Thiết bị đo lường áp suất

 • View
  1.747

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • TECHMASTER VNGii Thiu Thit B o Lng(p Sut)

 • Thit b o Lng

  o lng v hiu chun1 s thit b p Sut

 • I. NH NGHA O LNG V HIU CHUN

  -o Lng : Mt cch tng qut,o lngl vic xc nh ln ca khng ch cc lng vt lm c th l bt c khi nim g c thso snhc vi nhau.o lng cung cp cc chun mc v ln cho giao dch trong i sng. o lng ni ring, hayquan stvth nghimni chung, cng l mt bc quan trng trong nghin cukhoa hc(khoa hc t nhinvkhoa hc x hi).Trongvt lvcng ngh, o lng c thc hin bng cch so snh gia i lng vt l cn o vi i lng vt l cng th loi, nhng nhng iu kin tiu chun (thng l khng thay i theothi gian) gi ln v o. Vic o ny em li mtcon sth hin mi lin h v ln gia i lng cn o v n v o. ng thi, nu c th, o lng cng cho bitsai sca con s trn (sai s php o).Thit b o Lng

 • -Hiu chun: l hot ngso snh gi tr ca i lng th hin bng phng tin o vi gi tr tng ng th hin bng chun o lng nhm xc nh s sai khc ca cc gi tr o c vi chun o lng c s dng nhm quyt nh xem thit b o lng c chnh xc ph hp vi yu cu ca php o. Hiu chun thit b, v mt php lut, l mt hot ng t nguyn c cc n v s dng thit bothc hin phc v cho mc ch kim sot ni b ca mnh. Vic hiu chun c th c thc hin bi ni b c s(nu c iu kin k thut v nng lc nhn s)hoc bi mt n v cung cp dch v k thut bn ngoi. Tnh trng thit b hiu chun, thng thng, c nhn bit thng qu Tem hiu chun v Kt qu hiu chunThit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  A. Khi Nim:

  Vi iu kin F c phn b u - im p sut 0 : p sut bng khng khi v ch khi trong th tch cha kh khng cn phn t kh - p sut tuyt i: Gi tr p sut tnh t im 0 tuyt i c gi l p sut tuyt i - p sut kh quyn: p sut kh quyn l p sut tuyt i o c iu kin kh quyn. - im 0 tng i: im p sut ly lm mc l p sut kh quyn c gi l im 0 qui c hay im 0 tng i. - p sut d: Nhng gi tr p sut ln hn p sut kh quyn c gi l p sut d. Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  A. Khi Nim:

  - p k m: Nhng gi tr thp hn p sut kh quyn c gi l p sut m Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  B. GII THIU V THIT B P SUT+ Da theo nguyn l hot ng, ta chia thnh 5 nhm phng tin chnh:p k l xop k Pittongp k cht lngp k theo nguyn l inp k lin hp

  Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  a. p k kiu l xo:-Nguyn l hot ng ca loi p k ny l da vo s bin dng n hi ca phn t l xo di tc dng ca p sut. bin dng thng c phng i nh c cu truyn ng phng i v cng c th chuyn i thnh tn hiu truyn i xaThit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  Cu to c bnThit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  b. p k kiu Pittong:- Loi p k ny da vo nguyn l ti trng trc tip: p sut o c so snh vi p sut do trng lng ca pittng v qu cn to ra trn tit din ca pittng Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  Cu to c bn:Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  c. p k kiu Cht lng:-Loi p k da vo nguyn l hot ng thu tnh: p sut o c so snh vi sut ca ct cht lng c chiu cao tng ng. V d p k thu ngn, p k ch U, p chn khng, p k bnh hoc p k bnh vi ng nghing c gc nghing c nh hay thay i,Loi ny khng thng dngGn nh khng cn gpThit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  d. p k theo nguyn l in- Loi p k ny da vo s thay i tnh cht in ca cc vt liu di tc dng ca p sut. p k da vo s thay i in tr gi l p k in tr hay theo tn ca loi dy dn. V d p k in tr maganin. p k dng hiu ng p in gi l p k in. V d mui sec-nhc, tuamalin, thch anh

  Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  e. p k lin hp p k lin hp ngi ta s dng kt hp cc nguyn l khc nhau. V d: mt p k va lm vic theo nguyn l c, va lm vic theo nguyn l in. Loi ny hin ti cng him

  Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o LngDeadweight tester (p k pittong)

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o LngHandpump(Bm tay) Handpump(Bm tay)

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o LngHandheldHandheld

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s thit b to p ( Pressure Calibrator) Thit b o LngBn to p

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s cm bin p sutPressure transmitter : l thit b chuyn dch tn hiu in mc thp t ng ra ca mt pressure transducer, ln mt mc tn hiu xut cao hn. Vi mc ch thch hp vi vic truyn dn hay quy trnh x l tn hiu ( tn hiu dng in) Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s cm bin p sutPressure transducer: Pressure transducer l mt thit b chuyn i p sut ( p lc ) ra tn hiu in Thit b o Lng

 • II. KHI NIM V GII THIU V PHNG TIN O P SUT

  + Mt s cm bin p sutPressure Modul: cng l 1 dng cm bin c tch hp trn nguyn l caPressure transmiter hoc transducerThit b o Lng

 • Thit b o Lng

  *

  *