Ubb feb 2014 paper2

  • Published on
    05-Aug-2015

  • View
    33

  • Download
    4

Transcript

1. Jawab semua soalan.1. Tuliskan nombor 3 607 dalam perkataan(1 markah )2. Apakah nilai digit bagi digit bergaris dalam nombor 57 904(1 markah )3. Cerakinkan nombor 27 054(1 markah )4. Bundarkan 29 567 kepada ribu yang hampir(1 markah ) 2. 5. 45 623 7 859 =( 1 markah)6. 786 12 =( 2 markah )7. Hitung jumlah 21 340 dan 3 470( 2 markah )8. 4 321 + 597 2 308 =( 2 markah) 3. 9. Hitung perbezaan antara 34 678 dan 19 779( 2 markah)10. 1 344 4 =( 2 markah )11. Aisyah makan daripada sebiji kek. Abangnya makan daripada kek tersebut. Apakah jumlah pecahan kek yang dimakan oleh mereka berdua?( 2 markah ) 4. 12. RM 56 + RM 17.65 =( 2 markah)13. 216 kg gandum diisikan dalam 6 buah guni yang sama, berapakah jisim gandum dalam setiap guni tersebut?( 2 markah )14. Aira membeli sehelai baju berharga RM 29.90 dan sebuah buku yang berharga RM7.80, berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Aira?( 2 markah ) 5. 15. Isipadu sebotol air ialah 145 ml. Berapakah jumlah isipadu air dalam ml bagi 13 botol yang sama?( 2 markah )16. Sebuah kilang keropok mengeluarkan 550 peket keropok dalam masa satu hari. Berapa peket keropokkah yang dikeluarkan dalam masa 2 minggu?( 3 markah )17. Dalam sebuah kotak terdapat 135 botol jem nenas dan 78 botol jem manggis. Arina mengeluarkan 63 botol jem. Berapakah baki jem yang masih tinggal didalam kotak?( 3 markah ) 6. 18. Jadual 1 menunjukkan bilangan durian dalam tiga buah bakul.BakulABCDurian1 6781 250Jika jumlah durian dalam ketiga-tiga bakul tersebut adalah 4 530, berapakah jumlah durian dalam bakul A?( 3 markah)19. Jisim Safrina adalah 43 kg manakala jisim Batrisyia adalah 8 kg lebih berat daripada Safrina. Berapakah jumlah jisim kedua-dua mereka?( 3 markah ) 7. 20. Penduduk bandar A terdiri daripada 1 230 orang cina, 437 India dan 2 750 orang Melayu. Berapakah jumlah penduduk di Bandar A.( 3 markah)