Žene u politici, ravnopravne ili ne?

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    272

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ene u politici - ravnopravne ili ne? Beograd, 1.12.2014

Transcript

<ul><li> 1. "ENE U POLITICIRODNO RAVNOPRAVNEILI NE ?GORDANA OMI1.12.2014</li></ul> <p> 2. POL I ROD, EMU TOSLUI?POL je bioloka, a ROD drutvena definicijaPOL ne biramo, a RODU nas ueROD je dvostruka re ona u sebi sadri i re ena i remukaracPa tako onda biva ...Politika nije za eneene nisu zainteresovane za politikuPolitika je muki posaoSve politiko je lino 3. 100 GODINA OSVAJANJA POLITIKEENE,PRAVA ISLOBODE 4. PRAVO GLASA,REPREZENTACIJE,UEA I DOSTUPNOSTIXX vek pravo glasa, mesto u Deklaraciji UN 1948, pravokandidovanja, osvajanje uea, prisutnosti, odluivanja(enski pokreti, sufraetkinje, feministikinje, leviarke,sindikalke, politiarke, ene iz raznih drutvenih grupa)M: ta u ja da budem?: ta u ja da radim?Od ene se trae dokazi za sposobnost uea u politici, odmukarca ne.ROD podrazumeva sposobnost (sic!) 5. KORAK PO KORAK1) Politike stranke (istorija i demokratizacija)2) Institucije (dozvole za uee)3) Drutvo dijalog (svest o polu, rodu i nepravdi)4) Zakoni i mehanizmi (kvote, nasilje, obrazovanje, plate)5) Mree saradnje (okupljanje oko ciljeva)6) Tematske politike i ciljevi (politike su line)7) Mesta odluivanja (mo, novac, status)8) Pretpostavljeni i stvarni uticaj (fiktivno i faktiki)9) ROD podrazumeva prisutnost 6. PREPREKEa) Politike stranke (kriterijumi, odluivanje, merit)b) Privatno vs. Poslovno (ROD vidi razliku)c) Naui pravila, upotrebi pravila, menjaj pravilad) Stereotipi i predrasude (za oba RODA)e) Medijsko predstavljanje (za oba RODA, sadrajrazliit)f) Obeshrabrivanje (RODNO po sadraju) 7. PREDNOSTI1) Novi prioriteti (novi sadraji politika)2) Sveina novih vetina3) Ljudi su inilac razvoja, i ene i mukarci su ljudi4) Smanjenje drutvenih nepravdi usled RODAkojem smo ueni5) Menjanje sadraja RODA i za ene i zamukarce, na bolje6) Napredak kroz generacije, kao kontrapunktstatinosti RODA namenjenog mukarcima (totakoe treba menjati) 8. VOLJA ZA MO1) Gde je novac, tu je i mo, a gde su ta dva ena je manje2) ROD vidi: mo za sebe, mo nad drugim, mo kaoidentitet3) ROD namenjuje sektore moi za ene i za mukarce4) Mo RODA je u naslagama drutvenog narativa koji je, popravilu, na tetu enskih sloboda i prava, a u stvari nazajedniku tetu i ena i mukaraca5) Mo da se narativ RODA ustanovi, odrava i neguje je istaona mo kojom se narativ RODA menja 9. G7 TOO MANY DARK SUITS 10. EU COUNCIL TOO MANY DARK SUITS 11. ASIA-EUROPE MEETING. . . I OPET SUVIE TAMNIH ODELA . . . 12. SLIKA NA KOJOJ TREBA MENJATI DVE STVARIKAD JEDNA ENA UE U POL ITIKU ONA MENJA SEBE, KADPUNO ENA UE U POL ITIKU ONE MENJAJU POL ITIKU 13. HVALA! </p>