Utmaningar och möjligheter för skolan

  • View
    380

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Frelsning p Digital turist, Gteborgs stadsmuseum, 9 november 2011.

Transcript

  • 1. CC BY 2.0 Radar CommunicationUtmaningar och mjligheter fr skolanStefan Plsson, Digital turist, 111109

2. Frgestllningar Hur frndras samhllet? Vad innebr det fr skolan? Vilka kunskaper och frmgor krvs idag? Hur agerar OECD och EU? Vad hnder i Danmark och Norge? Vad r p gng i Sverige? Vad br gras fr att utveckla skolan? 3. En komplex frnderlig vrld CC BY 2.0 ToastyKen CC BY 2.0 vitor 4. verd, deltagarkulturer & klyftor CC BY 2.0 antwerpenR 5. OECD om nyckelkompetenser idag 6. EU:s tta nyckelkompetenser 7. OECD om skola och utbildning 8. EU och skolans utveckling 9. Norska insikter och perspektiv 10. Vision, strategi och verklighet 11. Den digitala agendan & skolan Elever ska och lrare br ha tillgng till moderna lrverktyg som behvs fr en tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genomgngen grundskola kunna anvnda modern teknik som ett verktyg fr kunskapsskande, kommunikation, skapande och lrande. Kommuner och friskolor ansvarar fr att detta genomfrs Strategiska utmaningar ska hanteras av huvudmnnen Skolinspektionen ska skerstlla att styrdokumenten fljs 12. Varsin dator till lrare och eleverFramtidens lrandes karta ver 1-1-satsningar 13. Unos uno - om elva 1-1-satsningar Ingr i forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser(rebro universitet och Hgskolan Dalarna)2010-2013 Lpande nulgesanalyser, intervjuer och enktermed skolledare och lrare Vad innebr varsin dator fr elevernas lrande ochutveckling? Hur frndras lrarens roll och arbetsstt? Vilken betydelse har skolledningens styrning ledningoch samverkan? Hur frndras relationerna mellan skolan ochhemmet? 14. Hur pverkar 1-1 lrares yrkesroll?En fenomenologisk frstelse av kunskapsbildning i sociala medierAnalys av de senaste fem rens vetenskapliga artiklar om 1-1Lrare som frndringsagenter: funderingar, oro, kompetensutveckling och stdLrares syn p meningen med 1-1, hur den egna yrkesrollen Hkan Fleischer, Hgskolan i Jnkping frndras samt vilka kunskaper och frdigheter som behvs 15. Skolbibliotekets funktion Skolbiblioteket ska inte frmst vara en boksamling utan en dynamisk lrmilj Skolbibliotekarien hjlper eleverna navigera i informationsdena Skolbibliotekarien interagerar tillsammans med lraren i elevernas lrprocesser Skolbibliotekariens kompetenser kommer till nytta i alla mnen 16. Fyra sknska exempel 17. Med lrprocesserna i centrum Viktigt fr lrandeforskningen att underska hur detgr till i praktiken nr information frdlas till kunskap Ndvndigt kunna hantera informationsden ochvetenskaplig kunskapsutveckling fr att fungera sommedborgare Frgor och teman som r komplexa och koniktfyllda Eleverna ska stlla generativa frgor, reektera,diskutera och dra normativa slutsatser Lraren och skolbibliotekarien fr analytiska,vgledande och handledande roller Krver en produktiv samtalskultur 18. Skolans frutsttningar frndras Genomgripande frndringar och tekniska trender Hur kan skolan bemta och dra nytta av detta? Undervisningsformer, innehll, kunskapssyn & vrdering av kunskap Vad krvs av lrarutbildningen? Har skolsystemet frutsttningar att flja med utvecklingen? Den offentliga debatten behver skifta fokus 19. Vad br gras? Behvs en nationell strategi? Skulle ett forskningsinstitutunderltta frndringsarbetet? r kontrolltgrder tillrckligt? Vad behver diskuteras? Hur vill vi att skolan ska se utoch fungera?CC BY 2.0 Untitled blue