Privatna Varaždinska Gimnazija - Žiger

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    1.643

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kola iger, Privatna Varadinska iger

Transcript

<ul><li> 1. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina</li></ul> <p> 2. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Program: </li></ul> <ul><li><ul><li>opa gimnazija</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>dvojezina: fizika, biologija, kemija, povijest </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>jezina gimnazija </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>oba programa obogaena fakultativnim predmetima: govornitvo, medijska kultura, filmska kultura, ekonomija.</li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 3. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>uenik kao centar nastavnog procesa, </li></ul> <ul><li>angairanje svih njegovih intelektualnih potencijala radi postizanja maksimalnih rezultata, </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 4. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>nastavnici: vrsni, mladi i fleksibilni profesori, </li></ul> <ul><li>suvremeni pristup upotrebom multimedije u nastavi,</li></ul> <ul><li>rad samo u prijepodnevnoj smjeni,</li></ul> <ul><li>slobodne subote, </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 5. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>odjeljenja od najvie 15 uenika, </li></ul> <ul><li>dodatna pomo profesora za pojedini predmet, </li></ul> <ul><li>satovi uenja i mentorstva, </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 6. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>novi fakultativni predmeti: govornitvo, medijska kultura, filmska kultura, scenska kultura, ekonomija,</li></ul> <ul><li>suradnja s HNK Varadin i s varadinskim medijima, </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 7. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>dva obavezna strana jezika, </li></ul> <ul><li>trei strani jezik kao izborni predmet, </li></ul> <ul><li>u veernjim satima jezik prema vlastitom interesu besplatno! </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 8. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>koritenje kolskog kompjuterskog centra za dodatno uenje, </li></ul> <ul><li>opremljen kabinet za nastavu prirodoslovnih predmeta, </li></ul> <ul><li>nastava tjelesne i zdravstvene kulture u vlastitoj dvorani, </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 9. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>posjeti lokalitetima, izlobama i koncertima, </li></ul> <ul><li>organiziran ruak u blizini kole, </li></ul> <ul><li>meunarodna razmjena uenika (do sada Isendoorn College, Nizozemska), </li></ul> <ul><li>ocjene i informacije o ueniku dostupne roditeljima putem kolskog webimenika,</li></ul> <ul><li>i posljednje, ali ne manje vano njegujemo lijepo vladanje! </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 10. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Rezultati: </li></ul> <ul><li><ul><li>Osvojeno peto mjesto na dravnom natjecanju iz njemakog jezika, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Najbolji rezultat na natjecanju iz hrvatskog jezika, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dravno natjecanje na Lidranu, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Osvojeno esto mjesto na upanijskom natjecanju iz matematike,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>upanijsko natjecanje iz engleskog jezika i povijesti, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Gimnazija iger </li></ul></li></ul> <p> 11. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li><ul><li>Vlastita predstava Shakespeare je Cool, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Uprizorenje ivota Marina Dria, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Uenika predstava Zgode i nezgode 1. razreda, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Smotra glazbenog stvaralatva, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Organiziranje dobrotvornog koncerta, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Izrada godinjaka kole 2004-2008. </li></ul></li></ul> <p> 12. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina 13. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Unutranjost</li></ul> <ul><li>kole </li></ul> <p> 14. