Training Store - Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

  • Published on
    12-May-2015

  • View
    301

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ti thm nhng ti liu v k nng khc, bn vui lng vo http://trainingstore.vn/. K nng giao tip l yu t chnh gp phn mang n thnh cng trong cng vic. K nng giao tip tt s gip cho mi ngi giao tip vi nhau hiu qu hn. C ba loi ch yu trong k nng giao tip: k nng trnh by, k nng lng nghe v k nng kim sot qu trnh giao tip. Kha hc ny s gip hc vin cch la chn knh truyn thng tt nht, cch vn dng k thut know how s dng knh truyn thng, cch trnh by thng tin ti i tng mc tiu v k nng thu hiu phn hi t ngi khc.

Transcript

  • 1.K Nng Giao Tip Hiu QuTi Liu Dng Th Ti Liu o To Ni B Chuyn Nghip contact@trainingstore.vn www.trainingstore.vn-1-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME

2. Ni Dung 1. nh ngha giao tip 2. Nhng ro cn trong giao tip 3. Giao tip bng cc yu t km theo li ni 4. Giao tip phi ngn ng 5. Ni theo k thut STAR 6. K nng lng nghe 7. K thut t cu hi 8. Phn hi 9. K nng xy dng mi quan h 10. Giao tip phi bo lc www.trainingstore.vn-2-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 3. Khi ngTho lun nhm 1. Giao tip l g? 2. Hy k li 3 c hi m bn b l v thiu k nng giao tip? 3. Lm sao giao tip hiu qu?www.trainingstore.vn-3-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 4. Phn 1 nh Ngha Giao TipGiao tip l g? Chng ta giao tip nh th no? Cc yu t nh hng n giao tip Giao tip mt chiu v giao tip hai chiu www.trainingstore.vn-4-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 5. Giao Tip L G? Giao tip: L s truyn t hoc trao i nhng suy ngh, kin hay thng tin bng li ni, ch vit hoc du hiu. Random House Dictionary Giao tip hiu qu c xc nh bi: Nng lc gii quyt vn Nng sut lm vic Mc cng thng Mi quan h vi ngi khc Kh nng t c mc tiu v c m Mc hi lng vi cuc sngwww.trainingstore.vn-5-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 6. Chng Ta Giao Tip Nh Th No? (1) Thng ipNhiuPhn hi Ngi truyn thng tinwww.trainingstore.vn-6-Ngi nhn thng tinTRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 7. Chng Ta Giao Tip Nh Th No? (2) Chng ta giao tip ch yutheo ba cch sau: Ni Li ni Yu t km theo li ni Phi ngn ng Vit www.trainingstore.vn-7-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 8. Cc Yu T nh Hng n Giao Tip Phng php S lng i tngwww.trainingstore.vn-8-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 9. Giao Tip Mt Chiu v Hai Chiuu im v Hn ch? Ngi truyn thng ip mun giao tip mt chiu nhng ngi nhn thng ip lun mun giao tip hai chiu! www.trainingstore.vn-9-TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 10. Phn 2 Nhng Ro Cn Trong Giao Tip Nhng ro cn thng thng Ro cn t ngi truyn thng ip Ro cn t ngi nhn thng ip www.trainingstore.vn- 10 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 11. Nhng Ro Cn Thng Thng (1) Nhn vin thng ni rng: Ti khng th gii thch vn cho ngi khc hiu. Ti khng th trnh by tng ca mnh cho sp hiu. Ti khng thi gian v cng c trnh by gii php mt cch hiu qu. Ti b cng thng, ti khng th lng nghe ngi khc. Ngi m ti ang c gng tr chuyn li chng mun nghe ti ni.www.trainingstore.vn- 11 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 12. Nhng Ro Cn Thng Thng (2) Ro cn ngn ng: Khng cng ngn ng Khng phi l ngn ng m ca