Zirkulazio hiztegia

  • Published on
    13-Jul-2015

  • View
    410

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1</p><p>Zirkulazio Hiztegia, 1998 </p><p>Euskara-Gaztelania abelbide Caada, va pecuaria abelburu cabeza de ganado abere deslai , lotu gabeko animalia , solte den animalia </p><p> animal en libertad, animal suelto </p><p>abere zamari , zamari animal de carga abiadura , lastertasun velocidad abiadura-lehiaketa competicin de velocidad abiadura-muga limitacin de velocidad, lmite de </p><p>velocidad abiadura-mugaren amaiera fin de la limitacin de velocidad abiapuntu punto de partida abiarazi , martxan jarri arrancar abiatu iniciar la marcha, reanudar la marcha absoluzio-epai sentencia absolutoria administrazioaren aurreko erantzule responsable administrativo administrazioaren baimen autorizacin administrativa administrazioaren zehapen sancin administrativa administrazioko agiriak documentacin administrativa administrazioko arau-hauste infraccin administrativa administrazioko titulu ttulo administrativo aduana puesto de aduana agindu orden agindu precepto agindu prescripcin aginduak urratu quebrantar los preceptos agindupeko bidegune tramo sujeto a prescripcin aginduzko preceptivo aginduzko seinale seal de prescripcin, seal preceptiva agintari judizial autoridad judicial agintaritza , agintariak autoridad agintaritzaren agente agente de la autoridad agiriak documentacin formal agiriak kendu retener la documentacin ahalmen psikofisikoak nahasi perturbar las facultades psicofsicas ahalmenak gutxitu , ahalmenak moteldu , ahalmenak urritu </p><p> disminuir las facultades </p></li><li><p> 2</p><p>aireontzi aeronave aireportu aeropuerto akats defecto, deficiencia alboko galtzada calzada lateral alboko koska escaln lateral albora mugitu , albora egin desplazarse lateralmente aldameneko jabetza , jabetza mugakide propiedad colindante aldapa pendiente aldapa behera pendiente descendente aldapa gora pendiente ascendente aldez aurretik adierazi presealizar aldi baterako baimen autorizacin temporal aldi baterako baimen permiso temporal aldi baterako debeku prohibicin parcial aldi baterako mugapen limitacin temporal aldi baterako seinale seal circunstancial, seal ocasional aldi baterako seinaleak sealizacin circunstancial, sealizacin </p><p>ocasional aldizkako azterketa inspeccin peridica aldraka , taldean en manada, en rebao alkohola antzemate deteccin alcohlica alkohola antzemateko aparatu instrumento de deteccin de alcohol alkoholemia alcoholemia alkoholemia aurrezaintzeko kontrol , alkoholemia-kontrol </p><p> control preventivo de alcoholemia, control de alcoholemia </p><p>alkoholemia-neurketa prueba de deteccin alcohlica alkoholimetro alcoholmetro alkohol-intoxikazio intoxicacin por alcohol, intoxicacin </p><p>alcohlica alkohol-maila grado de impregnacin alcohlica, nivel </p><p>de alcoholemia, tasa de alcohol altuera , garaiera altura altuera-muga limitacin de altura anbulantzia ambulancia anbulantzia-gune base de ambulancia animaliak eraman conducir animales animaliek tiratutako ibilgailu vehculo de traccin animal antolatutako segizio comitiva organizada aparkaldi mugatu estacionamiento limitado aparkaldi mugatuko gune zona de estacionamiento limitado aparkaldiko argiak luces de estacionamiento aparkaleku aparcamiento aparkaleku parque de estacionamiento </p></li><li><p> 3</p><p>aparkalekuko lerro lnea de estacionamiento aparkalekuko marra marca de estacionamiento aparkatu estacionar aparkatzeko arau norma de estacionamiento aparkatzeko gune rea de estacionamiento, zona de </p><p>estacionamiento arau orokor norma comn arauak urratze vulneracin de las normas arau-hauste infraccin arau-hauste arin infraccin leve arau-hauste larri infraccin grave