Zborník Š(umenie) II

  • Published on
    14-Jan-2015

  • View
    2.265

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zbornk prc zapojench do 2. ronka literrnej sae (umenie).

Transcript

  • 1. Literrna sa (UMENIE)2. ronkZBORNKSANCH PRCww w.u7vyhlasovateom 200 l et.sae je sk ulet@ ule Obianske zdruenie LET t.s kKukunova 23, 040 01 Koice

2. Poakovanieakujeme vetkm, ktor nm poskytli ceny do sae a pomohli pri jej organizcii.Ceny do sae venovali: Regionlne centrum mldee, Kukunova 23, Koice eRko REBRK hnutie kresanskch spoloenstiev det ubo Fedork Ztitu nad saou prevzala: Kninica pre deti a mlde Koice, Tajovskho 9 O program slvnostnho vyhlsenia vsledkov sa priinili: tudenti koickho konzervatria gitara: Marcel Jurek Odborn porota: PhDr. Peter Halsz - riadite Kninice pre deti a mlde Radovan Brenkus - bsnik a prozaik Mgr. Miroslava Gregov - autorka bsnickej zbierky Papierov princ A samozrejme, akujeme plne vetkm tu nemenovanm jednotlivcom, ktor nm akokovek pomohli, poradili a priinili sa o bezproblmov chod celej literrnej sae (umenie). organiztori Vyhlasovate a organiztor sae:Vydalo Obianske zdruenie LET Obianske zdruenie LET www.ulet.sk Kukunova 23, Koice www.ulet.sk Rok vydania: 2007 Nklad: 15 ks Kontakt: e-mail: ulet@ulet.sk tel. . : 0902 227 145 3. zbornk sanch prc Literrna sa (umenie)UCTOROP VOLS2. ronk Ke umenie umZ L. NovomeskhoZ L. NovomeskhoZ L. NovomeskhoZ L. Novomeskho Z L. Novomeskho Z L. Novomeskho Z L. Novomeskho Z L. Novomeskho Z L. NovomeskhoZ Koice aca Obianske zdruenie let pod ztitou Kninice Lit. klub VnokLit. klub VnokZ Bukoveckpre deti a mlde v Koiciach zorganizovalo 2.Z Polianska Z Polianska Z Polianskaronk literrnej sae (umenie), do ktorej malimonos zapoji sa vetky koick zkladn koly.Sailo sa v dvoch kategrich pozie a przy obidve kategrie sa tkali prvho a druhho stupazkladnch kl. Hoci na Slovensku je literrnychsa viac ako dos, sa (umenie) splnila svojzkladn cie: poskytla aktvny priestor pre literrnu 15 rokov12 rokov13 rokov 14 rokov 15 rokov 15 rokov 14 rokov11 rokov9 rokov9 rokov 9 rokov 8 rokov9 rokov 9 rokovtvorbu mladej genercie, ktor sa pod ubjajcim 3.D tlakom masmdi nachdza v oraz pasvnejchokolnostiach. No udsk prirodzenos chce bykreatvna, m snahu objavova neexistujce. Kee neustle zpas s neaktvnymprstupom k ivotu, sa urite ponkla prleitos, ako mlde me trvi vonNaa nezmyseln rodinaAko vznikaj dobr udiaas. Ide o jednu z rozumnch alternatv boja proti rozmhajcemu sa mentlnemuAj vm sa to me sta Krajina dobrodrustievpadku i detrukcii osobnosti, proti vandalizmu alebo hrozbm drogovejTajomstvo tuleovzvislosti. Mj tajupln svet Mj tajupln svetOlympionistka Matka prroda Ja a mj senSen o astBiela zima Porota v zloen Peter Halsz, Radovan Brenkus a Miroslava GregovLes umnemala ahk lohu, pretoe prce na poprednch miestach boli vyrovnan. Stle si BrezaSnehZimatreba uvedomi, e literatra nie je port, ned sa mera a jednoznane rozhodn,kto je najlep. Vo veobecnosti sa d skontatova, e viac sa ujala prza akopozia o do kvantity aj kvality. Rukolapne to svis s tm, e pre mladch ud jeDominika Dzubajovtvorba pozie nronejia, pokia ide o invenn npady, dodriavanie istej formy Simona GaincovZvltne ocenenie: Andrea Huvrov udmila Kecerov Veronika Tkova zmysel pre detail. Porota vak pri rozhodovan zohadnila umeleck monosti Marcela SklovNikola Breckov Anika Rinkov Natlia Dindov Viktria JeovPao imoakJakub DorkDaniel OnduDvid