การประเมินผลความหน้าการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่ภาคกลาง (An evaluation of Eco Industrial Town Development

  • Published on
    21-Jan-2015

  • View
    248

  • Download
    4

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. 1 11 (. 2555-2557) An Evaluation of Eco Industrial Town Development in Central Region of Thailand During the First Half of the 11th Economic and Social Development Plan (2012-2014) Choen Krainara 2 2557

2. 2 11 (. 2555-2557) An Evaluation of Eco Industrial Town Development in Central Region of Thailand During the First Half of the 11th Economic and Social Development Plan (2012-2014) 4 - (Green Industry) GI1 GI 5 - (Eco Industrial Estate & Networks) (Eco Industrial Town) (Eco City) 11 1. 2555- 2556 2555-2556 25 3 48,723 25 3 39,255 80.54 (Green Industry: GI) 2554 3. 3 (Green GDP) 5 1 (Green Commitment) 2 (Green Activity) 3 (Green System) 4 (Green Culture) 5 (Green Network) 2555-2556 6 3,944 10.01 3,824 97 1 2,298 58.26 2 864 21.90 3 629 16 4 33 0.83 5 1.1 9,829 731 7.43 642 88 1 179 2 107 3 114 4 5 5 4. 4 58.72 22 8 5.45 5 1.2 1 8,467 1,166 13.77 1,076 92.28 1 750 2 240 3 157 4 16 5 41.27 23.04 21.75 13.92 1.3 6,855 896 13.07 881 98.32 1 521 2 127 3 225 4 8 5 53.91 33.03 9.3 3.74 1.4 2 6,332 319 5.03 318 100 1 223 2 68 3 27 4 5 65.09 20.44 7.54 6.91 1.5 1 6,184 5. 5 685 11 672 98.1 1 440 2 179 3 49 4 4 5 46.42 27.52 20.98 5.05 1.6 2 1,554 147 9.45 100 % 1 76 2 51 3 18 4 18 5 31.75 25.67 22.29 13.69 2. 5 3Rs 6. 6 (Reduce, Reuse, Recycle) 1) 2) 3) 4) 5) 5 22 2555 3 19 2557 ..2561 2 1 2 2553 2556 9 304 ... 2557 5 (1) 15 9 7. 7 (2) ( ... 304 ) (3) ( ) (4) ( ) (5) (Eco Town Center) 3. 11 (. 2557-2559) 3.1 (Upgrade) 8. 8 3.2 .. .2557. .2557. http://www.greenindustrythailand.com/online.html 2 2557

Recommended

View more >