arau-hauste oso larri infraccin muy grave arau-hausteak zigortze represin de infracciones araututako hori amarillo selectivo arauz agindutako bisatu visado reglamentario arauzko baldintza condicin reglamentaria arauzko osagarri accesorio reglamentario arauzko seinale , arau-seinale (D Aztertzekoa </p><p> seal de reglamentacin, seal reglamentaria </p><p>ardatz bakarreko atoi remolque de un solo eje ardatz bikoitz , tandem eje doble, tndem ardatz eragile eje motor ardatz hirukoitz , tridem eje triple, trdem ardatzeko pisu peso por eje argi dispositivo de alumbrado argi biribil luz circular argi finko luz fija, luz no intermitente argi laburrak alumbrado de corto alcance, alumbrado </p><p>de cruce, luces de cruce, luces de corto alcance </p><p>argi luzeak alumbrado de carretera, alumbrado de largo alcance, luces de carretera, luces de largo alcance </p><p>argiak alumbrado, sistema de alumbrado argi-aparatu aparato de iluminacin argibide-seinale seal de indicacin argiketa , atestatu atestado argi-seinale dispositivo de sealizacin luminosa, </p><p>seal luminosa argi-seinaleak sealizacin luminosa argitutako marra franja iluminada ariel , tasa tasa arreta precaucin arreta galarazi distraer la atencin </p></li><li><p> 4</p><p>arretaz gidatu conducir con diligencia arrisku peligrosidad arrisku hur-hurreko peligro inminente arrisku larria peligro grave arriskua adierazteko panel panel de peligro arriskuaz ohartarazteko aparatu dispositivo de presealizacin de peligro arriskuaz ohartarazteko seinale seal de advertencia de peligro arriskuei aurrea hartze prevencin de riesgos asegurua egin asegurar aseguruak izenpetze suscripcin de seguros astiroago ibili , abiadura jaitsi , abiadura gutxitu </p><p> aminorar la marcha, disminuir la velocidad, moderar la velocidad, reducir la marcha, reducir la velocidad </p><p>astiroegi zirkulatu circular a velocidad anormalmente reducida </p><p>astirotzeko errei carril de deceleracin atoi remolque atoi arin remolque ligero atoia daraman beribil , beribil atoidun turismo con remolque atoian eraman remolcar atoian eramateko makina mquina remolcada atsedenaldi periodo de descanso, tiempo de descansoatsedengune , atseden-leku rea de descanso atzeraka ibili , atzera jo dar marcha atrs atzeraka ibiltzeko maniobra maniobra de marcha atrs atzerako ispilu , atzera-ispilu espejo retrovisor atzerako martxa , atzeraka ibiltzeko martxa </p><p> marcha atrs </p><p>atzerako martxako argiak luces de marcha atrs atzerriko nazionalitatearen ezaugarri , atzerriko herritartasunaren ezaugarri </p><p> distintivo de nacionalidad extranjera </p><p>aurrea hartu rebasar aurrekari antecedente aurrekariak ezerezte cancelacin de antecedentes aurreratu adelantar aurreratzea eragotzi , aurreratzea galarazi </p><p> impedir el adelantamiento </p><p>aurreratzeko debeku prohibicin de adelantamiento aurreratzeko debekuaren amaiera fin de prohibicin de adelantamiento aurreseinale Presealizacin, seal de presealizacinaurretiazko baimen autorizacin previa aurrez aztertze inspeccin previa aurrezaintzako neurri medida de prevencin, medida preventiva</p></li><li><p> 5</p><p>ausarkeriaz gidatze conduccin temeraria auto kolore hori amarillo auto auto kolore hori color amarillo auto autobia autova autobide autopista autobidearen amaiera fin de autopista autobus autobs autobus artikulatu autobs articulado autobus-errei carril reservado para autobuses autobus-geltoki estacin de autobuses autobus-geraleku , autobus-geltoki parada de autobuses autoeskola autoescuela Autoeskolei buruzko Erregelamendu Reglamento de Autoescuelas autoeskolen ikuskaritza inspeccin de autoescuelas automobil atoidun automvil con remolque automobil-klub automvil club autonomia-erkidegoko errepide carretera autonmica