Tong quan ve ptkt

 • Published on
  06-Dec-2014

 • View
  2.357

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tong quan ve phan tich ky thuat - mot cai nhin

Transcript

 • 1. LOT BI NGHIN CU V PHN TCH K THUT
  BI 1: TNG QUAN V PHN TCH K THUT
  Newton -mt nh vt l, ton hc thin ti cng l mt Nh u t Chng khon. Kt qu kinh doanh ca ng: PH SN nhng ng cng kp li mt cu ni v cng ni ting: Ti c th cn c khi lng ca linh hn nhng khng th o c s in r ca con ngi. Cu chuyn trn l mt v d v phn tch k thut bng php cn linh hn ca Newton. S tht bi ca mt thin ti v cn, o, ong, m nh Newton l mt li cnh tnh cho tt c nhng ai xem Phn tch k thut ch l vic nghin cu nhng m hnh ton cng nhc ( th, xc sut thng k, bin i min, cc dy s ton hc).
  Phn tch k thut l mt mn ngh thut v Traders l ngh s l cu ni ca ming ca tt c nhng nh phn tch k thut. Mun thnh cng trong phn tch k thut, trc ht bn cn phi nm c nhng c tnh, bn cht, nhng gi thuyt khoa hc ca n; t c cch vn dng mt cch linh hot Phn tch k thut thc s em li hiu qu trong vic phn tch v d on. Lm c nh vy th bn mi chnh l mt ngh s trong cuc chi ca mn khoa hc ny. cng chnh l mc ch ca lot bi nghin cu ny.
  1.Khi qut v Phn tch k thut?
  1.1 Lch s hnh thnh:
  Lch s ca Phn tch k thut bt ngun t cch y hn 100 nm, t mt ngi tn l Charles H. Dow. ng l ngi sng lp ln tp ch ph Wall (The Wall Street Journal). Sau nhiu nm nghin cu, nm 1884 ng a ra ch s bnh qun gi ng ca ca 11 c phiu quan trng nht th trng M thi gian . Sau , William Peter Hamilton l ngi thc s mang li sc sng cho nhng nghin cu ca Dow bng vic tip tc nghin cu v xut bn cun sch The Stock Market Barometer (Phong v biu th trng chng khon) vo nm 1922. Sut nhng nm 1920 v 1930, Richard W. Schabacker l ngi i su vo nhng nghin cu ca Dow v Hamilton, Schabacker l ngi a ra khi nim u tin v Phn tch k thut. Schabacker tng l ch bin ca tp ch Forbes ni ting. ng ch ra rng nhng du hiu m l thuyt Dow a ra c vi ch s bnh qun th trng vn gi nguyn gi tr v tm quan trng khi p dng vo th ca tng c phiu ring l. iu ny c ng th hin v chng minh trong cun sch ca mnh: Stock Market Theory and Practice, Technical Market Analysis and Stock Market Profit. Nh vy nhng c s u tin ca Phn tch k thut xut hin t trong l thuyt Dow, nhng phi n Schabacker ngi cha ca Phn tch k thut hin i tip l Edward v Magee vi Technical Analysis of Stock Trend (cun sch c ti bn 8 ln) v ngy nay l John Murphy, Jack Schwager, Martin Pring, th mi thc s ra i ci tn Phn tch k thut v c nng cao, tng kt thnh mt h thng l lun quan trng trong phn tch u t trn th trng chng khon ni ring v th trng ti chnh ni chung.
  1.2 Phn tch k thut l g?
  Phn tch k thut s dng cc m hnh ton hc ( th, bin i min, xc sut thng k, dy i s ) da trn d liu thu thp v th trng trong qu kh v hin ti ch ra trng thi ca th trng ti thi im xc nh, thng thng l nhn nh xu hng th trng ang ln, xung hay dp dnh; hoc nhn nh tng quan lc lng gia s tng v gim gi. Phn tch k thut khng n cc ch s ti chnh, tnh hnh pht trin hay cc thng tin v th trng, v doanh nghip m ch ch trng vo vic tp hp cc d liu v gi c, khi lng ca c phiu hay hng ha thu thp c ti cc phin giao dch trong qu kh.