ngi tham gia giao tip Cng ngn ng nhng khc vng min Ro cn vn ha: Khc bit v vn ha Khc bit v tng lp Khc bit v li sng Khc bit v thi gian v a im: Nhng ro cn ny thng xy ra khi ngi tham gia giao tip cc vng a l khc nhau dn ti thi gian khc nhau. www.trainingstore.vn- 12 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 13. Ro Cn T Ngi Truyn Thng ip Khng hiu iu ngi nhn thng ip mun l g. S dng qu nhiu t ng truyn ti thng ip. Khin ngi nhn thng ip ri lon thng tin v truyn ti qu nhiu vn trong mt thng ip. Vng vo, khng i thng vo vn . Nhn nh sai v kin thc v k nng thu hiu ca ngi nhn thng ip. S dng ngn ng, v d d gy hiu lm. Ni khi ngi nghe ang sao lng. www.trainingstore.vn- 13 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 14. Ro Cn T Ngi Nhn Thng ip Khng tp trung. L thuc vo suy ngh ngi nghe. B chi phi bi cm xc. C xu hng lng nghe nhng iu mnh mun nghe hoc thy. Lng nghe ng. Khng quan st ngn ng c th. Giao tip vi tm trng khng thoi mi. C xu hng t chi thng ip tri ngc vi nim tin hoc gi nh ca bn thn. Vi v a ra kt lun. Khng t cu hi lm r khi khng hiu vn .www.trainingstore.vn- 14 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 15. Phn 3 Giao Tip Bng Cc Yu T Km Theo Li Ni Ti khng h ni bn ngc Ti khng h ni bn ngc!Ti khng h ni bn ngc! Sc mnh ca m S tht v thanh iu Sc mnh ca tc ni www.trainingstore.vn- 15 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 16. Sc Mnh Ca m Ngi nghe s phn hi da trn m ging ni ca bn. m cao mang ngha lo u hoc au kh. m thp th hin s nghim tc v quyt on. S a dng ca m trong ging ni l iu rt quan trng thu ht s quan tm ca ngi khc. www.trainingstore.vn- 16 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 17. S Tht V Thanh iu Li khuyn: C gng h thp m ca bn mt t. Hy ci! iu ny s gip bn t tin hn. Ngi thng v lng nghe. Kim sot ting ni ni tm. Suy ngh tiu cc s nh hng ti thanh iu ca ging ni. Vic giao tip hiu qu qua in thoi chu nh hng bi 84% l m , thanh iu v 16% l ngn ng Ngun: Communication Factors Book, Peterson, Russ, and K. Karschnik www.trainingstore.vn- 17 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 18. Sc Mnh Ca Tc Ni Tc ni nh hng n: Mc hng th ca ngi nghe. Kh nng lnh hi thng ip ca ngi nghe. m v thanh iu ca bn.Li khuyn C gng ni chm v r rng. Mm ci! iu ny s gip bn bnh tnh. Kim sot tc ni. Lo lng s nh hng ti tc ni. www.trainingstore.vn- 18 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 19. Phn 4 Giao Tip Phi Ngn Ng S dng ngn ng c th hiu qu Truyn ti thng ip bng ngn ng c th Ngn ng c th www.trainingstore.vn- 19 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 20. S Dng Ngn Ng C Th Hiu Qu Sc mnh ca ngn ng c th trong giao tip Ngn ng, 7% , 0 Ngn ng c th, 54%Ging ni, 39%Ngun: www.voiceworks.co.za/www.trainingstore.vn- 20 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 21. Truyn Ti Thng ip Bng Ngn Ng C Th Mt Gng mt C th T th C ch S tip xc Khong cch Tc Trang phc Cch trang im Trang sc v ph kin www.trainingstore.vn- 21 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 22. Ngn Ng C Th ng Ngi Cong ngi v pha trc: Cng thng Khng thoi mi Nghing ngi v pha sau khi ng hoc ngi: Thoi mi Th gin ng thng mt b, khng t nhin:cchg Khng thoi mi Lo uwww.trainingstore.vn- 22 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 23. Ngn Ng C Th Tay - Chn Tay v chn bt cho Khp kn