Việt Nam thời Văn Lang - Âu Lạc

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    6.884

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. THI I DNG NC V BUI U GI NC NH NC VN LANG U LC Hc phn: Lch s Vit Nam 1 Nhm thc hin: Nhm 9

2. Nhm 9 Nhm trng: Nguyn Trng Trung Cc thnh vin: Trnh Th Linh Nguyn Th Hng Nhung Mai Th nh Nguyn Th Thy (625606072) o Th Bch Vn 3. NI DUNG Phn I: Vit Nam thi k dng nc Vn Lang 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang a) Nh nc hnh thnh khi x hi c s phn ha giai cp kh su sc b) Nhu cu thy li c) Nhu cu t v, chng ngoi xm 2. c im ca nh nc Vn Lang a) Tnh hnh kinh t, i sng b) Tnh hnh x hi v t chc b my nh nc c) Tnh hnh vn ha v i sng tinh thn 4. NI DUNG Phn II: Vit Nam thi k u Lc An Dng Vng 1. Khng chin chng Tn v s ra i ca nh nc u Lc 2. T chc b my nh nc3. Tnh hnh kinh t, vn ha a) S pht trin v kinh t b) S pht trin v vn ha 4. Cuc khng chin chng qun xm lc Triu 5. Phn I: Vit Nam thi k dng nc Vn Lang 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Langa) Nh nc hnh thnh khi x hi c s phn ha giai cp kh su sc, kinh t pht trin Trn khu vc Bc B v Bc Trung B c s din bin vn halin tc t s k ng thau n vn ha ng Sn thuc s k st. Con ng tin n ng Sn ng bng Bc B vi ba giaion trc tip l Phng Nguyn (thuc s k ng thau, cch ngy nay khong 4000 nm), ng u (thuc chu k ng thau cch ngy nay khong 3500 nm), G Mun (thuc hu k ng thau cch ngy nay khong 3000 nm). 6. 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang Lc lng sn xut ngy cng ln mnh, sn phm d tha ngy cng nhiu. Mt s ngi c v tr trong x hi thu vn sn phm tha, dn n s phn ha giu ngho trong x hi v mu thun x hi ny sinh cng vi s xut hin ca bo lc x hi. Tin c tnh quy lut dn n s ra i ca nh nc Vn Lang, t chc nh nc u tin trong lch s Vit Nam. 7. 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang b) Nhu cu thy li, tr thy T vn ha Phng Nguyn, a bn sinh sng m rng tin xung khai ph vng ng bng sng Hng vi nng nghip la nc lm hot ng chnh. iu kin t nhin Bc B v Bc Trung B bn cnh mt s thun li cng gy nhiu kh khn cho ngh trng la nc. Yu cu bc thit ca c cng ng dn c: phi c nhng cng trnh ti tiu m bo ngun nc cho cy trng v p chng l, lt. 8. 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang Bn cnh , trong cng cuc u tranh khc phc tr ngi do thin nhin a n (ma ngun, nc l, phong ba, bo t) i hi mi thnh vin ca nhiu cng x, nhiu b lc phi lin kt vi nhau. Yu t thc y hnh thnh nh nc 9. 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang c) Nhu cu t v chng ngoi xm Nc ta c v tr chin lc quan trng vng ng Nam , nm trn u mi giao thng thy b t Bc xung Nam, t ng sang Ty. Thi vn ha ng Sn, c dn Vit ng trc s e da ca gic ngoi xm. Yu cu t ra l phi lin kt, thng nht lc lng gia cc b lc. 10. 1. Nhng tin v iu kin ra i nh nc Vn Lang Thc y mnh m s lin kt, thng nht c dn sng trn cc a bn khc nhau c cng ting ni, phong tc, tp qun thnh mt cng ng dn tc thng nht. Kt qu l nhiu b tc ln lin kt vi nhau thnh mt lnh th chung do b lc Vn Lang lm trung tm. Lin minh cc b lc ny l ngng ca ca mt quc gia, nh nc u tin Vit Nam. 11. Thi im ra i Nh nc Vn Lang ra i vo th k VII V TCN, cch ngy nay 2700 2600 nm. Sch Vit S lc c ghi chp v s kin ny nh sau: n thi Trang Vng nh Chu (696 - 682) b Gia Ninh c ngi l, dng o thut phc c cc b lc, t xng l Hng Vng, ng Vn Lang, hiu nc l Vn Lang, Vit Vng Cu Tin (505 462 tr.CN) cho ngi n d hng nhng Hng Vng khng theo. 12. 