Tieu Luan - Mang may tinh voi Packet tracer

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    2.685

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>i </p><p>TRNG I HC LT </p><p>KHOA TON TIN HC </p><p>BI TIU LUN </p><p>MN HC: MNG MY TNH </p><p> TI 12: </p><p>TM HIU CU HNH M HNH MNG TRN PACKET TRACER 6.0.1 </p><p>GVHD: ThS. Dng Bo Ninh </p><p>Thnh vin nhm: </p><p>1. Trn Nguyn Nht Thy 1111516 </p><p>2. ng Th Thanh Nga 1110065 </p></li><li><p>ii </p><p>LI GII THIU </p><p>Trong cng cuc i mi khng ngng ca khoa hc cng ngh, nhiu lnh vc v ang pht </p><p>trin vt bc, c bit l lnh vc cng ngh thng tin.Thnh cng ln nht l s ra i ca my </p><p>tnh, k t my tnh c coi l mt phng tin tr gip c lc cho con ngi trong mi </p><p>lnh vc. </p><p>Ngy nay, tht kh c th hnh dung c cng ngh thng tin pht trin nhanh n th </p><p>no?C th ni ngnh cng ngh thng tin l ngnh pht trin nhanh nht trong tt c cc ngnh </p><p>v n c ng dng trong mi lnh vc. </p><p>Cng vi s pht trin , lm thc y cc ngnh kinh t khc cng pht trin theo. Trong c </p><p>ngnh Gio Dc cng ang trin khai, p dng cng ngh thng tin vo trong cng vic qun l, </p><p>ging dy, iu hnh.Tt c mi hot ng gii tr, kinh doanh, mua bn u nhanh chng, tin </p><p>li, hiu qu cao. </p><p>Nhn thy c nhng li ch m cng ngh thng tin mang li cho chng ta, th nhm chng </p><p>em vi mong mun nghin cu v tm hiu v lp t c s h tng mng v cu hnh cho cc </p><p>thit b c th hot ng c trong mng.Tm hiu v cu hnh m hnh mng trn Packet </p><p>Tracer 6.0.1 chnh l ti ang c nghin cu v tm hiu. </p><p>D c nhng c gng hon thnh ti theo ng thi gian yu cu, nhng do hn ch v </p><p>kinh nghim t nghin cu v son tho, nn chc chn cn nhiu khim khuyt v c ni dung </p><p>v hnh thc trnh by trong bi bo co ny. Nhm rt mong nhn c s nh gi v cho </p><p>kin ca thy b mn. </p><p>Trn trng cm n Thy! </p><p> Lt, ngy 25 thng 4 nm 2014 </p><p>Nhm 12 </p></li><li><p>iii </p><p>MC LC MC LC ..................................................................................................................................... iii </p><p>MC LC NH ........................................................................................................................... iv </p><p>1. GII THIU CHUNG V PHN MM PACKET TRACER ............................................ 5 </p><p>1.1 Gii thiu phn mm Packet Tracer ................................................................................. 5 </p><p>1.2 Nhng im mi trong Packet Tracer 6.0.1 ..................................................................... 5 </p><p>2. LM QUEN VI PHN MM............................................................................................... 8 </p><p>2.1. Giao din lm v cc thit b ............................................................................................. 8 </p><p>2.2. Cu hnh cc thit b ........................................................................................................ 10 </p><p>2.2.1 Cu hnh bng dng bng giao din ............................................................................. 10 </p><p>2.2.2 Cu hnh bng dng lnh .............................................................................................. 11 </p><p>3. CC CH X L ............................................................................................................ 14 </p><p>3.1. Real time - ch thi gian thc ...................................................................................... 14 </p><p>3.1.2. Kim tra thit b ........................................................................................................... 14 </p><p>3.1.2. Gi gi tin PDU bng giao din ha ...................................................................... 15 </p><p>3.2. Simulation Mode - ch m phng ............................................................................... 16 </p><p>4. NHNG KHNG GIAN LM VIC C BN .................................................................. 18 </p><p>4.1. Logical workspace- khng gian lm vic mc logic. .................................................... 18 </p><p>4.1.1 To thit b .................................................................................................................... 