autonomia-erkidegoko polizia polica autnoma autonomia-erkidegoko sare red autonmica auzibide va judicial auzitegiko mediku mdico forense aztertzaile examinador babes proteccin babes zibil proteccin civil babes zibileko ibilgailu vehculo de proteccin civil babes-aparatuak disposiciones de defensa babes-elementu , babesgarri elemento de proteccin, elemento de </p><p>defensa, proteccin babeserako baldintzak condiciones de proteccin babesgune refugio babes-kasko casco de proteccin babes-neurri medida de proteccin badaezpadan gordailuan lagatze depsito cautelar baimen berezi permiso especial baimena amaitu extinguirse el permiso baimena berritu renovar el permiso baimena deuseztatze , baimenaren deuseztapen </p><p> anulacin de la autorizacin </p><p>baimena eman , baimendu autorizar baimena ezeztatu cancelar el permiso, revocar la </p><p>autorizacin baimena gaitu rehabilitar la autorizacin baimena kendu retirar la autorizacin </p></li><li><p> 6</p><p>baimendu gabeko zerbitzu servicio no autorizado baimendutako gehieneko abiadura velocidad mxima autorizada baimendutako gehieneko masa , BGM masa mxima autorizada, MMA baimendutako gehieneko neurri dimensin mxima autorizada baja eman dar de baja balazta , hankako balazta , freno freno, freno de servicio balazta-argiak luces de frenado balazta-sistema sistema de frenado balaztatzeko baldintzak condiciones de frenado baldintza murriztaile condicin restrictiva baldintza tekniko condicin tcnica baliza seal de balizamiento baliza aldagarri seal de balizamiento variable baliza finko seal de balizamiento fija baliza iraunkor elemento de balizamiento permanente baliza mugigarri elemento de balizamiento mvil, elemento </p><p>de balizamiento provisional balizak balizamiento balizatu balizar barne-errekuntzako motor motor de combustin interna barruko argi luz de alumbrado interior barrutik erdibanatutako zisterna , barrutik erdibanatutako tanga </p><p> cisterna compartimentada </p><p>bastidore bastidor bateratu ezineko salgaiak mercancas incompatibles bazterbide arcn baztergune , bazterleku apartadero bazter-lerro lnea de borde begirada inspeccin ocular behin betiko matrikulazio matriculacin definitiva behin eta berriz arauak hauste reincidencia en las infracciones behin eta berriz hauste incumplimiento reiterado behin-behineko baimen autorizacin provisional behin-behineko baimen permiso provisional berariazko seinaleak sealizacin especfica, sealizacin </p><p>expresa bere indarrez dabilen makina maquinaria automotriz bereizgailu separador beribil , automobil , auto automvil de turismo, turismo beribilak moldatuz egindako ibilgailu vehculo derivado de turismo beribiltegi cochera berresteko seinale seal de confirmacin berunik gabeko erregai carburante sin plomo </p></li><li><p> 7</p><p>betebehar-seinale seal de obligacin bete-maila grado de llenado betiko mugapen limitacin permanente bi gurpileko ibilgailu vehculo de dos ruedas bidaia , ibilaldi expedicin bidaiari pasajero, viajero bidaiariak garraiatzeko zerbitzu erregular </p><p> servicio regular de viajeros </p><p>bidaiariak garraiatzeko zerbitzu publiko servicio pblico de viajeros bidaiarien eskatu ahalako garraio transporte discrecional de viajeros bidaiarientzako leku interesgarri lugar de inters para viajeros bidaiari-leku habitculo bide camino bide va bide biribil va circular bide erabilgarri va practicable bide estu va estrecha bide laster va rpida bide pribatu va privada bide publiko va pblica bide publikoen erabiltzaile usuario de va pblica bidea eten interceptar la va bidea libre utzi dejar expedita la va bidea mantentze mantenimiento de la va bideak konpontze , bide-konponketa reparacin de las vas bidean sartu irrumpir en la va bidearen egoera condiciones de la va bide-banaketa