2. c im nh nc Vn Lang a) Tnh hnh kinh t, i sng Kinh t: Nng nghip: Hnh thc canh tc: rung nc, lm ry. Trng: la (np, t), rau, cy n qu, bng, trng du nui tm. K thut canh tc: cy cy, be b gi nc, lm thy li. Chn nui pht trin. Hi lm v sn bt vn tn ti. 13. 2. c im nh nc Vn Lang Th cng nghip: Luyn kim, c ng pht trin rc r: cng c sn xut, dng sinh hot, nhc c Luyn st, rn st ra i. gm, ch tc , lm mc, ng thuyn, an lt, dt vi, sn then cng bt u xut hin, c s pht trin. 14. 2. c im nh nc Vn Lang Thng nghip: Giao lu trao i sn phm gia cc b lc. Giao lu vi cc nc v lnh th ln cn: Vn Nam, Tn Ninh, t Thc Nam Trung Quc v cc c dn Sa Hunh, M Lai, Innxia pha Nam 15. 2. c im nh nc Vn Lang i sng vt cht: n: Go t nu cm Go np xi n hoa qu, thy sn Thc n c ch bin: nu, nng, luc, hp, , lam, lm chua, 16. 2. c im nh nc Vn Lang Mc: Nam mc kh (kh dy, kh qun); N mc vy (vy kn, vy m) Ngy l hi c nhng b l phc kt bng l, lng v. Ph n qu tc c b xng o: o Ym che ngc; o cnh x ngc bn ngoi; Vykn; m vy hnh ch nht; u cht chic khn vt thnh chp nhn; Tc tt bm, bi t hoc ct ngn. trang sc: chui ht, cc loi vng tai 17. 2. c im nh nc Vn Lang : Nh: o Lm bng tre, na, l, g. o Lm theo li nh sn, nn t, mi cong hnh thuyn, hnh mu ra C nh cng cng mi k ch i li: Thuyn mng, vn ti bng voi, nga, gi u ng thuyn c mc, thuyn vn 18. 2. c im nh nc Vn Lang b) Tnh hnh x hi v t chc b my nh nc S pht trin cng x nng thn S pht trin mnh ca cng c sn xut bng kim loi, lm nn nng nghip pht trin . Cng X Th Tc nhng ch cho Cng X Nng Thn ra i v pht trin. Cng X Nng Thn l cc k ch c mi quan h lng ging a vc. Mi k ch u c mt lnh th ring. 19. 2. c im nh nc Vn Lang Trong k ch cng ra nhng tc l quy nh v sn phm sn xut ra trong cng x nng thn. Trong k ch cc cng vic khai ph t hoang, lm thy li c tin hnh bng lao ng hp tc gia cc thnh vin trong cng x. Gia cc cng x c s lin kt vi nhau v nhng quyn li v li ch chung gp phn hnh thnh nn nh nc v s tn ti ca Nh Nc. 20. 2. c im nh nc Vn Lang T chc b my nh nc thi Hng Vng 21. 2. c im nh nc Vn Lang C nc c 15 B ng u mi b l Lc Tng. Mi ln c chin tranh nh nc ch yu da vo chin u, hu cn ca nhn dn. Thi Hng Vng c lut php - phong tc tp qun, ng x ca ngi Vit. Php lut thi Hng Vng th hin s bnh ng dn ch tn ngng v s nghim khc ca n. 22. 2. c im nh nc Vn Lang Cu trc x hi thi Hng Vng C nh nc v c s phn ha x hi dn ti phn tng thnh cc ng cp. C 3 ng cp: o Vua, Lc Hu, Lc Tng cng cc con chu o Tng lp dn t do, nng dn cng x: nng dn, th th cng, thng nhn.o Tng lp n l. Mu thun gia dn t do v n t vi qu tc l mu thun ch yu. 23. 2. c im nh nc Vn Lang c) Tnh hnh vn ha v i sng tinh thn. Phong tc tp qun Tc v mnh, tc ngn. Trong ci hi: o Gp nhau trong ci hi, ly ci tru, m nc lm nghi thc trng yu.o Trong chc mng vic hn nhn ly gi mui lm u. o Trc khi thnh thn v chng cng n cm np. Sinh con: sinh con ra lt bng l chui kh cho nm. 24. 2. c im nh nc Vn Lang Tang ma: o C tc d ci lm lnh bo cho mi ngi n tr tang o Khi tin a ngi cht c nhng nghi thc cu cng, ht tin, tic thng. Nam n n tui trng thnh phi tri qua l cng nhn ca tp th. 25. 2. c im nh nc Vn Lang Tn ngng, l hi Tn ngng: o Bo lu hnh thc tn d ca tn ngng nguyn thy: th vt to Th thn la v cc hnh thc cu mong s phn thc, s c nc v lui nc.o Xut hin nhng thy mo, thut s, o s dng ma thut chi phi tn ngng ca nhn dn.o Tn ngng th cng t tin v thc ni ging dn tc 26. 2. c im nh nc Vn Lang L hi o Cc l hi nhm t n thn linh t tin, ng thi cng l dp vui chi gii tr chung trong lc nng nhn.o Nhng hot ng trong l hi: ha tu nhc c, biu din vn ngh, ma ht tp th, giao duyn nam n, ha trang v t chc thi ti, t chc tr chi, din k s thi, s tch, t chc ua thuyn. 