18 </p><p>4.1.2. Thm cc thnh phn ................................................................................................... 19 </p><p>4.1.3. To ra thit b ty chn ................................................................................................ 21 </p><p>4.1.4. To kt ni ................................................................................................................... 22 </p><p>4.1.5. Cu hnh thit b .......................................................................................................... 23 </p><p>4.2. Phycical workspace - khng gian lm vic mc vt l. ............................................ 24 </p><p>5. THIT K M HNH MNG .............................................................................................. 25 </p><p>5.1. Yu cu bi ................................................................................................................... 25 </p><p>5.2. Hin thc m hnh mng ................................................................................................. 26 </p><p>6. TI LIU THAM KHO ...................................................................................................... 35 </p></li><li><p>iv </p><p>MC LC NH </p><p>Hnh 1. Nhng thit b mi trong Packet Tracer 6.0.1 ................................................................... 7 </p><p>Hnh 2.Giao din chnh ca chng trnh. ...................................................................................... 8 </p><p>Hnh 3.Cc khu vc lm vic ca chng trnh.............................................................................. 9 </p><p>Hnh 4.Hp thoi cu hnh bng giao din cho Router ................................................................. 11 </p><p>Hnh 5. Giao din cu hnh Router bng dng lnh. ..................................................................... 12 </p><p>Hnh 6. Cu hnh Router bng dng lnh ..................................................................................... 13 </p><p>Hnh 7. Thng tin ca Access Point Linksys ................................................................................ 14 </p><p>Hnh 8. Gi gi tin PDU bng giao din ha ........................................................................... 15 </p><p>Hnh 9. Ch m phng ca gi tin ping ICMP ........................................................................ 17 </p><p>Hnh 10. La chn thit b ............................................................................................................ 19 </p><p>Hnh 11. Ty chnh Router ........................................................................................................... 20 </p><p>Hnh 12. To thit b ty chn ...................................................................................................... 21 </p><p>Hnh 13. To kt ni ..................................................................................................................... 22 </p><p>Hnh 14. Cu hnh cho Access Point Linksys ............................................................................... 23 </p><p>Hnh 15. Hnh nh thit b trong Physical Workspace.................................................................. 24 </p><p>Hnh 16. M hnh thit k hon thnh...................................................................................... 26 </p><p>Hnh 17. Cu hnh a ch mng cho Router ................................................................................. 27 </p><p>Hnh 18. Cu hnh nh tuyn cho Router .................................................................................... 28 </p><p>Hnh 19. Cu hnh a ch Internet cho Access Point ................................................................... 29 </p><p>Hnh 20. Cu hnh a ch mng cho Access Point ....................................................................... 30 </p><p>Hnh 21. Ci t bo mt cho Access Point .................................................................................. 31 </p><p>Hnh 22. Cu hnh a ch IP ......................................................................................................... 