  Chnh v ch da vo tp d liu tn ti trn th trng tc l cc thng tin trong qu kh - phn tch k thut khng phi l cng c d on tng lai gi c ca c phiu hay hng ha. Nhng kt lun thu c t cc bin php phn tch k thut ch th trng thi ca th trng xy ra trong qu kh, thi im rt ra kt lun v trng thi ca th trng lun lun i sau so vi s kin xy ra. Khong thi gian chnh lch gi l tr.
  1.3 Cc thuc tnh v tnh cht ca Phn tch k thut
  Mi php phn tch k thut thng thng c cc thuc tnh v tnh cht sau:
  - S phin tnh ton: S phin ly d liu tnh ton cho mt gi tr ca phn tch. Nh u t cng ngn hn bao nhiu th cng chn s phin tnh ton nh by nhiu.
  - tr: Khong thi gian t lc trng thi th trng xy ra cho n khi php phn tch ch ra trng thi . Trong cng mt phng php phn tch, s phin tnh ton cng ln th tr cng ln. Nh u t cng ngn hn bao nhiu th cng mong mun tr nh by nhiu.
  - nhy: S kp thi trong phn nh cc bin ng ca th trng. Tnh cht ny ngc li vi tr
  - chnh xc: Tnh t sai st trong phn nh cc bin ng ca th trng. Tuy nhin, nhy v chnh xc li i nghch vi nhau
  1.4 Vai tr ca phn tch k thut:
  Phn tch k thut ng vai tr l cng c tr gip nh u t vi ba chc nng chnh: Bo ng, xc thc v d on
  - Bo ng: Vi vai tr l cng c bo ng, phn tch k thut cnh bo s xuyn ph cc ngng an ton (resistance v support nhng phn ny s c trnh by mt bi nghin cu chuyn su sau ny) v thit lp nn cc ngng an ton mi hay ni cch khc l thit lp mc gi mi thc s thay v dao ng quanh mt mc gi c. i vi cc nh u t, vic nhn bit cc du hiu v s s thay i mc gi cng sm cng tt gip cho h sm c hnh ng kp thi p ng li din bin ca th trng.
  - Xc nhn: Mi phng php phn tch k thut c s dng kt hp vi cc phng php phn tch k thut khc hoc cc phng php phi k thut xc nhn v xu th ca gi. Vic kt hp v b tr ln nhau gia cc phng php k thut khc nhau gip nh u t c c kt lun chnh xc v ti u hn.
  - D on: Nh u t s dng cc kt lun ca phn tch k thut d on gi c ca tng lai vi k vng v kh nng d on tt hn. Tuy nhin, nh ni trn, bn cht ca phn tch k thut khng phi l mt d bo chnh xc v tng lai m l ch th trng thi th trng trong qu kh vi mt tr nht nh; do nu s dng nh mt cng c d on nh u t cn phi tnh n mt xc sut an ton v mc chp nhn ri to khi d on l khng ph hp. Khng ai c th ni trc c tng lai ch bng thong tin trong qu kh. Tuy nhin, nh c phn tch k thut, kh nng on sai do on m hoc a dua theo m ng c hn ch rt nhiu.
  2. Nn tng ca phn tch k thut
  L gii v nn tng ca phn tch k thut, cng chnh l i tm cu tr li cho cu hi ti sao li s dng phn tch k thut. Nu bn c n phn ny nhng khng chp nhn nhng gi thuyt a ra di y, mt li khuyn dnh cho bn l nn dng li, khng nn mt thm thi gian c tip nhng phn sau. Tt c cc nghin cu v Phn tch k thut u da trn 03 gi thuyt sau:
  Th nht, gi phn nh tt c hnh ng ca th trng; ch cn bt c mt thng tin g mi c a ra l n c phn nh ngay vo gi. Cng v gi phn nh mi th nn gi l hp l, l phi chng v ng vi gi tr ti sn. Khng ch phn nh mi thng tin, gi cn phn nh tt c cc kin thc ca tt c nhng ngi tham gia vo th trng, bao gm cc nh giao dch, cc nh u t, cc nh qun tr danh mc, cc nh lp chin lc th trng, cc nh phn tch c bn, cc nh phn tch k thut v nhiu nh quan st khc. Phn tch k thut l s dng tt c cc thng tin c trong gi l gii v cc biu hin ca th trng nhm hnh thnh nn d on cho tng lai. Phn tch k thut cho thy gi va l nguyn nhn li va l kt qu.
