1 safety awareness

  • View
    197

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Disampaikan oleh: NAZARUDDIN BIN MOHTARAM

2. Takrifan Bebas dari sebarang risiko atau bahaya yang boleh mendatangkan kecederaan atau kehilangan nyawa atau kemusnahan harta benda atau gangguan kesihatan yang berlaku ditempat kerja atau disebabkan tempat kerja. 3. Pencegahan Insiden adalah pengurusan terbaik. Pengurusan dan pekerja mestilah bekerjasama. Pengurusan atasan mestilah mengetuai. Mesti mempunyai polisi keselamatan dan kesihatan. Mesti mempunyai organisasi dan sumber-sumber untuk melaksanakan polisi keselamatan dan kesihatan. Kaedah terbaik adalah maklumat dan teknologi mesti diaplikasikan. 4. Insiden adalah: Peristiwa yang tidak dijangka, tidak dirancang dalam turutan peristwa. Berlaku melalui kombinasi punca. Yg mana menghasilkan:- Kecederaan fizikal (luka, gangguan kesihatan @ penyakit) kepada individu. Kerosakan harta benda. Nyaris (Hampir-hampir berlaku) Sebarang kombinasi dari sebarang kesan. 5. Perundangan Hak-hak manusia Perniagaan 6. Menyebabkan kecederaan serta-merta atau kerosakan peralatan atau harta benda: (Accute effect) Forklift menurunkan beban. Seseorang terjatuh dari tangga. Ianya berlaku sepanjang suatu tempoh (chronic effect) Kehilangan pendengaran Penyakit hasil dari terdedah kepada bahan kimia. 7. Persekitaran Sosial Kesilapan manusia Keadaan/kelakua n tidak selamat Kemalangan Kecederaan 8. Persekitaran Sosial Kesilapan manusia Keadaan/kelakua n tidak selamat Kemalangan Kecederaan 9. Lack Of Control Inadequate System Inadequate Standard Inadequate compliance Basic Causes Personal Factor Job System Factor Immidiate Causes Substandard acts/practices Substandard conditions Incident Events Loss Unintended harm or damage 10. Polisi Pengurusan Keselamatan yang lemah & Keputusan Faktor Personal Faktor Sekeliling Sebab-sebab Asas Sebab-sebab Tidak Langsung Insiden Tidak Dirancang KEMALANGAN Kecederaan, Kerosakan Harta Benda Kelakuan Tidak Selamat Keadaan Tidak Selamat 11. Tanggungjawab Pengurusan: Pemilihan pekerja. Peralatan dan mesin. Sistem kerja Maklumat dan latihan. Penyeliaan, etc Kemalangan itu ialah kelemahan pekerja merupakan satu pendekatan yang salah. Ianya seperti menuduh mangsa daripada penjenayah. 12. Kemalangan Sebab A (Pencahayaan kurang) Sebab B (Tidak memerhati sekeliling) Sebab C (kayu dilaluan) Selari dengan Loss Causation Theory 13. Mengapa kecacatan/kerosakan tangga tidak dijumpai semasa pemeriksaan normal? Mengapa penyelia membenarkan penggunaannya? Tidakkah pekerja yang cedera tahu ianya tidak patut digunakan? Adakah pekerja telah dilatih dengan sempurna? Adakah pekerja diingatkan supaya tidak menggunakan tangga berkenaan? Adakah penyelia memeriksa kerja terlebih dahulu? 14. 400 80 50 3 1 Mati/Kecederaan Serius Tidak dapat bertugas beberapa hari Pertolongan cemas Harta benda Nyaris TYE/PEARSON/BIRD 1969-1975 15. Teori Pelbagai Sebab Satu keadaan tidak selamat atau kelakuan tidak selamat mungkin atau tidak menyebabkan kemalangan tetapi sekiranya kedua-duanya disebabkan oleh kurang kawalan pengurusan. Teori Loss Causation Model Setara dengan Schewhart (1930an) teori kawalan kualiti. Teori Heinrich adalah lemah dan negatif. Menuduh mangsa dan kurang sistem pemikiran, peningkatan berterusan, kawalan awalan dan penglibatan pekerja. 16. Anggaran bagi setiap $1 kos langsung (direct) insiden, terdapat di antara $4-$11 kos tidak langsung (indirect) atau kos tersembunyi (hidden). Kos Langsung Kos Tidak Langsung 17. Produk @ material yang rosak. Kerosakan bangunan & plant. Kerosakan peralatan dan mesin. Perbelanjaan Kecemasan. Denda/penalti. Kos guaman. Masa penyiasatan. Masa pertukaran penyelia. Kerja lebih masa. Pekerja sementara. Kehilangan pakar. Membersihkan tapak. Pengeluaran yang tertangguh. 18. Kos Rekabentuk Ianya merupakan kos bagi merekabentuk pada sesuatu mesin atau peralatan bagi meningkatkan keselamatan. Contohnya merekabentuk bagi menambah penghadang pada mesin. Kos operasi Ianya merupakan kos operasi bagi mengekalkan operasi syarikat untuk mencegah dari berlaku sebarang insiden. Contohnya ialah kos latihan dan pembelian alat perlindungan diri. Panduan selamat bagi Kos masa hadapan. Ianya merupakan kos yang ditanggung syarikat bagi memastikan panduan keselamatan senantiasa dipatuhi. Ianya juga bertujuan memantau sejauh mana keberkesanan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Contohnya kos pengawasan kesihatan dan kos audit keselamatan. 19. Perbandingan terperinci kos insiden berbanding kos terperinci bagi penambahbaikan yang dicadangkan. 20. Semua kecederaan dan penyakit pekerjaan adalah boleh dicegah. Pengurusan bertanggungjawab secara terus bagi pengurusan keselamatan. Keselamatan adalah keadaan pekerjaan. Latihan adalah diperlukan. Audit dan pemeriksaan keselamatan mesti dilaksanakan. Kekurangan/kelemahan mesti dibetulkan dengan segera. 21. Semua amalan tidak selamat, kecederaan dan kemalangan perlu disiasat. Keselamatan jauh/luar dari kerja sama penting dengan keselamatan di tempat kerja. Pencegahan insiden adalah kos-pencegahan; kos tertinggi apabila manusia mengalami penderitaan. Pekerja mesti terlibat secara aktif. 22. Apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Berikan 5 prinsip Du Pont. Apakah kos pencegahan insiden? Terangkan dengan ringkas. Apakah yang dimaksudkan dengan insiden? Terangkan dengan ringkas dan berikan satu contoh. Mengapakah pencegahan insiden perlu dilakukan di tempat kerja?