4 Câu hỏi Hình vuông

 • Published on
  12-Aug-2015

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. 1 4 Cu hi Hnh vung!
 2. 2. 2 Hy nhn hnh bn tri. Bn s c 4 cu hi v 4 hnh vung A, B, C v D ny. Bn sn sng cha? B A DC 4 cu hi hnh vung
 3. 3. 3 Q 1Cu hi 1: Hy chia phn trng trong hnh vung A thnh 2 phn bng nhau. D qu! Phi khng bn? B A DC 4 cu hi hnh vung
 4. 4. 4 Q 1 Hy chia phn trng trong hnh vung A thnh 2 phn bng nhau. y l gii p! B A DC 4 cu hi hnh vung Cu hi 1:
 5. 5. 5 Q 2Cu hi 2: Hy chia phn trng trong hnh vung B thnh 3 phn bng nhau. Khng kh lm! B A DC 4 cu hi hnh vung
 6. 6. 6 Q 2 Hy chia phn trng trong hnh vung B thnh 3 phn bng nhau. y l gii p! B A DC 4 cu hi hnh vung Cu hi 2:
 7. 7. 7 Q 3 Hy chia phn trng trong hnh vung C thnh 4 phn bng nhau. Coi b kh? ng vy! B A DC 4 cu hi hnh vung Cu hi 3:
 8. 8. 8 Q 3 B A DC 4 cu hi hnh vung Cu hi 3: Hy chia phn trng trong hnh vung C thnh 4 phn bng nhau. y l gii p!
 9. 9. 9 Sn sng nh! y l cu hi cui cng! B A DC 4 cu hi hnh vung
 10. 10. 10 Q 4 Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. K lc th gii l 7 giy thi y! B A DC 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 11. 11. 11 Q 4 B A DC Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. C gii p cha? 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 12. 12. 12 Q 4 B A DC Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. Coi b kh nghen? 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 13. 13. 13 Q 4 B A DC Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. y l gii p! 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 14. 14. 14 Q 4 B A DC Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. C thc s l kh khng? 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 15. 15. 15 Q 4 B A DC Hy chia phn trng trong hnh vung D thnh 7 phn bng nhau. Nu bn khng gii p c, l v u c bn tm kim 1 li gii phc tp! 4 cu hi hnh vung Cu hi 4:
 16. 16. 16 Bi hc: Hu ht cc ln, tm tr ca chng ta b m nh qu nhiu bi nhng trng hp tng l phc tp m tht ra rt n gin. Khi chng ta n mt bc s chuyn khoa vi bnh nhc u, th s chn on s l bnh au na u (migraine) trm trng tr ln! Chng ta ngh rng vn ny phc tp v chng ta b mc vo m nh , trong khi thc s c th gii quyt n mt cch d dng, n gin. 4 cu hi hnh vung
 17. 17. 17 Hy n gin trong i sng! Thnh t ln nht ca con ngi l s n gin!
 18. 18. 18 CHC BN 1 NGY VUI V! H