Lagen om offentlig upphandling

 • View
  1.140

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En kort presentation om ngra viktiga delar i Offentlig upphandling. Presentationen r genomfrd vid en utbildning fr blivande sljare av medicin tekniska produkter

Transcript

 • 1. L o U
  Regelverk fr offentligupphandling
  Viktiga detaljer som man skall knna till som sljare

2. Nyckel frgor till Dig som arbetar
med offentlig upphandling
Vet du vad som krvs av dig som leverantr fr att vinna upphandlingar?
Vilka r nyckelfaktorerna fr affrer med offentlig sektor?
3. Vilka omfattas av lagen?
De som omfattas av definitionen i LOU benmns upphandlande
myndigheter. Dessa r statliga och kommunala myndigheter,
ssom beslutande frsamlingar i kommuner och landsting
4. Vad r offentlig upphandling?
Med offentlig upphandling avses de tgrder som vidtas av en upphandlande myndighet fr att tilldela ett kontrakt eller ing ett ramavtal avseende varor, tjnster till sjukvrden inom kommuner , landsting och regioner.
5. 6. Kompetenskrav inkp / fretaget
7. 8. Ett frfrgningsunderlag bestr minst av fljande 5 specifikationer
1. krav p leverantren (avseende leverantrens ekonomiska
stllning samt tekniska och yrkesmssiga kapacitet) vid ppet
och frenklat frfarande,
2. kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning,
3. utvrderingsgrund lgsta pris eller det ekonomiskt mest
frdelaktiga anbudet (inklusive utvrderingskriterier, det
vill sga de omstndigheter som anvnds fr att urskilja det
ekonomiskt mest frdelaktiga anbudet)
4. kommersiella villkor som ska glla under avtalsperioden
(t.ex. betalnings- och leveransvillkor)
5. administrativa bestmmelser fr upphandlingen (t.ex.
upphandlingsfrfarande, sista anbudsdag och anbudets
giltighetstid).
9. Utvrderingsgrunder
En upphandlande myndighet ska ange vilken utvrderingsgrund
den kommer att anvnda sig av vid utvrderingen.
Den kan vlja mellan att ange att den kommer antingen att;
anta det anbud som r det ekonomiskt mest frdelaktiga fr
Landstinget / Regionen
Eller
det anbud som har lgsta pris.
Anvnds utvrderingsgrunden det ekonomiskt mest frdelaktiga
anbudet ska myndigheten ange vilka utvrderingskriterier
den kommer att ta hnsyn till vid utvrderingen
10. Frenklat frfarande
Med frenklat frfarande avses ett frfarande dr alla leverantrer
har rtt att delta, deltagande leverantrer ska lmna
anbud och den upphandlande myndigheten fr frhandla med
en eller flera anbudsgivare.
Den upphandlande myndigheten begr i regel in anbud genom en annons i en elektronisk databas , som r allmnt tillgnglig, eller genom annons i annan form som mjliggr effektiv konkurrens (t.ex. rikstckande
dagstidningar och branschtidningar).
Under srskilda frutsttningar som anges i lagen fr den upphandlande myndigheten
utan fregende annonsering begra anbud frn leverantrer
genom att skicka en skrivelse.
11. Tidsfrister
En upphandlande myndighet ska vid bestmning av tidsfristen srskilt ta hnsyn till hur komplex upphandlingen r och hur lng tid som behvs fr att utarbeta ett anbud.
De tids frister som anges i lagen r minimitider och en bedmning br gras vid varje enskild upphandling om vilken frist som r lmplig.
Vid ppet frfarande r minsta tid fr att lmna anbud 52 dagar.
12. Vid selektivt och frhandlat frfarande r tiden normalt
37 dagar fr att anska om att f delta i upphandlingen samt
vid selektivt frfarande ytterligare 40 dagar fr att lmna anbud.
ven vid frhandlat frfarande torde en anbudstid p 40
dagar vara lmpligt att utg ifrn. Tidsfristerna brjar lpa frn
den dag d annonsen skickades fr publicering till Europeiska
unionens officiella tidning (EUT).
Frsta dagen blir allts dagen efter att annonsen skickades.
13. Klaga p en upphandling
Vid alla upphandlingsfrfaranden, utom vid direktupphandling,
kan en anskan om verprvning prvas i sak av lnsrtt fram till dess att ett upphandlingskontrakt ingtts och att tio dagar gtt frn det att den upphandlande myndigheten lmnat tillrckliga upplysningar om tilldelningsbeslutet.