שכונה ד'6 רמת בית שמש

 • Published on
  21-Jul-2015

 • View
  72

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • ,woce.ww-li.oc.gneoce@eciffo-li.oc.gne . -.

  0584140-09. 0771640-09. 46484, 71 ", ' -

  6

  2013

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  5

  5 .....................................................................................................................

  4 .....................................................................................................................

  4 ........................................................................................ 9.7

  57 ............................................................. .1 11 .............................................................................................................. 1.1.1 11 .............................................................................................. 1.1.1 11 ................................................................................................. 1.1.1 11 ............................................................................................ 1.1.1 11 ................................................................................... 1.1.1

  17 ........................................................................................ 9.5

  45 ................................................................................... 7.5 11 ................................................................................................ 1.1.1 11 ................................................................................................... 1.1.1

  45 ......................................................................................................... 5.5 31 .................................................................................... 1.2.2 31 ........................................................................................ 1.1.1 11 .................................................................................................... 1.1.1 41 ...................................................................................................... 1.1.1 11 .................................................................................. 5.2.2

  44 ............................................................................................................. 5.5 11 .............................................................................. 3' 1.1.1 41 ......................................................................................... 1.1.1

  04 ............................................................................................ 4.5 31 .................................................................................................... 1.4.2 63 ................................................................................................... 1.1.1 13 .................................................................................................. 1.1.1 13 ........................................ ' 4.4.2 13 ..................................................................................................... 5.4.2

  88 ...................................................................................................... 4.5 33 ............................................................................................... 1.1.1 11 .................................................................... ' 1.1.1

  51 ...................................................................... 9.5

  51 ............................................................................................... 7.5 11 .............................................................................................................. 1.1.1 11 ......................................................................... 1.1.1 11 ............................................................................................... 1.1.1 31 .......................................................... 1.1.1 11 ................................................... 1.1.1 11 ........................... , 3.1.1

  61 ........................................................................................... 5.5 41 ....................................................................................... 1.1.1 31 ........................................................................................................ 1.1.1 14 ........................................................................................................... 1.1.1 44 ......................................................................................... 4.2.3 34 ..................................................................... 1.1.1

  90 ....................................................................................................... 5.5

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  5

  70 ....................................................................................... 4.5 13 ......................................................................................... 1.1.1 13 ......................................................................... 1.1.1 13 ............................................................................... : 1.1.1 13 ............................................................................................... 1.1.1 33 ........................................................................................................... 1.1.1 33 ............................................................................ 3.1.1 33 ............................................................. , 1.1.1 661 ........................................................... - 4.1.1 161 ................................................................................. 3.1.1

  597 .................................................................................................... 4.5

  597 ..................................................................................... 0.4 161 ............................................................................................. 1.1.1 161 .............................................................................................. 1.1.1

  577 .................................................................................... 9.4

  577 : - 7.4

  577 ................................... : 5.4

  477 ............................................................................... 5.4

  477 ............................................................................................... 4.4

  877 ...................................................... 4.4

  177 ........................................................................... - 8.4

  677 ......................................................................... 1.4

  677 ................................................................................... 6.4

  077 ..................................................................................................

  7 957 ................................................................................................................. '

  5 857 ................................................................................................................. '

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  4

  , ,

  -

  "

  . "

  .' "

  "

  ' -

  ..

  ..

  "

  ) "" 1007..(

  , ,

  . ,

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  4

  1.0

  , 65 , '

  ' . '

  , ', 7 '

  ". 5 5- 997,8- .

  " ', , 8 '

  . . , "

  -, ; 65

  . -. 415

  .

  985- ( %45- 854,7-

  61- 557- ) .

  . 56- " 64- , 0-,

  ,

  .

  045,7

  " , 97- .

  . 45 "

  . 4- .

  ""

  . 8-5

  , 1.6-) "" 014(""

  . 4 5

  ""

  4- 54 . 5 " 8.4-

  .

  455-: 5-

  " 508. 857-

  , 5 %17 -" . 144

  4 %94, 4 4- 5 %94

  8 8- 4 %5- 4, 4-

  . '.

  , , .

  .

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  8

  , , .

  . , 415

  , .

  .

  .

  . :

  ,

  , ,

  . ,

  , .

  " "

  '. 995 ,

  .

  " -

  5'. . 95-

  . , -

  .

  : 5 ,

  " 995,5 .

  " . 999,5

  ". 995,7

  . , 8 5 '

  . ,

  . .

  .

  .

  3.1.0 . 8 ' ' , 0.1.0

  " 8 2.1.0 ." " '

  5.1.0 . 4.1.0

  .

  , 994,5:7, , "

  .945,7:7"

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  1

  0.1.0

  '

  '

  '

  '

  ' 6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  6

  " " ': 3.1.0

  2

  0

  6

  3

  4 5

  "

  82

  '

  ()

  "

  572

  82

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  0

  ' " "6: 2.1.0

  6

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  97

  : 1.0.4

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  77

  : 1.0.5

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  .0

  0.0.0

  .)1) (8 7( 8- '

  . ,

  .5'- 5, '7 ' ,

  65, 4

  , . .) 05( 415

  . ,

  , , 8 ' .4'- 4 '

  . ,

  ). (

  . , 8'

  .

