Uvod u socijalni konstrukcionizam**

  • View
    810

  • Download
    37

Embed Size (px)

Transcript

Uvod u socijalni konstrukcionizam (Vivijen Ber)

Tatjana GutiStefan GligoriIvan GrahekJelisaveta BeliUvod u socijalni konstrukcionizam(Vivijen Ber)ta rade analitiari diskursa?

Nova istraivaka paradigma potreba za novim metodama

ANALIZA DISKURSA1. Objektivnost nije mogua

2. Istraiva i istraivano u meusobnom odnosu, istraivaevo tumaenje ne sme biti superiorno

3. Refleksivnost

4. Ciljevi istraivanja akciono istraivanje, cilj: promena i intervencija i politika aktivnost

Teorijska razmatranja:Istraivaki pristup (nije recept)Jezik ia interesovanjaPoter i sar.:1. the analysis of discourses (Bermanova i Parker) -ralanjavanje diskursa tj. Dekonstrukcija

2. discourse analysis (Poter i saradnici) -analiza diskursa

Socijalni konstrukcionizam i analiza diskursaRazlaganje tekstova kako su konstruisani?

A) Otkrivanje protivrenosti

SkvajerovaBiligDekonstrukcijaB) Arheologija znanja

Geneologija (Fuko)razvoj sadanjih naina razumevanja

Rouz

Holvejeva

Vokerdinova

Stenerova

Maknaghten

Ralanjavanje diskursaPredsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikoli namerava sutra da provede Uskrs s porodicom i nastavi trajk gladju, izjavio je lan lekarskog konzilijuma koji se brine o njegovom zdravlju, internista Ljubomir Ili.Lekar je ukazao da ako produi trajk gladjuprve posledice po zdravlje Nikolia verovatno e se manifestovati kroz nedelju dana, a ako za mesec dana nastavi sa trajkom gladju moe biti ivotno ugroen."Pritisak je veliki, ali jo nisam odluio ta u. Ionako je post u toku. Za Uskrs e se videti da li u ja biti jedini Srbin koji ne jede uskrnja jaja", rekao je Nikoli novinarima u Beogradskom kliniko bolnikom centru.Lider SNS-a je trajk gladju i edju poeo u subotu, 16. aprila, sa zahtevom da budu raspisani prevremeni izbori. On je trajk edju prekinuo jue, kada ga je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radovi posetio. Prema reima Amfilohija, patrijarh Irinej oekuje da Nikoli, danas, ako izadje iz bolnice, dodje u Sabornu crkvu da se priesti.Izvor: smedia.rsPrimer ralanjavanja diskursa1. termini herojstva (trajk glau i eu, posledice po zdravlje, ivotno ugroen, pritisak)2. vrednosni termini:A) religijski(Uskrs, post, mitropolit Amfilohije, patrijarh Irinej, Saborna crkva, priee)B) nacionalni (Srbin)C) porodini (porodica)Dva naina govora:1) rtvovanje zarad nacije

Identiteti:2) Nacionalni identitet

3) Religijski identitet

4) Porodini ovek Diskursi1. Odnos izmeu diskursa i stvarnostiParkerKritika Parkera:1. Abrams i Hog2. PoterInterpretativni repertoari2. Identifikacija diskursa

Problemi u vezi sa ralanjavanjem diskursaPoter i sar.: Konkretna, kontekstualizovana delanja jezika -> interpretativni repertoari

Analiza diskursa i identifikacija interpretativnih repertoara1. Poter i Rajker (zajednica)

2. Opravdavanje svojih postupaka, okrivljivanje drugih i traenje izgovoraPrimeri analize diskursaKada mi neko kae: ja ne pevam po svadbama to mi je isto kao na primer da neko kae: zavrio sam fakultet , nisam nauio latinicu ili super sam teniser, igram tenis samo forhendom, backhend nikad nisam upotrebio. Znai ti onda ne zna koliko ne zna. Ti si onda debil.Izvor: dvogled, Pink BiHIntervju Vesne Vukeli Vendi

1. refleksivnost* Parker i Bermanov* Poter i Vederelova* erardova* Marksova* Figeroa i Lopez

2. identifikovanje diskursa ili repertoaraProblemi u vezi s analizom diskursa