Gioi thieu phan_mem_wincc

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    137

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>chng 6 - Gii thiu phn mm WinCC </p><p>o B Phong - B mn GCVL v DCCN, Khoa C kh, HBK H Ni </p><p>6.1. Tng quan v phn mm WinCC </p><p>Ngy nay cc thit b iu khin kh trnh PLC (Programmable Logic Control) </p><p>c thay th dn cho cc thit b iu khin qu trnh c thc hin vic t ng hon ton mt qu trnh cng ngh, thc hin vic tch hp mng cng nghip </p><p>(Industrial Ethernet). Trn th gii cc hng ln v t ng ho nh Omron (Nht), Allen Bradly (M), Siemens (c)... khng ngng phn u a ra nhng sn phm mi trong lnh vc ny vi nhng tnh nng ca cc PLC ngy cng mnh, tc x l </p><p>nhanh p ng c cc yu cu trong nn cng nghip vi cc bi ton iu khin kh, phc tp cao. Hin nay trn th trng Vit Nam, PLC ca hng Siemens c s dng kh nhiu trong cc lnh vc nh in lc, Giy, Xi mng,... Cc chng loi PLC ca hng kh phong ph nh S5, S7-200, S7-300, S7-400,... c sn xut a dng tu theo yu cu s dng v phc tp ca bi ton iu khin. Tuy nhin, ta thy </p><p>rng trong cng nghip vn giao din ngi - my HMI (Human Machina Interface) rt quan trng trong vic iu khin v gim st qu trnh sn xut. Hng Siemens a ra mt s phn mm xy dng giao din ngi - my nh Protool/Protool CS, WinCC c tnh linh hot v mm do thc hin gii php k thut thc hin giao </p><p>din ngi - my. Nhng phn mm ny khng nhng c th s dng cho cc thit b ca chnh hng m n cn m rng tng thch vi cc thit b ca hng khc nh ca GE (General Electric), Allen Bradly, Misubishi Electric,... thng qua cc knh iu </p><p>khin ring. </p><p>WinCC (Window Control Center) l phn mm to dng h SCADA v HMI rt </p><p>mnh ca hng SIEMENS hin ang c dng ph bin trn Th gii v Vit Nam. WinCC hin c mt trong rt nhiu lnh vc nh sn xut xi mng, giy, thp, du kh,... </p><p>WinCC l mt h thng iu khin trung lp c tnh cng nghip v c tnh k </p><p>thut, h thng mn hnh hin th ho v iu khin nhim v trong sn xut v t </p><p>ng ha qu trnh. H thng ny a ra nhng modul chc nng tch hp cng nghip cho hin th ho, nhng thng bo, nhng lu tr, v nhng bo co. N l mt trnh iu khin mnh, nhanh chng cp nht cc nh, v nhng chc nng lu tr an ton bo m mt tnh li ch cao em li cho ngi vn hnh mt giao din trc quan d s dng, c kh nng gim st v iu khin qu trnh cng ngh theo ch thi gian </p><p>thc. </p><p>Ngoi nhng chc nng h thng, WinCC a ra nhng giao din m cho cc gii php ca ngi dng. Nhng giao din ny lm cho n c th tch hp trong </p><p> 1</p></li><li><p>nhng gii php t ng ha phc tp, cc gii php cho cng ty m. S truy nhp ti </p><p>c s d liu tch hp bi nhng giao din chun ODBC v SQL, s lng ghp nhng </p><p>i tng v nhng ti liu c tch hp bi OLE 2.0 v OLE Custom Controls (OCX). Nhng c ch ny lm cho WinCC l mt i tc d hiu, d truyn ti trong </p><p>mi trng Windows. </p><p> xy dng c giao din HMI bng phn mm WinCC th cu hnh phn cng phi bao gm thit b PLC S7-xxx v cu hnh phn cng ti thiu ca my tnh </p><p>cho vic s dng phn mm WinCC v cc thit b khc phc v cho vic truyn thng. </p><p>WinCC h tr cho tt c cc my tnh Nhng nn tng PC thch hp. Mc d </p><p>gi tr a ra cho cu hnh ti thiu nhng bn phi nhm t c cu hnh khuyn co t hiu qu ti u. </p><p>Tn thit b Yu cu ti thiu Nn s dng </p><p>CPU Pentum II 266 MHz Pentum II 400 MHz </p><p>RAM 96 MB 128 MB </p><p>Graphics Controller SVGA (4MB) XGA (8MB) </p><p>Resolution 800*600 1024*768 </p><p>Hard Disk 500 MB trng &gt;500 MB </p><p>WinCC da trn h iu hnh MS 32 bit - Windows 95 hoc Windows NT, bo </p><p>m phn ng nhanh x l nhng s kin v chng li s mt mt d liu bn trong, </p><p>to ra mt s an ton cao mt d n nhiu ngi dng. Windows NT cng a nhng hm c to ra cho s an ton v phc v nh nhng thao tc c s cho Server trong mt d n WinCC nhiu ngi s dng. Phn mm WinCC l mt ng dng 32 bit pht trin vi cng ngh phn mm hin i, hng i tng nht. </p><p>Cu trc ca Control Center nh sau: </p><p>1. Control Center </p><p> WinCC explorer trong Control Center: giao din ha cho cu hnh di Windows 95 v Windows NT </p><p> Qun L D liu: cung cp nh qu trnh vi nhng Tag gi tr theo cc loi sau : </p><p>- Chu k </p><p>- Chu k vi s thay i </p><p>- iu khin s kin thi gian </p><p> 2</p></li><li><p> Truyn d liu t nhng h thng t ng ha theo sau nhng cch: - Nhn </p><p>- Yu Cu </p><p>2. Nhng mun chc nng </p><p> H thng ho (Graphich Designer): trnh by v ni qu trnh bng ho. </p><p> Son tho hot ng (Global Scrip): lm mt d n ng cho nhng yu cu c bit. </p><p> H thng thng bo (Alarm Logging): nhng thng bo u ra v bo nhn c thng tin u ra. </p><p> Son tho v lu tr nhng gi tr php o (TagLogging) - Son tho nhng gi tr php o v ct gi chng trong thi hn lu di. </p><p>- Son tho d liu hng ngi dng v ct gi chng lu di. </p><p> H thng bo co ( Report Designer): bo co nhng trng thi h thng. Control Center lm cho ta c th nh hng xuyn qua nhng ng dng </p><p>WinCC v d liu ca n vi ch mt t thao tc. Control Center thao tc tng t ging nh Explorer trong Windows. Trong WinCC bao gm 2 c s d liu: mt dnh cho vic nh dng h thng CS (Configuration System), mt dnh cho vic chy thi gian </p><p>thc RT (Run time) khi chy WinCC 2 c s d liu ny lun c ti vo v chy song song vi nhau. </p><p>Hnh 3.1: Cu trc ca WinCC</p><p> 3</p></li><li><p>6.2. Cc khi nim thng dng trong WinCC </p><p>WinCC Explorer </p><p>N c xut hin khi khi ng WinCC. Tt c cc phn ca WinCC u c khi ng t y. T ca s WinCC Explorer c th xm nhp vo tt c cc thnh </p><p>phn m mt d n giao din ngi my cn c cng nh vic xy dng cu hnh cho cc phn ring r . </p><p>Chc nng ca WinCC Eplorer </p><p>WinCC Explorer gm tt c cc chc nng qun l phc vic vo h thng ca </p><p>WinCC. Ti y bn c th t cu hnh (Computer, Tag,....) v khi ng mode Run-</p><p>time. </p><p>Nhim v ca qun l d liu (Data Manager) </p><p>y l mt phn ca WinCC Eplorer, n cung cp cc hnh nh qu trnh , b </p><p>m (Proces Image) cho cc tag. </p><p>Nhim v ca WinCC Eplorer </p><p> To mt d n mi. t cu hnh trn vn. Gi v lu tr d n. Qun l d n : M, lu, di chuyn v copy. Chc nng n bn mng cho nhiu ngi s dng (Client-Server Environment) Hin th cu hnh d liu. iu khin v t cu hnh ca cp bc ca cc nh, cu trc h thng, chng </p><p>hn nh bng cch th hin cy th mc. </p><p> Ci t thng s tng th nh ngn ng, h thng, ng dn ngi dng. t cu hnh cho v tr cc chc nng c bit ca ngi dng. Phn hi ti liu (feedback documentation). Lp bo co cc trng thi ca h thng. Chuyn i gia t cu hnh v chy thc (run time). Th cc mode nh m phng khi chy (simulation), tr gip hot ng t cu </p><p>hnh d liu, chuyn i cc picture, th hin trng thi v to thng bo. </p><p> 4</p></li><li><p>Cc loi Project </p><p>WinCC cung cp nhiu loi d n khc nhau tu theo yu cu cng vic v quy </p><p>m ca d n. </p><p> D n n (Single-User Project) Mt d n n thc cht l mt trm vn hnh n, vic to cu hnh, chy