Ubb feb 2014 paper1

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    41

  • Download
    0

Transcript

1. Jawab semua soalan1. Lima ribu lima ratus dua dalam angka adalahA5 025C5 205B5 052D5 5022. Apakah nilai tempat bagi digit bergaris dalam 42 367Apuluh ribuCratusBribuDpuluh3. Dengan mengira dalam gandaan seratus , apakah nombor selepas 17 900?A19 800C18 000B18 900D17 8004. Cerakinkan nombor 42 807A4 000 + 200 + 80 +7C400 000 + 20 000 + 800 + 70B40 000 + 2 000 + 800 + 7D400 000 + 20 000 + 800 + 75. 6 ribu + 4 ratus + 5 sa =A6 405C6 045B6 054D6456.Dalam nombor diatas digit manakah yang mempunyai nilai yang samaA1C4B2D737 80917 5747 50677 098 2. 7. Hitung hasil tambah 23 005 dan 1 450A25 655C23 455B24 455D22 6558. 84 000 + 23 450 + 2 350 =A109 800C120 800B119 800D209 8009. 76 000 34 564 =A61 436C41 436B51 436D31 43610. Berapakah perbezaan Antara 25 045 dan 7 860A18 815C17 185B17 815D16 18511. 36 860 20 =A1 843C2 843B1 943D2 94312. 127 kg + 867 kg =A804 kgC904 kgB894 kgD994 kg 3. 13. Yang manakah paling kecil nilainya.A11 900C10 900B11 800D10 80014. Antara pecahan berikut yang manakah paling kecil nilainya?ACBD15. 6 800 - = 3 456, nombor di dalam petak ialahA3 344C4 434B4 334D4 55416. Antara berikut yang manakah adalah pecahan wajar.ACBD17. Apakah hasil darab bagi 327 dan 100?A32 700C34 070B33 700D34 77018. Pak Mail memelihara 237 ekor anak itik. 57 ekor darinya telah mati. Dia membeli 117 ekor anak itik lagi. Berapa ekorkah anak itik yang dimilik oleh Pak Mail sekarang?A397C279B297D179 4. 19. Jadual dibawah menunjukkan bilangan murid mengikut kaum di sebuah sekolahKaumBilangan MuridMelayu438Cina186India70Lain-lain9Hitung jumlah murid di sekolah tersebut.A913C703B813D60320. Sebuah kedai membeli 420 kotak pensil. Jika terdapat 12 batang pensil dalam setiap kotak, hitungkan bilangan pensil yang ada.A5 420C5 140B5 410D5 04021. RM 50.00 - RM 19.08 =ARM 40.08CRM 27.08BRM 30.92DRM 21.9022. 78 770 10 =A7 877C8 877B8 787D9 88723. 768 cm = ____m ___cmA76 m 80 cmC7 m 68 cmB7 m 680 cmD7 m 8 cm24. Jisim Badhri adalah 35 kg. Jisim Fahmi adalah 15 kg lebih berat daripada Badhri. Berapakah berat Fahmi?A65 kgC55 kgB60 kgD50 kg 5. 25. En. Gopal mempunyai RM 100.00. Dia membeli sebuah buku yang berharga RM35.50 dan sebatang pen yang berharga RM5.60. Hitungkan baki wang En. Gopal?ARM 48.60CRM 68.90BRM 58.90DRM 78.6026. 8 650 ml =A8 l 65 mlC8 l 650 mlB8 l 605 mlD86 l 50 ml27. 8 biji durian dimasukkan kedalam sebuah bakul. Berapa buah bakulkah yang diperlukan untuk mengisi 1 120 biji durian?A100C130B120D14028. RM 27.00 70 sen =ARM 20.70CRM 27.70BRM 26.30DRM 43.0029. 640 sen 4 =ARM 1.40CRM 4.60BRM 1.60DRM 6.4030. Kurangkan 5 670 daripada 35 740 =A30 070C37 070B30 700D37 70031. Yang manakah bentuk segi empat tepat?ACBD 6. 32. Jika jisim sekotak epal ialah 13 kg. Berapakah jisim 7 kotak epal yang sama?A20 kgC91 kgB83 kgD137 kg33. Apakah perbezaan antara dua digit 8 dalam 87 895?A79 200C87 800B79 895D87 88734. En Ali mempunyai 1 540 pokok getah dalam kebunnya. Jika dia menebang 578 pokok getah tersebut, berapakah bilangan pokok getah yang dia ada sekarang?A578C762B678D96235. Ismail dan 4 orang rakannya mempunyai 7 buah kereta mainan setiap seorang. Berapakah jumlah kereta mainan yang dimiliki oleh mereka semua?A50C40B45D3536. Terdapat 986 orang murid di sebuah sekolah. 565 orang darinya ialah murid perempuan. Berapakah jumlah murid lelaki di sekolah tersebut?A341C565B421D986 7. 37.RM 3.50 sebijiRM 7.00 sekiloPuan Siti membeli 2 biji durian dan sekilo epal. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh Puan Siti?ARM 14.00CRM 7.00BRM 10.50DRM 3.5038. Ali mempunyai 325 keping setem. Abangnya mempunyai 167 keping lebih banyak. Berapakah jumlah setem mereka berdua?A717C917B817D1 01739. Kirakan hasil darab 1 238 dan 13A3 714C16 094B13 094D16 71440. Elias dan 4 orang kawannya berkongsi 40 biji epal. Berapa biji epal kah setiap seorang dapat?A3C8B5D10