  ) (, ,

  .

  . ,

  .

  :

  , , .

  " .

  , " ( ).

  " " ", (").

  . -

  " " .

  , ,

  / .

  " ".

  .

  ". 95

  .

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  57

  .

  .

  .

  3.0.0

  .

  . , ,

  ( )

  , .8 '

  .

  , ,

  . ,

  2.0.0

  , ,

  .

  .

  . ,

  . , ,

  4.0.0

  8 ' '

  7.7.7 .

  .

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  47

  - : 0.0.0

  ,

  . ,

  :

  :

  . - .7

  " - .5

  . 994:7 "

  . 4.0.0

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  47

  " , ",: 4.0.0

  (") (")

  225,621 185,767

  557,61 328,691

  157,88 575,58 "

  587,167 177,6 *

  "

  . * ,

  , .

  ". XXX- , , 6: '

  999,41 -" . 95 ,

  ".

  5.0.0

  ,

  . ,

  , , " , 1

  .

  :

  , -

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  1

  .5795, , - '

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  87

  .

  " : .

  .

  .

  .

  : '

  , ,

  8 ', 4.

  -5 8 ' .

  .

  . 5.0.0

  ' : 0.0.5

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  17

  1.0

  .

  .

  , . 0.1.3

  : 0.1.3

  '+'

  '

  '

  '

  6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  67

  , ( 8007 ,, 113 /

  : )

  , , ,

  , , , ,

  ,

  . , ",

  '-'

  , " " .

  .

  .

  . 995 / 3.1.3

  113/ " 6 : 3.1.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  07

  . , 995,5

  , , , , ,

  . , ,

  ,4007 , 33 "

  .

  , - )( ,0/12"

  2.1.3 . 55 " 995/,

  ' ".

  0/12: ' " 2.1.3

  -

  / '

  6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  95

  . 4.1.3 995 / 52 "

  , ,

  .

  .

  - 52" " 6 : 4.1.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  75

  . 4007-97-95 -13/0"

  999,85 - , .

  . () ,

  . 7 "

  , " 8' 5.1.3

  .7"

  13/0" : ' "1.3.5

  6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  55

  ' 5.1.3

  " . 9795

  - " .

  , . ",

  .

  , , . 999,97 999,0-

  , , . ,

  ,

  .

  ,

  , 994,5- .

  .

  : ' " 5.1.3

  6'

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  55

  ' 8' ,

  . 415 -, ; 65

  . 8 '

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  45

  0.0

  0.0.3

  45 . " 9795 ' -

  '. 45-47

  . ,

  . '. - ,

  . %95-%97

  9.5-4.9 ' 4.5-4.9 ,

  ' . 4-' 5".

  , - '

  , .

  - ' -

  , '. '

  ' 985 + .

  '. 945+-

  3.0.3 0.0.3

  .

  : '0.0.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  45

  : '3.0.3

  6'

  " " "

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  85

  5' '. 8'

  " . 415 65. 4' 4'

  4 , .

  , , - 5,

  " 2.0.3 .

  .8 '

  .'. 945-' 945

  5.0.3 , 4.0.3

  ,8 ' 6.0.3

  .

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  15

  .6 ': 0.3.2

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  65

  .: 0.3.4

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  05

  .: 5.0.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  95

  . -: 6.0.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  75

  3.0.3

  ' 565-555 . 8 '

  . ". , ,

  .

  , .

  . .

  . 8 ' ' 3.0.3

  , , 9407- . , 5 -

  8' , , . 9875-

  , .

  48-94 ',

  "/. 5.8-4.5). , %5-97"/ (

  3.0.3

  . 8 ' '

  : '0.3.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  55

  6 ' 0.0.0

  *" '.

  )nim ,ct(

  xam H

  )M(

  nim H

  )M(

  (')

  (")

  /

  -

  7 940.7 8945 945 465 7849.9 1.55

  a1 075.9 990 585 745 8109.9 9.0

  b1 957.9 944 515 945 9417.9 5.4

  c1 509.9 984 465 545 6147.9 8.4

  d1 574.9 9957 985 545 8919.9 4.57

  e1 485.9 046 945 055 1109.9 1.6

  5 987.5 0745 995 745 5449.9 9.45

  5 995.7 1617 615 995 5579.9 9.67

  4 955.9 548 565 965 6647.9 9.8

  4 957.9 914 515 945 9887.9 9.4

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  55

  ) 8007 (..., ''

  ).7795 '' (, ,

  ' . -

  ''. 476'' 874 -

  . 2.0.3 ' -

  )\ ' (' - 3.0.0

  .

  .

  .

  . 8 '

  . 2.0.3

  8047110-201 3102/50/41 43:00:70

 • - - 6

  45

  - 3.0.0

  ,

  .

  ,

  %5- %95 %8 ,

  . . 65

  .65

  ) \ (''

  ()

  ('')

  %02 %01 %5 %2 %1

  1 059.1 6.32 995.7 994.5 995.8 991.5 994.6

  a1 075.9 0.9 540.9 500.9 707.7 509.7 745.7

  b1...