Tylko Ty Decydujesz

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    497

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ebook tylko ty decydujesz

Transcript

<ul><li> 1. Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.plNiniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wy- cznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Ireneusz Tomczykrok 2009Data: 18.04.2009Tytu: Tylko Ty decydujesz Autor: Ireneusz Tomczyk Wydanie IProjekt okadki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Skad: Marcin Grniakowski Internetowe Wydawnictwo Zote Myli sp. z o.o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.plAutor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzial- noci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania in- formacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. </li></ul><p> 2. SPIS TRECIWSTP...............................................................................................4 NAJWANIEJSZY JEST CZOWIEK SAM DECYDUJESZ O SWOIM POOENIU......................................................................................6 PRAWIE WSZYSCY SZUKAJ USPRAWIEDLIWIENIA...................16 UDERZAJCA SIA NAWYKU........................................................20 PRACA DLA CIEBIE.........................................................................22 KADY MOE ZARABIA, ALE.....................................................25 JESZCZE TROCH O CELACH.........................................................27 SUCHAJ SIEBIE TY DECYDUJESZ O WSZYSTKIM....................30 MUSISZ WYTRZYMA....................................................................33 JAK OSZCZDZI NA CZASIE I DOBRZE NA TYM ZAROBI?........36 UMIEJTNO SPRZEDAY KLUCZ DO NIEZALENOCI.........39 UWAGA WARIANT SPECJALNY...................................................44 MUSISZ POSIADA DUG DWIGNI.........................................50 JAK ROBIMY PIENIDZE?..............................................................53 JESZCZE RAZ O ETACIE..................................................................56 PROWADZIMY WASNY BIZNES - TO JU TROCH LEPIEJ.........61 A TERAZ DLA TYCH BEZ POMYSU, ALE Z KAS..........................68 I JESZCZE CO DLA TYCH BEZ POMYSU I Z KAS...................69 PATRZ PRZED SIEBIE.....................................................................72 TY RZDZISZ W SWOIM YCIU I DECYDUJESZ O JEGO JAKOCI 73 ZAKOCZENIE CZYLI PRAWDZIWY POCZTEK DLA CIEBIE....74 BD WYTRWAY WE WSZYSTKIM, CO ROBISZ!.........................75 NA KONIEC MAY BONUS TO NAPRAWD DZIAA................76 3. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Wstp WstpTekst, ktry masz przed sob, jest prawdopodobnie inny od publika- cji, ktre przeczytae do tej pory. By moe miae ju okazj czyta ksiki na temat sukcesu, pozytywnego mylenia i zarabiania pieni- dzy. Prawdopodobnie byy to bestsellery sprzedawane na caym wiecie w milionach egzemplarzy.Ja rwnie przeczytaem sporo i nauczyem si bardzo wiele. Znam ludzi, ktrzy, owszem, czytaj podobne ksiki, jednak nie wycigaj z nich adnych pozytywnych wnioskw.Dlaczego tak si dzieje?Wedug mnie odpowied jest bardzo prosta.Niewiele osb Polsce wierzy, e mona cokolwiek osign wycznie wasnymi siami.Oczywicie s lepsze i gorsze ksiki, jednak wikszo z nich znajdu- je odwzorowanie w rzeczywistoci. Najistotniejsze jest jednak nie samo przeczytanie tekstu, ale dziaanie zgodne z zasadami wyoony- mi w nim. Wikszo czytelnikw ksiek o sukcesie niczego nie zmienia w swoim yciu, poprzestajc na lekturze. Z reguy koczy si na krytyce w stylu: To s amerykaskie ksiki tam si wszystko udaje, ale na pewno nie w Polsce.Tak to ju jest, e jeli musimy zrobi co konkretnego, to si nam nie chce. Odkadamy dziaanie na pniej, szukamy rnych pretek- stw, aby usprawiedliwi swoj bezczynno.4 4. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Wstp Wszystkie rady zawarte w dalszej czci ebooka oparte s na moich osobistych dowiadczeniach zawodowych, a take na wiedzy, ktr zdobyem, czytajc polskie i zagraniczne podrczniki sukcesu. Czasa- mi posuguj si cytatami z nich, kiedy omawiane tematy s szcze- glnie wane.Moim celem jest uwiadomienie Ci kilku wanych spraw: chc wska- za pewne kierunki, ktrymi moesz poda, aby co w swoim yciu zmieni. Pisz te o tym, czego musisz zdecydowanie unika. Czym rni si moja publikacja od innych?Moesz by pewien, e otrzymasz ode mnie pen pomoc. Czytajc tekst, znajdziesz w kilku miejscach adresy mailowe, na ktre b- dziesz mg wysya swoje pytania. I jeszcze jedno proponuj Ci nastpujcy ukad:Aby zmieni swoje pooenie, bdziesz musia dokona kilku drob- nych zmian. Nie odkadaj niczego na jutro, bo zbyt gboka analiza i odkadanie dziaa na pniej prowadz do bezczynnoci. Ca energi stracisz na zastanawianie si nad jedn spraw, a w rezulta- cie nie zrobisz NIC!Mam bardzo prost rad podaj naprzd! Wielu ludzi korzysta ze wskazwek, ktre dla Ciebie przygotowaem, osigajc sukces w przedsiwziciach, jakich si podjli.Skoro czytasz ten tekst, to oznacza, e chcesz poprawi swoje ycie. Jedyne, co naley zrobi, to wprowadzi w ycie zmiany, o ktrych pisz. Stosuj moje wskazwki przez minimum miesic bdziesz za- skoczony rezultatami!ZARYZYKUJ i zmie swoje postpowanie ju dzisiaj. To si napraw- d opaca. 5 5. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniuCzy jeste w peni zadowolony z jakoci Twojego ycia? Czy satysfakcjonuj Ci wszystkie Twoje dokonania? Czy wszystko jest tak, jak sobie tego yczysz? Czy chcesz pozosta w tym miejscu, w ktrym znajdujesz si te- raz? Czy masz na wszystko czas i zawsze moesz robi to, co chcesz? Czy Twoja sytuacja finansowa jest ustabilizowana?Jeli Twoja odpowied na powysze pytania brzmi TAK, to wanie przeczytae najkrtsz ksik w swoim yciu.Nie musisz czyta dalej.Jeli jeste zupenie zadowolony ze swojego ycia, odpowiada Ci Twoje pooenie to zosta w miejscu, w ktrym jeste. Nie musisz niczego zmienia, postpuj nadal w ten sam sposb.Jeeli Twoje dziaanie przynosi Ci oczekiwane rezultaty szczerze Ci gratuluj.Prawd mwic, niewiele jest osb, ktre s w peni zadowolone ze swojego ycia. Tym bardziej gratuluj Ci Twojej postawy. Jednak za- chcam rwnie Ciebie do przeczytania i oceny moich przemyle. By moe znajdziesz tu co dla siebie i otrzymasz impuls do nowych, wspaniaych dokona.Moe chcesz podzieli si ze mn swoimi przemyleniami? Gorco zapraszam irek@megabiznes.pl.6 6. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Jeli jednak chciaby, aby Twoja sytuacja si polepszya, CZYTAJ dalej. Jeli chcesz dokona zmian w yciu:zrobi co, co moe znaczco wpyn na popraw Twojego stylu ycia; mie wicej wolnego czasu dla siebie i dla swoich bliskich; realizowa swoje zamierzenia; dowiedzie si, jak w prosty sposb zarabia wicej pienidzy; wyrnia si w tumie ludzi (w pozytywnym tego sowa znacze- niu) to tym bardziej zachcam Ci do przeczytania tej krtkiej publikacji.ALE UWAAJ, bo niektre stwierdzenia mog Ci si nie spodoba!NIE zamierzam przekona Ci do moich pogldw na pewne tematy.NIE jest moim celem rwnie to, aby stosowa si do moich (nie- ktrych bardzo osobistych) wskazwek.NIE mam zamiaru zmusi Ci do zmiany postawy.NIE jest take moim celem, aby dokonywa zmian w swoim yciu.Jeli w jaki sposb poczujesz si dotknity tym, co napisaem, to z gry bardzo Ci przepraszam. Wszystkie moje stwierdzenia s oparte na moich osobistych kontaktach z pewnymi osobami i insty- tucjami.Nie musisz si oczywicie ze mn zgadza masz do tego pene pra- wo. Poradnik zawiera moje osobiste wnioski i opinie.Kto kiedy powiedzia: 7 7. