Tong quan tmdt 2008

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    1.171

  • Download
    3

DESCRIPTION

T vn ng dng xy dng thng hiu trc tuyn

Transcript

1. Cc TMT v CNTT B Cng Thng 2. Tng quan TMT (E-commerce) TMT Vit Nam 2008 3. T ngquan th ng m i i nt 4. Khi nim Trao i thng tin kinh doanh Duy tr quan h i tc Tin hnh cc giao dch thng mi Thng mi + cng c in t = Thng mi in t TMT khng ch l mua hng trn Internet (www) Doanh nghip giao dch vi cc doanh nghip, ngi lao ng v vi cc c quan chnh ph 5. Tip cn ngun thng tin phong ph Gim chi ph sn xut, giao dch, tip th Thit lp v cng c quan h vi i tc Nng cao nng lc cnh tranh ch li ca TMT 6. Cc hnh thc giao dch TMT C2C B2C B2G B2B E-marketplace B2Bi (B2B integration) 7. B2B E-marketplace B2Bi (B2B integration) ERP, SCM, CRM (e-business) EDI (Electronic Data Interchange) 8. Th ng m i i nt Vi t Nam 2008 9. Nhng nt chnh Hiu qu ng dng TMT r rng v c xu hng ngy cng tng Thanh ton in t pht trin Ph bin, tuyn truyn, o to pht trin Xy dng v hon thin h thng php lut Trin khai thng mi in t ti a phng 10. Hiu qu ng dng TMT r rng v c xu hng ngy cng tng 37% doanh nghip c doanh thu nh cc n hng qua phng tin in t mc 15% tr ln so vi tng doanh thu (nm 2005 l 8%) 63% doanh nghip tin rng doanh thu t cc n hng s dng phng tin in t s tip tc tng 50% doanh nghip u t trn 5% tng chi ph hot ng cho TMT (nm 2005 l 18%) C cu u t hp l hn: 56% phn cng, 21% o to (nm 2005 l 77% v 12%), phn mm 23% (khng i) 38% doanh nghip c website, 10% tham gia e-marketplace, 82% c mng ni b, 97% kt ni Internet (ADSL) 11. Thanh ton in t pht trin Q 291/2006/Q-TTg ngy 29/12/2006 ph duyt n khng dng tin mt giai on 2006-2010 (gim t l tin mt di 18% vo 2010, 15% vo 2020, 20 triu ti khon c nhn nm 2010, 45 triu nm 2020 ) 15 ngn hng lp t ATM, 4.300 my, 24.000 my POS 29 ngn hng pht hnh 8,4 triu th thanh ton 2 lin minh th thanh ton chim 80% th phn Chuyn dn t cng ngh th t sang chip in t Thanh ton trc tuyn 12. Ph bin, tuyn truyn, o to pht trin Hip hi TMT Vit Nam (Vecom) www.vecom.vn Sinh vin vi TMT, tng s 2008 TrustVn o to chnh quy o to ngn hn 13. Xy dng v hon thin h thng php lut Lut Giao dch in t Lut Cng ngh thng tin Ngh nh TMT Ngh nh Ch k s v dch v chng thc ch k s Ngh nh Giao dch in t trong hot ng ngn hng Ngh nh Giao dch in t trong hot ng ti chnh Ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc CNTT Ngh nh v ng dng CNTT trong cc c quan nh nc Ngh nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thng mi 14. Trin khai thng mi in t ti a phng 32 tnh/thnh ph ph duyt k hoch pht trin TMT Ph bin, tuyn truyn, o to Nng cao nhn thc H tr doanh nghip 15.