זיהום סביבתי ותחלואת נשים בלימפומה שאינה הודג'קין

  • Published on
    11-May-2015

  • View
    880

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

' (NHL). . " ?

Transcript

<ul><li>1. : , , , ", " , , , . : ) (NHL ? ), (, , ? ? ? . : ( )1( . - . )2( , , . )3( )( , . )4(. . ) ,Non-Hodgkin Lymphoma NHL (NHL ]1[. . , . 07 . , , , . ]2[; ;HIV . ; )( , , ]3[. 5: "Introduction to the human body: The Essentials of Anatomy and Physiology", 5th edition by Tortora.GR., and Grabowski SR, John Wiley &amp; Sons, IncNew York 2001, . Reprinted with permission of John Wiley &amp; Sons, Inc9 </li></ul> <p>2. . 07 , , . 0102 061,03 . , , NHL , , , . , ,,NHL . ,NHL ) ( , ]4[. . , . , . . , , - 22 ) -(, ]5-7[. : .NHL : .NHL . , ) ( . , . . : - Seveso, , 52 . , .NHL : DIOXIN DIOXIN ",Die Welt WDR22 , , , .01 3. - -:32 : )1( ) (, )2( 42 )(PCBs , ) ,,DDT ( ), ( ]8[. ) 6 (. : ) ( ; , , ; . , , , . . ) PCBs (, "". 6: PCBs52 : , ,TCDD , . 57 , . ]7, 9-01[. , . .[. , - NHL ]01[. , - NHL]11[ . , , 3.2 )(. . - . 32 , , , , . , )( ]85[. 42 PCBs , ]95[.52 CDD 57 , . , . ,TCDD : 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin " : 7512/http://www.phc.org.il 11 4. , . , , 0991 -9991. , 62, 000,531 ]21[. 479,3 741,2 NHL -728,1 . ) ( ]9[. , . ) (: , , -, . , , , , . ) (. , , . -NHL-%81 )(, . %21 ) (. , , -%6 )( . . , . . , , . , , , , -, , . ..NHL , - , ]7[. 43 - NHL 3002 -5002 )(, )91 (. 43 ) (. , - ), , , .(PCBs . , . . - 72 , / . - .NHL, -%21)(, . -%61 )(. - PCBs -%4 )(. -.NHL . ]31-51[. , ) (Seveso, 51 , ) NHL 8.2 ( ]41[. 52 ]31[. -, , - NHL ]61[. 62 . : 4071/http://www.phc.org.il 72 TEQ -8991, , )( ]06[. )(, , , . ,21 5. : PCBs 82) ,(PCBs , , , ) , , ] ,[AhR , NHL(. NHL. . , : PCBs - NHL ]71-81[. , PCBs ) (. - PCBs . - PCBs. , ) : ( . , , . , 92, )208,52 (, 47 ) (, 741 . PCBs , DDT- ) ( ]91[ NHL , . , - PCBs , ) ( , , ) (. , . , 5.4 . -.DDT . PCBsPCBs82 )(, , , . , , : , , , , , . . , , ) (, , . ]95[.92 , .031,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlorophenyl) ethane31 6. -. , , , . , . , ) 5 (: , . 7: - DNA , ) .(NCI-SEER, , . , , ) (PCBs : )1( ; )2( ), ( ]61[.1. )( 13) . 63 ( - ,DNA , - ,NHL - , . 8991 -0002 271,1 -)%54 NHL ( -289 47-02 . 2. - . -081 ,PCB ) (TEQ |) (, . -081) PCB ( - ,NHL : , ) 5(. ) 5.1 03( . , %01 -081 PCB ) -) pg/g lipid - NHL 3.8 )( ) (. , , , , 71 - NHL 081 ,PCB , .13 , , ]2[. 41 7. 5: -081 PCB - NHL 33]61[ -*NHL SNP %01 081 PCB 9.61TT 64/93IFNG C-1615T 8.3 CT CC 05/35 ) ( 51AA84/64 ,IL16 3-UTR 5.0` AG GG54/54 Ex22+871A&gt;G 9.82TT 92/72 AT AA 76/46IL8 T -251A8.4 9.9AG/GG82/13 IL10 A-1082G 6.6 AA66/95 ) -01- (,IL-16, IL-8 IL - 081 ,PCB - .NHL - 8 ,IL )(Sensitivity 92 , .DNA susceptibility IFNG CSensitivity.23 )( . -.33 SNPs: ) ( .DNA )( )(. 