27. 2. c im nh nc Vn Lang Vn hc ngh thut Vn hc: o Cc loi thn thoi: tp trung l thn thoi suy nguyn o Truyn thuyt: truyn thuyt lch s v cc vua Hng, nhng k tch dng nc v gi nc. Ngh thut: o m nhc: h thng nhc c phong ph v s pht trin ca b kh thuc b g.o To hnh: v khc v to tng 28. Phn II: Vit Nam thi k u Lc An Dng Vng 1. Khng chin chng Tn v s ra i ca nh nc u Lc. C dn Hng Vng ( ch yu l ngi Lc Vit) v mt bphn ngi Ty u( u Vit) Vit Bc v ng Bc sng xen k vi nhau nhiu ni. Khong th k th III TCN, Thc Phn th lnh ca lin minh b lc mnh nht ngi Ty u Vit Bc em qun nh h Hng Du Vng nhm tranh ginh ngi v. Nm 221 TCN trong lc Hng Thc mu thun qun Tnthng nht Trung Quc v thc hin m mu bnh trng xung pha Nam. 29. 1. Khng chin chng Tn v s ra i ca nh nc u Lc. Nm 218 TCN Tn Thy Hong sai Hiu U Th em 50 vn qun chia lm 5 cnh qun tin xung pha Khng lc kt thc Nam xmchin nc ta. nng cao thm uy tn ca Thc Phn khng ch vi ngi Ty u m cn Nhng ngidn Lc c s hptn ca Hng Du c vi c Ty u Vit, uy tc gip ca ngi Lc Vit (ngy mt gim st. Phn) chng li qun Tn Vng ng u l Thc l c s Thc trong sut 10 nm vthay Hng Vng lp ra nc Phn ln ngi vua ginh thng li. u 208 Nm Lc. TCN nh Tn buc phi hon binh do s kin Tn Thy Hong cht. 30. 2. T chc b my nh nc.Vua An Dng Vng Lc HuLc Tng BK ChB Chnh Hi ng gi lngQun iThy binhB binh 31. 2. T chc b my nh nc. Chia lm 17 b di b l cc k ch cng vi hi ng gi lng v cc b chnh ng u. ng : Bch Hc sau ri kinh v ng Anh Xy dng thnh C Loa vi ba vng: vng chnh, vng Trung, vng Ngoil trung tm chnh tr qun s ca t nc. Qun i qun i thng trc ca nh nc u Lc c gia tng hng vn ngi c thy binh v b binh. Tng Cao L gip vua trong vic ch to n liu, c uy lc st thng rt mnh khin Triu khip s. 32. 3. Tnh hnh kinh t - vn ha Kinh t: Nng nghip: K thut cy ba do tru b ko ngy cng ph bin. Cng c: li cy, ru, lim, hi bng ng. Xut hin cng c bng st nh ru , mai , cuc. La, khoai, u c sn xut ngy mt nhiu, cng vi cc loi cy n qu nh chui, cam, qut, vi, nhn, da, na... Cc ngh trng ma, p mt lm ng, trng du nui tm, nh c sng, bin ngy mt pht trin. 33. 3. Tnh hnh kinh t - vn ha Th cng nghip: Ngh c ng thau pht trin phong ph v hnh loi (cng c, v kh, ng, trang sc...). Qung ng c khai thc ngy cng nhiu. V kh bng ng c ch to hng lot. Cng vi ngh gm, dt, mc, an lt, nhn dn ta bit lm mui, nung gch, lm ngi, sn then... 34. 3. Tnh hnh kinh t - vn ha Thng nghip: u Lc m rng quan h trao i sn phm vi cc nc in ( Vn Nam ), S (H Nam, H Bc), Thc (T Xuyn)... Mt s ng thi Chin Quc ca ngi Hn nh kim, qua c a vo nc u Lc. Ngc li, trng ng ca u Lc c tm thy Vn Nam, Qung Ty v cc o Nam Hi nh Indonesia... 35. 3. Tnh hnh kinh t - vn ha Vn ha: Vn ha u Lc kh ni bt v c sc : Tn ngng th cng t tin rt pht trin Giai cp thng tr s dng hnh thc thn quyn nng cao uy lc v quyn th. Cc sinh hot m nhc, m nhc, ca v v ngh thut to hnh c tip tc pht trin. S pht trin ca ngh thut th ca. 36. 4. Cuc khng chin chng qun xm lc Triu S sp ca nc u Lc Nm 209 TCN Tn Thy Hong cht nng dn Trung Quc ni dy khp ni. Nm 207 TCN Triu chim ct c Nam Hi, Tng Qun, Qu Lm lp nc Nam Vit v t xng xng vng. Triu nhiu ln xm lc u Lc nhng tht bi do u Lc c n thn v nhiu tng gii nh Cao L, Ni Hu, inh Ton Triu thay i th on xm lc, cho con trai l Tronhj Thy sang xin ci M Chu. Trong thi gian r Trng Thy gy chia r ni b, tm hiu cch b phng ca thnh C Loa v quay tr v bo cho cha. 37. 4. Cuc khng chin chng qun xm lc Triu S sp ca nc u