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Czowiek jest tym, co przez cay dzie czyta.Zaley mi najbardziej na tym, aby po przeczytaniu mojej ksiki po- trafi sam odpowiedzie na pewne wane pytania: CZY jest mi w yciu dobrze i jestem z niego zadowolony?Jeeli teraz moesz odpowiedzie pozytywnie na to pytanie jeszcze raz: BARDZO Ci gratuluj!Jeli wszystko ukada si pozytywnie we wszystkich sferach Twojego ycia, to musi oznacza to, e jeste czowiekiem bardzo dobrze zor- ganizowanym i wiesz, czego chcesz od ycia.Jeli np. moesz powiedzie o sobie: waciwie jestem zadowolony ze swojego pooenia, ale chc zmieni niektre zachowania bar- dzo si ciesz, e sigasz wanie do mojej publikacji. Moesz mie pewno, e znajdziesz tu wskazwki, ktre pomog Ci w dokonywa- niu zmian.Ludzie, ktrzy s zadowoleni ze swego ycia, zawsze chc dokona czego nowego. Pewnie Ty take I bardzo dobrze.Czy zastanawiae si kiedy, od czego zaley Twoje ycie w sferze rodzinnej, finansowej, uczuciowej, zawodowej i kadej innej?Moe zadawae sobie podobne pytania:Co lub kto ma wpyw na moje ycie? Czy istnieje przypadek, ktry kieruje Twoim yciem?Moliwe, e te pytania wydadz Ci si dziwne. By moe nie naleysz do ludzi, ktrzy obwiniaj innych za swoje pooenie.Rzadko si zdarza, e przyznajemy si do swoich bdw. Nie zdaje- my sobie sprawy z tego, e wszystko zaley gwnie od nas samych. 8 8. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Wiele osb, z ktrymi rozmawiaem, wskazywao bardzo podobne ar- gumenty i twierdzio, e ich ycie jest uzalenione od innych ludzi i niezalenych od nich przyczyn zewntrznych.Czy Ty te twierdzisz e ca odpowiedzialno za Twoj sytuacj ponosz inni ludzie?Czy przypadkiem takie wymwki jak:miejsce zamieszkania, biedni rodzice, obowizki szkolne, zy szef, niewyrozumiaa rodzina, zy stan zdrowia, wyksztacenie, za pogoda, sytuacja gospodarcza, rzd zbyt czsto nie stanowi usprawiedliwienia Twoich poczyna? A moe uwaasz, e nikt nie da Ci szansy?Czy zbyt czsto nie zrzucamy winy na innych?Moe boimy przyzna si do naszego lenistwa?Moe po prostu czekamy, e jako to bdzie, jako si wszystko uoy?A przecie jeli mamy problem w rodzinie czy na studiach, to musi- my sami stawi mu czoa. Wielu ludzi narzeka na bezrobocie w kraju, niskie zarobki, ale jeli rozejrzymy si wok siebie, moemy dostrzec wiele osb, ktre jedynie czekaj na swoj okazj. Wierz, e kto 9 9. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu przyjdzie do nich z propozycj nie do odrzucenia. A przecie takie sy- tuacje raczej si nie zdarzaj. Kady, z kim rozmawiaem, mwi o tej sprawie z wielkim zaangaowaniem.Student, pracownik fizyczny, nauczyciel, kierownik, ludzie w rnym wieku i na rnych stanowiskach KADY, kogo o to pytaem, m- wi, e przydaoby mu si wicej pienidzy.Bardzo dziwne, prawda? PienidzePrzecie one szczcia nie daj jak mwi stare (wysuone ju chy- ba) przysowie a jednak KADY chce mie ich wicej.CZY TO LE, e chcemy duo zarabia?Nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja finansowa, ale na pewno (nawet jeli zarabiasz kilka tysicy zotych miesicznie) chciaby zarabia jeszcze wicej, poniewa cigle pojawiaj si nowe potrzeby, za ktre niestety trzeba paci.Proponuj zastanowi si nad tym troch duej.CZY PIENIDZE S W YCIU WANE?Hmm co za pytanie?Przecie kady odpowie, e pienidze s wane, jednak wikszo lu- dzi na pierwszym miejscu postawi takie wartoci jak mio, rodzin i oczywicie bd mieli racj.Czy jednak moemy godnie y, jeli brakuje nam pienidzy? 