Thit hun khoi

 • View
  58

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. THT HUN KHI dinh dng Trng Thng Vi Nguyn Minh Cng Phm Vn Diu Trn Ngc Thnh
 2. 2. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 3. 3. Tht hun khi l g ? 1/Lch s rng Victoria khi + nhit cao n nai b hun chn Ni ch bin tht hun khi th k 17
 4. 4. Tht hun khi l g ? 2/c im mt trong nhng phng php c xa nht ch bin v bo qun tht d s dng v khng cn ch bin li trc khi n
 5. 5. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 6. 6. Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng 1/ Thnh phn mong mun Cc acid hu c Xc tc to mu ng t protein b mt thc phm, to mt lp da bao bc sn phm Kh nng dit khun Cc phenol Gia tng hng v khi Cht bo qun chng oxi ha Tiu dit vsv xm nhim Cc carbonyl To mi Gia tng kt cu ca sn phm Cc alcohol To mi a phn l methanol c tc dng dit khun nh
 7. 7. Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng 2/ Thnh phn khng mong mun Cc thnh phn khng ha tan Tro nha cy Cc thnh phn khng ngng t Kh kh chy v cc hp cht hu c c im si thp Mn ca
 8. 8. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 9. 9. Nguyn l to ra khi G G si Ci bpG trmMn ca
 10. 10. Nguyn l to ra khi G Lu khng dng g cc loi cy c nha v trong c nhiu b hng s lm cho thc phm c mu nha sm v v ng. G dng to khi tuyt i khng c tm qua ha cht bo qun g chng nm mc v chng mi mt. Hu ht cc ha cht ny u rt c hi cho ngi. Th nghim cho thy m g 30% l cho ra khi tt nht.
 11. 11. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 12. 12. Tc dng ca khi ln thc phm c ch v tiu dit vi khun gy h hng tht Chng oxy ha thnh phn cht bo khng no trong tht; ci thin mi, v, mu sc thc phm Gi c cc vitamin tan trong du v chng oxy ha b mt sn phm Bacillus cereus Pseudomonas lp da 1 2 3
 13. 13. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 14. 14. Cc phng php xng khi Nng 70 800C Lnh 200C
 15. 15. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 16. 16. Bin i ca tht sau khi hun khi 1/Vt l Tht c, rn, mu vng nu vi nhiu sc thi khc nhau v ng u. V mn hng v c trng Khi lng gim Khi hun khi lnh qu trnh t phn ca tht vn din ra lm cho tht mm mi hn, cht lng mi v ca tht cng c ci thin Sn phm c m 35-40%. 1 2 3 4 5
 17. 17. Bin i ca tht sau khi hun khi 1/Vt l Cc qu trnh lm mt nhiu cht dinh dng
 18. 18. Bin i ca tht sau khi hun khi 2/Ho sinh Hm lng (g%) NaCl 2 Lipid 20 Protein 15 Hm lng cc acid amin t do gim B mt cha hu ht cc hp cht cu thnh ca khi 1 2 3 t 300C ti 350C l nhit l tng cho cc enzyme hot ng thc y qu trnh t phn. Giai on sau nhit tng lm bin tnh cc enzyme nn qu trnh t phn cng chm dt 4
 19. 19. Bin i ca tht sau khi hun khi 2/Ho sinh 5 Phn ng to mi thm v hng v cho tht ch yu l phn ng maiilard
 20. 20. Bin i ca tht sau khi hun khi 3/Vi sinh hun khi khi lng ng ln trn b mt sn phm thm thu vo bn trong lng vi khun gim dn hun khi lu lng vsv Sn phm khng c _ vi sinh vt _k sinh trng, _cht c ngun gc t vi sinh vt gy hi cho con ngi.
 21. 21. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 22. 22. Gi tr dinh dng ca tht hun khi Tht xng khi khng phi l thc phm c hi nu chng ta n mt cch iu Gy ung th 50g tht hun khi mi ngy = hay tng nguy c mc ung th tuyn ty ln 20%. s dng cht bo qun NaNO2 nitrosamine ung th B6 B12 niacin thiamine riboflavin Vitamin khong cht st magie kali km cung cp axit bo omega 3
 23. 23. Tht hun khi l g ? Thnh phn ha hc chnh ca khi v chc nng Nguyn l to ra khi Tc dng ca khi ln thc phm Cc phng php xng khi Bin i ca tht sau khi hun khi Gi tr dinh dng ca tht hun khi Mt s sn phn tht hun khi
 24. 24. Mt s sn phn tht hun khi Jambon xng khi Xc xch xng khi Thn heo xng khi c hi xng khi Ba ri xng khiBa ri xng khi Ba ri xng khi
 25. 25. Mt s sn phn tht hun khi
 26. 26. m Sao Mai v mt s tc gi (2009), Ho sinh thc phm, NXB i hc Quc gia TP.HCM. http://luanvan.co/luan-van/thit-hun-khoi-1886/ http://www.neofoodtech.com/vn/index.php?option=com_content&view=article&id =21:tim-hiu-v-k-thut-xong-khoi&catid=5:so-tay-ky-thuat&Itemid=19 http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120404/loi-ich-cua-thit-xong-khoi.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Smoked_meat http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8Bt_hun_kh%C3%B3i Ti liu tham kho: