Verktygen för sociala medier

 • Published on
  20-Jun-2015

 • View
  333

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kort om skolan och hur man kan anvnda sociala medier och mobiltelefonen i skolan

Transcript

 • 1. Kreativ Pedagogik
  Elin Jensen
  Social media
  Hemmaochbortaharftt en nyinnebrd.Tidoch rum omvandlats, avstndochgrnserharbleknat. Sammanhangochtillhrighetvidgats. Leif Mathiasson

2. Sociala MedierVad r det fr ngot!
En kort presentation om olika verktyg.
3. 4. Social media kombinerarteknologi, social interaktionochanvndargenereratinnehll
Socialamedierrdemokratiseringavinnehllochfrstelsefr den roll mnniskorspelariarbetet med attintebaralsaochsprida information, utanockshur de delarochskaparinnehllfrandraatt delta i. PedagogiskaMagasinet
5. Vadrwebb 2.0?
En tvvgskommunikation
Anvndarenskasjlvkunnavara med ochbidra till sajtensinnehll, samt se anvndarskapatinnehllAnvndarenskakunna ha kontrollver sin information. Designenskavarafyllig, interaktivochanvndbar
6. 7. 8. Vad r Social Media?
Dethandlaromattintebaralsaochsprida information, utanocksattdela med sig ochtilltaandraattpverkaochtycka.ALLA tillts delta oavsettsprk, status, yrke, lder, kn, religion, nationalitet, politisktillhrighet.
Den nyatidensdemokrati?
9. Vadr en blogg?
Bloggrfrkortat webblogg, d.v.s.en webbaseradloggbok
Detr en form avpubliceringssystemdrbdefretagochenskildaindividerkanuttrycka sig
Innehlletpublicerasperiodiskt
Oftaerbjudslsarenattkommenterainnehllet
10. Vadr en mikroblogg?
Realtime web
Sammasaksom en vanligblogg,men med begrnsningarit.ex.antalteckeniettinlggsamtanvndandeav media
Harp.g.a. detbegrnsadeinnehlletetthgrepubliceringstempoochstrrefokuspinteraktion/diskussion.
11. Vadr en wiki?
Interaktivsidasomlterflerapersonerhjlpastattskapaochunderhllainnehll
Wikipediar den mestkndaochharver 2 miljonerartiklar
Bjuder in allaanvndareattbidra med egetinnehllutifrn en enkelstartsida
Underlttarmnesassociationergenomatttilltalnkningmellanolikanyckelord
12. Vadrsocialabokmrken?
Ettbokmrkerettsttattsparaochkategoriserawebbplatser
Socialabokmrkensparaspubliktsattandrakanta del avdom
De flestatjnsterfrsocialabokmrkenanvnderetiketter (tags) frsortering
Oftakananvndarebildasmlsantverk
13. Vadr RSS?
Really Simple Syndication
Ettstandardiserat format frpubliceringavnyheter
Anvndsfrattprenumererapt.ex. en bloggutanattbehvaletaefternyttinnehllmanuellt
Speciella programs.k. RSS-lsareskterprenumeration, uppdateringoch presentation
14. Vadrettsocialtntverk?
En arena frmnniskorattskapaochbibehllapersonligakontakter med varierandevaraktighet.
Medlemmarskapar en profil
Kommunikationskergenomstatusuppdateringareller via meddelanden.
Facebookridagstrst med uppskattningsvis ca 200 miljoneranvndarevrldenver.
15. isiffror
More than 400 million active users
Average user has 130 friends on the site
Facbook platforms has more than one million developers and entrepreneurs from more than 180 countries
There are more than 100 million active users currently accessing Facebook through their mobile devices
www.alexa.com
16. 17. Tack frmig!
Hoppas jag harinspireraterattjobba med social media Elin Jensen
Twitter: @elinj | Email: elin.jensen@gmail.com | Skype: elje81