Straisaiacich, schopnosti ich tvorby aj vzhadom k veku. Mnoh prce dokoncaMat Fecko Le Yen Hoaprevili vekov primeranos. Prevane dominovala fantastika, zrejme ako dsledoksasnho rozmachu fantasy literatry. T niekedy me by samoeln. NajlepVsledkov listinasaiaci dokzali prekroi jej nefunknos, ke sli ako prostriedok sm preseba. Podarilo sa im do reality zasiahnu natoko, e napokon ich tvoriv fantziadodala skutonosti nov rozmery. estn uznanie:estn uznanieII. Kategria I. KategriaRadovan Brenkus1. miesto2. miesto3. miesto 1. miesto2. miesto2. miesto3. miesto1. miesto 3. miesto 1. miesto2.miesto 2.miesto 3.miestoPozia :Pozia :Prza : Prza:3literrna sa umenie 4. zbornk sanch prc airgetak .II - AZRP nie, zd sa mi to. no, no urite spm! Utipnem sa a op bude vetko tak, ako doteraz. Au, to bol. To ale znamen... e nespm. Preo ich vak poujem? A mono to nielen ja, mono aj in. no, sptam sa na to niekoho, ve prinajhorom ma vyhlsia za blzna. Optimistka: Svet je ndhern! Preo s vetci tak smutn? le, udia smev, n... s trochou smevu na perch a radosou v srdci prekonte vetko! (uvauje): Smola, tak by som chcela ma veda seba niekoho, kto by mi rozumel. Elika: Prep, asi sa ti to bude zda udn, ale aj ty pouje tie hlasy? Optimistka: Hlasy? Preo by som mala pou hlasy? Alebo mysl tie hlasy v naom vntri? Ak tie, tak potom no, aj ja ich poujem. e je vetko kr...? Elika: Nie! Nie! Ty nepouje?! Zapovaj sa! Naprklad... aha! Pouje? Lavika chce, aby si ju natrela. Nevrav mi, e to nepouje. Optimistka: Prep, ni nepoujem. Je ti dobre? Nemm ti pomc? Elika: Nie, nie. To je fajn. To bude fajn. Prep mi, akujem. Optimistka odchdza Elika: o to m znamena? Ja chcem pokoj! Minca: (le na zemi) Pom mi, zdvihni ma, prosm! Elika: Prestate! K: Umy ma! Elika: Poujete! Ja vs u nechcem pou! Strom: Chcem pi, umieram! Elika: Odte! Urobm vetko o chcete! Bbika: Otvorte mi sta! Elika: Laviku zajtra natriem, pokosm trvu okolo cesty, umyjem k... urobm vetko. Vetko, len prestate! (Ticho) Elika: Je koniec. Vetci stchli. Oh, ak som astn! Konene! (Otvra dennk a pe.) Elika: Tak, je za mnou al pekn de. Zaujmav, e kad na ma pozeral tak udne. Ako keby bolo zakzan kona dobro a usmieva sa. Keby len vedeli to, o ja, aj oni by tak robili. Asi je to takto lepie. Ktovie. Aj Natlii by sa to zilo, aby poula... Rozprva: A v tej istej chvli, na druhom konci mesta, sa v Natliinej izbe osi stalo. Taka: Oh, nemohla by si by opatrnejia? Vyskaj si by na chvu takou. Nie je to prjemn. Au! Opatrne! Natlia: o to bolo? Kto si?...Andrea Huvrov, 14 rokovZ Polianska61literrna sa umenie 5. zbornk sanch prczbornk sanch prcPRZA - II. kategria airgetak .I - AIZOP naopak. Kad nem to, o chce. Ale o chc udia? o zvierat? o Olympionistka rastliny? o veci? o chcem ja? Chcem vedie vetko. Pero: (namrzeno) Chcem, chcem, chcem... o si len o sebe mysl,Len o prde biela zima keby ma len drala trochu opatrnejie. Au! Ukudni sa! vie, o je to Vol ocko na deti. psa? Vylezte u spod periny! Bbika: Oh, stran nuda. Sedm a sedm, nemem ni robi. KebyDo rna sneh prikryl plne! len vedeli, ak je to stran, hne by mi otvorili v tej tovrni, kde ma robili, sta. Ale, o u, hlavne, e som krsna. Berte iapky, berte svetre, kva na ns skria. Kvet: Oh, ach, uh... Umieram, polejte ma, polejte, prosm! SomZ Ivky je hne portovkya, smdn, chcem pi! Hej! Nepozeraj sa tak na ma a pom mi.Schyt lye, ah sane. Prosm. Na snkach sa smeje vska, Elika: o to bolo? Ja poujem hlasy, ale preo? Nie! Kto