10 10. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Czy musimy mie stae rdo dochodu? Jeli pienidze nie byyby wane, to nie spdzalibymy 33% naszego czasu w pracy (8 godzin pimy, ponad 8 godzin spdzamy w pracy, zostaje jeszcze 8 godzin na inne zajcia).Musimy mie pienidze, aby spokojnie y!Zamy, e pienidze, ktre dzi zarabiasz, wystarczaj Ci na wszystko. Czy nie powicasz jednak zbyt wiele czasu na prac? Czy sam moesz decydowa o swoim czasie pracy? Moe zarabiasz 5000 z, ale pracujesz ponad 10 godzin dziennie. Czy o to chodzi?Przecie ycie to nie tylko praca, spanie i jedzenie.Wane, aby y na odpowiednim poziomie finansowym i mie odpo- wiedni ilo czasu dla rodziny, znajomych i na zajcia, ktre spra- wiaj Ci przyjemno.To trudne, ale MOLIWE do wykonania!Niektrym ludziom wystarczy 500 z, innym 1500 z, a jeszcze innym brakuje wtedy, gdy zarabiaj nawet 4000-5000 z.DLACZEGO?DLACZEGO niektrzy ludzie zarabiaj 500 z, a inni 5000 z?Czy temu, kto ma duo pienidzy, udao si w yciu, kto zaatwi mu prac? A moe on po prostu chce wicej zarabia?Bardzo czsto mona usysze opini, e pienidze s ze, a bogaci lu- dzie to oszuci, ktrzy dorobili si ich nieuczciwie. Takie przekonania s do powszechne. Czy Ty rwnie mylisz, e nie da si zarabia uczciwie? 11 11. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Zastanw si, kto czciej myli o pienidzach?Ten, ktry je posiada i nie ma problemu z ich zarabianiem (mam na myli uczciwe sposoby zarabiania)? Czy ten, ktry ich nie posiada i przez cay miesic czeka na wy- pat?Na pewno w sytuacji, gdy brakuje nam pienidzy, mocniej si na nich skupiamy i to wanie one kieruj naszym yciem. Posiadanie duych pienidzy to jeszcze nie sukces. Istotne jest to, w jaki sposb si je zarobio i jak si je wydaje.Wane jest rwnie, czy inne wartoci oprcz pienidzy licz si dla osoby bogatej. Jeli kto mdrze wydaje pienidze, ktre uczciwie za- robi, nie ma w tym niczego zego.Zastanwmy si, w jakiej sytuacji moemy uczyni wicej dobrego. Wtedy, gdy jestemy biedni i ledwo starcza nam od pierwszego do pierwszego, czy wtedy, gdy mamy tak ilo pienidzy, e moemy si nimi podzieli z innymi ludmi?(Oczywicie nie chodzi mi o wspomaganie instytucji charytatywnych tylko po to, eby ukry zy wizerunek jakiej firmy dziaajcej na po- graniczu prawa).Mona pomaga ludziom inaczej, ni dajc im pienidze, ale prawd mwic altruistw mona policzy na palcach jednej rki.Brak pienidzy powoduje frustracje, niepotrzebne ktnie rodzinne, popycha do kradziey. Powoduje take spadek jakoci naszego ycia. Jeli mamy mao pienidzy, to ich wydawanie ograniczamy tylko do zakupu najbardziej potrzebnych rzeczy.A co z rozrywk? 12 12. TYLKO TY DECYDUJESZ Ireneusz Tomczyk Najwaniejszy jest czowiek sam decydujesz o swoim pooeniu Co z dobrymi wakacjami?Co z lepszym samochodem?Jeli brakuje nam pienidzy, nie wydajemy ich na zabaw, bo nam nie wystarcza. Nie kupujemy nowych ubra, bo Jedzimy starym samochodem, bo Po prostu wydajemy tylko na to, co jest niezbd- ne do ycia! A przecie kady czowiek chce godnie y i mie moli- wo zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, NIE TYLKO tych podstawowych.Zdarza si, e rodzice prosz lekarza, aby przepisa taszy lek dla dziecka, bo na ten droszy na pewno zabraknie im pienidzy. CZY TAK MUSI BY?Czy musimy dostosowywa swoje potrzeby do swoich finansw? Moe lepiej dostosowa finanse do potrzeb?Czy korzystae kiedy z debetu na koncie lub z karty kredytowej? Je- li nie, zapytaj znajomych, jak to dziaa. Zapytaj, jak to jest by cay czas pod kresk?W jednym miesicu wykorzystujemy maksymalnie limi...</p>