Webinar maker movement 18-11-2014

  • Published on
    04-Aug-2015

  • View
    513

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

1. Agenda De Maker Movement en programmeren Waarom relevant voor het onderwijs? Wat is goed maak- en programmeer onderwijs? Onderzoek Aan de slag 2. Programmeren Digitale fabricage 3. 1. VAKINHOUD2. VAARDIGHEDEN 3.MEDIAWIJSHEID 4. Kerndoel 23: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken 5. Wat is goed maak- & programmeeronderwijs? 6. Constructionism sharesconstructivisms connotation oflearning as building knowledgestructures []. It then adds theidea that this happens especiallyfelicitously in a context where thelearner is engaged in constructinga public entity. 7. Eigenaarschap.Probleem gebaseerd.Gerelateerd aan de grotere realiteit.Reflecteren op handelen.Verschillende invalshoeken. 8. Heb je daar technologie voor nodig?Nee, maar het schept wel nieuwe mogelijkhedenin relevante toepassingsgebieden. 9. Marten Hazelaarmakered.nl 10. Iets ontwerpen is een gestructureerd maar soms ook lastig te plannenproces. Er moet ruimte voor zijn.Tools/opdrachten met veel structuur.Tools/opdrachten met minder structuur.Kennisoverdracht KennisconstructieVeel structuur: weinig mogelijkheden voor leerling om zichzelf te uitenWeinig structuur: veel mogelijkheden voor leerling om zichzelf te uiten 11. Vragen? 12. Onderzoek Paulo Blikstein Stanford, TransformativeLearning Technologies Lab Onderzoek naar het gebruiken effect van maker spacesen fablabs in het onderwijs. 13. Manieren van toetsing Makers table: leerlingen van te voren het procesom iets te maken beschrijven, en ze na het makenhet proces nog een keer te laten beschrijven. Maker assessments Logic flow: computerscience beschrijving van hoe iets werkt. Het procesbeschrijven, voor en na, steeds gedetailleerder. 14. Ontdekken en instructie Wat is de waarde van verkenning? Verkennen van een probleem door eerst een videote bekijken en daarna zelf mee aan de slag tegaan. Verkennen van een probleem door zelf eerst teontdekken en daarna een video bekeken. 15. Ontdekken en instructie En groep leerlingen bekeek eerst de video, deandere groep leerlingen deed eerst zelf eenverkenning. Leerlingen die eerst zelf het probleem verkende endaarna de video bekeken bleek tot een beterbegrip te leiden. 16. Vorm van video 17. Vorm van video Video 1: een begeleider in de video gemonteerddie vertelde wat de leerlingen moesten doen. Video 2: geen begeleider in de video gemonteerd,krijgt alleen het proces te zien die de leerlingendoormaken en ontdekken. Werken met de 2e video zorgde voor een dieperbegrip. 18. Vorm van video Een video geeft je antwoorden voordat je vragenhebt. Je snapt nog niet waarom iets belangrijk ofrelevant is. Als je eerst verkent, dan genereert het voor jezelfvragen en kan je antwoorden die iemand geeftbeter plaatsen. Als je eerst de video kijkt hebt jeben je nog niet bezig met het maken van structuurom het te plaatsen. 19. Invloed van werken in eenFablab context op vaardigheden Vaardigheden omtrent digitale fabricage(fabrication) Vaardigheden omtrent content creatie (maken vanfilmpjes, audio) Vaardigheden omtrent generiek computergebruik(general computing) 20. Invloed van werken in eenFablab context op vaardigheden 21. Overview van literatuur: http://sylviamartinez.com/new-report-making-and-tinkering-a-review-of-the-literature/ http://www.sesp.northwestern.edu/docs/publications/1389898569543ea0951a19d.pdf 22. makered.nl 23. codekinderen.nl 24. innovatie.kennisnet.nl 25. fabschool.nl 26. plakkenenknippen.nl / fabklas.nl 27. csunplugged.nl