Tni Mission & Vision

 • View
  1.027

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. GII THIU TP ON QUC T TAHITIAN NONI (TAHITIAN NONI INTERNATIONAL TNI)

2. S TNG TRNG NGON MC C t hn 5 cng ty trn Th gii thuc tt c cc lnh vc kinh tcngvt nhntrong l ch s ng i ,l i th cnh tranh vi tc siu pht trin ca TNI.Cu chuyn TNI lhin tng him thytrong lch s loi ngi. Tin s. Scott Baird, Ch tch Tp on Griffin Hill Consulting iu g to nntc pht trinkinh hong ny! Tng trng8,565% 1996 - 2007 1996 3.5 triu USD 2007 500 triu USD 3. Thng 11/2004, TNI vinh d n nhndanh hiu cao qu ton cu Corporation with Social Responsibility***TP ON C TRCH NHIM X HI ti M do ICCC trao tng.

 • S TN NHIM THNG TIN
  • Xy dng cho Th h Tng lai
 • (Doanh nghip ca bn l munca bn)

***ICCC :Hi ng Quc t v chm sc cng ng 4. TNI & CC GII THNG Xy dng cho Th h Tng lai 5. TI SAO TAHITIAN NONI C TH PHT TRIN TT NH VY? NGNH CNG NGHIP SC KHO S LN NGI DNG SN PHMTAHITIAN NONI JUICE GI TR CT LI 6. TNI t ho vi Hi ng sng lp l nhng ngi c tm nhn xa, o c ngh nghip chun mc & giu kinh nghim Mr. JohnWadsworth Mr. Stephen Story Mr. Kelly Olsen Mr. Kerry Assay Mr. Kim Assay HI NG SNG LP& BAN LNH O 7. TM NHN NHIM V

 • Chng ti cam kt:
  • Xy dng 1 thng hiu Ton cu
  • Mang nhng c hi tht s n tt c mi ngi
  • Mang nhng sn phm sc kho hiu qu ca chng ti n tt c mi ngi
  • Mang iu tt p n Th gii thng qua nhng gi tr ca TNI
  • Thay i nhiu cuc i bng nhng tin ch ca NONI & c hi t TNI

