Xử phạt vi phạm hành chính về Thuế theo Thông tư 166-2013/TT-BTC

  • Published on
    27-May-2015

  • View
    5.436

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MT S BIU MU S DNG TRONG X PHT. VI PHM HNH CHNH V THU. (Ban hnh km theo Thng t s 166/2013/TT-BTC ngy 15 thng 11 nm 2013) http://goo.gl/GuzsFO | http://youtu.be/ewpkhoKYCn0 i vi hnh vi vi phm th tc thu th thi hiu x pht l 02 nm, k t ngy hnh vi vi phm c thc hin n ngy ra quyt nh x pht. Ngy thc hin hnh vi vi phm hnh chnh v th tc thu l ngy k tip ngy kt thc thi hn phi thc hin th tc v thu theo quy nh ca Lut qun l thu. - i vi trng hp lm th tc thu bng in t th ngy thc hin hnh vi vi phm hnh chnh v thu l ngy k tip ngy kt thc thi hn lm th tc thu theo quy nh ca c quan c thm quyn. i vi hnh vi chm np h s khai thu so vi thi hn quy nh th: Pht cnh co i vi hnh vi np h s khai thu qu thi hn quy nh t 01 ngy n 05 ngy m c tnh tit gim nh. Pht tin 700.000 ng, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 400.000 ng hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 1.000.000 ng i vi hnh vi np h s khai thu cho c quan thu qu thi hn quy nh t 01 ngy n 10 ngy (tr trng hp quy nh ti Khon 1 iu ny). Pht tin 1.400.000 ng, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng di 800.000 ng hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 2.000.000 ng i vi hnh vi np h s khai thu cho c quan thu qu thi hn quy nh t trn 10 ngy n 20 ngy. Pht tin 2.100.000 ng, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 1.200.000 ng hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 3.000.000 ng i vi hnh vi np h s khai thu cho c quan thu qu thi hn quy nh t trn 20 ngy n 30 ngy. Pht tin 2.800.000 ng, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 1.600.000 ng hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 4.000.000 ng i vi hnh vi np h s khai thu cho c quan thu qu thi hn quy nh t trn 30 ngy n 40 ngy. Pht tin 3.500.000 ng, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 2.000.000 ng hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 5.000.000 ng

Transcript

  • 1. TNG CC THUNHNG IM MI QUY NH TI THNG T S 166/2013/TT-BTC NGY 15/11/2013 QUY NH CHI TIT V X PHT VI PHM HNH CHNH V THU1

2. NI DUNG TRNH BY I- S cn thit ban hnh TT166/2013/TT-BTC(TT166) II- Nhng im mi ti TT166 1- Quy nh chung 2- Hnh vi vi phm hnh chnh v thu 2.1- Hnh vi vi phm th tc thu 2.2- Hnh vi khai thiu thu 2.3- Hnh vi trn thu, gian ln thu 3- X l vi phm i vi CBCC thu, CQT2 3. NI DUNG TRNH BY (tip theo)4- Trch nhim ca bn bo lnh np tin thu 5- X pht i vi t chc, c nhn lin quan 6- Thm quyn x pht VPHC v thu 7- Giao quyn x pht VPHC v thu 8- Trnh t, th tc x pht, thi hnh QXP 9- Hiu lc thi hnh III- Mt s im ch trong x pht VPHC v thu t ngy 01/7/2013 n trc 15/12/2013 3 4. I - S CN THIT BAN HNH TT166/2013/TT-BTC- Th nht: Lut XLVPHC c hiu lc ngy 01/7/2013 quy nh mt s im mi. - Th hai: Lut QLT(S) c liu lc ngy 01/7/2013 quy nh mt s im mi. - Th ba: ngy 16/10/2013 Chnh ph ban hnh N129/2013/N-CP quy nh v x pht VPHC v thu v cng ch thi hnh QHC