Anne Dorte Carlson - Trysilseminaret 2010

Report
 • 1. Trysil skal bli Nordens ledendebærekraftige, helårige reisemål
2. Hvor bærekraftige skal vi bli, da? 3. Bærekraft – i alt vi gjør Osv…. 4. Vår visjon er at Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårige reisemål 5. Vår visjon er at Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårige reisemål 6. Styrke Trysils økonomiske levedyktighet
 • Prosjekt Sykkel- og vandring
  • Fase 1:Inntil 50 ruter GPS-merkes
  • skiltes og info-materiell
  • Fase 2:Fra turtilbud til
  • opplevelsestilbud
 • Kommersielle aktiviteter
  • Idrettsturisme
  • Lek og moro på Turistsenteret
  • Skitt fiske i Vestre Trysil
  • Fart og spenning på Sæteråsen
  • Hva gjør skilærerne når snøen er borte
 • Styrke attraksjonskraften gjennom verdifulle opplevelser og salgbare aktiviteter
7. Styrke Trysils økonomiske levedyktighet
 • Utdannet to Miljøfyrtårn-konsulenter
  • Tom Juel Andersen
  • Anders Wassgren (ex. Tryvann)
 • 4 bedrifter starter opp nå 9. juni
  • Eie Eiendomsmegling,
  • Eggen Grafiske
  • Trysil Vask og Rens
  • Destinasjon Trysil
 • Kartlegge interesse hos medlemmene
  • Legge plan oppstart av nye grupper
  • Skistar og restaurantbedriftene skal i gang
 • DT tar kostnaden for oppstartsmøte og sertifiseringfor de som starter opp i 2010/11
2. Starte miljøsertifisering i bedriftene 8. Redusere mijøbeslastningen fra reiselivet
 • Fritidsboliger i Trysilfjellet
   • Samle aktørene i felles prosjekt
   • Dalog med SØIR ift utstyrkildesortering, tømmefrekvens mv.
 • Bedrifter
   • Samordne krav til løsning
   • Innhente tilbud på vegne av DT’s medlemmer
   • De som ønsker kan benytte fremforhandlet tilbud
 • Renovasjon i utmark
  • Initiere I fase 2 Sykkel og vandring
  • Samordne opprydding i fjellet ?
1. Redusere restavfalletfra gjester og næring 9. Miljøverdikjeden Felles initiativ på kildesortering er miljøriktig og kostnadsbesparende 10. Redusere miljøbeslastningen fra reiselivet
 • Utleieenheter i Trysilfjellet
  • Samarbeid med GREEN
  • Motivere gjest til mindre forbruk
  • Iverksette tiltak som reduserer energiforbruket
  • Skistar, Trysil Resort, Sjumilskogen
  • Anders Wassgren som prosjektleder
 • Bedrifter
   • Inngår i miljøsertifisering
   • Egne tiltak ikke besluttet pt
 • Involvering (GREEN)
  • Energiseminar 10 juni
  • Hytteseminar oktober 2010
2. Redusere energiforbruket i bedrifter og fritidsboliger
Description
1. Trysil skal bli Nordens ledendebærekraftige, helårige reisemål 2. Hvor bærekraftige skal vi bli, da? 3. Bærekraft – i alt vi gjør Osv…. 4. Vår visjon er at…