Our mission: To Bless the Whole Earth with the Natural Goodness ofTAHITIAN NONI as we Tell the Story of Lives transformed Nhim v ca chng ti: Mang iu tt p n Th gii Vi nhng sn phm t nhin ca TAHITIAN NONI Thng qua cc cu chuyn V nhng cuc i c thay i 8. Cc nh KDTM s qun t ti Morinda (Tahitian Noni International). Cng ty mi ca chng ta s nh nc ti cho t kh cn. Hi ng sng lp TNI Chng ta i theo mt nim am m tr thnh 1 cng ty KDTM thnh cng nht trong mi thi k, tr thnh cng ty KDTM u tin s hu 1 trong cc thng hiu gi tr nht ton Th gii Kelly Olsen Sng lp vin TNI HI NG SNG LP& BAN LNH O 9. Mr. Stephen Story THNH CNG THT S VI TNI Blog TNI 16/04/09 Mr. Stephen Story Sng lp vin Ph ch tch Tp on Tahitian Noni Khng ai Khng cng ty no trong ngnh c th chi tr nhiu nh TNI. Nhng chuyn du lch sang trng, nhng khon thng tin mt hp dn hin nay u l nhng khon cng thm m TNI cam kt chi tr cho cc TVV bn cnh 53% hoa hng. Chng ti khng du dim nhng khon chi tr ny trong k hoch tip th, chng ti lun c gng chi tr nhiu hn cho TVV. Tht n gin, bn c th chn la vic ung TNJ, loi thc phm chc nng dinh dng trong lnh, cao cp, c mi v thm ngon, rt hiu qu cho sc kho v nhn 53% hoa hng, hoc c th chn loi sn phm sao chp khc hng khong 32% doanh thu? HI NG SNG LP& BAN LNH O 10. Thay mt cho nhng cng s, Ban lnh o ca Tp on quc t Tahitian Noni, ti xin m bo s cam kt ca chng ti vi bn, v vi TNI. Chng ta l 1 Tp on hng mnh. Cu chuyn v TNI, v nhng dng sn phm & c hi TNI em n mi ngi tht c bit & khng ai c th sao chp hay snh kp, n s tip tc lm thay i cht lng cuc sng ca rt nhiu ngi trn Th gii ny. Cng nhau, vi s nhit tnh xng xo, chng tis tip tc xy dng thng hiu TNI hng mnh, mi ngi, mi ni c th tri nghim nhng tin ch t sn phm ca TNI Ban lnh o mi ca Tp on TNI HI NG SNG LP& BAN LNH O 11. TM NHN NHIM V Mang iu tt p n Th gii CNG TY Vi nhng sn phm t nhinca TAHITIAN NONI SN PHM Thng qua cc cu chuyn C HI V nhng cuc i c thay i S CNG NHN 12. TNI & CC CON S S tht KHNG TH bn ci TNI t doanh thu4.5t USD bt u t 1996 C t hn5Cng ty trong lch s c th cnh tranh vi TNI v tc pht trin TNI ang hot ng trn hn86Quc gia, website c86 ngn ng Mang iu tt p n Th gii CNG TY 13. TNI & CC CON S S tht KHNG TH bn ci Hn210dng chtc tm thy trong TNJ C1.5giy c 1 chai TNJc bn ra trn th trng TNI ang s hu3 Vin nghin cu NONIln nht Th gii 18Bng sng ch c cng nhn nhng cha gii thiu n cng chng 58triu chng bnh c ci thin tt khi dng NONI 100triu thng TNJ c bn ra 139Bng sng chc cng nhn trn Ton cu Vi nhng sn phm t nhinca TAHITIAN NONI SN PHM 14. TNI & CC CON S S tht KHNG TH bn ci 2.5t USD chi tr hoa hng cho TVV TNI to ra hn200triu ph trn Th gii 6000lt Th lnh c i thn Tahiti min ph Hn100triu USD lm phn thng thm ngoi hoa hng 500USD l thu nhp trung bnh ca danh hiu Th lnh u tin (NB) ca TNI Thng qua cc cu chuyn C HI V nhng cuc i c thay i S THA NHN 15. TNI & CC CON S S tht KHNG TH bn ci Thng qua cc cu chuyn C HI V nhng cuc i c thay i S THA NHN 6000lt Th lnh c i th n Tahiti min ph TNI to ra hn200triu phtrn Th gii 2.3t USD hoa hng chi tr cho TVV 100triu USD l s tin thung dnh thm ngoi hoa hng 500USD l thu nhp trung bnh cho danh hiu Th lnh u tin (Ngc Bch) ca TNI 16. Bn c mun i du lch khp ni? v ai vn tr tin cho bn? 17. Las Vegas HI NGH TON CU 18. Salt Lake City TRI NGC TRAI 19. Tahiti Outrigger Trip Over 6,000 20. Tahiti Outrigger Trip 21. Which Office Cubicle do You Want? 22. Black Pearl Cruise 10 Days 23. CLB Marquises Cruise 14 Days 24. TAHITIAN NONI INTERNATIONAL Gia tng NHN BIT v TNI S N NH ca TNI To MI TRNG TT NHT cho cc TVV Hu ht mi ngi CHA BIT v chng ta CAF PHIM Caf & Trung tm Phong cch sng NONI Huyn thoiJohnny Lingo TI TR QUNG CO ACCESS MARKETING TIP TH TIP CN 25. TNI l Cng tyu tinpht trin m hnhTRUNG TM PHONG CC SNG & Caf NONItrn Ton cu Tr s & Caf NONI TOKYO Rt nhiu d n Caf NONI ang c trin khai trn Ton cu! S bng n ang din ra! Brazil, i Loan, c, NhtTNI Consultants Needed ACCESS MARKETING Tiu dng C nhn vi Li nhun Ton cu 26. HY T TNG LAI BN VO TNI Thi gian l Tt c trong Kinh doanh! Tahitian Noni International nh chic tu Siu tc hng n THNH CNG! US Mi uc m s thnh hin thc Nu ta c ngh lc theo ui chng. Walt Disney Chng ti angto nnLch sv Bn s l1 phnca hin tng ny Introduction of Cafs Lifestyle Centers, HIRO and Super Blends! Tng trng8,565% 1996 - 2007 27.