thu4 5. I - S CN THIT BAN HNH TT166/2013/TT-BTCTh t: Khon 5, iu 44 N109/2013/N-CP ngy 24/9/2013 quy nh: hng ho vn chuyn trn ng khng c ho n, chng t hp php khi c quan c thm quyn kim tra, pht hin hnh vi vi phm th ngoi vic b x pht VPHC v ho n cn b XP v hnh vi trn thu theo quy nh ca Lut QLT v vn bn hng dn thi hnh. m bo ng b, thng nht vi cc quy nh ti Lut XLVPHC, Lut QLT (S), N 129, N 109 v ph hp vi tnh hnh thc t th vic ban hnh TT quy nh chi tit v x pht VPHC v thu l cn thit. -5 6. II. NHNG IM MI TI TT166B cc: TT166 gm 4 chng v 43 iu, c th: - Chng I. Quy nh chung (iu 1 - iu 6). - Chng II. Hnh vi VPHC v thu, hnh thc x pht v bin php khc phc hu qu (iu 7 - iu 15). - Chng III. Thm quyn x pht; th tc x pht v thi hnh QXP VPHC v thu (iu 16- iu 41); - Chng IV. iu khon thi hnh (iu 42-iu 43). 6 7. II. NHNG IM MI TI TT166 1. Quy nh chung 1.1. i tng b x pht (iu 1) Quy nh tng t nh i tng b x pht ti N129: - NNT c hnh vi VPHC v thu. - T chc tn dng c hnh vi VPHC v thu. - T chc, c nhn khc c lin quan. 1.2. Hnh vi vi phm hnh chnh v thu So vi TT 61/2007/TT-BTC trc y: B hnh vi vi phm chm np tin thu v quy nh chm np tin thu l bin php khc phc hu qu7 8. II. NHNG IM MI TI TT166 1.3. V nguyn tc x pht VPHC v thu (iu 2) B sung quy nh : - NNT b n nh thu th tu theo tnh cht, mc vi phm b x pht theo quy nh ti TT 166. - C nhn, t chc u quyn cho t chc k khai thu, quyt ton thu, cn c vo ni dung u quyn nu hnh vi vi phm thuc trch nhim ca t chc c u quyn th tu theo mc vi phm ca t chc c u quyn b x pht theo TT166. - Ngi c thm quyn XP VPHC v thu c trch nhim chng minh hnh vi VPHC v thu ca c nhn, t chc. C nhn, t chc b x pht c quyn t mnh hoc thng qua ngi i din hp php chng minh mnh khng VPHC v thu. 8 9. II. NHNG IM MI TI TT166 1.3. V nguyn tc x pht VPHC v thu ...(tip theo) - Trong cng mt thi im NNT chm np nhiu HS khai thu ca nhiu loi thu khc nhau th NNT b x pht v tng hnh vi chm np HS khai thu i vi tng sc thu. TH, cng thi im NNT chm np nhiu HS khai thu ca nhiu k tnh thu nhng cng mt sc thu th: hnh vi chm np HS khai thu thuc trng hp x pht v th tc thu ch b x pht v mt hnh vi VP th tc thu vi tnh tit tng nng vi phm nhiu ln; TH c h s khai thu chm np qu 90 ngy thuc trng hp x pht v hnh vi trn thu th b x pht v hnh vi trn thu. - Cng mt hnh vi VPHC v thu th mc pht tin /v t chc bng 02 ln mc pht tin /v c nhn, tr mc pht tin i vi hnh vi khai thiu thu ti iu 107 Lut QLT. 9 10. II. NHNG IM MI TI TT166 1.4. V tnh tit gim nh, tnh tit tng nng (iu 3) Quy nh dn chiu thc hin theo quy nh v tnh tit gim nh, tnh tit tng nng ti iu 9, 10 Lut XLVPHC. Trc y: quy nh c th v tnh tit gim nh, tnh tit tng nng trong vi phm php lut v thu.10 11. II. NHNG IM MI TI TT166 1.5. Thi hiu x pht, thi hn truy thu, thi hn c coi l cha b XP VPHC v thu (iu 4) 1.5.1. Thi hiu XP VPHC (1) Hnh vi VP th tc thu th thi hiu x pht l 02 nm, k t ngy hnh vi VP c th/hin n ngy ra QXP (trc l ngy lp bin bn). Ngy thc hin hnh vi VPHC v th tc thu l ngy k tip ngy kt thc thi hn phi th/hin th tc thu theo Lut QLT. (2) Hnh vi khai thiu thu, hnh vi trn thu, gian ln thu cha n