Servicemodell fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning

 • Published on
  28-Jan-2018

 • View
  76

 • Download
  0

Transcript

 1. 1. Servicemodell fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning 1.1.2018: Kunden i centrum, service nra kunden Helsingfors 4.10.2017
 2. 2. Kunden i centrum Jmlik service fr alla kundgrupper Kunden i centrum Kunden tas med vid anordnandet av tjnsten Kunden fr bttre mjlighet att pverka Kundens ansvar som anvndare av tjnsten kar Fr sin bestllning fr kunden en tolk som r lmplig bde med tanke p uppdragets natur och kundens behov Bekant tolk, inga avbrott i servicen 2
 3. 3. Nrservice Tjnsten tillhandahlls nra kunden (nrservice) Tjnsten ordnas av serviceproducenter och deras tolkar som tillhandahller tjnster inom kundens nromrde Om kunden behver tolkning utanfr sitt nromrde, bokas en tolk som r verksam nra det stlle dr tolkning behvs Servicen betraktas som nrservice nr resorna i anslutning till bestllningen tar i genomsnitt 11,5 timmar i en riktning eller resan r ca. 100150 km i en riktning eller mindre Frn fall till fall kan resestrckan eller den tid som gr t till resor vara lngre eller kortare Nrservicen minskar den tid som gr t fr tolkarna till resor och tolken har tid fr mera tolkningsarbete. 3
 4. 4. Kunden vljer stt att ordna tjnsten, tolklista 1/3 Tolklistan grs upp i samrd med kunden och FPA:s center fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning Kunden freslr lmpliga tolkar bland dem som r verksamma i kundens hemkommun/boendekommun eller nra den kan dessutom ange tolkar som kunden vill att ska frmedlas fr hans eller hennes bestllningar nr det gller t.ex. gudstjnster, klubbverksamhet, arbete, psykoterapi. 4
 5. 5. Kunden vljer stt att ordna tjnsten, tolklista 2/3 Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning kontrollerar att de tolkar som kunden freslagit arbetar inom kundens nromrde och att de kan tillgodose kundens behov av service kontrollerar fljande saker gllande den freslagna tolken: kundgrupp och tolkningsmetoder, den kommun frn vilken tolken reser till sina uppdrag ligger nra kundens hem- eller boendekommun serviceproducenten har lmnat anbud fr kundens hem- eller boendekommun kundens hem- eller boendekommun ligger inom tolkens verksamhetsomrde Nr Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning har godknt den freslagna tolken frgar man serviceproducenten om tolken vill komma med p kundens tolklista Kunden fr av Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning information om att tolklistan har godknts 5
 6. 6. Kunden vljer stt att ordna tjnsten, tolklista 3/3 Syftet med tolklistan r att tillgodose kundens behov av service och eventuella ndringar i behovet p ett flexibelt stt Om kunden vill kan han eller hon stryka en tolk frn listan eller lgga till nya tolkar till listan Om tolken vill kan han eller hon be att bli struken frn kundens lista Om kunden behver tolkning utanfr sitt nromrde, bokas en tolk som r verksam nra den ort dr tolkning behvs 6
 7. 7. Kunden vljer stt att ordna tjnsten, ingen tolklista Om kunden inte vill att tjnsten ordnas genom en tolklista frmedlas fr kundens bestllning en lmplig tolk som r verksam nra det stlle dr tolkning behvs Undantaget r nra familjetillfllen, frlossning och underskningar fre frlossningen, eftersom kunden fr dessa kan fresl en lmplig tolk 7
 8. 8. Hur meddelar kunden sttet att ordna tjnsten? Kunden meddelar sitt val av stt att ordna tjnsten p en kunduppgiftsblankett (tidigare kundprofilsblankett) Ett brev kommer att skickas till alla kunder 16.11.2017 dr ocks en kunduppgiftsblankett och ett svarskuvert ingr Var finns information om valet? www.kela.fi/sve-vatu, dr syns serviceproducenterna och lnkar till fretagens webbplatser P fretagens webbsidor syns basuppgifter om tolkarna (utbildning, arbetserfarenhet, specialkompetens t.ex. sprkkunskaper, kommunikationsstt) eventuella specialiseringsomrden (t.ex. idrott, tolkning fr barn) Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning ger vgledning och rd 8