ste? oPri uiach jej vietor pska. ste?Na lyiach zas fr z kopca. Duan: o ti je? o to vrav? Mama na u z vrchu kri, Elika: Aj ty pouje tie hlasy? Z teba je u olympionistka! Duan: o?! Aha! Hahaha. Ak si mysl, e je to vtipn. Radej presta, lebo poviem mame, e ma provokuje. (uvauje pre seba): Preo to stle rob? Ve chcem tak vea, ak sa Jakub Dork, 9 rokov chcem v pokoje ui? o som jej urobil? Ach, chcem vlastn izbu, aspo by bol pokoj. Elika: Ja tomu nerozumiem. Asi som sa zblznila! Ve on neotvra sta a ja ho poujem! Idem radej von. Mama: (pre seba) Oh, ako ma bolia tie nohy, chcela by som s na mas, len kedy? o u, najprv prca. Keby tu bol niekto, kto by miMj vek sen ich pomasroval. Elika: Ahoj, mami! Idem von a zabudni na to, aby som ti masrovalaMojm vekm snom je by na Havaji, nohy! Ako si povedala, mala by si s na mas, tu nie je niktolebo sa tam ctim ako v raji. masrom.Je tam priezran voda Mama: o? o to vrav? Ja som ni tak nepovedala! Si v poriadku?a je tam vek mda. Nem horku? Nem. Je ti dobre?Na Havaji je hotel, Elika: Mne no, ale ve ty si vravela, e... ale aj motel. Mama: Ja som ni nepovedala. Teraz a urite nepustm von. Ve sa Pri mori je pl, na seba pozri!zapr tam d. Elika: Ale mami, ve... ni mi nie je, ahoj!Njdem si kamienok, (kri): Potrebujem len trochu vzduchu, neboj sa. v obchode je prstienok. Mama: Dfam, e sa jej ni nestalo.V ZOO bol rys,Vonku v parkuna vlete som videl my. Lavika: Chcem nov nter, alebo mono iba slunejch ud, ale no! Neskte po mne. Ja som na sedenie. o nevidte? Som u star, nevldzem a oskoro sa pod vami zlomm.Juraj Hajduek, 9 rokov Cesta: Fuj, bl, to je stran. h! No ty si prasa. Tto dnen udia s jednoducho stran. Puj sem, puj tam. uvaku v stach, uvaka mne. o si o sebe myslia? Neviem teda, ale zilo by sa im na chvu so mnou vymeni. Oh! Aspo ten zhradnk by si mohol pohn. o nevid, e moje krsne lnie mizn pod tou vrstvou trvy? Elika: To nie je mon! Veci rozprvaj a ja ich poujem, ale preo?! literrna sa umenie 60 5literrna sa umenie 6. zbornk sanch prc zbornk sanch prc airgetak .II - AZRP POZIA - I. kategria Pod zasneenou perinkou Rieku nikdy nestihne zaarova, lebo jej stle uteie. Po riekach sa nahaj mal vlnky, ktor svojimi zamrznutmi rkami hladiaBiela pani opatrne prichdza,studenm bielym pperm posypan brehy riek. V noci sa hviezdy vyten Vianoce nm prina. trbliecu ako diamanty a vonku mrzne. Stromy si obliekaj bielePrroda je nedokav,otepovaky, domy si navliekaj biele iapky a s na t tuh zimu zasneen perinu oakva. pripraven. Zo striech visia veliknske zamrznut cencle. Stromy Zvieratk z nej maj strach,u nevldzu dra sneh na svojich mohutnch konroch, pretoepome im deti, ach! od tokho drania ich konre bolia a koneky ihliiek s na kos premrznut. Na okn zana mrz vykresova obrzky pln kvetov. Niektor zvierat sa ukladaj na zimn spnok a in zasa cestuj do Dominika Hricov, 9 rokov teplejch krajn. o vak vystrjaj vianon ryby, ktor sa nechceli chyti na udicu? Zbalili si svojich sedem upn a odcestovali dole na dno. Tak, takto to vyzer, ke Zima zakryje svojim snehovm telom nau krajinu a vytvor na nej snehov prikrvku.Zima Viktria Bilkov, 13 rokov Z Juhoslovansk 2Kon jese, zima je tu. Prinesie nm kopu snehu.Raduj sa mal deti, zimn slnko vade svieti.Ako vznikaj dobr udiaLyova sa ideme,(scnka) u sa vemi teme.Ke vak zima snehu ned,Osoby a obsadenie: bude beda!Rozprva Elika trinsron, dos nepohodln dieva U tu stoja snen del,Duan Elikin mlad bratch