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Dvorana</li></ul> <ul><li>za tjelesni </li></ul> <p> 15. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Dvorana</li></ul> <ul><li>za tjelesnu </li></ul> <ul><li>kulturu </li></ul> <p> 16. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>U kabinetu za </li></ul> <ul><li>prirodoslovne</li></ul> <ul><li>predmete </li></ul> <p> 17. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Koritenje</li></ul> <ul><li>kompjuterskog</li></ul> <ul><li>centra za</li></ul> <ul><li>samostalno</li></ul> <ul><li>uenje </li></ul> <p> 18. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Besplatno</li></ul> <ul><li>uenje</li></ul> <ul><li>stranih</li></ul> <ul><li>jezika u</li></ul> <ul><li>veernjim</li></ul> <ul><li>satima </li></ul> <p> 19. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina 20. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Na primanju</li></ul> <ul><li>kod</li></ul> <ul><li>dogradonaelnika </li></ul> <p> 21. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Oprotaj</li></ul> <ul><li>od obitelji- </li></ul> <ul><li>domaina</li></ul> <ul><li>u Warnsveldu </li></ul> <p> 22. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Nezaboravne</li></ul> <ul><li>scene grada</li></ul> <ul><li>Leidena </li></ul> <p> 23. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Nezaobilazna </li></ul> <ul><li>kupovina sireva </li></ul> <ul><li>na trnici</li></ul> <ul><li>u Zutphenu </li></ul> <p> 24. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Govor</li></ul> <ul><li>za roditelje</li></ul> <ul><li>na kraju</li></ul> <ul><li>kolske </li></ul> <ul><li>godine </li></ul> <p> 25. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Krojenje</li></ul> <ul><li>odjee</li></ul> <ul><li>za spilju</li></ul> <ul><li>Vindij </li></ul> <p> 26. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Aktivnosti</li></ul> <ul><li>na terenskoj</li></ul> <ul><li>nastavi</li></ul> <p> 27. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Seciranje </li></ul> <ul><li>na satu</li></ul> <ul><li>biologije </li></ul> <p> 28. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Kemijski</li></ul> <ul><li>pokusi u</li></ul> <ul><li>kabinetu </li></ul> <p> 29. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Iskoristite sve prednosti nae kole:</li></ul> <ul><li>bogat program, </li></ul> <ul><li>mala odjeljenja, </li></ul> <ul><li>besplatno uenje dodatnih stranih jezika, </li></ul> <ul><li>brini nastavnici, </li></ul> <ul><li>pomo pri uenju, </li></ul> <ul><li>mogunost kreativnog izraavanja, </li></ul> <ul><li>meunarodna suradnja, </li></ul> <ul><li>pedagoke radionice, </li></ul> <ul><li>nastava uz pomo multimedijalnih</li></ul> <ul><li>sredstava, </li></ul> <ul><li>ocjene dostupne roditeljima putem kolskog webimenika. </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 30. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Nekoliko poruka uenicima: </li></ul> <ul><li>Uenje je lako i ugodno ako imate pozitivan pristup, povoljne uvjete, zainteresirane profesore, stalne poticaje na rad,sistem koji vas izgrauje u odgovorne i samostalne ljude! </li></ul> <ul><li>Steknite maksimalno kvalitetno obrazovanje!</li></ul> <ul><li>Uite bez stresa! </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 31. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>kola poslije koje podjednako moete izabrati studij drutvenih i prirodoslovnih predmeta.</li></ul> <ul><li>kola u kojoj obaveze postaju zadovoljstvo! </li></ul> <ul><li>Pridruite se timu naih zadovoljnih i uspjenih uenika! </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 32. Gimnazija iger - Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Opa dvojezina i jezina </p> <ul><li>Cijena kolarine za kolsku godinu2009/10 . iznosi20.000,00kn .</li></ul> <ul><li>Plaanje u obrocima. </li></ul> <ul><li>Popust za dosadanje uenike kole stranih jezika iger </li></ul> <ul><li>Gimnazija iger </li></ul> <p> 33. Gimnazija iger -Privatna varadinska gimnazija s pravom javnosti Posjetite svoju buduu kolu, razgledajte je, porazgovarajtes nama, upoznajte profesore! Gimnazija iger 34. Gimnazija iger -Privatna varadinska gimnazijas pravom javnosti </p> <ul><li>S. Vraza 37 </li></ul> <ul><li>42000 Varadin</li></ul> <ul><li>Tel. 330 385; 212 395</li></ul> <ul><li>www.skola - ziger.hr </li></ul>