mc truy cu TNHS th thi hiu x pht l 05 nm, k t ngy th/hin hnh vi vi phm n ngy ra QXP (trc l ngy lp bin bn). Ngy thc hin hnh vi vi phm l ngy tip theo ngy cui cng ca thi hn np HS khai thu ca k tnh thu m NNT thc hin hnh vi vi phm. 11 12. II. NHNG IM MI TI TT1661.5.1. Thi hiu XP VPHC (tip theo) (3) i vi h s do c quan tin hnh t tng hnh s chuyn cho c quan c thm quyn x pht VPHC v thu th thi hiu x pht VPHC p dng nh trng hp (1), (2) nu trn. Thi gian c quan tin hnh t tng hnh s th l, xem xt c tnh vo thi hiu x pht VPHC. Trc: thi hn x l vi phm l ba thng, k t ngy ngi c thm quyn x l vi phm php lut v thu nhn c Q nh ch v h s v n n ngy ra quyt nh x l. 12 13. II. NHNG IM MI TI TT166 1.5.2. Thi hn truy thu thu Qu thi hiu x pht VPHC v thu th NNT khng b x pht nhng vn phi np s tin thu thiu, s tin thu trn, gian ln, tin chm np tin thu vo NSNN trong thi hn 10 nm tr v trc, k t ngy pht hin hnh vi vi phm. Trc: quy nh truy thu v thi hn. Trng hp, NNT khng ng k thu th phi np s tin thu thiu, s tin thu trn, s tin thu gian ln, tin chm np tin thu cho ton b thi gian tr v trc, k t ngy pht hin hnh vi vi phm. 13 14. II. NHNG IM MI TI TT166 1.5.3. Thi hn c coi l cha b XPVPHC v thu Quy nh c nhn, t chc b XPVPHC v thu, nu trong thi hn 06 thng, k t ngy chp hnh xong QXP cnh co hoc 01 nm, k t ngy chp hnh xong QXPVPHC thu theo hnh thc pht tin hoc k t ngy ht thi hiu thi hnh QXP m khng ti phm th c coi nh cha b x pht VPHC v hnh vi . Trc y: quy nh c nhn, t chc b x pht VPHC, nu qua 1 nm, k t ngy chp hnh xong QXP hoc t ngy ht thi hiu thi hnh QXP m khng ti phm th c coi l cha b XPVPHC)14 15. II. NHNG IM MI TI TT166 1.6. Nhng TH khng x pht VPHC v thu (iu 5) - Cc TH quy nh ti iu 11 Lut XLVPHC (TH thc hin hnh vi VPHC: trong tnh th cp thit; do phng v chnh ng; do s kin bt ng; do s kin bt kh khng; ngi thc hin vi phm hnh chnh khng c nng lc trch nhim hnh chnh, ngi thc hin VPHC cha tui b x pht hnh chnh). - Quy nh chi tit khng x pht VPHC trong trng hp khai sai, NNT khai b sung HS khai thu v np s tin thu phi np, trc thi im CQT cng b Q kim tra thu, thanh tra thu ti tr s NNT hoc trc thi im CQT pht hin nhng khng qua thanh tra, kim tra ti tr s NNT hoc trc thi im c quan c thm quyn khc pht hin. 15 16. II. NHNG IM MI TI TT166 1.7. Cc hnh thc XP VPHC v thu (iu 6) 1.7.1. Pht cnh co Pht cnh co p dng i vi hnh vi vi phm th tc thu khng nghim trng, c tnh tit gim nh v theo quy nh p dng hnh thc x pht cnh co. Hnh thc x pht cnh co c Q bng vn bn. Trc y: quy nh pht cnh co i vi trng hp vi phm ln u hoc vi phm ln th hai v c tnh tit gim nh i vi cc vi phm v th tc thu t nghim trng; Hnh vi VPPL v thu do ngi cha thnh nin t 14 tui n di 16 tui thc hin.16 17. II. NHNG IM MI TI TT166 1.7.2. Pht tin -Hnh vi vi phm v th tc thu: Pht theo s tin tuyt i ti a khng qu 200 tr (Trc l 100 tr) i vi NNT l t chc.Mc pht tin ti a khng qu 100 tr i vi NNT l c nhn. Mc pht tin quy nh ti cc iu 7, 8, 9, 10 v iu 11 TT166 l mc pht tin p dng i vi t chc. Mc pht tin i vi c nhn bng mc pht tin i vi t chc. NNT l h gia nh th p dng mc pht tin nh i vi c nhn. (Trc: mc