Verktygen för sociala medier

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    333

  • Download
    4

DESCRIPTION

kort om skolan och hur man kan anvnda sociala medier och mobiltelefonen i skolan

Transcript

1. Kreativ PedagogikElin JensenSocial mediaHemmaochbortaharftt en nyinnebrd.Tidoch rum omvandlats, avstndochgrnserharbleknat. Sammanhangochtillhrighetvidgats. Leif Mathiasson 2. Sociala MedierVad r det fr ngot!En kort presentation om olika verktyg. 3. 4. Social media kombinerarteknologi, social interaktionochanvndargenereratinnehllSocialamedierrdemokratiseringavinnehllochfrstelsefr den roll mnniskorspelariarbetet med attintebaralsaochsprida information, utanockshur de delarochskaparinnehllfrandraatt delta i. PedagogiskaMagasinet 5. Vadrwebb 2.0?En tvvgskommunikationAnvndarenskasjlvkunnavara med ochbidra till sajtensinnehll, samt se anvndarskapatinnehllAnvndarenskakunna ha kontrollver sin information. Designenskavarafyllig, interaktivochanvndbar 6. 7. 8. Vad r Social Media? Dethandlaromattintebaralsaochsprida information, utanocksattdela med sig ochtilltaandraattpverkaochtycka.ALLA tillts delta oavsettsprk, status, yrke, lder, kn, religion, nationalitet, politisktillhrighet.Den nyatidensdemokrati? 9. Vadr en blogg?Bloggrfrkortat webblogg, d.v.s.en webbaseradloggbokDetr en form avpubliceringssystemdrbdefretagochenskildaindividerkanuttrycka sigInnehlletpublicerasperiodisktOftaerbjudslsarenattkommenterainnehllet 10. Vadr en mikroblogg?Realtime webSammasaksom en vanligblogg,men med begrnsningarit.ex.antalteckeniettinlggsamtanvndandeav mediaHarp.g.a. detbegrnsadeinnehlletetthgrepubliceringstempoochstrrefokuspinteraktion/diskussion. 11. Vadr en wiki?InteraktivsidasomlterflerapersonerhjlpastattskapaochunderhllainnehllWikipediar den mestkndaochharver 2 miljonerartiklarBjuder in allaanvndareattbidra med egetinnehllutifrn en enkelstartsidaUnderlttarmnesassociationergenomatttilltalnkningmellanolikanyckelord 12. Vadrsocialabokmrken?EttbokmrkerettsttattsparaochkategoriserawebbplatserSocialabokmrkensparaspubliktsattandrakanta del avdomDe flestatjnsterfrsocialabokmrkenanvnderetiketter (tags) frsorteringOftakananvndarebildasmlsantverk 13. Vadr RSS?Really Simple SyndicationEttstandardiserat format frpubliceringavnyheterAnvndsfrattprenumererapt.ex. en bloggutanattbehvaletaefternyttinnehllmanuelltSpeciella programs.k. RSS-lsareskterprenumeration, uppdateringoch presentation 14. Vadrettsocialtntverk?En arena frmnniskorattskapaochbibehllapersonligakontakter med varierandevaraktighet. Medlemmarskapar en profilKommunikationskergenomstatusuppdateringareller via meddelanden.Facebookridagstrst med uppskattningsvis ca 200 miljoneranvndarevrldenver. 15. isiffrorMore than 400 million active usersAverage user has 130 friends on the siteFacbook platforms has more than one million developers and entrepreneurs from more than 180 countriesThere are more than 100 million active users currently accessing Facebook through their mobile deviceswww.alexa.com 16. 17. Tack frmig!Hoppas jag harinspireraterattjobba med social media Elin JensenTwitter: @elinj | Email: elin.jensen@gmail.com | Skype: elje81