Waste management in the cement industry

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    151

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

MENTO ENDSTRS

1.GENEL BLGLER

Klinker: Silisyum, kalsiyum, alminyum, demir oksit ve az miktarda dier maddelerin kartrlp sinterleme scaklna kadar piirilmesi ile elde edilen imentonun ana bileenidir.

Sinterleme scakl: Kk paralar birletirmek iin kullanlan yksek scaklk sl ilemdir. Atomlarn temas noktalarna difzyonu sonucu, paracklar arasnda kpr kurulur.

Hidrolik Balayc: Su ile tepkimesinde havada veya su altnda sertleerek etrafndaki maddeleri birbirine yaptrma zelliine sahip malzemelere denir.

imento: Klinkerin bir veya daha fazla katk maddesi ile tlmesi sonucu elde edilir. Su ile kartrldnda hidratasyon reaksiyonu verir. Belirli bir sre sonra priz alr(Oluan amur sertleir.) Priz aldktan sonra su altnda bile dayanmn ve kararlln korur. norganik ve ince tlm hidrolik balaycdr.

KULLANILAN HAM MADDELER

imentonun ana bileeni klinkerdir. Klinker ise kireta, kil ve marndan oluur. Puzolanik maddeler Klinkere katlarak 5 ana imento bal altnda 27 eit imalat yaplabilir.

Kireta: Kimyasal bileiminde %90 orannda kalsiyum karbonat bulunan kayalara kalker yada kire ta denir.

Kil: Bileiminde %90 orannda kil mineralleri bulunur. Kil minerallerinin temel zellii kimyasal bileiminde alminyum oksit bulunmas ve sulu alminyum silikatlardan meydana gelmi olmasdr.

Marn: Doada %50-70 orannda kalker ve %30-50 orannda kil karmndan olumu kayalara denir. imento klinkeri, %70 kalker ve %30 kil ieren hammaddelerin tldkten sonra yksek scaklklarda piirilmesiyle elde edilmektedir. Marn doal olarak bu bileimi tadndan ideal imento hammaddesidir.

Puzolanik Maddeler: Kendi balarna hidrolik balayc zellikleri olmad halde ince olarak tldklerinde, nemli ortamda ve normal scaklkta kalsiyum hidroksitle tepkimeye girerek balayc zellikte bileikler oluturan, reaktif silisyum dioksit ve alminyum oksitten olumu doal maddelerdir. Bu maddelere yksek frn crufu, uucu kller, alta ve demir cevheri rnek verilebilir.

MENTO RETM

imento retimi ana hatlar ile birlikte 2 balk altnda toplanabilir.

a) Klinker (Yar Mamul) retimi

Hammadde retim ve Hazrlama Prosesi: Ocaklardan gelen hammaddenin krclarda krlmas ve farin deirmenlerinde tlmesi aamalarndan oluur.

Piirme Prosesi: Farin deirmenlerinde elde edilen farinin dner frn nitesinde ~1350 C dereceye kadar stlarak piirilmesi aamasdr. Pien rne imentonun ana bileeni olan klinker denir.

b) imento (Mamul) retimi

imento tme Prosesi: stenilen trde imento tiplerini elde etmek iin klinkere katk maddeleri katlarak imento deirmeninde tlmesidir.

Paketleme Prosesi: imento deirmeninde elde edilen imentonun sata sunulmak zere imento tipine uygun silolarda stoklanmas, torbayla ya da dkme olarak kamyonlara yklenmesi ilemini kapsamaktadr.

2. ATIKLAR

Yksek frn crufu, uucu kl, fosfojips, inaat hafriyatlar, pler, kontamine atklar

3. ATIKLARIN ZELLKLER

Yksek frn crufu: Demir cevherinden demir retimi esnasnda yksek frnda kireta varlnda erimi cruf oluur. Eriyik cruf soutulduunda kristalleir. Tehlikeli deildir. Beton agregas, yol temel tabakas naat kumu, kaldrm ta, cruf imentosu olarak kullanlabilir.

Uucu Kl: Plverize kmr yaklan frnlardan atlan baca gazndaki toz taneciklerinin elektrostatik veya mekanik olarak ktrlmesiyle elde edilen materyallerdir. Tehlikelidir. Puzolanik zellikte olduundan dolay hidrolik balayc olarak kullanlabilir. imento retiminde katk maddesi olarak kullanlr.

Fosfojips: Ya yntem ile fosforik asit retimi, fosfat ta ile slfrik asidin reaksiyona sokulmas esasna dayanr. Fosforik asidin ya yntem ile retiminde reaksiyon sonucunda oluan fosforik asit ve yan rn birbirinden szlerek ayrlr. Ayrlan yan rne fosfojips denir. Tehlikeli deildir. imento retiminde katk maddesi olarak kullanlr.

naat hafriyatlar: naatlarda meydana gelen toprak fazla imento beton gibi atklardr. Tehlikeli deildir. imento retiminde hammadde olarak kullanlr.

4. MENTO SEKTRNDE ATIK BERTARAFI

Atk yalar, kimyasal atklar, rafineri atklar, kullanlm oto lastikleri, pler ile tersane atklar,sintine suyu, gemi yzey temizliinde kullanlan madde olan grit ve benzeri atklar imento sektrnde yakt olarak kullanlmaktadr. Yakt olarak kullanlan atklarn bertaraf imento frnlarndaki 1400 - 1500 C scaklktaki sinter blgesinde gerekletirilmektedir. imento retim tesisinin zelliine gre, yaklan veya yaklabilecek atk trleri; I. ve II. Kategori atk yalar, kullanlm lastik, boya amuru, kontamine atk, atk plastik ve petrol dip amurudur.

Birkan Dou NANLI

Recommended

View more >