Trịnh Công Sơn - Tình nhớ

  • View
    1.865

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1.

2. Nhc s: 3. Ca s: 4. Tnh ng qun i nhng lng c lnh lngNgi ng xa xm bng v qu thnh thang 5. i o xa lng lng x git tri chiuNh tng cn nc ng xa mt ngy u hiu 6. Tnh ng phi pha nhng tnh vn cn yNgi ng i xa nhng ngi vn quanh y 7. Nhng bc chn mm mi i vo i ngiNh tng vin cui rt vo lng bin khi 8. Khi cn au cha di th tnh nh cht nngKhi cn au ln y th tnh mnh mng 9. Mt ngi v nh cao mt ngi v vc su cuc tnh chm mau nh bng chim cui o 10. Tnh ng cht trong nhau nhng tnh vn rn rng Ngi ng qun lu nhng ngi vn bng khung 11. Nhng ngn tay ngi ngn ru li tnh gnNh ngoi khi gi ng ht cuc i lnh nh 12. Ngi ng xa xa nhng ngi bng li vTnh ng sng xa a nhng cn qu bao la 13. i tri tim phin mun vui li mt gi Nh b xa nc cn chm vo cn ma 14. 15. Nhc s: Ca s: 16. Khi cn au cha di th tnh nh cht nngKhi cn au ln y th tnh mnh mng 17. Mt ngi v nh cao mt ngi v vc su cuc tnh chm mau nh bng chim cui o 18. Tnh ng cht trong nhau nhng tnh vn rn rngNgi ng qun lu nhng ngi vn bng khung 19. Nhng ngn tay ngi ngn ru li tnh gnNh ngoi khi gi ng ht cuc i lnh nh 20. Ngi ng xa xa nhng ngi bng li vTnh ng sng xa a nhng cn qu bao la 21. i tri tim phin mun vui li mt gi Nh b xa nc cn chm vo cn ma 22. i tri tim phin mun vui li mt gi Nh b xa nc cn chm vo cn ma 23. i tri tim phin mun vui li mt gi Nh b xa nc cn chm vo cn ma 24. To: all my friends From: bichnhu08@yahoo.com