Phng th, bo vLin tc ca quy, ng ngi khng yn Bun chn, lo lng www.trainingstore.vn- 23 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 24. Ngn Ng C Th Biu L Khun Mt Ci Cau c Nhn my T m Hiu k Khng tin tngCn mi Suy t Bun chn Lo lng hoc cng thng www.trainingstore.vn- 24 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 25. Phn 5 Ni theo k thut STAR Gip bn truyn t thng ip r rng, hon chnh, chnh xc v sc tch!www.trainingstore.vn- 25 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 26. STAR Situation Task Action Result Situation (Tnh hung)Task (Cng vic)Action K li tnh hung. u (Where)? Ai (Who)? Khi no (When)? Gii thch cng vic. Ci g (What)? Ti sao (Why)? Miu t phng php gii quyt vn . Nh th no (How)?(Hnh ng)Result (Kt qu) a ra kt qu cui cng. p dng nguyn tc 5W v 1H (Who? What? When? Where? Why? How?).www.trainingstore.vn- 26 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 27. Phn 6 K Nng Lng NgheSc mnh ca s lng nghe V d nhng li phn nn v cp trn Cc kiu lng nghe Nhng ro cn i vi vic lng www.trainingstore.vnnghe hiu qu Lng nghe ch ng Li khuyn gip lng nghe ch ng Lng nghe ch ng v kim sot s tng tc - 27 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 28. Sc Mnh Ca S Lng Nghe Giao Tip Vit, 9% Nghe, 45%c, 16%Ni, 30%Ngun: Dr. Lyman K. Steil in You are the Message BookMc giao tip ca bn nh th no? www.trainingstore.vn- 28 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 29. Nhng Li Phn Nn V Cp Trn Sp ca ti ni lin tc m khng ti ni g c. ng y lun ngt li khi ti ang ni. B ta chng bao gi nhn ti khi ni. B y ch quan tm ti laptop ca mnh m thi. Ti khng chc b y c ang lng nghe hay khng . Gng mt ca ng ta khin ti c cm gic nh mnh ang lm lng ph thi gian ca ng y. Sp ngi gn ti qu. Chung in thoi ca ng y lm gin on bi thuyt trnh ca ti. Sp ca ti hay mt tp trung khi ang nghe ti ni.www.trainingstore.vn- 29 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 30. Cc Kiu Lng Nghe Khng lng nghe Lng nghe mt phn Lng nghe phn xt Lng nghe ch ngwww.trainingstore.vn- 30 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 31. Nhng Ro Cn i Vi Vic Lng Nghe Hiu Qu ng lc v thi . Thiu s tp trung. Thi tiu cc khi lng nghe. Kinh nghim v kin thc. Mi trng giao tip khng thun li. Cm xc. M mng v suy t. Phng php truyn t. ThiuMt nngt nhin, hnh ng ca thnh gic, nhn thc k cch lng nghe. v vic lu gi li thng tin c ni ra m chng ta gi l lng nghe l mt qu trnh khng hiu qu! www.trainingstore.vn- 31 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 32. Lng Nghe Tch Cc Th no l lng nghe tch cc? 1. 2. 3.C gng xc nh ngi ni n t u. Lng nghe k cng v chi tit nhng iu c ni. Phn hi thch hp, bng cu hi, li din gii hay c ch phi ngn ng. Gi i nhng tn hiu tch cc khi lng nghe Th hin bng ngn ng c th uh-huh, mm-hmmm, wow t cu hi m v cu hi tm tt.www.trainingstore.vn- 32 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 33. Li Khuyn Gip Lng Nghe Tch Cc (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Hy nh rng chng ta c th nghe v ni cng lc. Lng nghe chnh ca ngi ni. Ch ti cm xc ca bn. Loi b s sao lng. C gng khng tc gin. ng qu tin tng vo tr nh ca mnh. Hy nhn vin bn bt u cu chuyn ca h trc. ng cm vi nhn vin. Khng phn xt. Phn ng vi thng ip, ch khng phi vi con ngi.www.trainingstore.vn- 33 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 