thi </p><p>gian thc, cng nh kt ni vi bus qu trnh v lu tr d liu ca d n u c thc hin trn my tnh ny. </p><p>Hnh 3.2: Cu trc ca d n n </p><p> D n nhiu ngi dng (Multi- User Project) Mt d n nhiu ngi dng c c im cu hnh nhiu my khch (client) v </p><p>mt my ch (server), tt c chng lm vic trong cng mt d n. Ti a 16 client </p><p>c truy nhp vo mt server. Cu hnh c th t trong server hoc trong mt vi client. D liu ca d n nh l cc hnh nh (picture), cc tag, d liu c lu tr trong server v cung cp cho cc client. Server c kt ni vi bus qu trnh v d liu qu trnh c x l y. Vn hnh h thng c thc hin t cc client. </p><p> 5</p></li><li><p> Hnh 3.3: Cu trc ca d n nhiu ngi dng </p><p> D n nhiu my khch (Multi-Client Project) D n nhiu my khch l mt loi d n m c th truy nhp vo nhiu server. </p><p>Cc server c lin kt c d n ca ring chng. Cu hnh ca project server c thc hin trong server hoc trong cc client, cu hnh ca d n multi-client c thc hin trong d n multi-client. </p><p>Mt server c th c truy nhp ti a 16 client. Mt d n multi-client c th truy nhp c ti a 6 server. C ngha l d liu ca 6 server c th c gim st v iu khin trn mt mn hnh ca d n multi-client. </p><p>Hnh 3.4: Cu trc ca d n multi- client </p><p> 6</p></li><li><p>Cc thnh phn c bn trong 1 d n ca WinCC </p><p>Hnh 3.5: Ca s chnh ca 1 d n trong WinCC </p><p> Computer: Qun l tt c cc WorkStation v Server nm trong Project. Tag Managerment: l khu vc qun l tt c cc knh, cc quan h Logic, cc </p><p>Tag Process, Tag Internal v Tag Groups. </p><p> Data Type: cha cc loi d liu c gn cho cc Tag v cc knh khc Editor (Cc trnh son tho ): Cc trnh bin tp c lit k trong vng ny </p><p>dng son tho v iu khin mt d n hon chnh bao gm Graphics </p><p>System (Graphics Designer) dng lm cc giao din nh, Global Scrips dng </p><p>hin th ng cho cc yu cu c bit, cc Message System nh cnh bo (Alarm Logging), thu thp v lu tr cc gi tr o (Tag Logging), h thng bo co (Report Designer), giy php s dng (User administration) v cc Text </p><p>library. Tt c cc modul ny u thuc h thng WinCC nhng nu khng cn thit th khng nht thit phi ci t ht. </p><p>S dng cc trnh son tho son tho v iu khin mt d n hon chnh. </p><p>Cc thnh phn c lit k u l cc trnh son tho chun ca WinCC. </p><p>- Alarm Logging: m nhn a tin t qu trnh chun b, hin th, nhn, lu tr nhng tin tc theo mt quy lut. </p><p>- User Administration: Kim tra giy php truy nhp cho cc Group v Server. </p><p>- Text Library: Cha ng cc ngn ng ph thuc vn bn m chng ta to ra. </p><p> 7</p></li><li><p>- Report Designer: Cung cp mt bo co tng hp m c th dng bo co nh d liu s dng, cc gi tr hin thi v gi tr ct gi, bn tin hin thi v bn tin lu tr, v cc vn bn ca bn thn ca h thng. </p><p>- Global Scrips: Cho php to ra 1 d n ng c bit theo yu cu. Trnh son tho ny cho php ta to ra cc hm ging nh trong ngn ng C v cc hnh ng m c th s dng trong sut d n hoc qua nhiu d n ph </p><p>thuc trong cng loi . </p><p>- Tag Logging: o cc gi tr qu trnh, lu tr chng di hn. </p><p>- Graphics Designer: Cung cp cc biu tng ho v ni to thnh qu trnh. </p><p>Trong phn mm WinCC c mt khi nim c bit quan trng m chng ta cn </p><p>phi nm vng khi xy dng 1 h thng iu khin gim st bng WinCC l khi </p><p>nim v Tag v Tag Groug. </p><p>nh ngha Tag: Tag l mt thnh phn trung gian cho vic truy nhp cc bin </p><p>qu trnh. </p><p>Trong mt d n th Tag ch mang mt tn duy nht v mt loi d liu. </p><p>WinCC Tag c gn bi cc mi quan h Logic, ci mi lin h c nh r bi knh phn phi cc gi tr qu trnh ti cc Tag s dng ti cc im ni. WinCC Tag </p><p>cha trong mt c s d liu ca mt d n rng. Sau khi chy WinCC tt c cc Tag </p><p>u c ti vo v tng ng vi cu trc Run-time c dng ln. </p><p>Tag Groug dng t chc cc Tag thnh cc cu trc. Tt c cc Tag u c </p><p>th c t chc trong cc nhm Tag tng s r rng ca d n. </p><p>WinCC Tag m t 1 dng d liu thnh phn l loi duy nht trong mt d </p><p>n v nhng lut cho php truy cp d liu ny. </p><p>Ni chung, d liu qun l c s khc nhau gia 2 loi Tag: </p><p>- Internal Tag (Tag trong): l cc khi nh trong WinCC c phn chia theo chc nng nh mt PLC. Chng c th c tnh ton v chnh sa trong WinCC v khng c a ch trn lp PLC </p><p>- External Tag (Tag ngoi): Gn cc a ch v kt ni trong cc lp PLC. </p><p>Trong loi Tag ny c mt khung c bit c gi l Tag d liu th (Raw Data Tag- RDT). Theo mt quan im chung, d liu th ph hp vi 1 dng khung </p><p>d liu thng bo trn mc vn chuyn, RDT khng hin th c trong Graphics Designer. RDT ch s dng c trong cc ng dng sau ca WinCC: Alarm Logging, Tag Logging v Global Scrips. </p><p> 8</p></li><li><p>6.3. Cc cng c son tho c bn ca WinCC </p><p>6.3.1. Thit k ho ca WinCC (graphic desginer) </p><p>6.3.1.1. Chc nng ca graphic designer </p><p>c s dng to ra hnh nh qu trnh nn graphic designer c nhng c trng sau y: </p><p>9 D s dng, d dng ghp ni vi cc cng c ho v cc bng mu ho. </p><p>9 Cho php t cu hnh ca i tng m chng c lin kt vi cc th vin biu tng. </p><p>9 M ra giao din cho cc ho quan trng v cung cp giao din OLE 2.0 9 Tnh cht cu hnh ng ca hnh nh i tng vi s cung cp v tr gip </p><p>ca Dynamic Wizard. </p><p>9 Lin kt vi cc chc nng b xung bng cch thnh lp cu hnh Script 9 Lin kt vi cc i tng ho do chnh bn to ra. 9 C kh nng chy di nn Window 95 v WinNT. </p><p>6.3.1.2. Cu trc ca Graphic Designer </p><p>Trong ca s son tho Graphic Designer bao gm cc cng c h tr vic </p><p>to ra cc ng dng ho sau: </p><p> Bng to ra v n bn cc i tng ho: Colour Palettes (Bng mu). Object Palettes (Bng i tng). Style Palettes. Alignment Palettes (Bn cn chnh). Zoom Palettes. Font Palettes. </p><p> Cc bng v cc thanh cng c phc v cho thao tc vi graphic designer Menu Bar Standard Palettes Status Bar Layer Bar </p><p> 9</p></li><li><p> Cc hp thoi phc v t cc thng s v thay i thuc tnh i tng Bng mu (Color Palettes): </p><p> Gm 16 mu c bn. S dng i mu ca i tng. S dng thm vo cc mu tu chn. Bng i tng: bng ny gm c nhiu i tng c sp xp thnh cc mc con sau y: </p><p> Cc i tng chun (Standard Object ) gm cc hnh a gic ,ch nht, elip .v.v.. </p><p> Cc i tng thng minh ( Smart Object) gm c cc i tng nhng, cc trng vo/ra, cc i tng ho, cc cng c hin th, cc i tng ba chiu.... </p><p> Cc i tng Window(Window Object) gm c cc Button, Check Box, Option Group, Slider. y l cc i tng h tr ho. </p><p>Hnh 3.6: Ca s son tho Graphics </p><p>6.3.1.3. Thit lp mt ca s ho mi </p><p>Trong ca s WinCC Explorer, kch p ln "Editor", khi cc thnh phn ca </p><p>Editor s c lit k ra. Vo "Graphic Disigner" bng cch kch chut phi v chn "Open ". Sau khi khi to, trn thanh cng c ca "Graphic Disgner" chn "New". </p><p> 10</p></li><li><p>6.3.1.4. Cc c tnh ca chy thc ho </p><p>Bc ny l cn thit trc khi chy Runtime mt d n. Trong ca s WinCC Explorer ta kch chut phi ln thnh phn "Computer" v chn thuc tnh </p><p>"Properties". Ti y bn s chn ch Runtime theo cc thng tin trn cc Tab. </p><p>6.3.1.5. Quan st cc thuc tnh ca cc i tng to ra trong mn hnh ho </p><p>Tt c cc i tng c to ra trong ca s ha u c cc thuc tnh khc nhau . Mi mt thuc tnh li c lin kt vi cc tag (tu theo mc ch c th m c cn thit phi lin kt vi tag hay khng) ng thi WinCC cng cho php lin kt </p><p>ng cho tng i tng v gn cc hnh ng hay s kin vo cho chng iu khin qu trnh. </p><p>Nu mun thay i hay n bn mt hay nhiu thuc tnh ca mt i tng ha th ch cn nhy p chut tri ln i tng hoc kch chut phi ln n v khi menu s ra ta chn "Properties". Hp thoi cha cc thng tin v thuc tnh cng nh cc s kin c th gn cho i tng hin ra ch bn n bn cc thng tin cn thit lp. </p><p>6.3.2. Cc i tng ca WinCC </p><p>6.3.2.1. Cc i tng chun (Standard Object) </p><p>Ti y c rt nhiu i tng, nhng i tng ny bn c th s dng n mt cch d dng bng cch nhp, ko vo ca s lm vic ho v c th dng chut ko </p><p> thay i kch thc theo mun hoc dng bn phm thay i kch thc. Cc i tng chun trong WinCC bao gm mt s i tng quan trng sau. </p><p> ng thng Hnh a gic ng gp khc Elip ng trn Hnh ch nht Static text (dng vn bn tnh). thc hin cc dng vn bn, khi chy thc </p><p>c th thay i v tr, ni dung ca hp vn bn. </p><p>6.3.2.2. Smart Object </p><p> ng dng Window(Application Window) </p><p> 11</p></li><li><p>L nhng i tng thng bo h thng (Alarm Logging), lu tr h thng (Tag Logging ), bo co h thng (Print Jobs) cng nh cc ng dng ca Global Script. Application Window m ra nhng ca s ng dng v qun l n hin th v vn </p><p>hnh. </p><p> Picture Window L nhng i tng c to ra trong Graphic Disigner. Cc i tng c </p><p>t cu hnh theo v tr, kch thc v cc c tnh ng khc. Chng hn mt c tnh quan trng l truy nhp hnh nh c hin th trong Picture Window bng cch thay i thuc tnh ng Picture name lc chy thc th ni dung ca ca s c th c thay i theo. </p><p> iu khin nhng v lin kt i tng (OLE Control) S dng OLE Control cung cp cc cng c Window(nh nt bm, hp la </p><p>chn). Cc thuc tnh ca n c hin th trong ca s Object Properties v tab Event. Cc thuc tnh ny c th c n bn trong ca s trn. </p><p> i tng lin kt v nhng Graphic Designer cho php chn cc i tng nhng vo ca s lm vic ca </p><p>n. Trong mode cu hnh bn c th n bn mt i tng vi ng dng OLE thch hp. Sau khi bn hon thnh vic thay i lin kt i tng nhng mt cch cht ch, bn phi cp nht lin kt bng tay sao cho ph hp vi cc thay i c th hin. Tuy nhin bn khng c php n bn trong lc chy runtime. </p><p> Trng vo/ra (I/O File) S dng nh mt trng vo hoc mt trng ra hoc nh l mt trng vo/ra. </p><p>Cc dng d liu cho php s dng vi I/O File: </p><p> Nh phn (Binary) H 16 (Hexadecimal) H thp phn (Decimal) Xu k t (String) Bn cng c th nh r gi tr gii hn, ch nh l trng vo hoc trng ra </p><p>hoc l trng vo/ra. </p><p> Bar Thuc nhm Smart Object. Thuc tnh ca n nh hng n s xut hin v </p><p>tnh nng ca n. N th hin nhng gi tr bng th c quan h vi gii hn cao, </p><p> 12</p></li><li><p>thp hoc hon ton ch l miu t bng ho hoc phi hp th hin nhng gi tr </p><p>vi t l do bn nh ngha. </p><p> Hin th trng thi (Status Display) S dng th hin bt k con s ca nhng trng thi khc nhau no. Cho php </p><p>th hin ng bng cch ni n vi gi tr ca tt c cc tag tng ng vi nhng trng thi khc nhau. Bn c th n nh bt k con s no trong khong t 0 ti 222 - 1. </p><p> Danh sch vn bn (Tex...</p></li></ul>