XươNg RồNg TạO DáNg

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of XươNg RồNg TạO DáNg

  • 1. Xng rng to dng nhy cm (Dn tr) - S "v tnh" ca nhng cy xng rng to nn nhng hnh th c bit, khin khng t ngi phi mt khi ngm chng.