  Th hai, gi dch chuyn theo xu hng. Bin ng gi khng ngu nhin hon ton, hu ht cc nh phn tch k thut u chp nhn rng bin ng gi c xu hng. H hon ton c th ch ra xu hng, tin hnh u t xu hng v kim li nhun. Tuy nhin, cng hu ht cc nh phn tch k thut ny ng rng, c nhiu thi k, gi bin ng theo mt bc ngu nhin. V qu tht, nu bin ng gi l hon ton ngu nhin th nhng n lc ca chng ta u s v ch.
  Th ba, qu kh t n s lp li. Cc nh phn tch k thut tin rng cc nh u t lp li hnh vi ca cc nh u t i trc. Do , cc mu hnh gi s c to ra trn th. Xt cho cng, ni dung c bn ca phn tch k thut l nghin cu hnh vi ca con ngi; m Tm l con ngi thng khng thay i. y l c s tin rng, chng ta c th bit c tng lai thng qua vic nghin cu qu kh hay tng lai ch l s lp li ca qu kh. Ch khi chp nhn gi thuyt ny th bn mi c th nghin cu c nhng mu hnh gi m chng ta s nghin cu cc phn sau.
  T y, chng ta c th rt ra mt s im mnh v im yu ca phn tch k thut nh sau:
  IM MNHIM YU- c s dng nhanh, rng v d p dng- D ph thuc vo cm xc c nhn- p dng cho nhiu chu k thi gian, khng ph thuc vo cc bo co ti chnh- Tp trung vo nhng kh nng c th xy ra ch khng phi l s chc chn- Nhiu loi cng c c dng phn tch, phi hp yu t tm l v nhng nguyn nhn kinh t sau bin ng gi- Mt s k thut phn tch hin i da trn php thng k v ton hc phc tp
  3. Phn tch k thut v phn tch c bn.
  a ra quyt nh mua hoc bn mt chng khon, mt ngoi t hay bt k mt loi hng ha no, cc nh u t thng tin hnh phn tch theo cc cch ring ca mnh. Tuy nhin, trong v s nhng cch , ngi ta gom li thnh hai cch chnh l: Phn tch k thut v phn tch c bn. Phng php phn tch c bn bao gm vic phn tch cc c tnh ca cng ty thng qua vic tnh ton v c lng cc gi tr. Trong khi , phn tch k thut li c mt hng tip cn hon ton khc, n khng quan tm qu nhiu vo gi tr ca mt cng ty hay mt loi hng ha. Nhng nh phn tch k thut (i khi cn c gi l cc nh phn tch th) ch tp trung vo s dch chuyn ca gi trong th trng. Vy th, phn tch c bn c khc g so vi phn tch k thut? phn ny, chng ta s tm hiu v vn ny.
  PHN TCH K THUTPHN TCH C BN- B qua gi tr ni ti ca c phiu- Gi nh cc thng tin c cng b hon ho v th trng phn ng mt cch hp l- Tp trung tt c vo tnh thi im, xc nh KHI NO th mi cn bng cung cu thay i- B qua vai tr ca tm l -> b qua tnh thi im, c bit trong ngn hn- Trong ngn hn, yu t tm l th trng quan trng hn- V di hn, th trng c quy nh bi cc yu t c bn- L qu trnh a ra quyt nh thng qua nghin cu th trng (market action)- L qu trnh a ra quyt nh bng cch xc nh gi tr ni ti ca chng khon, hng ha (v m, vi m, doanh nghip)- Xem xt cung cu nh hng nh th no n gi-> nghin cu gi s thay i nh th no?- Xem xt cc nhn t nh hng n cung-cu -> nghin cu ngun gc ca gi hoc cc thay i v gi- Xc nh khi no th gi bin ng?- Xc nh iu g s nh hng n gi- Tr li cu hi: Thi im? Hnh ng g? (Mua hoc bn)- Tr li cu hi: Ci g? Ti sao? C phiu no?- Linh hot v c kh nng thch ng do bao qut bc tranh ln theo ui tt c cc th trng trong nhiu bi cnh kinh doanh khc nhau- C xu hng chuyn mn ha vo mt nhm nhn t no nn s khng linh hot- D v nghin cu nhanh. Nhiu nh phn tch k thut khng cn quan tm n hot ng SXKD ca DN- Lnh vc nghin cu qu rng. Thi gian nghin cu di.