43 8 .51 8. - .NHL ) , (, ), ]92, 33-53[(. , ]63[. . - ,NHL ]12[. 673 97-02 NHL 5991-8991 , -364 , . , . . , . : ) 21.2,, ( - .NHL ) ( , , ) -, (. , , )(. 0591 -0791. NHL 14 . . : 11, . - - NHL, . , . , . , , , . , ?. - , , , . - ,TCDD ]73[. , , 42IARC -02 , -, , . 107 ", -, . , . 92 , ) (. )69.0, (, , ,,TCDD - )961 (, ) 22.2 ][, (. . .71 9. - NHL]83-93[. -63 , 368,12 ) ( ) (, -21 9391 -2991 ]83[. 43 ,NHL . )42 (, - ) NHL 93.1, (. , ", ) %7.2, 374,1 (, . " ) (. , , , ]04[ .NHL ) -000,05 ( , )(. , ) ( 16.1 30.1 ) ( - NHL]24-14[. [. , intermediate grade .B-cell - 44 , , . , , ., - ,NHL , ,low grade ) small lymphocytic (. , ", . , , , . ) ( . : .14 NHL : High Grade- .Low Grade , . 24 .34.The Agricultural Health Study44 , , ,DDT---, .81 10. 6: - NHL , ]34-44,7,5[ % - NHL . * , .** 1 : ]95[, ]06[ , ]45[ 91 11. ]7[ , 43 - NHL 3002 -5002 )(. )91 ). 43 ) 54 , 91 (. , . . . ]5[ - .NHL . 9691 -3891 - EPA . , -. 371 - ,NHL 184 , , . : , , , . ]34[ ) (. 81(. , , . , . ]44[ " , , , 8991 -0002. NHL 47-02, , - - .NHL :. . , , ) , 6-5 (, 541 , 092 . ) (-) p,p,-DDE ,(DDT- PCBs - ,NHL -]54[ .NHL. , ) NCI-SEER 51( ]61[. - NHL .. . 286,05 0791 . 1791 -7891, , , . ) ,SIR (. , , - NHL -%22 ]64[. : . ) ,. , , (..54 . 02 12. / , . , . , , , , , , , , , , . -. , , , , , . - NHL ]74-84[. , 64 . , , : , ; ; ; ; . , , . , . - NHL ?) ]74-94[(. : US Geological Surevey / - NHL : , 673 - NHL -364 ]94[. 0791 ) 78.1( - .NHL ) 47B 25.1( low grade Lymphoma 84 ) 2.2(. " ) (, NHL , . 106 -NHL 6991 -0002, 717 ]05[. 94, -%04 )( - .NHL, - )4 (CCl 3.2 )(. , , %03 - .NHL . -%05 )( - .NHL )( . - NHL-%03. . . 64 , .74 , .B84 ) (Low Garde NHL . 94 , . : -, , 1,1,2,2-Tetrachloroethane , 1,1,2-Trichloroethane, 4 ,CCl, , , ,1,2,3-Trichloropropane , -2,1 .Dichloroethylene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane , . 12 13. - 05 . , . ) 51-41, ,(SNPs , ]05-15[. 7: 7: - NHL DLBCL ): 4-3 ]15[( -DLBCL-*NHL 76.2 )..( 17.4 )( 24.4)(TT9/0311CYP2E69.0 21.1 )..(21.1 )..( AT AA61/31 3760702rs 01.5 )(37.7 )( 80.5)(TT 5/91 1CYP2E 4 CCl 36.0 )..( 69.0 )..( .49.0 )..( TA AT 7/63760702rs 37.2 )(41.2 )..(73.2)(TT 61/921CYP2E 30.1 )..(66.077.0 )..( TA AT12/61 3760702rs 01.1 )..( 77.1 )(21.1)( AA 26/261CYP2E 20.1 )..( 35.0 )..( 91.1).( AG GG43/92 2294322rs - NHL, 6991 -0002. , . ) -(. . , ) (: - NHL 96.1 )(; - 33.2 )(; 44.1 ) (. : )( ) ( . , , 1, P450 2E )( , )( - NHL , , . , , , - NHL 3-5.5. , - )NHL) 7( 24.4, 80.5, -73.2 ), (. , ) 15(. AA ,TA ! , - ,,NHL AHR]25[ , ]35-45[, DNA ]55[, AHR]65[ ]75[( . , . 05 41.15 ) (SNPs 41.22 14. . - , , .NHL .NHL , , , . .. - NHL , . , - .NHL, , . , , ) (, . . , .. - ) , ( : , . , - NHL .. - NHL . ) ( - NHL , . , . . 32 </p>