Zil Erfrecht Versie 10

 • View
  1.462

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zil erfrecht

Transcript

 • 1. Instructie
  • Om deze lesstof goed te doorlopen heb je nodig: internetverbinding, papier en pen.
  • Ik raad je aan om de volgorde van het menu aan te houden, omdat dit de meest logische volgorde is. Heb je reeds een onderdeel van het erfrecht gevolgd, dan sla je dit over en ga je aan de slag met een van de andere onderwerpen.
  • Klik op de afbeelding van vrouwe justitia in delinkerbovenhoekom terug te keren naar het menu.
  • Gebruik de cursorpijlen van het toetsenbord of de linkermuisknop om naar de volgende dia te gaan.
  • Beantwoordt detoetsvragendoor op een antwoordte klikken . Is het goed dan ga je naar de volgende vraag. Is het fout dan keer je terug naar de lesstof.Soms staat er op een pagina een verwijzing probeer de vraag opnieuw. Klik alleen op deze link als je de vraag al een keer beantwoord hebt.
  • Onderdelen die je aanklikt, wordengroenzodat je overzicht hebt waar je al bent geweest.

2. Voorwoord

 • Deze interactieve les is gemaakt voor 1 ejaars ROC studenten van de administratief juridische opleiding, niveau 4. Zij moeten het vak Personen -en Familierecht reeds hebben gevolgd.
 • Mijn doel is om je met behulp van deze les wegwijs te maken in de regels van het erfrecht, zodat je na het bestuderen van het lesmateriaal de belangrijke onderwerpen van het erfrecht kent en begrijpt, en vervolgens deze kan toepassen op een eenvoudige casus.
 • Bestudeer het lesmateriaal maak alle opdrachtenen toets je kennis aan de hand van de toetsvragen. Ben je hierin succesvol, dan ben je tevens klaar voor de toets erfrecht. Succes!
 • Het bestuderen van deze les in zijn totaal zal je ongeveer 6 uur gaan kosten.
 • Maar je kunt het ook per onderdeel bestuderen.

3. Menu

 • Les 1: Algemeen
 • Les 2: Wettelijk erfrecht
 • Les 3: Testamentair erfrecht
 • Les 4: Afwikkeling van nalatenschap
 • Wat moet je kunnen na deze les?
 • Afsluiting
 • Literatuur

4. Algemeen

 • WAT REGELT HET ERFRECHT?
 • Het erfrecht regelt de verdeling van de bezittingen en schulden(vermogen) van een overledene.
 • TOT WELK RECHT BEHOORT HET ERFRECHT EN IN WELK BOEK IS HET GEREGELD?
 • Het erfrecht behoort tot het vermogensrecht. Vanwege het speciale karakter is het geregeld in een apart boek van het Burgerlijk Wetboek: boek 4 BW
 • probeer toetsvraag 1 opnieuw

5. Opdracht 1

 • Het erfrecht heeft woorden (vakjargon) die voor jullie wellicht onbekend zijn. Het gaat om de volgende woorden:
 • aanvaarden beneficiair aanvaarden bewind codicil erfdeel erfenis erfgenaam erflater executeur legaat legitieme portie nalatenschap testament testamentair erfrecht verblijvingsbeding verklaring van erfrecht versterferfrecht vruchtgebruik wettelijke verdeling wilsbeschikking wilsrecht.
 • Om de stof goed te kunnen doorgronden moet je de betekenis van deze woorden kennen en begrijpen.Zoek de definitie van deze woorden op.
 • Gebruik hiervoorwww .postbus51. nl .Ga naar het thema familie, jeugd en gezin, klik hierop en kies dan overlijden en erfenis en zoek in de brochure Voor het leven geregeld de definities op.
 • Sla dit lijstje voor jezelf op, en gebruik het bij het bestuderen van het lesmateriaal.

probeer toetsvraag 2 opnieuw 6. Algemeen

 • Het erfrecht kent 2 systemen :
 • 1. Wettelijk erfrecht: ook wel hetversterferfrechtgenoemd. In dit gevalbepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.
 • 2. Testamentair erfrecht: de erflater zelf bepaalt wie de erfgenamen zijn.

7. Toetsvraag 1

 • 1. Onder welk rechtsgebied valt het testamentaire erfrecht:
 • A. Het personen en familierecht
 • B. Het rechtspersonenrecht
 • C. Het vermogensrecht
 • D. Het faillissementsrecht

8. Toetsvraag 2

 • 2. Degene die recht heeft op (een deel van) de nalatenschap noemen we een?
 • A. Erflater
 • B. Legataris
 • C. Legitimaris
 • D. Erfgenaam

9. Algemeen

 • MOGELIJKHEDEN VAN EEN ERFGENAAM
 • Wat gebeurd er als je merkt dat je een erfgenaam bent geworden. Bij een erfenis denk je al gauw aan een financile meevaller, maar een erfenis maakt je niet altijd rijker. De schulden kunnen groter zijn dan de bezittingen, zodat de nalatenschap negatief uitpakt. Daarom heeft een erfgenaam het recht zelf te beslissen.

10. Opdracht 2

 • Ga naarwww . wetboek-online . nl ,boek 4 BW, lees artikel 4 : 190 BW en schrijf voor jezelf op welke mogelijkheden een erfgenaam heeft.
 • Check je antwoord!