  Ngoi ra, trong qu trnh thc hin phn tch xut hin thm phng php phn tch th ba; y cng l phng php v cng th v v khng nh u t, nh nghin cu no ging nh nghin cu no. Mt bui sng p tri hoc mt bui ti y sao, tm hn bn phi phi ngc nhn ln bu tri v cm thy hm nay bn ang may mn; vy l bn quyt nh mua mt chng khon no . l Phng php gic quan th su: y l phng php gip hnh thnh cm hng thnh cng. Tuy nhin, ti khuyn co rng bn khng nn lm dng cch ny, n v cng nguy him.
  4. Phn loi cc bin php phn tch k thut
  4.1 Phn tch tng quan (Leading Indicators)
  Cc phng php phn tch tng quan ch ra tng quan lc lng gia s tng gi v s gim gi, tng quan lc lng gia phe mua v phe bn trong mt thi k xc nh. S tng quan biu hin thnh mt gi tr i din xc inh. Nu s tng gi l ln hn s gim gi th gi tr ny ln, nu s tng gi l nh hn s gim gi th gi tr ny nh. S tng gi cng p o bao nhiu th gi tr ny cng ln by nhiu, s gim gi cng p o bao nhiu th gi tr ny cng nh by nhiu. Tn ting Anh ca phng php ny l Leading Indicators, leading c ngha l dn dt hm ch ra s tng gi hay s gim gi ang gi th ch o trn th trng, dn dt din bin ca th trng.
  V d in hnh ca phng php ny l phng php RSI (Phn nghin cu cc ch s s c tin hnh cc bi nghin cu sau)
  4.2 Phn tch xu th (Lagging Indicators)
  Cc phng php thuc nhm ny ch ra xu th chung ca th trng trong mt thi k xc nh. Xu th c th l tng gi, c th l gim gi hoc trng thi dp dnh. Theo cch , nu ch da vo mt gi tr tnh ton c ca phng php ny th khng nhn nh xu th ca th trng m phi da vo mt dy cc gi tr ca cc thi k khc nhau v nn ng xu th ca th trng. V d nh cc phng php trung bnh ng (phn ny s c cp trong cc bi sau ny).
  Cc phng php phn tch xu th c tnh cht tr ngha l khi pht hin ra du hiu th trng ang theo xu th tng hay gim gi th thc cht xu th ny xy ra v vy, tn ting Anh ca phng php ny l Lagging indicators vi lagging l tr.
  Phn tch xu th khng trc tip pht sinh cc tn hiu mua v bn cho cc Nh u t nhng phn tch xu th xc nhn v b sung tnh cht ng n trong cc quyt nh mua v bn ca Nh u t. Tuy nhin, khi s dng phn tch xu th cn ch khi th trng bin ng dp dnh s lm mt tc dng ca phn tch xu th.
  4.3 Phi hp s dng phn tch tng quan v phn tch xu th
  Phn tch tng quan cung cp nhng tn hiu cnh bo sm v tim nng ca th trng. Nhng cnh bo sm ny t gip cho cc nh u t nhanh chng a ra cc quyt nh mua v bn ph hp. Phn tch xu th tuy khng a ra c cc tn hiu nhanh chng nh phn tch tng quan nhng phn tch xu th l mt cng c xc thc tnh ng n ca phn tch tng quan. Phn tch tng quan ch c th cnh bo chnh xc nht nu c kt hp vi phn tch xu th, gim thiu cc tn hiu khng chnh xc, gim ri ro cho nh u t. Chi tit hn v vic s dng phi hp phn tch tng quan v phn tch xu th s c nu trong cc phn sau.