32 </p><p>Hnh 23. Kim tra kt ni bng giao din ..................................................................................... 33 </p><p>Hnh 24. Kim tra kt ni bng PING .......................................................................................... 34 </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 5 </p><p>1. GII THIU CHUNG V PHN MM PACKET TRACER </p><p>1.1 Gii thiu phn mm Packet Tracer </p><p>Hin nay c rt nhiu phn mm to Lab o c s dng.Packet Tracer l mt phn mm ca </p><p>Cisco gip chng ta thit k mt h thng mng o vi mi tnh hung ging nh tht.Packet </p><p>Tracer c dng v v thit k h thng mng ca mnh. </p><p>Cng c Packet Tracer gip bn hiu c lung d liu truyn thng trong mng, thit k v </p><p>xy dng cc mng my tnh trong mt mi trng gi lp trc khi tip cn mi trng thc </p><p>t. </p><p>L phn mm rt tin dng cho nhng ngi bc u i vo khm ph, xy dng v cu hnh </p><p>cc thit b ca Cisco, n c giao din rt trc quan vi hnh nh ging nh Router tht, bn c </p><p>th nhn thy cc port, cc Module. Bn c th thay i cc module ca chng bng cch drag-</p><p>drop nhng module cn thit thay th, bn c th chn loi cp no cho nhng kt ni ca </p><p>bn.Bn cng c th nhn thy cc gi tin i trn cc thit b ca bn nh th no. </p><p>L mt phn mm min ph, Packet Tracer c hng Cisco phn phi min ph cho ngi s </p><p>dng. Phin bn mi nht hin nay l 6.0.1 PT. Vi cng c gi lp ny, ngi hc s hu mt </p><p>tp hp kh ln cc thit b thc hnh mng nh: Routers, Switches, Wireless Devices, End </p><p>Devices (PC, Laptop, IP Phone), v Connections (cc loi cp). </p><p>1.2 Nhng im mi trong Packet Tracer 6.0.1 </p><p>Ci tin ni trong chung Cisco Packet Tracer 6.0.1 </p><p> H tr hin ti phin bn LTS (H tr di hn) ca h iu hnh Ubuntu v ngng h tr </p><p>cho h iu hnh Fedora. </p><p> Thm cp CAB-HD8-ASYNC. </p><p> Thm phn cu hnh IPv6 trong my tnh bn. </p><p> C thm Terminal Server (ca s iu khin bng dng lnh cho server) cho cc b nh </p><p>tuyn. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 6 </p><p> PC Firewall cho IPv4 v IPv6. </p><p> My ch vi 2 NIC (Network Interface Controller). </p><p> Cng c xoay quanh. </p><p> Ci tin Activity Wizard (qun l hot ng) v Variable Manager (trnh qun l thng </p><p>s). </p><p>Phn cng mi trong Cisco Packet Tracer 6.0.1: </p><p>Cisco Packet Tracer 6.0.1 bao gm 3 thit b nh tuyn Cisco ISR mi: </p><p>Cisco 1941 tch hp Service Router. </p><p>Cisco 2901 tch hp Service Router. </p><p>Cisco 2911 tch hp Service Router. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 7 </p><p>Hnh 1. Nhng thit b mi trong Packet Tracer 6.0.1 </p><p>Phin bn Cisco Packet Tracer mi ny cng bao gm Card WAN mi, tc (HWIC): </p><p>HWIC-2T (Cisco One v 2 cng kt ni WAN tc cao). </p><p>HWIC-8A (Cisco 8 cng khng ng b kt ni WAN tc cao). </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 8 </p><p>2. LM QUEN VI PHN MM </p><p>2.1. Giao din lm v cc thit b </p><p>Chng trnh h tr vic gi lp cc thit b: Router kt ni cc ng mng vi nhau, Switch </p><p>l thit b tp trung kt ni cc my tnh, cc loi cp, thit b PC v cc servers. </p><p>Giao din chnh ca chng trnh nh sau: </p><p>Hnh 2.Giao din chnh ca chng trnh. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 9 </p><p>Cc khu vc lm vic chnh ca chng trnh: </p><p>Hnh 3.Cc khu vc lm vic ca chng trnh. </p><p>Chi tit cc chc nng: </p><p>1. Menu Bar: Bao gm cc menu File, Options, Edit cung cp cc chc nng c bn nh </p><p>Open, Save, Print </p><p>2. Main Tool Bar: Gm nhng nt chc nng c bn ca menu File v Edit. </p><p>3. Common Tools Bar: Gm cc chc nng Select, Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, </p><p>Add Simplle PDU, v Add Complex PDU. