• 1. ME-foreningen, Trondheim 12.12.12 1
 • 2. Maria Gjerpe lege&pasientwww.mariasmetode.no Twitter: @mariasmetode Facebook: MariaGjerpe 2
 • 3. Dialog Likeverdig samarbeid Innsikt og endring 3
 • 4. Pilotpasient på Haukeland sykehus 4
 • 5. Å være pasient Legen - din partner Forskningsnytt 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. Langtidssjuke er folk 9
 • 10. Late10
 • 11. Diagnose11
 • 12. Heltinnen 12
 • 13. Sannheten13
 • 14. Hverdagshelter14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. stop it? 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. Sorg21
 • 22. Dette kan ikke skje meg 22
 • 23. Hvorfor skjer dette? Hvem har skylden? 23
 • 24. Få dette til å forsvinne, så lover jeg at jeg skal… 24
 • 25. Jeg er for trist til å gjøre noe som helst 25
 • 26. Jeg har forsonet meg med det som har skjedd.Hvordan skal jeg leve med det? 26
 • 27. ...og noen runder til med plukk og miks...27
 • 28. 28
 • 29. Del? Når jeg syns det bare er motbakke - da gjør jeg/tenker jeg/sier jeg... 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. Vanskelige pasienter er 32vanskelig
 • 33. ! 33
 • 34. Samarbeide og dialog34
 • 35. Vis respekt35
 • 36. Slalom mellom skitstøvlene36
 • 37. Ikke ha flere leger enn antall tannbørster37
 • 38. Jevnlige møter Få temaer38
 • 39. Vær den rause39
 • 40. Så godt vi kan i rammene vi har 40
 • 41. Placebo 41
 • 42. Dobbeltblind 42
 • 43. Randomisert 43
 • 44. Dobbelt blindet, randomisert, placebokontrollert studie 44
 • 45. 45
 • 46. Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the AntiCD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study46
 • 47. Canadakriterier Dobbelt blindet Placebokontrollert Randomisert47
 • 48. Alle symptomer Obs: Fleste får tilbakefall48
 • 49. Virkestoffet Rituximab49
 • 50. Ikke ved veis ende50
 • 51. Kur eller ikke kur?51
 • 52. Kognitiv adferdsterapi CBT52
 • 53. Graded exercise therapy CBT53
 • 54. Aker sykehus54
 • 55. Svineinfluensa -vaksine55
 • 56. Maria Gjerpe www.mariasmetode.no @mariasmetode Facebook /MariaGjerpe [email protected]
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Pasient, sier du? Pasienten, legen, forskningen og samarbeidet

  by maria-gjerpe

  on

  Report

  Download: 0

  Comment: 0

  212

  views

  Comments

  Description

  Download Pasient, sier du? Pasienten, legen, forskningen og samarbeidet

  Transcript

 • 1. ME-foreningen, Trondheim 12.12.12 1
 • 2. Maria Gjerpe lege&pasientwww.mariasmetode.no Twitter: @mariasmetode Facebook: MariaGjerpe 2
 • 3. Dialog Likeverdig samarbeid Innsikt og endring 3
 • 4. Pilotpasient på Haukeland sykehus 4
 • 5. Å være pasient Legen - din partner Forskningsnytt 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. Langtidssjuke er folk 9
 • 10. Late10
 • 11. Diagnose11
 • 12. Heltinnen 12
 • 13. Sannheten13
 • 14. Hverdagshelter14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. stop it? 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. Sorg21
 • 22. Dette kan ikke skje meg 22
 • 23. Hvorfor skjer dette? Hvem har skylden? 23
 • 24. Få dette til å forsvinne, så lover jeg at jeg skal… 24
 • 25. Jeg er for trist til å gjøre noe som helst 25
 • 26. Jeg har forsonet meg med det som har skjedd.Hvordan skal jeg leve med det? 26
 • 27. ...og noen runder til med plukk og miks...27
 • 28. 28
 • 29. Del? Når jeg syns det bare er motbakke - da gjør jeg/tenker jeg/sier jeg... 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. Vanskelige pasienter er 32vanskelig
 • 33. ! 33
 • 34. Samarbeide og dialog34
 • 35. Vis respekt35
 • 36. Slalom mellom skitstøvlene36
 • 37. Ikke ha flere leger enn antall tannbørster37
 • 38. Jevnlige møter Få temaer38
 • 39. Vær den rause39
 • 40. Så godt vi kan i rammene vi har 40
 • 41. Placebo 41
 • 42. Dobbeltblind 42
 • 43. Randomisert 43
 • 44. Dobbelt blindet, randomisert, placebokontrollert studie 44
 • 45. 45
 • 46. Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the AntiCD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study46
 • 47. Canadakriterier Dobbelt blindet Placebokontrollert Randomisert47
 • 48. Alle symptomer Obs: Fleste får tilbakefall48
 • 49. Virkestoffet Rituximab49
 • 50. Ikke ved veis ende50
 • 51. Kur eller ikke kur?51
 • 52. Kognitiv adferdsterapi CBT52
 • 53. Graded exercise therapy CBT53
 • 54. Aker sykehus54
 • 55. Svineinfluensa -vaksine55
 • 56. Maria Gjerpe www.mariasmetode.no @mariasmetode Facebook /MariaGjerpe [email protected]
 • Fly UP