 9. 9. FPA:s uppgift (Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning) Frmedling av tolkningsbestllningar FPA bedmer den tjnst som ska tillhandahllas utgende frn uppgifterna i kundens bestllning Kunden ska specificera sitt behov av tolkning Bedmning av hur krvande tolkningsuppdraget r Bedmning av antalet tolkar som behvs fr uppdraget Kundrdgivning och -handledning Val av tolkar fr tolklistan Uppfljning av hurdan service kunden fr Man fljer upp hur kundens tolklista fungerar 9
 10. 10. Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning Vid Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning frmedlas bestllningarna i fortsttningen per upphandlingsomrde. P det sttet tryggas den lokalknnedom som behvs vid frmedlingen av bestllningar och en effektiv anvndning av tolkresurser. Kontaktuppgifterna fr kundens servicekanaler bestms per omrde enligt kundens hem-/boendekommun. Servicekanaler 1.1.2018 Textmeddelande E-post Telefon Brev Distansservice Elektronisk bestllningsblankett (p kommande) 10
 11. 11. Hstens agenda - Vad r nytt i tjnsten
 12. 12. Kundbrev om frndringarna i tjnsten FPA skickar ett brev till alla tolktjnstkunder 16.11.2017 Brevet innehller information om Hur man tar i anvndning och gr upp en personlig tolklista Regional kontaktinformation till Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning Alla fr i brevet kontaktinformationen fr sitt omrde Med brevet skickar FPA alla kunder en kunduppgiftsblankett fr uppdatering I brevet anvnds ett klart och tydligt standardsprk. Motsvarande innehll publiceras ocks p webbplatsen www.fpa.fi som text och p teckensprk, bde p finska och p svenska. 12
 13. 13. Kunduppgiftsblanketten frnyas De frnyade kunduppgiftsblanketterna finns att tillg 16.11.2017 Blanketterna finns p adressen www.fpa.fi/blanketter. Varje kundgrupp har en egen kunduppgiftsblankett Kunder med hrselskada: blankett TU10r Kunder med talskada: blankett TU11r Kunder med syn- och hrselskada: blankett TU12r Innehllet i blanketterna har uppdaterats tillsammans med kundorganisationerna ndringar i innehllet bl.a. Ibruktagande av tolklista P blanketten ber man om uppgifter om andra tjnster som kunden anlitar samt gllande kommunikation som har betydelse fr anordnandet av tjnsten. P kunduppgiftsblanketterna kommer det att finnas bilder frn Papunet och Sclera-piktogram.13
 14. 14. Uppdatering av kunduppgifterna P kunduppgiftsblanketten meddelar kunden FPA de uppgifter som behvs fr att tolktjnst ska kunna ordnas fr kunden bl.a. kommunikationsstt, kontaktinformation, saker som ska beaktas i samband med tolkningsuppdraget Kunden anger ocks p blanketten om han eller hon vill brja anvnda en personlig tolklista Anger och freslr tolkar fr tolklistan och huruvida kunden vill anlita tolken fr ngon viss typ av tolkningsuppdrag Blanketten kan lmnas in till FPA genom att skicka den som bilaga i FPA:s e-tjnst (www.fpa.fi/etjanst) eller skicka den per post i det svarskuvert som kommit med brevet Nrmare information: Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning och www.fpa.fi 16.11.2017 14
 15. 15. Information om frndringen i november p www.kela.fi/sve-vatu Fr.o.m. 16.11.2017 finns p www.kela.fi/sve-vatu information om Tolklistan och hur man gr upp den Kunduppgiftsblanketterna FPA:s avtalsparter och de tolkar som kunden kan vlja. Nya videofilmer med information p finskt teckensprk och med textning p finska Videofilmernas innehll bl.a. Kunduppgiftsblankett Tolklista 15
