Pasient, sier du? Pasienten, legen, forskningen og samarbeidet

Report
1. ME-foreningen, Trondheim 12.12.12 1 2. Maria Gjerpe lege&pasientwww.mariasmetode.no Twitter: @mariasmetode Facebook: MariaGjerpe 2 3. Dialog Likeverdig samarbeid Innsikt og endring 3 4. Pilotpasient på Haukeland sykehus 4 5. Å være pasient Legen - din partner Forskningsnytt 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. Langtidssjuke er folk 9 10. Late10 11. Diagnose11 12. Heltinnen 12 13. Sannheten13 14. Hverdagshelter14 15. 15 16. 16 17. stop it? 17 18. 18 19. 19 20. 20 21. Sorg21 22. Dette kan ikke skje meg 22 23. Hvorfor skjer dette? Hvem har skylden? 23 24. Få dette til å forsvinne, så lover jeg at jeg skal… 24 25. Jeg er for trist til å gjøre noe som helst 25 26. Jeg har forsonet meg med det som har skjedd.Hvordan skal jeg leve med det? 26 27. ...og noen runder til med plukk og miks...27 28. 28 29. Del? Når jeg syns det bare er motbakke - da gjør jeg/tenker jeg/sier jeg... 29 30. 30 31. 31 32. Vanskelige pasienter er 32vanskelig 33. ! 33 34. Samarbeide og dialog34 35. Vis respekt35 36. Slalom mellom skitstøvlene36 37. Ikke ha flere leger enn antall tannbørster37 38. Jevnlige møter Få temaer38 39. Vær den rause39 40. Så godt vi kan i rammene vi har 40 41. Placebo 41 42. Dobbeltblind 42 43. Randomisert 43 44. Dobbelt blindet, randomisert, placebokontrollert studie 44 45. 45 46. Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the AntiCD20 Antibody Rituximab in Chronic Fatigue Syndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Study46 47. Canadakriterier Dobbelt blindet Placebokontrollert Randomisert47 48. Alle symptomer Obs: Fleste får tilbakefall48 49. Virkestoffet Rituximab49 50. Ikke ved veis ende50 51. Kur eller ikke kur?51 52. Kognitiv adferdsterapi CBT52 53. Graded exercise therapy CBT53 54. Aker sykehus54 55. Svineinfluensa -vaksine55 56. Maria Gjerpe www.mariasmetode.no @mariasmetode Facebook /MariaGjerpe MariaGjerpe@gmail.com56
Description
1. ME-foreningen, Trondheim 12.12.12 1 2. Maria Gjerpe lege&pasientwww.mariasmetode.no Twitter: @mariasmetode Facebook: MariaGjerpe 2 3. Dialog Likeverdig samarbeid Innsikt…