34. Li Khuyn Gip Lng Nghe Tch Cc (2) 11. C gng thu hiu cm xc ca ngi ni sau nhng t ng (n cha qua m , thanh iu v ngn ng c th) hn l hiu ngha n thun ca chng. 12. Phn hi. 13. Lng nghe c la chn. 14. Th gin. 15. C gng khng ch trch, d bng li ni hay cm xc, quan im ngi khc ngay c khi n hon ton tri ngc vi quan im ca bn. 16. Lng nghe chm ch. 17. Hy c gng to ra mi trng lng nghe tch cc. 18. t cu hi. 19. To ng lc lng nghe. www.trainingstore.vn- 34 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 35. Lng Nghe Tch Cc v Kim Sot S Tng Tc Lng nghe ng vai tr quan trng nh ni v cc k nng giao tip khc. Thiu lng nghe, ni s khng tt. Nhn vin cm thy an tm khi ngi qun l lng nghe v thu hiu vn ca h. Thu hiu nhn vin mt cch chn thnh bng cch lng nghe ch ng. Nhn vin s phn hi li bng vic lng nghe v c gng nm bt thng ip ca bn. Nu bn mun lng nghe tch cc, bn phi c gng hc chng v rn luyn tht bn b bin chng thnh thi quen! www.trainingstore.vn- 35 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 36. Phn 7 K Thut t Cu Hi Ngh thut t cu hi l mt trong nhng cng c c tnh gi tr v tnh phn bin nht trong k nng giao tip ca mt nh qun l.t ng cu hi vo ng thi im h tr nhn vin mt cch tt nht l mt phn thit yu v quan trng ca qun tr tng tc.Cu hi m Cu hi ng www.trainingstore.vnCu hi khai thc K thut t cu hi dng phu - 36 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 37. Cu Hi MAiCi gNh th no uTi saowww.trainingstore.vnKhi no- 37 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 38. Cu Hi ngwww.trainingstore.vn- 38 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 39. Cu Hi Khai Thc Lm r m bo tnh y v chnh xcXc nh yu t lin quan o suTng ktwww.trainingstore.vn- 39 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 40. K Thut t Cu Hi Dng Phu Cho ti bit anh bt u n nh th no? (M) Anh chun b nh th no? (M ) Khi im ca anh l ci g? (Khai thc) Th chuyn g xy ra tip theo? (Khai thc) Cn ai tham gia na? (Khai thc) V h phn ng nh th no? (Khai thc) Suy ngh ca anh v giai on ? (Khai thc) Kt qu ch yu t c l g? (Khai thc) Vy l n tiu tn ht su tun ? (ng Lm r) l tng ca anh hay ca ai khc? (ng Lm r) V bnh nhn hon ton hi phc phi khng? (ng Lm r) Vy ti ni li xem c ng anh khng (Kim tra Tng kt) www.trainingstore.vn- 40 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 41. Phn 8 Phn HiPhn hi hiu qu Cc phng thc phn hi Phn hi: a im v thi gian Phng thc phn hi sandwich www.trainingstore.vn- 41 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 42. Phn Hi Hiu Qu Cc loi phn hi Phn hi ni hoc vit Phn hi thng qua s kin, thc t Phn hi bng cm xc S dng phn hi hiu qu Thng nht cc nh ngha, gi thuyt Khng gi nh t cu hi S dng ngn ng ph hp Duy tr phn hi Tr hon s phn hi Phn hi trn hnh vi, ch khng phi con ngi!www.trainingstore.vn- 42 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 43. Phn Hi: a im v Thi Gian a im Ni no ring t nh vn phng hoc phng hp Thi gian Phn hi nn tin hnh cng sm cng tt ngay sau khi s kin, hnh vi xy ra. Nu c ngi vi phm quy nh ra, bn cn phn hi ngay lp tc. m bo rng bn kim sot c cm xc ca mnh trnh hi tic v nhng g mnh ni. p dng giao tip phi bo lc.Ghi nhn hoc khen thng nn din ra trc tp th, nhng phn hi tiu cc th cn ring t! www.trainingstore.vn- 43 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 44. Cc Phng Thc Phn Hi Phn hi tc thi Ghi nhn