11. Opdracht 3

 • HOE MOET JE VERWERPEN OF AANVAARDEN?
 • Ga naarwww . wetboek-online . nl , boek 4 BW, lees artikel 4 : 191 BW en schrijf voor jezelf op wat een erfgenaam moet doen.
 • Check hier het antwoord!

12. Algemeen

 • BENEFICIAIR AANVAARDEN
 • Vooral bij een ingewikkelde nalatenschap, als er nog goederen moeten worden getaxeerd, schulden nog niet duidelijk zijn, is het verstandig om niet meteen ja of nee te zeggen. Deze manier van aanvaarden is dus een tussenweg. Je beschermt als erfgenaam je eigen vermogen, want de schuldeisers uit de nalatenschap kunnen nu alleen maar de nalatenschap aanspreken. Het komt erop neer, dat de erfgenamen hun erfdeel pas krijgen als alle schulden zijn voldaan.
 • Ook al hoeven niet alle erfgenamen dezelfde keuze te maken, aanvaardt echter 1 erfgenaam beneficiair, dan heeft dit gevolgen voor alle erfgenamen.
 • Een legataris, hoeft niets te doen als hij het legaat wil hebben, hij kan het gewoon in ontvangst nemen. Stelt hij geen prijs op het legaat, dan moet hij het legaat verwerpen, hij mag zelf weten hoe hij dit doet. Bestaat het legaat uit meerdere dingen, dan kan de legataris bepalen, wat hij aanvaardt en wat hij verwerpt.

probeer toetsvraag 3 opnieuw 13. Toetsvraag 3

 • Marie krijgt bericht van de notaris, dat ze enig erfgenaam is van haar tante. Tante heeft een eigen huis, verkoopwaarde niet duidelijk, namelijk veel achterstallig onderhoud. Bovendien zit er een forse hypotheek op het huis. Daarnaast heeft tante een aantal schuldeisers en een paar vorderingen op schuldenaren. Ook dit is niet helemaal duidelijk. Marie wil meteen beginnen met het aflossen van de schulden. Wat zou jij haar aanraden:
 • A. Zuiver aanvaarden van de nalatenschap
 • B. Verwerpen van de nalatenschap
 • C.Beneficiaraanvaarden van de nalatenschap
 • D. Iets anders

14. Einde Algemeen Klik op de foto voor een scene uit six feet under, waar de hoofdpersoon een begrafenisonderneming erft Terug naar lesoverzicht 15. Wettelijk erfrecht

 • Hoofdregel: Alleen bloedverwanten kunnen erven.
 • Uitzondering: de echtgenoot/geregistreerd partner zij erven ook.
 • !!Echtgenoten/geregistreerd partners zijn geen bloedverwanten van elkaar en ook geen aanverwanten!!
 • WAT ZIJN BLOEDVERWANTEN?
 • Mensen zijn bloedverwanten van elkaar als:
 • 1. De een afstammeling is van de ander (rechte lijn)
 • 2. Zij samen minstens 1 gemeenschappelijke stamouder hebben (zijlijn)
 • Bloedverwantschap wordt uitgedrukt in graden. Je telt het aantal geboorten tussen de twee bloedverwanten. Bij bloedverwantschap in de zijlijn moet je eerst altijd omhoog, voordat je omlaag gaat.

probeer toetsvraag 4 opnieuw probeer toetsvraag 5 opnieuw 16. Wettelijk erfrecht

 • Voorbeelden:
 • MoederKind
 • Bloedverwantschap in de rechte lijn, eerste graad tussen moeder en kind
 • OmaMoederKind
 • Bloedverwantschap in de rechte lijn, tweede graad tussen Oma en Kind
 • KindMoederKind
 • Bloedverwantschap in de zijlijn tussen Kind en Kind

17. Toetsvraag 4

 • Geef de bloedverwantschap in graden aan tussen jou en het kind van je broer:
 • A.3e graad bloedverwantschap in de zijlijn
 • B.2e graad bloedverwantschap in de rechte lijn
 • C.2e graad bloedverwantschap in de zijlijn
 • D. Er is geen bloedverwantschap

18. Toetsvraag 5

 • Gerben en Lisette zijn getrouwd. Welke verwantschap bestaat er tussen hen?:
 • A. Bloedverwantschap in de 1e graad
 • B. Aanverwantschap 1e graag
 • C. Beide
 • D. Geen aanverwantschap en geen bloedverwantschap

19. Opdracht 4

 • Wie behoren tot de wettelijke erfgenamen?
 • Ga naarwww . wetboek-online . nl ,boek 4 BW, lees artikel 10 en artikel 11.
 • Schrijf voor jezelf op in hoeveel groepen de wet erfgenamen verdeelt,en wat er gebeurt bij plaatsvervuiling.
 • Check hier je antwoord!

probeer toetsvraag 6 opnieuw 20. Wettelijke erfgenamen

 • Op het moment dat Piet overlijdt zijn, zijn wettelijke erfgenamen zijn vrouw Marie en zijn 3 kinderen A B C. Het deel wat C zou erven wordt uiteindelijk verdeeld over zijn 2 kinderen D E aangezien C niet meer leeft.
 • !!Pl