bifurcacin bideetako zirkulazioa zaintze vigilancia de la circulacin vial bidegune tramo de carretera, tramo de va bidegune arriskutsu tramo peligroso bidegurutze encuentro de vas bide-hezkuntza , zirkulazio-hezkuntza educacin vial bide-istripu , zirkulazioko istripu , trafikoko istripu </p><p> accidente de circulacin, accidente de trfico </p><p>bide-marra marca vial bide-marren protokolo gehigarri protocolo adicional sobre marcas viarias bide-prestakuntza formacin vial bide-sare red viaria bide-sareko gurutzagune nudo de la red viaria bidesarigune , ordainleku estacin de peaje, puesto de peaje bide-segurtasun seguridad vial bide-segurtasuna arriskuan jarri atentar a la seguridad vial </p></li><li><p> 8</p><p>bide-seinale seal vial bide-seinaleak sealizacin vial bide-zabalera ancho de va bidezain agente de circulacin bidezainen batek zuzendutako elkargune </p><p> interseccin regulada por agente </p><p>bidezidor senda bide-zirkulazio circulacin vial bide-zor servidumbre de paso bigarren ilaran aparkatze estacionamiento en doble fila bihurgune curva bihurgune arriskutsu curva peligrosa bildumetako ibilgailu vehculo de coleccin biltontzi , ontzi depsito biradera manivela biribilgune glorieta bitariko ibilgailu vehculo mixto bitartekari intermediario bizikleta bicicleta bizkortzeko errei , azelerazio-errei carril de aceleracin botatako arnasa aire espirado botatako arnasa aztertze verificacin del aire espirado buru traktore cabeza tractora buruko apoyacabezas buruko egoera estado mental datuak aizuntze falseamiento de datos debekatu prohibir debekatutako toki lugar prohibido debeku prohibicin debekuaren eremu extensin de la prohibicin debekuen amaiera fin de prohibiciones debeku-seinale seal de prohibicin delitu delito desbideratzeko bide desvo deskonektatu desconectar direkzio direccin diru-zehapen sancin pecuniaria distira destello droga toxiko droga txica edari alkoholdun bebida alcohlica edozeinek erabiltzeko bide va de uso comn edukiontzi contenedor, continente </p></li><li><p> 9</p><p>edukiontzi-zisterna contenedor-cisterna egiaztagiri documento acreditativo egintza zehagarri hecho sancionable egoera fisiko condicin fsica egoera psikiko condicin psquica egoitza-kale calle residencial egonean esttico egotzi imputar egun bakoiti da impar egun baliodun da hbil egun bikoiti da par eguraldi condiciones atmosfricas, condiciones </p><p>meteorolgicas egurats atmsfera eguzkitik babesteko leiho-sare cortinilla contra el sol ekipamendu finko equipo fijo elbarri minusvlido elbarrien beribil coche de minusvlido elkargune interseccin elkargune bakar interseccin aislada elkarren artean gurutzatutako lerroak , elkar gurutzatutako lerroak </p><p> lneas entrecruzadas </p><p>elkarren jarraiko irteerak salidas consecutivas elurra kentzeko makina quitanieves elurretako kateak cadenas para nieve elurte nevada elurte handi nevada fuerte emaitza positibo resultado positivo emakida-titulu ttulo concesional enpresa garraiolari , garraio-enpresa empresa transportista entseguko plaka placa de ensayo entzuteko moduko alarma-sistema sistema de alarma de tipo acstico epai irmo sentencia firme erabateko debeku prohibicin total erabilera anitzeko tanga , erabilera anitzetarako zisterna </p><p> cisterna de utilizacin mltiple </p><p>erabilpen bereziko zerbitzu servicio de uso especial erabilpen orokorreko zerbitzu servicio de uso general eragin efecto eraikin inmueble erakusketako ibilgailu vehculo de exhibicin erakusmarra marca de gua erantzukizun material responsabilidad material </p></li><li><p> 10</p><p>erantzukizun zibil responsabilidad civil erantzukizun zibileko aseguru seguro de responsabilidad civil erantzule responsable erdi-atoi semirremolque erdibitzaile media...</p></li></ul>