mt iu g va c hc v p dng ph hp vo trong cng vic hoc trao phn thng nh cho kt qu tng th. Phn hi nh k Thng c s dng da trn nhng tiu ch nh gi v din ra nh k. Phn hi 360 L cng c thu thp phn hi t mi ngi mi gc .www.trainingstore.vn- 44 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 45. Phng Thc Phn Hi Sandwich a ra mt phn hi tch cc, c th xut gp ci thin Kt thc bng mt phn hi tch cc chungwww.trainingstore.vn- 45 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 46. Phn 9 K Nng To Mi Quan HTo n tng u tin Gii thiu bn thn hiu qu p dng nguyn tc 3C K thut bt tay Trao i danh thip www.trainingstore.vnLp danh sch mi quan h Bn bc bt u cuc tr chuyn hiu qu Gim thiu s lo lng- 46 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 47. To n Tng u Tin Chun b chu o Trang phc Danh thip L trnh n a im hp Ch tho lun v nhng ngi s tip xc.Gii thiu bn thn hiu qu p dng nguyn tc 3C T tin (Confidence) Nng lc (Competence) Lng tin (Credibility) Khi to dng mi quan h c nhn, iu quan trng l to n tng u tin tht tt.www.trainingstore.vn- 47 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 48. Gii Thiu Bn Thn Hiu Qu To s m p v t tin S dng ngn ng c th Bt tay mt cch dt khotGii thiu h tn, chc v, cng ty Xin cho! Ti l John Live, nhn vin pht trin kinh doanh ca cng tyTrainingStore. Trao danh thip.Lp li tn ngi khc khi c gii thiu. Rt vui c gp anh, John Live Khi ngi khc gii thiu tn, hy lp li vi s trn trng. www.trainingstore.vn- 48 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 49. Th Hin S T Tin T th ng thng nhng khng g b. Lun thng lng, thng u. Khng khom mnh hay cui ngi xung.Di chuyn t nhin, thoi mi Duy tr giao tip nh mt vi ngi bn ang tr chuyn. www.trainingstore.vn- 49 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 50. Th Hin Nng Lc Th hin kin thc bn thn Nm bt ni dung, chng trnh cuc hp, s kin. Chun b trc cho bui hp. Mang theo ti liu h tr. Trlicuhimtcchrrng, chuyn nghip, trnh dng thut ng hay ting lng. t cu hi c lin quan.www.trainingstore.vn- 50 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 51. To Dng Lng Tinn ng gi. n mt chnh t. Quan tm, chnh chu trangphc.Gi li ha.www.trainingstore.vn- 51 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 52. K Thut Bt Tay Bt u bng vic cho hi v gii thiu bn thn Bt tay Ch bt tay 2 3 ln. Ch vn ng t phn khua tay. Khng bt tay qu mnh. Trnh bt tay cng nhc hoc rt r. Bt mt tay th tt hn l dng hai tay. Kt thc bt tay Nn kt thc trc khi hon tt phn gii thiu. Hn ch sai lm Nu bn lo lng vic bt tay khng th truyn ti thng ip ph hp vi nng lc ca bn thn, hy chuyn hng s tp trung bng cch a ra li khen ngi hoc t cu hi cho ngi i din. TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME www.trainingstore.vn - 52 - 53. S Dng Danh Thip Hiu Qu Li khuyn: 1. Lun mang danh thip theo bn mnh. 2. Hy ch ng: Xc nh thi gian ph hp trao i danh thip. 3. Trao i danh thip khi Bt u cuc hp Vo thi gian to mi quan h Khi c hi Khi bn c yu cu lp li tn Ai trao cho bn vt g Kt thc cuc hp4. Trnh by nhng iu bn c th mang li. 5. Khi nhn danh thip, th hin rng bn tn trng danh thip ca h. www.trainingstore.vn- 53 -TRAININGSTORE-FREEDEMO-LICENCE-1014XTME 54. Lp Danh Sch Mi Quan H S dng cc cng c: Hp ng danh thip, Outlook, Google... Xem li danh sch sau mi ln to mi quan h. Cp nht danh sch mi quan h. Ghi ch i vi nhng...