lm vic mt cch hiu qu gia cc c nhn. Lm cho h hiu c vai tr v trch nhim ca mi c nhn. Nhng thnh vin ca nhm l nhng v lnh o v nhng v quan ta ca nhm. H c quyn gii quyt mi vn ca nhm, a ra phng php ci thin cng vic, t mc tiu v c chung quyn li. Lm cho nhng thnh vin ca nhm hp tc vi nhau hon thnh nhim v.8. S lin lc: Lm sao nhm cung cp v c cung cp nhng thng tin quan trng v hot ng chuyn mn u n. h hiu c y bi cnh xung quanh v s tn ti ca h. Lm cho nhng thnh vin ca nhm c s lin lc r rng v trung thc vi nhau. To ng lc cho nhng thnh vin ca nhm mang n nhng kin khc nhau t trn bn lm vic ca bn. Nhng s i lp tt yu c nng ln v c cng thm vo.9. Sng kin, sng to: Mt t chc thc s th lun quan tm n s thay i. Hy nhn vin ca bn t do a ra nhng tng mi, nhng suy ngh v nhng phng php c o. Hun luyn, o to h nhng k nng cn thit. Cho php h truy cp vo nhng quyn sch v phim nh, vo cc lnh vc gii tr cn thit khc khuyn kch cho nhng suy ngh mi.10. Nhng h qu: Sau cng, hy lm cho nhng thnh vin ca nhm cm thy h c ngha v v trch nhim cho s nghip chung ca nhm. L nhng phn thng v s cng nhn c p ng khi h thnh cng. S mo him hp l th c coi trng v c khuyn khch. ng thi cng xem xt v ch thng cho c nhm hay cho c nhn no c thnh tch ni bt, lc hy phng hoc a ra gii php nu c s him khch v tr th c nhn. Nn xem xt mt cch mm do v cng bng.

Cu 3 (4 im): Bn hy c cun sch: Th gii qu l rng ln v c rt nhiu vic phi lm ca nguyn Tng gim c Tp on Deawoo - Kim Woo Chung. Bn n tng nht vi phn (hoc on, cu ni) no ? Lin h vi bn thn.

Th gii qu l rng ln v c rt nhiu vic phi lm. Khong thp nin 1990, cu ni ny ca Kim Woo Choong, ngi sng lp tp on lng danh Hn Quc Daewoo, tr nn quen thuc vi ngi Vit Nam. l ta mt cun sch ca ng, c dch ra ting Vit thi k , mt cun ba cng, in rt p, i loi l p hn nhiu so vi i a s sch in thi . Cun sch gi ra nhiu tng tng, y s khm phc v c nhng c m.Nm 2005, ng Kim b kt n vi co trng gian ln thng mi v ti chnh sau thi k khng hong ti chnh chu giai on 1997 - 1998. Daewoo mt trong nhng tp on hng mnh tng ng th hai trong nn cng nghip Hn Quc cng sp hon ton khng lu sau (thng 7 nm 1999) vi khon n ln n 80 t USD. Nhng chng v th m nhn nh ca ng mt i gi tr c cng nhn.c tc phm ca ng em thy kh tm c. Mt s on Kim Woo Chung a ra nhng li khuyn v cng chnh xc, nh on Mi ngy u di 24 ting cho mi ngi, s khc nhau l bn s dng 24 ting nh th no?. Chnh xc, thi gian l cng bng cho tt c mi ngi, bn c thi gian 2 ting bn s dng n lm vic v ch trong khi vic cn thit l hon thnh bi tp th cng ging nh bn khng s hu s thi gian thi. Th nhng 2 ting bn s dng mt cch hiu qu th thi gian l mn qu v gi m bn ang s hu. Cuc sng tht qu gi v khng th hoang ph. Bn khng th ly li thi gian v bn khng sng hai ln. c bit l khi cn tr bn khng nn ngh rng ph phm d mt cht thi gian cng c. Lun lm mt ci g du c ph phm thi gian, khng lm g c l iu rt t. ng cho giy pht no tri qua v ch c v mi th u c xy dng trong s tch lu ca nhng giy pht, khng ai c th cho bn li thi gian. Thi gian nhanh nh mt mi tn v khng bao gi tr li.-Kim Woo Chungi vi bn thn em, i khi em vn cn xao nhng trong cng vic, cha th s dng thi gian mt cch hiu qu. Nguyn nhn mt phn l do cha t gic trong cng vic, b mt s yu t gy mt tp trung. Vic khc phc chc chn s mt nhiu thi gian nhng em ang c gng mi ngy thay i bn thn.

LI CM Nu tin, em xin gi li cm n su sc n Hc vin Cng ngh Bu chnh vin thng a mn hc K nng Lm vic nhm vo trong chng trnh ging dy. c bit, em xin gi li cm n su sc n ging vin b mn Hi Hon dy d, rn luyn v truyn t nhng kin thc qu bu cho em trong sut thi gian hc tp trong k va qua. Trong thi gian c tham d lp hc ca c, em c tip thu thm nhiu kin thc b ch, hc tp c tinh thn lm vic hiu qu, nghim tc. y thc s l nhng iu rt cn thit cho qu trnh hc tp v cng tc sau ny ca em.B mn K nng Lm vic nhm l mn hc th v, b ch v gn lin vi nhu cu thc tin ca mi sinh vin. Tuy nhin, v thi gian hc tp trn lp khng nhiu, mc d c gng nhng chc chn nhng hiu bit v k nng v mn hc ny ca em cn nhiu hn ch. Do , Bi Tiu lun kt thc hc phn ca em kh c th trnh khi nhng thiu st v nhng ch cha chun xc, knh mong ging vin b mn xem xt v gp gip Bi tiu lun ca em c hon thin hn.Em xin chn thnh cm n!H Ni, ngy 20 thng 10 nm 2015Sinh vinNguyn Tun Anh

4