pht p dng chung cho NNT l c nhn v t chc). Nguyn tc gim tr tnh tit tng nng vi tnh tit gim nh: mt tnh tit gim nh c gim tr mt tnh tit tng nng (Trc y: hai tnh tit gim nh c gim tr mt tnh tit tng nng).17 18. II. NHNG IM MI TI TT166 1.7.2. Pht tin (tip theo) i vi hnh vi vi phm v th tc thu th mi tnh tit tng nng hoc gim nh c tnh tng hoc gim 20% mc pht trung bnh ca khung pht tin. - i vi hnh vi khai thiu thu: Pht 20% s tin thu thiu, s tin thu c hon. (Trc l 10%). -i vi hnh vi trn thu, gian ln thu: Pht t 1 n 3 ln s tin thu trn. Mc pht tin ti iu 13 TT166 l mc pht tin p dng i vi NNT l t chc, mc pht tin i vi NNT l h gia nh, c nhn bng mc pht tin i vi t chc. (Trc: mc pht p dng chung cho NNT l t chc v c nhn). 1.7.3. B quy nh v hnh thc XP b sung l tch thu tang vt, phng tin. 18 19. II. NHNG IM MI TI TT166 2. Hnh vi vi phm hnh chnh v thu 2.1 Hnh vi vi phm th tc thu (iu 7, 8, 9, 10, 11) - Quy nh chm np tin thu l bin php khc phc hu qu: np tin chm np tin thu theo t l l 0,05% hoc 0,07%/ngy trn s tin chm np thu. Trc y: quy nh l hnh vi VPPL v thu b x pht theo mc 0,05% mi ngy tnh trn s thu chm np. - Mc pht tin quy nh ti cc iu 7, 8, 9, 10, 11 TT166 p dng i vi t chc; mc pht tin i vi c nhn bng mc pht tin i vi t chc. - Quy nh chi tit mc pht trung bnh ca khung pht tin ti N 129 (khc mc pht tin quy nh ti TT61 trc y). Mc TB ca khung pht tin quy nh ti TT166 tng khong 27% so vi mc pht TB ca khung pht tin i vi t chc quy nh ti TT61 (i vi c nhn gim 36%)19 20. II. NHNG IM MI TI TT166 2.1.1 Hnh vi chm np HS ng k thu, chm thng bo thay i thng tin trong HS khai thu so vi thi hn quy nh (iu 7) - Pht cnh co i vi hnh vi np HS ng k thu hoc thng bo thay i thng tin trong h s ng k thu cho CQT qu thi hn t 01 ngy n 10 ngy m c tnh tit gim nh (nu khng c tnh tit gim nh th b pht tin 700.000). - Pht tin 700.000, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 400.000 hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 1.000.000 i vi hnh vi np HS ng k thu hoc thng bo thay i thng tin trong HS ng k thu cho CQT qu thi hn quy nh t 01 ngy n 30 ngy (tr trng hp pht cnh co). Trc: np qu hn t 1 n di 10 ngy th khng b xpht. 20 21. II. NHNG IM MI TI TT166 2.1.1 Hnh vi chm np HS ng k thu, chm thng bo thay i thng tin trong HS khai thu so vi thi hn quy nh (tip theo) - B sung quy nh pht tin 1.400.000, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng thp hn 800.000 hoc c tnh tit tng nng th mc tin pht ti a khng qu 2.000.000 i vi mt trong cc hnh vi sau y: + Np HS ng k thu hoc thng bo thay i thng tin trong HS ng k thu qu thi hn quy nh trn 30 ngy (trc y: qu thi hn trn 20 ngy). + Khng thng bo thay i thng tin trong h s ng k thu. + Khng np h s ng k thu nhng pht sinh s thu phi np. Trc y: khng quy nh c th vic x pht i vi hnh vi khng thng bo thay i thng tin trong h s ng k thu; khng np h s ng k thu nhng pht sinh s thu phi np.21 22. II. NHNG IM MI TI TT166 2.1.2. Hnh vi khai khng y cc ni dung trong HS thu (iu 8) - B quy nh pht cnh co. - B sung quy nh pht tin 2.100.000, nu c tnh tit gim nh th mc tin pht ti thiu khng th