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 10 </p><p>4. Logical/Physical Workspace and Navigation Bar: C th chn qua li gia Physical </p><p>Workspace v the Logical Workspace. </p><p>5. Workspace: y l mi trng bn thc hin thit k h thng mng, xem gi lp cc thit </p><p>b v cc thng tin lin quan </p><p>6. Realtime/Simulation Bar: Bn c th chuyn qua li gia Realtime v Simulation mode. </p><p>7. Network Componet Box: Ni bn la chon cc thit b v kt ni gia chng </p><p>- Device-Type Selection Box: Gm nhng thit b c Packet Tracert h tr. </p><p>- Device-Specific Selection Box: La chn nhng thit b dng trong h thng mng v </p><p>cch thc ni kt gia chng. </p><p>8. User Created Packet Window *: Qun l cc packets m bn t trong h thng mng. Xem </p><p>Simulation Mode nm r hn v chc nng ny. </p><p>2.2. Cu hnh cc thit b </p><p>2.2.1 Cu hnh bng dng bng giao din </p><p>Cu hnh bng giao din ngi dng (GUI Graphic User Interface). </p><p>Mi thit b trong Packet Tracer u c th c cu hnh bng giao din ngi dng. Giao din </p><p>ngi dung gip cho chng ta c th d dng v nhanh chng cu hnh cc thit b. </p><p> m hp thoi cu hnh chng ta ch vic click hai ln (double click) vo thit b cn cu hnh. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 11 </p><p>Hnh 4.Hp thoi cu hnh bng giao din cho Router </p><p>Trn hnh l hp thoi cu hnh cho Router. Chng ta s in vo cc thng s trong cc trng </p><p>IP Address v Subnet Mask. </p><p>Bt tt cng bng check nt bt tt. </p><p>Pha bn di l hp thoi cha cc cu lnh tng ng (Equivalent ISOS Commands) khi chng </p><p>ta chn hoc in vo cc nhp liu. </p><p>2.2.2 Cu hnh bng dng lnh </p><p>Cu hnh bng giao din dng lnh (CLI Command Line Interface). </p><p>Hin nay nhiu thit b mng h tr vic cu hnh bng giao din ngi dng. Tuy nhin s </p><p>lng thit b khng h tr cu hnh bng giao din ngi dng vn cn rt nhiu. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 12 </p><p> cu hnh bng dng lnh c, ngi dng phi ghi nh tng cu lnh. iu gy kh khn </p><p>cho nhng ngi khng chuyn nghip, chnh v vy m s lng thit b h tr cu hnh bng </p><p>giao din ngy cng nhiu. </p><p> y chng ta s thc hin cu hnh cho Router bng dng lnh, tng ng vi cu hnh chng </p><p>ta c khi dng giao din ngi dng phn trc. </p><p> bt u, chng ta click i vo Router chn th CLI: </p><p>Hnh 5. Giao din cu hnh Router bng dng lnh. </p><p>u tin khi mi m hp thoi ln, hp thoi s xut hin dng lnh </p><p>Continue with configuration dialog? [yes/no] hi chng ta c mun tip tc vi hp thoi </p><p>cu hnh khng? </p><p>Chng ta tr li NO cu hnh vi CLI, sau chng ta bt u nhp cc cu lnh: </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 13 </p><p>Nhp lnh en bt Router. </p><p>Nhp lnh config term chnh thc vo ch cu hnh bng dng lnh </p><p>Nhp lnh interface FastEthernet0/0 chn cng cu hnh cho Router. </p><p>Nhp lnh ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 thit lp a ch IP v Subnet Mask cho </p><p>Interface0/0 ca Router. </p><p>Nhp lnh no shutdown duy trnh trng thi ca Interface0/0 </p><p>Hnh 6. Cu hnh Router bng dng lnh </p><p>Nu cu hnh thnh cng, chng ta s c thng bo.Interface FastEthernet0/0, change state to </p><p>up. </p><p>Nu mun dng cu hnh, chng ta nhp lnh exit thot. </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 14 </p><p>3. CC CH X L </p><p>Packet tracer c hai ch x l l: </p><p>3.1. Real time - ch thi gian thc </p><p>Trong ch thi gian thc, mng ca bn lun chy (ging nh mt mng thc s) cho d bn </p><p>ang lm vic trn mng hay khng. Cu hnh ca bn c thc hin trong thi gian thc, v </p><p>mng p ng trong thi gn nh thi gian trong thc t. Khi bn xem s liu thng k ca </p><p>mng, chng c hin th trong thi gian thc, gn nh th hin trong cc thit b trn thc t. </p><p>Ngoi vic s dng Cisco IOS cu hnh v chn on mng, bn c th s dng Add Simple </p><p>PDU (mt dng gi tin n gin Protocol Data Unit) v nt Add Complex PDU List to </p><p>ha gi tin ping. </p><p>3.1.2. Kim tra thit b </p><p>Nh mng ang chy, bn c th s dng cng c kim xem cc thit b thit lp hot ng </p><p>v cp nht thng tin th no. V d, kim tra bng ARP ca mt router, chn cng c kim </p><p>tra, bm vo cc b nh tuyn a ln danh sch cc bng c sn, v sau chn bng ARP.</p><p>Hnh 7. Thng tin ca Access Point Linksys </p></li><li><p>TRNG I HC LT GVHD:ThS. DNG BO NINH </p><p>SVTH: NHT THY THANH NGA 15 </p><p>Ngoi cc cng c Kim tra , bn ch cn di chut qua mt thit b xem cc chi tit nh tnh </p><p>trng kt ni, a ch IP v a ch MAC ca tt c cc cng trn mt thit b c th. Khi di </p><p>chuyn chut ln trn thit b, cc trng thi ca thit b khng c hin th mt cch y , </p><p>m ch hin th dng vn tt, cc thng tin cn thit thun tin cho ngi xem ca thit b. V d, </p><p>khi r chut qua mt Switch, bn s thy mt d...</p></li></ul>