 16. 16. Introduktion fr den som anlitar tolktjnst Alla nya anvndare av tolktjnst har mjlighet att f introduktion i hur man anvnder tjnsten Introduktion enligt den nya servicemodellen erbjuds kunderna fr.o.m. 1.1.2018. De nya kunder som brjar anlita tjnsten i december fr introduktion i hur man anvnder tjnsten i januari 2018 Bttre uppfljning av hur tjnsten anvnds Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning fljer med hur kunden anvnder tjnsten i 3 mnader efter introduktionen. Om kunden inte har anlitat tjnsten, kan man t.ex. komma verens om ytterligare introduktion med kunden Introduktionsmaterialet kommer att lggas till p www.fpa.fi Information om tolktjnsten och hur man anvnder den Materialet r p lttlst finska och har bilder frn Papunet och Sclera- piktogram 16
 17. 17. Betjningstider fr Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning fr.o.m. 1.1.2018 Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning betjnar fr.o.m. 1.1.2018 enligt fljande: mnfre kl. 7.3020.00 lr kl. 8.0015.00 sn stngt sckenhelger stngt p skrtorsdagen och nyrsafton kl. 7.3015.00. Om nyrsafton infaller p ett veckoslut tillmpas de normala betjningstiderna fr veckodagen i frga (lr kl. 8.0015.00, sn stngt). Tolktjnst p distans vardagar kl. 816 Kundservice p teckensprk fr tolktjnstkunder: www.kela.fi/kuvayhteys Fr.o.m. 1.1.2018 kan kunden i pltsliga akuta situationer under alla tider p dygnet kontakta tolken eller serviceproducenten direkt. 17
 18. 18. Sidorna om tolktjnst p www.fpa.fi frnyas 1.1.2018 Avsikten r att de frnyade sidorna ska vara nnu mera anvndarvnliga n tidigare Snabbguide Klarare och redigare struktur Enligt nskeml frn kunderna mera material med bilder (Papunet och Sclera-piktogram) P varje sida videofilmer p teckensprk Broschyrer om tjnsten som kan skrivas ut kommer att publiceras p webbplatsen Kommer att finnas en lttlst version och en vanlig textversion 18
 19. 19. vriga frgor Elektronisk blankett fr bestllning av tolk (under planering) Kundenkt i slutet av 2018 (under planering) Kurser fr producenter av tolktjnst i november 2017 Kurs fr anstllda hos kundorganisationer och andra intressentgrupper 15.11.2017 Annons i kundorganisationernas tidningar om kommande frndringar Tidningarna erbjuds ven en nyhetsartikel om den frnyade tolktjnsten Flj ocks med sidan Aktuellt p www.kela.fi/sve-vatu 19
 20. 20. Bestllning av tolk under slutet av ret Kunden kan bestlla tolk p normalt stt under slutet av ret. Centret fr tolktjnst fr personer med funktionsnedsttning brjar frmedla bestllningar som gller 2018 i december nr FPA har knnedom om tolkarna fr den nya avtalsperioden och deras uppgifter har registrerats i frmedlingssystemet. 20
 21. 21. Hur upphandlades tolktjnsten? 4.10.2017
 22. 22. Upphandling av tolktjnsten Planering och genomfrande av upphandlingen iakttagelser och statistikuppgifter om frsmrad sysselsttning bland tolkarna under pgende avtalsperiod Syftet med upphandlingen arbete fr tolkarna hos de valda serviceproducenterna och effektiv anvndning av tolkresurser FPA skaffar tolktjnster genom konkurrensutsttning eftersom kostnaderna fr tjnsten verstiger det trskelvrde fr social- och hlsovrdstjnster som faststllts i upphandlingslagen Mlen i upphandlingslagen 22
 23. 23. Upphandling av tolktjnsten Upphandlingen ordnades inom sex upphandlingsomrden: Norra, sterbotten, Mellersta, Vstra, stra och Nyland. Sammanlagt lmnades 226 anbud in av 138 olika anbudsgivare. Fr upphandlingen offererades sammanlagt 872 tolkar: 615 teckensprkstolkar 207 taltolkar 50 skrivtolkar Som serviceproducenter godkndes 120 anbudsgivare och 678 tolkar: 473 teckensprkstolkar 165 taltolkar 40 skrivtolkar 23
 24. 24. Upphandling av tolktjnsten Antalet tolkar som upphandlas kommer nnu att ndras eftersom FPA kommer att genomfra ytterligare upphandling av teckensprkstolkar inom upphandlingsomrdena stra och sterbotten serviceproducenterna har offererat tolkar som inte nnu rekryterats olika fretag har delvis offererat samma tolkar och alla offererade tolkar har inte namngetts Det slutliga antalet tolkar kommer sannolikt att verstiga 700. 24